Zemní, výkopové a přípravné práce pro stavby - hloubení

Jaromír Vyhnálek - Stavební a zednické práce

Zemní, výkopové a přípravné práce pro stavby - hloubení

Chystáte si postavit dům nebo provést úpravy terénu? Hledáte spolehlivou firmu, která provádí zemní a výkopové práce? Zemní a výkopové práce a přípravné práce pro stavby provádí v okolí Jemnice a Dačic stavební firma Jaromír Vyhnálek - Stavební a zednické práce, která sídlí v Jemnici. Na poli zemních a výkopových prací zajišťujeme: -výkopy základů staveb a rodinných domů -výkopy inženýrských sítí a drenáží -výkopy základů pro bazény, jezírka, sklepy apod. -sejmutí nebo naopak rozprostření ornice -terénní úpravy rovných, svahovitých terénů

Kanalizace Červenka – ulice Jiráskova a Třídvorská

Kanalizace Červenka – ulice Jiráskova a Třídvorská

Předmětem veřejné zakázky je stavba gravitační splaškové kanalizační sítě v ulici Jiráskova a Třídvorská pro odvádění splaškových odpadních vod do čistírny odpadních vod v obci Červenka. Stavba řeší odstranění základních vodohospodářských a hygienických nedostatků v předmětné části obce. Jedná se o poslední zastavěnou část obce, ve které není likvidace odpadních vod řešena systémově na ČOV, ale pouze individuálně v netěsných septicích a žumpách. Součástí stavby je i realizace přeložky obecního vodovodu DN za účelem vymístění tohoto vodovodu z plochy umístění budoucí ČS Třídvorská.
Stavba „Kanalizace Červenka – ulice Jiráskova a Třídvorská“ je členěna na 4 stavební objekty a jeden provozní soubor:
• SO 01 Splašková kanalizace
• SO 02 ČS Třídvorská
• SO 03 Přípojka NN k ČS Třídvorská
• SO 04 Přeložka vodovodu
• PS 01 ČS Třídvorská
o PS 01.1 ČS Třídvorská – strojně technologická část
o PS 01.2 ČS Třídvorská – elektro technologická část
o PS 01.3 ČS Třídvorská – MaR
Předmět veřejné zakázky dále tvoří provedení následujících souvisejících činností:
• zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli;
• zpracování geodetického zaměření díla se zakreslením průběhu inženýrských sítí odpovědným geodetem, zpracování geometrických plánů ČS.
• ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací,
• zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření;
• provedení pasportizace technického stavu dle projektové dokumentace,
• zpracování dokumentu "Havarijní a protipovodňový plán stavby" do 30-ti dnů od data zahájení prací dle projektové dokumentace,
• provedení záchranného archeologického průzkumu a poskytnutí potřebné součinnosti k jeho provedení v rozsahu stanoveném stavebním povolením, případně v rozsahu, který bude dohodnut v průběhu realizace díla;
• pořízení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou zhotovitel předá objednateli na CD při předání díla;
• provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli;
• provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce;
• vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla
Veřejná zakázka vložena:
02.09.2016 07:58

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Červenka

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Olomouc

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
13.09.2016 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Červenka

Zadavatel IČ:
00635740

Zadavatel ulice:
Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Zadavatel PSČ:
784 01

Zadavatel obec:
Červenka

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavební práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Odborná a profesionální rekonstrukce plynovodů - opravy od špičkové firmy v oboru

Odborná a profesionální rekonstrukce plynovodů - opravy od špičkové firmy v oboru

Snažíte se najít kvalitní firmu, která by se postarala o rekonstrukci plynovodů? Ostravská společnost Glumbík s.r.o. je specialistou na opravy, rekonstrukce, montáž i výstavbu plynovodů. Své zakázky realizuje především v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, ale po domluvě jsme Vám k dispozici kdekoli v České republice i na Slovensku. Kvalitní a hlavně rychlé služby: - montáž, rekonstrukce, oprava, dodávka plynovodů i ropovodů - montáž trasových uzávěrů - svařování a izolování potrubí - demontáž potrubí - zemní práce a práce s jeřábem. Máme k dispozici zkušené a vyškolené pracovníky, výborné technické vybavení a bohaté zkušenosti. Tím vším se řadíme mezi špičky v oboru. Dokážeme pružně reagovat na potřeby našich zákazníků, aby byli maximálně spokojeni, proto neváhejte a obraťte se na nás!


Údržba vodovodů a kanalizací Horní Branná, provoz a výstavba vodovodů a kanalizací, zemní práce

Údržba vodovodů a kanalizací Horní Branná, provoz a výstavba vodovodů a kanalizací, zemní práce

Představujeme Vám firmu KrVaK s.r.o. Horní Branná, která pracuje v oboru výstavby a údržby vodovodů a kanalizací ve veřejné sféře. Součástí našich služeb jsou i dodávky pitné vody a opravy poruch na vodovodní síti. Dále nabízíme prodej vodárenského materiálu. Krkonošské vodovody a kanalizace zajišťují: - provoz a výstavba vodovodů a kanalizací - prodej vodárenského materiálu Hawle, AVK VOD-KA a Georg Fischer - zemní práce Pokud Vás naše služby či produkty zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Horní Branná 1, okres Semily.


Silniční a mostní stavitelství Hradec Králové, dopravní stavby, dálnice, silnice, parkoviště

Silniční a mostní stavitelství Hradec Králové, dopravní stavby, dálnice, silnice, parkoviště

Představujeme Vám firmu M - SILNICE a.s. Hradec Králové, která svůj obor činnosti zaměřila na silniční a mostní stavitelství v České republice. Naše společnost patří do koncernu MEDIS. Díky moderním technologiím realizujeme kvalitní stavební projekty šetrné k životnímu prostředí. Stavební činnost, výstavba, rekonstrukce: - dopravní stavby - liniové dopravní stavby - dálnice, silnice I. třídy - odstavné plochy a parkoviště - polní a lesní cesty - prefabrikované i monolitické mosty - občanské a průmyslové stavby - inženýrské sítě - vodohospodářské stavby, poldry a kanalizace - montáž ocelových konstrukcí. Pokud Vás naše služby zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Resslova 956/13, Hradec Králové.


Venkovní a vnitřní rozvody kanalizace, vody - montáže, rekonstrukce

Venkovní a vnitřní rozvody kanalizace, vody - montáže, rekonstrukce

Kvalitní práci v oblasti instalací vody vždy odvede společnost K-TOP, s.r.o. Třebíč. Naše firma provádí nové vnitřní i venkovní rozvody kanalizace a vody a u rodinných, obytných domů i průmyslových objektů. Provádíme i rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Používáme pro rozvody vody a kanalizace osvědčené potrubní systémy. Vnitřní potrubí řešíme v plastu (běžné plastové potrubí PP HT, PVC KG) případně svařové potrubí Geberit nebo odhlučněné OSMA, Glynwed. Pro kanalizaci vnější lze použít kromě plastu i ocel, litinu nebo beton. Montáže, rekonstrukce: - venkovní kanalizace - kanalizační přípojky, dešťové potrubí, stokové sítě - vnitřní kanalizace v rámci objektu - rekonstrukce stoupacích rozvodů vody, odpadů.


Provádění inženýrských staveb - zavádění domovních rozvodů a přípojek

Provádění inženýrských staveb - zavádění domovních rozvodů a přípojek

Stavíte dům a potřebujete zavést domovní rozvody a přípojky, nainstalovat vodovody či zavést kanalizaci? Se vším vám pomůže společnost Stavitelství Ing. Pavel Kudláč, která působí na Vysočině. Zabýváme se rozvodem vodovodů - vodojemy, vodovodní přivaděče, rozvody, domovní přípojky, vnitřní domovní rozvody. Zabudujeme vám dešťovou či splaškovou kanalizaci a kanalizační přípojky. Upravujeme také chodníky a zpevněné i nezpevněné plochy a provádíme veškeré zemní práce spojené s výstavbou nebo opravou inženýrských sítí. Cenovou nabídku pro vás vypracujeme zcela zdarma a poradíme vám s vyřešením technických a organizačních detailů. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti stavebnictví a dbáme na vysokou kvalitu veškerých prováděných prací tak, aby byly uspokojeny veškeré požadavky našich klientů.


Výstavba inženýrské sítě - kanalizace, vodovody v oblasti Morava

Výstavba inženýrské sítě - kanalizace, vodovody v oblasti Morava

Spolehlivým partnerem pro výstavbu kompletních inženýrských sítí v lokalitě Morava je společnost RYBÁRIK s.r.o. se sídlem v Buchlovicích nedaleko Uherského Hradiště. Budujeme vodovody, kanalizace a plynovody včetně komunikací. Pro zemní, výkopové práce máme k dispozici vlastní stavební mechanizaci i nákladní vozidla. Provádíme i související demoliční a bourací práce. Poskytujeme komplexní stavební služby i v oblasti dopravních staveb a pozemního stavitelství. V případě potřeby spolupracujeme i s jinými firmami. Jsme schopni zajistit kvalitu za rozumnou cenu.