Dolní Kotojedka km 0,000-5,800

Dolní Kotojedka km 0,000-5,800

Předmětem stavby je odstranění nánosů z koryta vodního toku Dolní Kotojedka
od zaústění do Moravy v km 0, 000 po mostek na polní cestě nad zaústěním Těšnovického potoka v km 5, 800. Odstraněním sedimentů dojde k obnovení funkčnosti koryta toku. Vytipované pozemky vyhovují podmínkám určených ve vyhlášce 257/2009 Sb. pro uložení sedimentu na zemědělskou půdu, všechny kontrolované ukazatele jsou v limitu.
Vytěžený sediment bude dočasně uložen na břeh toku, po odvodnění sedimentu bude odvážen a následně ukládán na určené zemědělské pozemky ve vrstvě max. tl. 10 cm a poté bude zaorán. Ukládání doporučujeme v tl. 8 cm, to odpovídá cca 7, 88 ha úložné plochy. Zemědělský podnik určil 5 lokalit v celkové ploše 19, 6 ha. Prioritní místa uložení sedimentů budou dohodnuty před zahájením stavby s uživatelem pozemků. Průměrná dopravní vzdálenost pro ukládání sedimentů na pole je 3, 0 km. Po ukončení prací, nejpozději do 1 měsíce od ukončení použití sedimentů předá investor uživateli pozemků zpracovaný projekt uložení sedimentu na zemědělské půdě, včetně vyplněného evidenčního listu. Dále předá vyplněný evidenční list správnímu úřadu, který vydal souhlas s použitím sedimentů na zemědělské půdě (viz. vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě). Evidenční list je přílohou této zprávy. Pro příjezd na staveniště budou využity stávající polní cesty a pro odvoz vytěženého sedimentu bude využit manipulační pruh (souběžné parcely podél toku Dolní Kotojedka) a to jak na pravém břehu tak i na levém. Příjezd je znázorněn v koordinační situaci.
Termíny pro uložení sedimentu na zemědělskou půdu: Plocha č.4 a č.3 od 1.9.2016 do 15.11.2016. Plocha č.1 a č.5 od 1.10.2016 do 15.11.2016

Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Dolní Kotojedka km 0, 000-5, 800, zpracované firmou AGPOL s.r.o., Jungmanova 153/12, Olomouc, Ing.Vaculín autorizovaným inženýrem v oboru „Stavby vodního hospodářství“, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1201535.

Stavba bude realizována dle podmínek sdělení k ohlášení udržovacích prací MěÚ Kroměříž, OŽP; č.j. MeUKM/014261/2016/Hy ze dne 2.3.2016 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob a dle rozhodnutí o uložení sedimentů z vodního toku vydané MěÚ Kroměříž, OŽP; č.j. MeUKM/002465/2016/Co ze dne 14.1.2016.
Veřejná zakázka vložena:
28.06.2016 09:31

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Kroměříž

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
20.07.2016 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Lesy České republiky, s.p.

Zadavatel IČ:
42196451

Zadavatel ulice:
Přemyslova 1106/19

Zadavatel PSČ:
500 08

Zadavatel obec:
Hradec Králové

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45246000-3
Regulace řek a ochrana před povodněmi

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Realizace mokřadů, odbahňování rybníků – výstavba ve vodním hospodářství

Realizace mokřadů, odbahňování rybníků – výstavba ve vodním hospodářství

Hledáte firmu, která realizuje výstavbu nádrží, rybníků nebo mokřadů? Potřebujete odbahnit rybník? Pak se obraťte na firmu BoBaStav s.r.o. ze Znojma. Naše firma se zaměřuje na realizaci ekologických staveb v oblasti vodohospodářství, jako jsou: - rybníky - tůně - mokřady - poldry - další vodní nádrže Zabýváme se také odbahňováním rybníků a tůni a jejich odkalováním. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.


Zasakovací systémy, krechty - pro zasakování dešťových vod, srážkové vody

Zasakovací systémy, krechty - pro zasakování dešťových vod, srážkové vody

Pokud realizujete stavbu rodinného domu, nezapomeňte, že je dle platné legislativy povinné zajistit likvidaci dešťových vod zasakováním. Společnost EKODRILL, s.r.o. Zlín dodává zasakovací systémy, krechty pro zasakování dešťových vod, srážkové vody. Přijímáme zakázky v regionu Zlínský kraj i Přerově, Olomouci. Nesprávné řešení odvodu dešťové vody může způsobit važné problémy, naše firma navrhne vhodný druh zasakovacího zařízení a vyřeší problém efektivně likvidací či odvedením vody mimo pozemek. Odvod srážkové vody z pozemku lze řešit pomocí vsakovacích objektů, dešťové kanalizace či přírodních koryt. Provedeme: - návrh vhodného zasakovacího zařízení - terénní průzkumné sondy - zkoušky, posudky od hydrogeologa - realizace zasakovacího zařízení - zasakovací vrty, krechty, podzemní štěrkový prostor ...


Projektování vodohospodářských staveb a krajinné inženýrství Děčín

Projektování vodohospodářských staveb a krajinné inženýrství Děčín

Ing. Jana Řezníková projektování Děčín Hledáte vhodného partnera v oblasti projektování vodohospodářských staveb? Nevíte co má správný projekt obsahovat? Se vším vám poradí a vypracuje Ing. Jana Řezníková z Děčína. Nabízím kompletní služby v oboru projektování vodohospodářských staveb a krajinného inženýrství. Zajišťuji geodetické zaměření, rozbor zeminy a biologický průzkum a ingeniring. Své služby nabízím organizacím, soukromým firmám a drobným investorům. Ke všem projektům zajišťuji kompletní podklady ať už se jedná o novostavbu nebo o rekonstrukci. Neváhejte se s důvěrou na mě obrátit, moje projekční kancelář v Děčíně je tu pro Vás.


Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky a malé vodní toky

Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky a malé vodní toky

Společnost ARVITA P Zlín má zkušenosti s projekty pro revitalizaci malých vodních ploch. Připravíme projekty pro tůně, rybníky, mokřady, biocentra. Pro všechny projekty lze žádat o dotace z Operačního programu životního prostředí, z programu Prioritní osa 4. Cílem projektů je zlepšení stavu přírody, krajiny a optimalizace vodního režimu krajiny. Projekty zpracováváme pro města, obce, kraje, příspěvkové organizace, soukromé firmy i fyzické osoby.


Stavební, obchodí a přepravní společnost Chomutov

Stavební, obchodí a přepravní společnost Chomutov

Mnohaleté zkušenosti v oblasti výstavby a rekonstrukce převážně vodohospodářských i průmyslových staveb, ale i obchodní zastoupení stavební chemie je náplní činnosti společnosti TRANS-REGION-STAV s.r.o. z Chomutova. Svým zákazníkům dále nabízí volné kapacity dopravní techniky a pronájmu mechanizace včetně odborné obsluhy. Pro kompletní realizaci staveb s maximálním zajištěním profesionálních služeb neváhejte kontaktovat společnost TRANS-REGION-STAV s.r.o.


Projektování vodohospodářských staveb Plzeň

Projektování vodohospodářských staveb Plzeň

Plánujete výstavbu rybníku či opevnění vodního toku? Před samotnou realizací je zapotřebí mít kvalitně zpracovaný projekt. S jeho realizací Vám pomůže Ing. Alfréd Samek. Poskytuji komplexní inženýrskou činnost, návrhy řešení a poradenství v oblasti vodních a vodohospodářských staveb. Projektuji úpravy potoků a řek, výstavbu, rekonstrukce či odbahnění vodních nádrží, poldrů i protipovodňových opatření. Dále se také soustředím na projekci kanalizací, vodovodů a ČOV. Při výstavbě díla zajišťuji autorský dozor. Neváhejte mě kdykoliv oslovit, sídlíme v Plzni, Brojova 1900/15.