Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno – Banisko sever – príprava pláne
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác "Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno Banisko sever príprava pláne" v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazov výmer Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.
Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca
Predmetom zákazky je rekonštrukcia športového areálu v meste Čadca na pozemku parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo p. č. 1196, 1200/21, 1200/22, nachádzajúcom sa v katastrálnom území: Čadca, obec: Čadca, okres: Čadca, vedený Okresným úradom v Čadci katastrálny odbor, na liste vlastníctva 3053, do takej miery, aby ...
Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Revitalizácia športového areálu Slávia bežecké trasy, spracovanej spoločnosťou moravcik-schroner s.r.o. v 03/2017, upravenej v 04/2018. Predmetom zákazky je realizácia prác na konštrukcii bežeckej dráhy 200 m, ktorá bude vytvorená medzi futbalovými ihriskami.
Futbalové ihrisko s umelou trávou na Slávii
Predmet zákazky pozostáva z vytvorenia futbalového ihriska rozmerov 105 x 68 m so športovým povrchom umelý trávnik. Pozdĺžna os hracej plochy ihriska má orientáciu sever juh. Celé ihrisko je oplotené do výšky 5m. Pre vstup na hraciu plochu vozidlami údržby sú navrhnuté 4 bráničky 2 jednokrídlové a 2 dvojkrídlové. Umelé osvetlenie ihriska je ...
Sportovní hala Lysá nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly s názvem "SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM", a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v ...
Realizace jízdárenského povrchu včetně závlahy
Předmětem veřejné zakázky je realizace jízdárenské povrchu na venkovní jízdárně o půdorysných rozměrech 50 x 100 m včetně tzv. spodní závlahy a dodávky příslušné technologie.
SK Slatinice - realizace multifunkčního hřiště
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace multifunkčního povrchu hřiště o rozměrech 18x34 m s trvale zabudovanou technologií chlazení. Technologie chlazení ledové plochy bude napojena na novou strojovnu chlazení umístěnou v blízkosti hřiště. Touto novou vrstvou bude hřiště plnohodnotně a celoročně využíváno. Tzn. od prosince do března lední ...
UK FTVS - Přetlaková hala
Přetlaková hala bude sloužit pro výuku házené, florbalu, futsalu, basketbalu, tenisu, volejbalu a nohejbalu studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v zimních měsících, tj. v halové sezoně, ovšem celé hřiště s umělým povrchem bude pro tyto účely využíváno celoročně. Plocha z jemného křemičitého písku východně od přetlakové haly ...
Poptávám přestavbu tenisového kurtu
Poptávám přestavbu stávajícího tenisového antukového kurtu, stejná s tvrdým povrchem. Asi na beton. Nezajede stroj na asfaltový povrch.
Sportovní hala Sušice
Předmětem veřejné zakázky je novostavba sportovní haly v pasivním energetickém standardu. Objekt je dělen na 3 základní funkční části (vlastní sport. halu s jedním podélným hřištěm na volejbal, florbal, futsal, házenou, tenis a basketbal a s tribunou pro 120 diváků). Centrální volejb. kurt orientovaný podélně splňuje nároky na vrcholovou soutěžní ...
Multifunkční hřiště s ledovou plochou ZŠ Slušovice
Projekt řeší realizaci multifunkčního hřiště s ledovou plochou o velikosti 18 x 36 m, která je navržená na stávajícím umělém povrchu v areálu Základní školy na ulici Školní. Bude využito jeho zpevněné a odvodněné podloží a stávající osvětlení. Pro provoz přes letní sezónu bude na hřišti instalován plastový povrch vhodný pro míčové hry, inline ...
Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v športovom areáli v meste Holíč
Stavba sa nachádza v meste Holíč. Umiestnená je na mieste existujúceho tréningového ihriska so škvarovým povrchom v areáli TJ Iskra Holíč. Futbalové ihrisko je situované vo východnom rohu športového areálu, východne od futbalového štadióna TJ Iskra Holíč s prírodným trávnikom. Vstupy na ihrisko sú vytvorené v každom rohu ihriska plus sú riešené v ...
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci Revitalizácie, rekonštrukcie a vybavenia existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva Zimného štadióna Banská Bystrica. Objektová skladba: SO-01 Prestavba Západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia SO-02 Ošetrenie a náter strešného povrchu haly A ...
Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove
Predmetom zákazky je vybudovanie futbalového štadióna v Prešove. Hlavná tribúna má 4 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie. Ostatné tribúny budú jednopodlažné, doplnené o vstavky pod úrovňou stupňovitej podlahy. Ostatné stavby tvoriace doplnkovú funkciu k hlavnej budove, vstupné brány budú jednopodlažné. Členenie stavby na stavebné objekty a ...
Športovo-rekreačný areál v meste Revúca
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovej a inžinierskej činnosti. V rámci stavebných prác bude vybudovaný športovo-rekreačný areál, ktorý bude pozostávať z dvoch celkov a to dobudovanie športovo-rekreačného areálu a vybudovanie viacúčelovej športovej haly. V ďalších častiach súťažných podkladov budú tieto ...
Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina
Stavebné úpravy a rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 400m, v zostave 4 dráhy na ovále a 6 dráh na šprintérskej rovinke. na futbalom štadióne v meste Krupina s umelými polyuretanovými povrchmi hr. 10-13mm. Táto plocha bude využívaná počas tréningového procesu miestneho atletického klubu, na súťaže a pod. a poprípade vo voľnom čase podľa schváleného ...
Atletický tunel, SOUE Vejprnická 56, Plzeň
Provedení novostavby atletického tunelu a navazujícího zázemí sportovců v těsné blízkosti stávajícího objektu sportovní haly, se kterou bude provozně propojen; úprava areálové komunikace, její přizpůsobení pro parkování osobních automobilů a napojení objektu na technickou infrastrukturu. Objekt atletického tunelu je umístěn na kótě + 4,0 m, ...
Mobilní sportovní povrchy pro potřeby florbalové reprezentace a talentované mládeže
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 14 ks mobilních sportovních povrchů pro florbal dle technické specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace na místo plnění dle zadávací dokumentace, a to včetně dopravy a složení na místě plnění. Realizace zakázky je podmíněna přidělením dotace MŠMT.
Údržba travnatých fotbalových hřišť ve sportovním areálu Štruncovy sady, Luční ulice a Skvrňany
Předmětem zakázky je údržba travnatých fotbalových hřišť ve sportovním areálu Štruncovy sady (hlavní hrací plochy s vytápěním), ve sportovním areálu Luční ulice (hřiště č. 1 s vytápěním, hřiště č. 2, tréninková plocha č. 4) a ve sportovním areálu Skvrňany (hřiště č. 1). Jedná se o provádění pravidelných odborných zásahů, a to posezónní regenerace, ...
Obnova hlavní hrací plochy ve sportovním areálu Štruncovy sady vč. záruční údržby
Předmětem zakázky je obnova hlavní hrací plochy v Městském sportovním areálu ve Štruncových sadech o rozměrech 108 x 71 m. Jedná se o terénní úpravy spočívající v odtěžení stávající hrací plochy na plošnou drenáž a doplnění plošné drenážní vrstvy praným pískem. Na instalovaný kořenový horizont bude provedena pokládka travního předpěstěného ...
Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy
Predmetom zákazky je revitalizácia územia s vybudovaním športovísk, detských ihrísk, parkových plôch, malého amfiteátra, chodníkov a spevnených plôch a príslušného osvetlenia. Projekt sa člení na 4 základné časti:1. Športová zóna, 2.Oddychová a kultúrno-spoločenská zóna, 3.Spevnenie terénu, 4. Elektromontážne práce (NN prípojka a verejné ...
Umelá hracia plocha
Predmetom zákazky je odstránenie pôvodnej hracej plochy a vybudovanie novej umelej hracej plochy, ktorá bude slúžiť pre športové účely spojené s futbalovým klubom FC ViOn Zlaté Moravce. Zároveň sa požaduje recyklácia vykopaných podkladných vrstiev (zeminy) a použitie vytriedených podkladných vrstiev pre terénne a sadové úpravy. Podrobný opis ...
Regenerační práce a hnojení travnatého hřiště stadionu Juliska v letech 2019- 2022 II
Předmětem VZ je celoroční provádění regeneračních prací a hnojení travnatého sportovního hřiště s vyhříváním v rozsahu: posezónní regenerace, chemické kapalné ošetření plochy, dosévání, drnování, regenerační zásahy na jaře a na podzim.
Výstavba detského ihriska v Kolárove
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným ...
Novostavba telocvične
Predmetom zákazky je výstavba nového objektu telocvične pri základnej škole v Rovinke (SO 01 novostavba telocvične) na parcelách č.: 1781/1, 1783/6, 1783/7, 1784/14. Dispozične bude objekt prepojený s existujúcou budovou školy prostredníctvom veľkorysého preskleného vstupného priestoru. Zo vstupného priestoru sú priamo prístupné šatne a strojovňa. ...