Poskytování služeb mobilního operátora

Poskytování služeb mobilního operátora

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je i zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Bližší specifikaci stanoví Zadávací dokumentace.

Datové linky ROWANet

Datové linky ROWANet

Předmětem zakázky je výstavba síťové infrastruktury Kraje Vysočina a dodávka aktivních prvků. Výstupem realizace zakázky je zejména dodání tras optických vláken do lokalit specifikovaných v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je na základě územního hlediska rozdělena na části, přičemž nabídku je dodavatel oprávněn podat na libovolnou část či ...

Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby 2

Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby 2

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora v objemu a rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Součástí plnění je též zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to min. na celém území České republiky, resp. v ...

Údržba telekomunikačních zařízení FN Plzeň

Údržba telekomunikačních zařízení FN Plzeň

Předmětem zakázky je zajištění údržby, oprav a servisních prohlídek stávající telekomunikační infrastruktury v atrakčních obvodech areálů FN Plzeň Bory a Lochotín (včetně Transfuzní stanice, areálu dopravy, podzemních speciálních objektů, soudního lékařství, ubytoven), tj. dvou kusů ústředen AVAYA DEFINITY ECS, vnitřních telefonních rozvodů, ...

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby.Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude a) poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě ...

GSM-R Plzeň - České Budějovice

GSM-R Plzeň - České Budějovice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektu a realizace stavby „GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“. Projektem stavby se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve ...

Mobilný operátor

Mobilný operátor

Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb a nákup akciových mobilných telefónov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v opise predmetu zákazky podľa prílohy číslo B. Súťažných podkladov.

Dodávky přijímačů HDO

Dodávky přijímačů HDO

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Přijímačů HDO s vybraným/i uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu Přijímačů HDO zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2018 – 02/2022.

Mobilní telekomunikační služby

Mobilní telekomunikační služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilním operátorem v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

SMS brána pro potřeby měkkého vymáhání a eVZP

SMS brána pro potřeby měkkého vymáhání a eVZP

Předmětem této veřejné zakázky jsou tyto služby: a)Poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikaci, a to služby hromadného rozesílání SMS prostřednictvím připojení komunikačního zařízení VZP ČR k síti Poskytovatele a služby hromadného rozesílání SMS prostřednictvím vybudování přístupového bodu přímo do SMS centra Poskytovatele dle ...

Zřízení / změna parametrů datových linek typu Dark Fibre pro resort Ministerstva financí

Zřízení / změna parametrů datových linek typu Dark Fibre pro resort Ministerstva financí

Předmětem plnění Veřejné zakázky je: a) poskytování jednotlivých datových služeb typu Dark Fibre umožňující přenos dat a hlasu prostřednictvím sítí elektronických komunikací a b) instalace technických zařízení nezbytných pro poskytování každé jednotlivé Datové služby. Předmět plnění Veřejné zakázky včetně technických podmínek je blíže ...

Servisní podpora pro systémy Siemens, UNIFY, Cisco

Servisní podpora pro systémy Siemens, UNIFY, Cisco

Poskytování služeb zajišťujících servis technologií telefonních ústředen a datové infrastruktury datových okruhů na pracovištích Ministerstva zahraničních věcí v České republice a na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Dále také dodávka 9 kusů aktivních prvků "Cisco ASA 5505 bunk9 base licence" pro obnovu stávající technologie.

Poskytovanie elektronických komunikačných služieb

Poskytovanie elektronických komunikačných služieb

Predmetom zákazky je poskytovanie elektronických komunikačných služieb.

Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21

Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního ...

Mobilní telefonie NPÚ

Mobilní telefonie NPÚ

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb s mobilním operátorem. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb mobilního operátora se rozumí zejména poskytování mobilních telekomunikačních ...

Servis TELCO ČEPS 2018 - 2023

Servis TELCO ČEPS 2018 - 2023

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v servisu a případném rozvoji Telekomunikační sítě ČEPS, a.s., specifikované v zadávací dokumentaci dostupné na https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CEPS

RUK – ÚVT – Služby fixních hlasových sítí elektronických komunikací pro Univerzitu Karlovu

RUK – ÚVT – Služby fixních hlasových sítí elektronických komunikací pro Univerzitu Karlovu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení fixních hlasových služeb elektronických komunikací, doplňkových služeb fixních služeb sítí elektronických komunikací.

Výrobná licencia nízkoprofilovej antény

Výrobná licencia nízkoprofilovej antény

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie výrobnej licencie nízkoprofilovej antény. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Platobný systém parkovania prostredníctvom mobilného telefónu

Platobný systém parkovania prostredníctvom mobilného telefónu

Predmetom zákazky je zabezpečenie elektronického systému platieb za služby spojené s parkovaním prostredníctvom mobilného telefónu a systému SMS.

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT

Tato podlimitní veřejná zakázka je zadávána v nadlimitním režimu dle § 56 a při využití elektronické aukce dle § 120 a násl. zákona za účelem uzavření Rámcové dohody na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT (dále též jen „Rámcová dohoda“) dle ustanovení § 131 – 137 zákona. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu dvaceti čtyř (24) ...

Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby

Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora v objemu a rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Součástí plnění je též zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to min. na celém území České republiky, resp. v ...

Služby mobilného operátora

Služby mobilného operátora

Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných a dátových služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, ďalšie služby) prostredníctvom VPS (virtuálnej privátnej siete), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie verejného ...

Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb

Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb

Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia uzlov kamerového systému mestskej polície s centrálnym uzlom kamerového systému.

Dodávka a instalace mobilní části ETCS na jednotky společnosti LEO Express a.s.

Dodávka a instalace mobilní části ETCS na jednotky společnosti LEO Express a.s.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace mobilní části ETCS na 5 vlakových souprav FLIRT výrobce Stadler Rail AG (dále jen jako „jednotek“), provozovaných společností LEO Express a.s. Zadavatel požaduje dodávku ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) v nejnovější verzi dle technické specifikace ERA ...

Mobilné telekomunikačné služby

Mobilné telekomunikačné služby

Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexných, bezpečných služieb (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení a ďalšie služby) prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPS) mobilného operátora.

(záznamy 1/25 z 1730)  strana 1 / 70