III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky – 1 a 3 úsek

III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky – 1 a 3 úsek

Jedná se o stavební úpravy stávající komunikace III/37346. Stavba je rozdělena na stavební úseky, které jsou označeny hlavními stavebními objekty SO 101, SO 103.
Stavební úsek začíná za křižovatkou silnice III/37348 a silnice III/37346 v části zvané Na srdéčku.
Stavební úpravy jsou navrženy z důvodu nevyhovujícího stavebně technického stavu komunikace.
Zadavatel upozorňuje, že práce na jednotlivých stavebních objektech budou probíhat samostatně, tzn., že nelze oba stavební objekty realizovat současně.

Stavba je členěná na následující stavební objekty:
SO 101 Komunikace úsek číslo 1
OS 101.1 – Komunikace úsek číslo 1 (investor SSOK)
OS 101.2. – Vedlejší rozpočtové náklady úsek číslo 1 (investor SSOK)
OS 101.3 – Komunikace úsek číslo 1 – obec (investor obec Ludmírov)
Úsek č. 1 v délce 0, 961 km
Staničení začátku úseku 1: 1, 530 00 km (křiž s III/37348 vlevo od Ponikevy)
Staničení konce úseku 1: 2, 491 00 km (Ludmírov začátek obce)
Komunikace je vedena v extravilánovém úseku s oboustrannými příkopy. Začátek prvního stavebního úseku je ve staničení 1, 530 00, kde komunikace naváže na stávající stav. V celé délce komunikace bude provedena sanace krajů komunikace. Bude odstraněn nános na krajích komunikace. Okraj komunikace po obou stranách s krajnicí bude vytěžen a bude provedena vrstva stabilizace v tloušťce 0, 37m. Sanace krajů vozovky je uvažována v průměrné šířce 1, 5m. Stabilizace bude provedena vrstvou štěrkodrti, nebo recyklovaným materiálem. Vrstva bude řádně zhutněna. Stávající konstrukční vrstvy vozovky budou ponechány a bude na místě provedena recyklace za studena vrstvy stávajícího penetračního makadamu a štěrkodrti bez přidání pojiv v celkové tloušťce 200mm. K této recyklované vrstvě bude přidán vhodný materiál štěrkodrti, který byl z krajnic odebrán v rámci sanace krajů. V případě drobného rozšíření v obloucích bude tento materiál také doplněn.
Úsek č. 3 v délce 1, 207 79 km
Staničení začátku úseku 3: 3, 331 75 km (Ludmírov konec obce)
Staničení konce úseku 3: 4, 539 54 km (Dětkovice začátek zastavění)
SO 901 – Dopravně-inženýrská opatření – SOUČÁSTÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ

Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 26 252 764, 39 Kč bez DPH a je nepřekročitelná uchazeč uvede cenu s DPH i bez DPH, Uchazeč předloží cenovou nabídku formou ocenění všech jednotlivých položek výkazu výměr bez DPH a včetně DPH.

Podrobnější technické a jiné informace budou součástí projektové dokumentace pro provádění, která je součástí zadá
Veřejná zakázka vložena:
29.06.2016 07:45

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Prostějov

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
19.07.2016 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zadavatel IČ:
70960399

Zadavatel ulice:
Lipenská 753/120

Zadavatel PSČ:
779 00

Zadavatel obec:
Olomouc

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavební práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace a opravy veškerých komunikací v regionu Zlínský kraj provádí Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. Přijímáme stavební zakázky od právnických, fyzických osob, obcí a měst. Realizujeme místní, účelové komunikace a příjezdové, přístupové cesty i chodníky, parkoviště. Běžné činnosti: - na komunikacích - osazení betonových obrubníků, podkladní vrstvy, pokládka asfaltových betonů - zpevnění příjezdových, přístupových cest, odstavných ploch - vysprávky vozovek asfaltovým betonem - čištění komunikací, zimní údržba pro města.


Omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů, asfaltové emulze - preventivní údržba

Omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů, asfaltové emulze - preventivní údržba

Hledáte firmu, která se zabývá pracemi jako je preventivní údržba, omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů. Pak kontaktujte firmu REKMA, spol. s r.o. v Břeclavi, která se specializuje na omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů, asfaltové emulze pro narušené povrchy a nabízí flexibilní a pevný materiál. Preventivní údržba komunikací je tou nejúčinnější a nejúspornější údržbou vůbec a my se o to postaráme. Nanášíme emulze: - Reclamite - obnoví původní chemické vlastnosti asfaltové směsi a navrácí vozovce pružnost a konzervuje povrch před degradací - CRF - vhodná na značně narušené povrchy (síťové rozpady, olupovaní, trhlinky) - Neomex + Surfric - má široé využití pro víc druhů problémů napříkla omlazuje staré a zoxidované povrchy, utěsňuje povrchy před vnikáním vody a řeší drobné trhliny, významně zlepší stav vozovky a prodlouží její životnost


Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Potřebujete vytvořit příjezdovou cestu k vašemu domu či firmě? Nebo potřebujete provést výstavbu nové komunikace nebo cyklostezky ve vaší obci? Obraťte se na firmu Badin s.r.o., která má zkušenosti s prováděním a výstavbou dopravních komunikací v menším i větším rozsahu. Na Brněnsku jsme se stali vyhledávanou společností pro realizaci dopravních staveb, jako jsou silnice, komunikace či cyklostezky. Provádíme i jejich rekonstrukce a revitalizace.


Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Skanska a.s.,divize Inženýrské stavitelství, oblast AT a speciálních prací se zaměřuje na oblast asfaltových technologií a speciálních prací - veškeré práce zajistí pro Českou i Slovenskou republiku. Pokud hledáte spolehlivého partnera na pokládku asfaltových směsí, recyklaci vozovek a frézování komunikace, pak nás neváhejte kontaktovat. Při práci vždy dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví, etické zásady a prosazujeme ekologicky šetrné postupy, materiály a technologie.


Silniční stavitelství - dopravní a podzemní stavby, výstavba silnic, dálnic, mostů

Silniční stavitelství - dopravní a podzemní stavby, výstavba silnic, dálnic, mostů

Potřebujete vystavět kvalitní silnice, dálnice, most nebo tunel? Pak se obraťte na profesionály v tomto oboru a oslovte firmu Skanska a.s., která je expertem v dopravních stavbách. Umíme vybudovat silnici či kvalitní dálnici vysoko nad údolím, postavit železniční most nad řekou, udělat kruhový objezd a mnohem více. Provádíme tyto výstavby: - silnice, dálnice, rychlostní a městské komunikace - parkoviště, kruhové objezdy - letištní plochy - mosty a mostní konstrukce - podzemní stavby, tunely - cyklostezky. Ve stavbě mostů a silnic máme cenné zkušenosti a více než 50 let praxe. Pokud při stavbě dálnice či železnice stojí v cestě kopec nebo hora, umíme také vybudovat tunel. Naše tunely jsou určeny pro jízdu automobilů i vlaků, ale také pro rozvod inženýrských sítí pod ulicemi měst. V oboru silničního stavitelství se zabýváme také dodávkou, montáží a rekonstrukcí silničních svodidel a protihlukových stěn. I ve vašem regionu jsme doma - oblastní sídlo máme v Olomouci, ale své služby poskytujeme po celé České republice. Těšíme se na spolupráci s Vámi.


Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Společnost JANKOSTAV s.r.o. s bohatými zkušenostmi získanými dlouholetou praxí působí v celém Moravskoslezském kraji, především v okresech Ostrava, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. V rámci širokého sortimentu poskytovaných služeb nabízíme výstavbu, opravu, rekonstrukci i demolici dopravních staveb, mezi které patří např. - silnice I., II. a III. třídy - městské, místní a účelové komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - odstavné a zpevněné plochy - kruhové objezdy - kompletní inženýrské stavby Přidejte se i Vy k řadě spokojených zákazníků, které si společnost JANKOSTAV s.r.o. díky spolehlivosti, kvalitě a rychlosti odvedené práce získala nejen v České republice, ale i na Slovensku.