Obec Vrbice - ČOV a splašková kanalizace

Obec Vrbice - ČOV a splašková kanalizace

Předmětem realizace veřejné zakázky je odkanalizování obce Vrbice s následným čištěním odpadních vod na navržené čistírně odpadních vod, která se bude nacházet za severozápadním okrajem obce.
Jedná se o novostavbu.
Místo stavby: obec Vrbice
Katastrální území: k.ú. Vrbice u Poděbrad
Kraj: Středočeský
Dotčené pozemky: viz. příloha PD
Kategorie stavby: nevýrobní, ekologická
Charakter stavby: novostavba - liniová stavba
Účel stavby: veřejná tlaková kanalizace a ČOV
Provozovatel: bude určen dle výběrového řízení
Kapacita: SO-01 Čistírna odpadních vod
SO-02 Tlaková splašková kanalizace
2 670 m hlavních řadů tlakové kanalizace
2 541 m podružných řadů tlakové kanalizace
116 ks čerpacích míst
Kapacita ČOV: 300 EO (obec Vrbice)
Jedná se o odkanalizování jednotlivých nemovitostí systémem tlakové kanalizace. Podstatou je použití čerpací šachty pro každou nemovitost, do které natékají gravitačně odpadní splaškové vody a následně jsou čerpány tlakovým potrubím na čistírnu odpadních vod.
Čerpací šachty tlakové kanalizace budou umístěny na jednotlivých pozemcích majitelů odkanalizovaných nemovitostí. Systém odkanalizování pomocí tlakové kanalizace bude v základě tvořen dvěma prvky:
• základním prvkem jsou ČERPACÍ ŠACHTY. V čerpacích šachtách je umístěno technologické vybavení - objemové vřetenové čerpadlo určené k dopravě splaškových odpadních vod. Propojení mezi čerpací šachtou a hlavním tlakovým řadem obstarává podružný řad. Napojení čerpadel na síť NN bude z napojovaných nemovitostí.
• druhým prvkem je kanalizační tlaková síť hlavních řadů. Tlakové potrubí tvoří páteřní větevnou síť. Navrhované profily budou v profilech PE D50 až PE D75. Potrubí tlakové kanalizace je uloženo v hloubce cca 1, 0 až 1, 4 m. V důsledku použití objemových čerpadel nejsou požadavky na výškové řešení potrubí (odkalení, odvzdušnění) a potrubí může v podstatě výškově kopírovat terén. Mechanicko-biologická ČOV bude v kapacitě 300 EO pro veškeré odpadní vody
z obce Vrbice. Čistírna odpadních vod bude umístěna severozápadně od obce. Recipientem
bude Velenický potok.
REKAPITULACE STAVBY:
SO 1 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
SO 1.10 - NÁDRŽE ČOV, PROVOZNÍ BUDOVA A OPLOCENÍ ČOV
SO 1.10.1 - PROVOZNÍ BUDOVA, OPLOCENÍ ČOV
SO 1.10.2 - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE
SO 1.10.3 - VNITŘNÍ TZB
SO 1.20 - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K ČOV
SO 1.30 - PŘÍPOJKA NN PRO ČOV
SO 1.40 - TRUBNÍ VEDENÍ ČOV
SO 1.50 - VODOVOD PRO ČOV
SO 1.60 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

SO 2 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Veřejná zakázka vložena:
02.05.2014 07:00

Typ formuláře:
Opravný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Vrbice

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Nymburk

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
26.05.2014 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Vrbice

Zadavatel IČ:
00876127

Zadavatel ulice:
Velká Strana 127/0

Zadavatel PSČ:
289 04

Zadavatel obec:
Vrbice

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Opravný formulář č.1

Opravný formulář č.2

Opravný formulář č.3

Opravný formulář č.4

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavební práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


2000 čistíren TOPAS ve Švédsku

2000 čistíren TOPAS ve Švédsku

Čistírny odpadních vod TOPAS patří mezi technologickou špičku v oblasti čištění odpadních vod. Jejich předností si cení i ve Skandinávii, která je obecně spojována s vysokou úrovní ekologické uvědomělosti a odpovědnosti. Prostřednictvím našich dlouholetých obchodních partnerů oslovujeme stále více klientů, a tak více než 500 našich čistíren putuje ročně do zahraničí. Jen do samotného Švédska jsme tento měsíc vyrobili čistírnu s pořadovým číslem 2000. Jedná se o počet dodaných čistíren na švédský trh od doby zahájení exportu do této severské země. Značka TOPAS je ve Švédsku oblíbená především pro její spolehlivost, efektivnost čištění, dálkové řízení a snadnou údržbu. Originální konstrukce těchto čistíren, která je chráněna mezinárodními patenty, umožňuje instalaci aktivačních čistíren nejen na rodinné domky, ale se zárukou spolehlivé funkce i na rekreační objekty. Za konstrukci ČOV TOPAS a výsledky testování účinnosti čištění po dlouhodobém přerušení přítoku splašků byla firma TopolWater, s.r.o. oceněna na mezinárodním stavebním veletrhu For Arch hlavní cenou Grand Prix.


Rekonstrukce neutralizační stanice na odpadní vody Praha – zvýší účinnost a prodlouží životnost

Rekonstrukce neutralizační stanice na odpadní vody Praha – zvýší účinnost a prodlouží životnost

Neobejde se Vaše společnost bez speciální technologie pro čištění odpadních vod, ale současné zařízení je již zastaralé nebo poruchové? Využijte služeb společnosti W.P.E. a.s. se sídlem v Praze, která nabízí rekonstrukce neutralizačních stanic odpadních vod pro prodloužení jejich životnosti a zvýšení výkonu. Zvyšte účinnost neutralizační stanice, při rekonstrukci se demontují a nahradí zastaralá zařízení moderní technikou, která již není tolik náročná na obsluhu. Zaujala Vás naše nabídka? Máte k průběhu rekonstrukce neutralizační stanice na odpadní vody dotazy? Neváhejte se zeptat u společnosti W.P.E. a.s.


Výroba a servis čistíren odpadních vod, ČOV, čistírny pro autoumývárny a automyčky

Výroba a servis čistíren odpadních vod, ČOV, čistírny pro autoumývárny a automyčky

Vyčistit vodu znečištěnou z mytí aut pomohou přípravky pocházející od společnosti DELTA Technologie s.r.o. z jihomoravského Hodonína. Specializujeme se na výrobu a servis čistíren odpadních vod včetně umývacích technik pro autoumývárny a automyčky. Naše produkty nachází uplatnění v oblastech čištění odpadních vod z autoumýváren, automyček i z údržbového mytí stavební, lesnické a zemědělské techniky. K dispozici máme vysoce účinné chemické i nechemické systémy čištění vod, jejichž použití volíme vždy dle konkrétní situace. Poradíme si s čištěním vod znečištěných ropnými látkami, odmašťovadly, saponáty a dalšími látkami.


Decentrální ČOV s telemetrickým řídícím systémem pro malé obce

Decentrální ČOV s telemetrickým řídícím systémem pro malé obce

Pro malé obce i města je často neekonomické řešit centrální kanalizaci, proto je tu systém ENCELADUS firmy SATTURN HOLEŠOV. Umožňuje monitoring a dálkové řízení soustavy ČOV. Decentrální ČOV s telemetrickým řídícím systémem pro malé obce: -je to způsob levného odvádění odpadních vod pro obce do 1000 obyvatel -nasazení systému pro decentralizované čištění odpadních vod -v obci není nutno budovat kanalizaci -zajistíme zaškolení obsluhy -šetrnosti k životnímu prostředí -zajišťujeme záruční i pozáruční servis -servis do 24 hodin.


Povrchové úpravy a čistění odpadních vod Praha – návrhy zařízení a jejich projekce, výroba, servis

Povrchové úpravy a čistění odpadních vod Praha – návrhy zařízení a jejich projekce, výroba, servis

Produkuje Vaše výroba odpadní vody, které je potřeba čistit? Zvažujete investici do vlastní úpravny a čistírny odpadních vod? Pak se spolehněte na tým odborníků společnosti W.P.E. a.s. se sídlem v Praze. Naše společnost se již řadu let zaměřuje na návrhy, projekce, výrobu i následný servis zařízení pro povrchové úpravy a čištění odpadních vod. Technologické řešení na míru připravujeme pro zákazníky, kteří potřebují jak biologické čistírny odpadních vod zejména pro splaškové vody, chemické čistírny pro zpracování průmyslových odpadních vod nebo zákazníky požadující výrobou galvanických linek pro povrchové úpravy, žárové zinkovny, fosfátovny a lakovny. Více informací o zařízení pro povrchové úpravy a čištění odpadních vod žádejte u společnosti W.P.E. a.s.


Domovní ČOV, doplněná zásobní nádrží na vyčištěnou vodu Čáslav

Domovní ČOV, doplněná zásobní nádrží na vyčištěnou vodu Čáslav

TopolWater, s.r.o. Čáslav, Kutná Hora Chcete šetřit životní prostředí i svoji peněženku? Přemýšlíte jak dál nakládat s již použitou vodou? Nabízíme vhodné řešení pomocí zásobníku na vyčištěnou vodou. Zásobník na vyčištěnou vodu Prostřednictvím domovní čistírny se vyčištěná voda může dál využívat k zalévání nebo použití v domácnosti. Nadále se s vodou nakládá jako s vodou užitkovou a je třeba zajistit její dezinfekci. Nejlépe UV lampou v čistírně a chlorováním v akumulaci (plovákem s chlorovací tabletou – obvykle používané pro bazény).