Banská Bystrica - statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa - realizácia stavebných prác

Banská Bystrica - statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa - realizácia stavebných prác

Stavba Banská Bystrica statická doprava Rudohorská I. a II etapa je navrhnutá na trávnatej ploche. Pred realizáciou bude vykonaná skrývka ornice a následne budú vykonané výkopové zemné práce a odstránenie budovy zariadenia staveniska, kde prebytočná zemina a vybúraný materiál bude odvezený na skládku odpadu.
Stavba pozostáva z nasledujúcich objektov:
SO 01 parkovacie plochy
SO 02 dažďová kanalizácia + ORL
SO 03 verejné osvetlenie
SO 04 sadové úpravy
SO 05 ochrana podzemných vedení
SO 01 parkovacie plochy - Navrhnutých je 14 pozdĺžnych parkovacích miest a 102 kolmých parkovacích miest. Pozdĺžne a priečne sklony parkovacích plôch, osadenie plôch rieši priložená projektová dokumentácia. Pred samotnou realizáciou parkovacích plôch bude nutné zbúrať objekt existujúceho zariadenia staveniska.
SO 02 dažďová kanalizácia + ORL - Zrážkové vody z navrhovaných parkovísk budú odvádzané novou dažďovou kanalizáciou, ktorá pozostáva z troch vetiev "D" dĺžka 117, 15 m DN 150 a DN 300, "D1 dĺžka. 76, 0 m DN 300, "D2" dĺžka 10, 0 m DN 200 cez odlučovač ropných látok do zatrubnenej časti Rudlovského potoka.
SO 03 verejné osvetlenie - pozostáva z dvoch nových vetiev:
1. Vetva od RVO po VO 4 165m kábel CYKY-J 5x10
2. Vetva od VO 1 po VO6 - 105m kábel CYKYJ 5x10
Svietidlá LED 36W na pozinkovanom stožiari 6 m s prírubou, jeden stožiar bude osadený T výložníkom pre dve svietidlá. NN káblová prípojka bude z jestvujúceho NN rozvádzača murovanej TS 413 do novo navrhovaného elektromerového rozvádzača RVO, In=25A, káblom AYKY-J 4x16 s astronomickými hodinami v RVO, v jestvujúcom. NN rozvádzači TS sa doplní poistkový odpínač s poistkami3x PHN000 50A + osadenie 4 ks svietidiel MALAGA 70 W na jestvujúce stožiare VOj 12-15 popri dvojprúd. ceste na nové výložníky 1, 5 x 1.5 m, 180 st.+ nové stožiarové svorkovnice do jestvujúcich stožiarov .
SO 04 sadové úpravy pozostávajú z trávnika a výsadieb drevín. Dreviny na výsadbu sú navrhované ako vysoká zeleň (stromy), nízka zeleň (pokryvné kry). Kompletné sadové úpravy sú popísané v priloženej PD.
SO 05 ochrana podzemných vedení - pozostáva z ochrany rozvodov NN, rozvodov STL plynovodu, slaboprúdových ST, betónovými žľabmi, delenými chráničkami.
Podrobný rozsah a špecifikácia stavebných prác a dodávok je uvedený v projektovej dokumentácii, technických správach a vo výkaze výmer.
Veřejná zakázka vložena:
02.09.2016 13:03

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Banská Bystrica

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
31.10.2016 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Banská Bystrica

Zadavatel IČ:
00313271

Zadavatel ulice:
Československej armády 26

Zadavatel PSČ:
974 01

Zadavatel obec:
Banská Bystrica

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45223300-9
Stavebné práce na stavbe parkovísk

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Přeprava nákladu nákladní a kontejnerovou autodopravou

Přeprava nákladu nákladní a kontejnerovou autodopravou

Sháníte v okolí Znojma firmu, která Vám kontejnerovou či nákladní autodopravou přepraví náklad? Pak se neváhejte obrátit na nás! ERTRANS, družstvo se zabývá nákladní a kontejnerovou dopravou. Mimo to nás můžete oslovit také na stavební, bourací práce a práce na stavebních komunikacích. Jsme česká firma, která klade důraz především na profesionalitu, a spokojenost našich zákazníků a obchodních partnerů. Naše firma disponuje moderní technikou, kterou obsluhují naši proškolení pracovníci vlastnící potřebné certifikáty. Neváhejte a zavolejte nám nebo nás kontaktujte emailem. Věříme, že s námi budete spokojeni.


Zemní práce – úprava, tvarování rovinných, svažitých terénů včetně bagrování

Zemní práce – úprava, tvarování rovinných, svažitých terénů včetně bagrování

Potřebujete upravit terén vaší zahrady? Hledáte v okolí Brna a Blanska firmu, která provádí kompletní úpravu terénu? Kontaktujte společnost DS Partner s.r.o, která sídlí v Blansku. Zajišťuje nejen úpravu různých typů terénů, ale i práce s bagrem. Na přání klienta upravujeme a tvarujeme rovinné i svažité terény na zahradách, v parcích apod. Zemní práce provádíme za pomocí rypadel a mini rypadel Kubota a kolového nakladače Kramer. Zajišťujeme i bagrování. Veškeré práce provádíme v širokém okolí Brna a Blanska. V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat!


Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace a opravy veškerých komunikací v regionu Zlínský kraj provádí Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. Přijímáme stavební zakázky od právnických, fyzických osob, obcí a měst. Realizujeme místní, účelové komunikace a příjezdové, přístupové cesty i chodníky, parkoviště. Běžné činnosti: - na komunikacích - osazení betonových obrubníků, podkladní vrstvy, pokládka asfaltových betonů - zpevnění příjezdových, přístupových cest, odstavných ploch - vysprávky vozovek asfaltovým betonem - čištění komunikací, zimní údržba pro města.


Odborná a profesionální rekonstrukce plynovodů - opravy od špičkové firmy v oboru

Odborná a profesionální rekonstrukce plynovodů - opravy od špičkové firmy v oboru

Snažíte se najít kvalitní firmu, která by se postarala o rekonstrukci plynovodů? Ostravská společnost Glumbík s.r.o. je specialistou na opravy, rekonstrukce, montáž i výstavbu plynovodů. Své zakázky realizuje především v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, ale po domluvě jsme Vám k dispozici kdekoli v České republice i na Slovensku. Kvalitní a hlavně rychlé služby: - montáž, rekonstrukce, oprava, dodávka plynovodů i ropovodů - montáž trasových uzávěrů - svařování a izolování potrubí - demontáž potrubí - zemní práce a práce s jeřábem. Máme k dispozici zkušené a vyškolené pracovníky, výborné technické vybavení a bohaté zkušenosti. Tím vším se řadíme mezi špičky v oboru. Dokážeme pružně reagovat na potřeby našich zákazníků, aby byli maximálně spokojeni, proto neváhejte a obraťte se na nás!


Údržba silnic Pardubického kraje, správa a oprava komunikací

Údržba silnic Pardubického kraje, správa a oprava komunikací

Správa a údržba silnic Pardubického kraje vznikla již v roce 2002 a navazuje na tradici bývalých správ v jednotlivých okresech. Naší činností je komplexní zajištění služeb údržby a opravy komunikací. Jedná se zejména o letní údržbu jako je čištění, výspravy výtluků, frézování povrchů, pokládka nových krytin, ale i odklízení sněhu a havarijní služby v zimních měsících. Dále pak poskytujeme profesionální ošetření a obnovu příslušenství v okolí jednotlivých komunikací. Můžete se na nás obracet také ve věci nákupu materiálu sloužícího k zajištění údržby silnic, případně také vyřazené techniky. Aktuální situace o stávajících podmínkách, dopravní informace či nabídku našich služeb naleznete také na našem webu. Rádi Vás také samozřejmě přivítáme buď v naší centrále na adrese Doubravice 98, Pardubice. Neváhejte se na nás obracet, jsme tu pro Vás.


Zemní a výkopové práce - realizace základů pro stavby budov a terénní úpravy

Zemní a výkopové práce - realizace základů pro stavby budov a terénní úpravy

Začínáte stavět a potřebujete upravit terén a zajistit základy pro stavbu? Pak se neváhejte obrátit na společnost ERTRANS, družstvo, kteří zajišťují veškeré zemní a výkopové práce v okolí Moravského Krumlova. Provádíme ​výkopy základů pro stavbu rodinných domů, při výstavbě hal a průmyslových budov a další terénní úpravy. Zajišťujeme také demoliční práce, výkopy kanalizací a kompletní výstavbu inženýrských sítí - pokládky kanalizací, vody a elektřiny, výkopy pro bazény, jímky, sklepy či zahradní jezírka. Zajistíme vám také výkopy pro pokládku zámkové dlažby, včetně jejího položení. Veškeré zemní a výkopové práce vykonáváme výhradně vlastními stroji jako jsou traktorbagry, minibagry, pásová a kolová rypadla. Díky našim dlouholetým zkušenostem s prováděním zemních a výkopových prací, jsme schopni ušetřit Vám cenný čas i finance.