Dopravní telematika Kladno

Dopravní telematika Kladno

Předmětem plnění je dodávka a instalace optických tras, realizace informačního systému pro cestující na vybraných zastávkách hromadné přepravy osob a výbava vozidel ČSAD MHD Kladno, dodávka a připojení elektro a s tím souvisejících technologií, pro elektronické informační označníky a elektronické informační tabule, umístěné na zastávkách městské ...

Správa telefonního systému

Správa telefonního systému

Předmět plnění VZ (veřejné zakázky) je správa: • sítě telefonních ústředen: 1x Hipath 4000 a 12x HICOM 300E, které jsou umístěny v různých budovách VFN a 1. LF (celkový počet cca 4.700 telefonních linek), včetně jejich nedílného SW a HW příslušenství • 6-ti samostatných pobočkových telefonních ústředen VFN14-VFN19 včetně jejich nedílného SW a HW ...

Zabezpečení pohotovostního režimu optických vláken na území města Pardubice

Zabezpečení pohotovostního režimu optických vláken na území města Pardubice

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pohotovostního režimu optických vláken pro složky IZS vybudovaných v rámci projektu ITS NGN

Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na následné poskytování hlasových, datových a jiných telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora. Zakázka je dělená na 2 části, přičemž lze podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část samostatně (dílčí plnění).

Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami

Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných telekomunikačných služieb pevnej siete (dátových a hlasových) prostredníctvom kompatibilných a vhodných telekomunikačných zariadení poskytovateľa pevnej siete: Zriadenie a pripojenie do VPS, zriadenie pripojenia lokalít v mieste poskytovania služby u verejného ...

Elektronické komunikačné služby pre potreby ÚDZS

Elektronické komunikačné služby pre potreby ÚDZS

Predmetom zákazky je poskytovanie elektronických komunikačných služieb - virtuálnej privátnej dátovej komunikačnej siete (ďalej len VPN) na prepojenie pracovísk ÚDZS pre potreby obojsmerného prenosu údajov výhradne medzi lokálnymi počítačovymi sieťami jednotlivých pracovísk a zabezpečenie doplnkových služieb.Požiadavky verejného obstarávateľa ...

Mobilné telekomunikačné služby – mobilná VPN

Mobilné telekomunikačné služby – mobilná VPN

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných komunikačných služieb operátora prostredníctvom kombinovanej virtuálnej privátnej siete (ďalej len VPN).

Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21

Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního ...

Dynamický nákupní systém – Poskytování mobilních telekomunikačních služeb

Dynamický nákupní systém – Poskytování mobilních telekomunikačních služeb

Dynamický nákupní systém na poskytování mobilních telekomunikačních služeb.

Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno

Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno

Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna.Předmět plnění veřejné zakázky včetně technických podmínek je blíže specifikován přílohách zadávací dokumentace, zejména v návrhu rámcové ...

Mobilní hlasové a datové služby

Mobilní hlasové a datové služby

Předmětem VZ je poskytování hlasových a datových služeb.

Poskytování pevných telekomunikačních služeb

Poskytování pevných telekomunikačních služeb

Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejně dostupných pevných telekomunikačních služeb. Podrobná specifikace plnění je obsažena v hlavě II ZD.

Poskytování služeb mobilního operátora

Poskytování služeb mobilního operátora

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je i zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci.

Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě

Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě

a) Zajištění telekomunikačních služeb (dále jen „služby“) Předmětem je zajištění služeb mobilní a pevné (fixní) sítě zadavatele v rozsahu poskytování služeb, které umožní vzájemné volání mezi všemi SIM kartami používanými zadavatelem (v současné době používáno cca 500 SIM karet) a všemi pevnými telefonními čísly zadavatele předčíslí 585 63x ...

Poskytovanie elektronických komunikačných služieb

Poskytovanie elektronických komunikačných služieb

Predmetom zákazky je poskytovať vyhlasovateľovi komplexné, bezpečné mobilné elektronické komunikačné služby, aktivovať a poskytovať vyhlasovateľovi službu mobilná virtuálna privátna sieť (VPS) vo vzťahu k SIM kartám uchádzača registrovaných na vyhlasovateľa, ktoré boli a budú aktivované na základe osobitných zmlúv o pripojení. Účastník sa zaväzuje ...

Telekomunikační služby VUT 2017 - opakování

Telekomunikační služby VUT 2017 - opakování

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění mobilních a pevných telekomunikačních služeb.

Telekomunikační služby pro město Ústí n. L.

Telekomunikační služby pro město Ústí n. L.

Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v souladu s § 131 a § 132 zákona, definující rámcové technické a obchodní podmínky včetně podmínek cenových pro poskytování mobilních telekomunikačních služeb dodavatelem zadavateli. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci, která je přílohou výzvy k ...

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva kultury

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva kultury

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Služby budou poskytovány jak pro Zadavatele (v souladu s § 9 odst. 6 zákona), tak pro Organizace uvedené v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace, jejichž okruh nelze po dobu účinnosti uzavřené ...

Poskytování mobilních komunikačních služeb

Poskytování mobilních komunikačních služeb

Předmětem VZ je zajištění mobilních hlasových a datových komunikačních služeb.

Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Policii ČR

Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Policii ČR

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb zadavatelům prostřednictvím vybraného dodavatele - mobilního operátora, a to v rozsahu, za podmínek a v kvalitě specifikovaných v zadávací dokumentaci. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Termín ...

Zajištění služeb pro vývoj a provoz elektronické komunikace VZP ČR

Zajištění služeb pro vývoj a provoz elektronické komunikace VZP ČR

Účelem této veřejné zakázky je zajistit pro VZP ČR možnost čerpání infrastrukturních a platformových cloudových služeb dle jejích aktuálních potřeb, v nezbytném sortimentu, objemu, kvalitě a požadované bezpečnostní úrovni, pro zajištění provozu a dalšího rozvoje/vývoje systémů pro elektronickou komunikaci s pojištěnci, zaměstnavateli, osobami ...

Poskytování služeb elektronických komunikací

Poskytování služeb elektronických komunikací

Zajištění služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě pro Povodí Vltavy, státní podnik (datové služby - fixní datová síť, připojení do sítě internet, hostingové služby a služby pro ukládání dat.

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb

Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejně dostupných mobilních telekomunikačních služeb. Podrobná specifikace plnění je obsažena v hlavě II zadávací dokumentace (dále jen "ZD"). Veřejná zakázka obsahuje: - hlasové a datové služby prostřednictvím veřejných mobilních telefonních sítí – bližší specifikace veřejné zakázky je uvedena v hlavě ...

Poskytovanie prístupu do L2 siete prostredníctvom optickej prístupovej linky pre kamery

Poskytovanie prístupu do L2 siete prostredníctvom optickej prístupovej linky pre kamery

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb - poskytovanie prístupu do L2 siete prostredníctvom optickej prístupovej linky pre kamery Mesta Kežmarok v roku 2018 2022. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch - technická špecifikácia, cenová špecifikácia služieb, garancia kvality poskytovaných služieb - Service Level ...

Radiová síť hradní stáže - pořízení

Radiová síť hradní stáže - pořízení

Předmětem VZ je pořízení nových zařízení systému TETRA, včetně koncových zařízení a zařízení pro připojení ke stávající transportní síti, jejich instalace, implementace, uvedení do provozu, zpracování metodiky a provedení testovacího provozu a provedení zaškolení k rozšíření a doplnění pozemního radiokomunikačního systému sloužícího k pokrytí ...

(záznamy 1/25 z 1775)  strana 1 / 71