Technologie pro materiálové využití odpadů
Předmětem zakázky je dodávka technologie pro materiálové využití odpadů: - Rozmetalo pro zajištění homogenizace kalů z ČOV, které mají vyšší procento sušiny (lisované kaly) s ostatními odpady vstupujícími do zařízení k materiálovému využití odpadů. - Míchací vůz pro následné vakování pro zajištění finální homogenizaci kalů z ČOV s ostatními ...
Obstaranie učebných pomôcok – CNC sústruh
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok - CNC sústruh. Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt "Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácii v GLASPOL, s.r.o." vrátane montáže (inštalácie), zaškolenia a dopravy na miesto dodania. Predmetná technológia zabezpečí spracovanie prerastlého ...
Potlačový a laminovací stroj
Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných technologických zariadení: - potlačový stroj na fóliu (1 ks) - laminovací stroj (1 ks) - stroj na vyfukovanie bariérovej fólie koextruziou (1 ks) - stroj na vyfukovanie fólie koextruziou (1 ks) Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Technologické vybavenie zberného dvora
Predmetom zákazky je dodanie a technologického vybavenia zberného dvora 1. Kolesový traktor 2. Čelný nakladač 3. Nosič kontajnerov ramenový na podvozku 4. Vaňový kontajner
ČVUT- CIIRC: Multifunkční obráběcí stroj
Zadavatel poptává multifunkční obráběcí stroj pro výrobu součásti s použitím více druhů obrábění (primárně soustružení, frézování a osové operace - vrtání, řezání závitů aj.) v jednom pracovním prostoru stroje bez přeupínání obrobku. Stroje na bázi pětiosých frézek s otočně-sklopným stolem a vysokými otáčkami na desce. Podrobnosti stanoví zadávací ...
PřF/UPOL - maloparcelní sklízecí mlátička
Předmětem veřejné zakázky je dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky (kombajnu) ( dále též jen „kombajn“). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Investícia do lesníckych technológií na výrobu a spracovanie lesnej štiepky ako lesného produktu
Predmetom zákazky je dodávka mobilného štiepkovača za traktor, traktora s lesníckou úpravou a čelným nakladačom a vyklápacieho návesu.
Fréza
Predmetom zákazky je dodávka technológií na výrobu papierových výrobkov, ktoré pozostávajú z: časti 1 predmetu zákazky Fréza (1 ks) časti 2 predmetu zákazky Sekačka papiera kotúč-hárok (1 ks) Opis jednotlivých častí predmetu zákazky je súčasťou Súťažných podkladov.
Obstaranie peletovacej linky s balíkovaním za účelom spracovania poľnohospodárskej biomasy
Predmetom zákazky je obstaranie peletovacej linky s balíkovaním za účelom spracovania poľnohospodárskej biomasy podľa súťažných podkladov.
Olejové hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci olejového hospodářství při řešení a realizaci projektu. Jedná se o dodávky, které budou následně sloužit k jímání, úpravě a skladování kapalných uhlovodíků, jež vznikají kondenzací horkého procesního plynu během ...
Měřící pracoviště stroje BUD100/7000
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka širokorozsahového měřidla skládajícího se z: - Vlastní širokorozsahové měřící hlavy - Polohovacího zařízení včetně pohonů a elektrického zapojení připraveného do implementace do PROTOTYPU stroje - Dokovací stanice umístěné v levé části předního lože, zajišťující odpovídající požadavky krytí a ...
3D tiskárna pro vícebarevný tisk s příslušenstvím
Předmětem zakázky je dodávka speciální 3D tiskárny pro vícebarevný tisk s příslušenstvím (zařízením) nutným pro dokončení vytisknutého modelu (např. odstranění podpor, leštění, zlepšení vlastností materiálu modelu). Pomocí použitých tiskových materiálů bude tisk probíhat z transparentních, barevných a pružných materiálů s možností přesného ...
AVU - VZ7 Robotické pracoviště
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky vybavení a zprovoznění zařízení Robotické učebny Akademie výtvarných umění v Praze. Bude se jednat o nové, dříve nepoužité a nerepasované zařízení a vybavení.
Malotraktor viniční pro LZ Židlochovice
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového malotraktoru viničního (úzkého) schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice (dále jen „stroj“), jakož i poskytnutí souvisejících plnění dle závazného ...
Dodávka malotraktorů s lesnickou nástavbou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových nepoužitých malotraktorů s lesnickou nástavbou v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výběr dodavatele na dodávku dvou 6osých sférických robotů včetně sytému navádění
Předmětem zakázky je dodávka materiálu ve formě dvou 6osých sférických robotů včetně systému navádění a pojezdu robotů. Jedná se o dvě dílčí dodávky, z nichž první proběhne v roce 2020 a druhá v roce 2021. Předmět dodávky bude realizován v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Dodávané předměty plnění musejí být nové a nepoužité a ...
Pořízení učebních pomůcek pro výuku žáků oboru Agropodnikání VOŠ a SZeŠ Benešov
Jedná se o nákup učebních pomůcek pro výuku praxe a odborných předmětů žáků oboru Agropodnikání v areálu praktického vyučování na Pomněnicích. Jedná se o zemědělskou techniku: mulčovač, zametač, návěs, přepravník balíků, luční brány, dlátový kypřič nesený a dále o komoru pro stanovení klíčivosti.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 ...
Technologie pro manipulaci a přípravu odpadů
Předmětem zakázky je dodávka technologie pro materiálové využití odpadů: - Kloubový nakladač pro manipulaci s odpady - Vysokozdvižný vozík pro manipulaci s odpady - Drtič - drtící (homogenizační) samonasávací zařízení
Snižování energetické náročnosti výrobního procesu a modernizace osvětlení
I. část dílčího plnění Předmětem zakázky je nákup a instalace 9ks průmyslových pecí na vysoušení výrobků. Pro výrobu brousících tělísek, řezacích a brusných kotoučů, brousících vějířů a ostatních výrobků společnosti LUKAS CZ spol. s r.o., je nutné vysoušet finální výrobky při požadované teplotě po několik hodin. II. část dílčího plnění Dále ...
Snižování energetické náročnosti výrobního procesu a modernizace osvětlení
I. část dílčího plnění Předmětem zakázky je nákup a instalace 9ks průmyslových pecí na vysoušení výrobků. Pro výrobu brousících tělísek, řezacích a brusných kotoučů, brousících vějířů a ostatních výrobků společnosti LUKAS CZ spol. s r.o., je nutné vysoušet finální výrobky při požadované teplotě po několik hodin. II. část dílčího plnění Dále ...
Dodávka 1 ks odkorňovače pro LZ Kladská II
Zadavatel požaduje dodat 1 ks odkorňovače pro LZ Kladská, jakož i poskytnutí souvisejících plnění, která zahrnují montáž a napojení do stávajícího systému dopravníků a systému ovládání stávající linky, úpravu nosného rámu stroje, elektrickou instalaci a instalaci ovládacího pultu do velínu linky. Blíže viz zadávací dokumentace.
UTB - Sublimační tiskárna III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sublimační tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Hardvér a stroje
Predmetom zákazky je nákup špecializovaných tlačových strojov pre vydavateľskú činnosť a stroja na laminovanie, spracovanie väzby, zavesovanie a nákup serveru a grafickej stanice. Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.