Komplexní zajištění přípravy a konání voleb v letech 2014 až 2018

Komplexní zajištění přípravy a konání voleb v letech 2014 až 2018

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování služeb spočívajících v jednotlivých činnostech potřebných po dobu přípravy a zpracování výsledků voleb v letech 2014 – 2018, konkrétně činnostech spočívajících v (i) provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci výsledků voleb a (ii) zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Seznam předpokládaných voleb a jejich termínů, které by se měly konat v průběhu doby realizace této veřejné zakázky, tj. v průběhu let 2014 – 2018, je obsažen v příloze č. 4 k této zadávací dokumentaci. Zadavatel uchazeče výslovně upozorňuje na skutečnost, že se jedná o seznam voleb a jejich termínů, které lze předpokládat v okamžiku zahájení zadávacího řízení této veřejné zakázky a který se může v průběhu let 2014 – 2018, změnit. Ke změně může dojít jak z hlediska předpokládaných termínů jednotlivých voleb, tak z hlediska celkového počtu jednotlivých voleb nebo možných souběhů voleb. Informace o termínech konání jednotlivých voleb a případných soubězích budou zadavatelem upřesněny před zahájením plnění pro případ konkrétních voleb způsobem stanoveným ve smlouvě (výzvy k plnění pro jednotlivé volby). Volbami se pro účely této veřejné zakázky rozumí rovněž referendum.

Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) části ve smyslu § 98 ZVZ. Jeden uchazeč může podat nabídku buď pro jednu část veřejné zakázky, nebo pro druhou část. Uchazeč nesmí současně podat nabídku (ať již samostatně nebo společně s jiným uchazečem) pro obě části veřejné zakázky,
V návaznosti opakovaně zadávaných dvou částí této veřejné zakázky na úspěšně ukončené části výše uvedené původní veřejné zakázky (která měla čtyři části), tímto zadavatel upozorňuje, že vítězní uchazeči části „Zajištění komunikační infrastruktury pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb“, a části „Provedení zátěžových testů volebních prezentačních serverů“, nemohou podávat nabídku pro část 1 této veřejné zakázky, protože by kontrolovali vlastní činnost prostřednictvím provádění penetračních testů.

Podmínky a požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci platí vždy stejně pro všechny části veřejné zakázky, není-li výslovně stanoveno jinak.
Veřejná zakázka vložena:
03.02.2014 08:37

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Česká republika - Český statistický úřad

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Praha-město

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
24.03.2014 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Česká republika - Český statistický úřad

Zadavatel IČ:
00025593

Zadavatel ulice:
Na padesátém 3268/81

Zadavatel PSČ:
100 82

Zadavatel obec:
Praha

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

72254000-0
Testování programového vybavení

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Vytváření a výroba aplikací pro Android na míru podle Vašich představ

Vytváření a výroba aplikací pro Android na míru podle Vašich představ

Společnost Peko Studio s.r.o. se sídlem ve Znojmě Vám vytvoří aplikaci pro Android na míru podle vašich představ, ať už se jedná o hru, aplikace pro osobní rozvoj či business. Vytváříme Android aplikace, které se dají používat jak na mobilu, tabletu tak i smart hodinkách. Vytvoření Android aplikace od Peko Studio s.r.o. přináší: - komplexní servis při vývoji Android aplikace – analýza, UX návrh (jak bude aplikace vypadat), grafický návrh, vývoj, testování a následnou podporu vytvořené aplikace - Android aplikaci vyvinutou v nativním jazyce JAVA - s tím související lepší rozšiřitelnost aplikace, vyšší kvalita a rychlost, lepší uživatelská přístupnost - možnost využití Android aplikace v mobilech, tabletech i smart hodinkách


Vývoj účetního a mzdového software Ainex

Vývoj účetního a mzdového software Ainex

Program podvojné účetnictví Profesionál: - určen pro účetní firmy, pro malé a střední podnikatele - zaměřuje se na úsporu času - neomezený počet zpracovávaných účetnictví - ovládání je zajištěno myší a především klávesnicí. Program Mzdy Ainex: - pro účetní firmy, pro malé a střední podnikatele - jednoduché zaučení do programu - komplexní funkčnost - neomezený počet zpracovávaných firem a zaměstnanců. Uživatelský komfort v účetnictví je pro nás prioritou.


Monitoring výroby, sledování efektivity výrobních procesů

Monitoring výroby, sledování efektivity výrobních procesů

Pouze za předpokladu správného zpracování a vyhodnocení včasných a věrohodných informací Vám monitoring výroby pomůže s lepší efektivitou výrobních procesů. Naši odborníci jsou schopni připravit Vám návrh organizačních, technických a systémových opatření na základě profesionální analýzy situace v konkrétním výrobním podniku. Způsob vyhodnocení informací, které od nás dostanete je pouze na Vás, ale můžete si být jistí, že naše firma Vám zajistí důvěryhodné a informace. Největším problémem automatizovaného sběru dat je napojení na stroje a získání dat z nich. Společnost IMC Zlín, která zajišťuje monitoring výroby a sledování efektivity výrobních procesů na nejvyšší úrovni se snaží hledat nejefektivnější cestu jak získat nejpravdivější data a to i ze starších technologií. řešení sběru dat z výrobních technologií může obsahovat: -napojení na stroje nebo PLC automaty -doplnění o monitorovací jednotky, nebo zařízení pro vstup dat od obsluhy -snímače čárových kódu nebo RFID -vyhodnocení technologických dat -sledování vývoje technologických parametrů -výroby v okamžitém režimu, v reálném čase -analýzy technologických dat zpětně -vyhodnocení výrobních dat -sledování rozpracovanosti výroby -vyhodnocení dat o zařízení -zpětně sledování prostojů s vazbou na řízení údržby -sledování materiálového toku -nasazení vhodné identifikační technologie -vizualizaci výrobní technologie v grafické formě -zobrazení nákresu technologie včetně zobrazení dat v reálném čas


Informační systém pro státní správu a samosprávu, flexibilní software

Informační systém pro státní správu a samosprávu, flexibilní software

Pracujete ve státní správě a potřebujete si zajistit potřebný kvalitní informační systém? Bez váhání se obraťte na naši společnost! Specializujeme se na tvorbu pružného softwaru a poskytování komplexní podpory klientům ve státní sféře, samosprávě i bankovnictví. Mezi naše klienty ministerstva i veřejné správy. Zajistíme zpracování studií, analýz a projektů, řízení projektů,komplexní aplikační, technická a metodická podpora, systémová integrace aplikací, vývoj programů na zakázku, implementace informačních systémů a školení uživatelů. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách nebo nás přímo kontaktujte!


Moderní informační technologie Pardubice - informační systém CICERO

Moderní informační technologie Pardubice - informační systém CICERO

CICERO Stapro Group s.r.o. Potřebujete rychle a přehledně znát informace potřebné pro Vaši práci? Nebo byste rádi zvýšili efektivitu práce ve své firmě? Oslovte nás a budete v dobrých rukou. Zabýváme se moderními informačními technologiemi zejména pro obor polygrafie. Systém MIS CICERO automatizuje firemní procesy, spolehlivě hlídá nastavená pravidla. Poskytuje rychle a přehledně všechny informace o stavu skladů, výroby, zakázkách i zákaznících.


Software pro evidenci majetku ve státní správě

Software pro evidenci majetku ve státní správě

Působíte ve státní správě a potřebujete software přímo šitý na míru? Neváhejte a obraťte se na naši společnost Produkt EMA - Evidence majetku – je program, který je určený na evidování majetku firem. Program vede hmotný i nehmotný majetek i předmět operativní evidence. Využívají ho především příspěvkové organizace, společnosti, družstva, podnikatelé ad. Díky tomuto programu můžete pořídit různé typy dokladů. Více informací na naši www stránkách.