Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v športovom areáli v meste Holíč
Stavba sa nachádza v meste Holíč. Umiestnená je na mieste existujúceho tréningového ihriska so škvarovým povrchom v areáli TJ Iskra Holíč. Futbalové ihrisko je situované vo východnom rohu športového areálu, východne od futbalového štadióna TJ Iskra Holíč s prírodným trávnikom. Vstupy na ihrisko sú vytvorené v každom rohu ihriska plus sú riešené v ...
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci Revitalizácie, rekonštrukcie a vybavenia existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva Zimného štadióna Banská Bystrica. Objektová skladba: SO-01 Prestavba Západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia SO-02 Ošetrenie a náter strešného povrchu haly A ...
Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove
Predmetom zákazky je vybudovanie futbalového štadióna v Prešove. Hlavná tribúna má 4 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie. Ostatné tribúny budú jednopodlažné, doplnené o vstavky pod úrovňou stupňovitej podlahy. Ostatné stavby tvoriace doplnkovú funkciu k hlavnej budove, vstupné brány budú jednopodlažné. Členenie stavby na stavebné objekty a ...
Športovo-rekreačný areál v meste Revúca
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovej a inžinierskej činnosti. V rámci stavebných prác bude vybudovaný športovo-rekreačný areál, ktorý bude pozostávať z dvoch celkov a to dobudovanie športovo-rekreačného areálu a vybudovanie viacúčelovej športovej haly. V ďalších častiach súťažných podkladov budú tieto ...
Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina
Stavebné úpravy a rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 400m, v zostave 4 dráhy na ovále a 6 dráh na šprintérskej rovinke. na futbalom štadióne v meste Krupina s umelými polyuretanovými povrchmi hr. 10-13mm. Táto plocha bude využívaná počas tréningového procesu miestneho atletického klubu, na súťaže a pod. a poprípade vo voľnom čase podľa schváleného ...
Atletický tunel, SOUE Vejprnická 56, Plzeň
Provedení novostavby atletického tunelu a navazujícího zázemí sportovců v těsné blízkosti stávajícího objektu sportovní haly, se kterou bude provozně propojen; úprava areálové komunikace, její přizpůsobení pro parkování osobních automobilů a napojení objektu na technickou infrastrukturu. Objekt atletického tunelu je umístěn na kótě + 4,0 m, ...
Mobilní sportovní povrchy pro potřeby florbalové reprezentace a talentované mládeže
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 14 ks mobilních sportovních povrchů pro florbal dle technické specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace na místo plnění dle zadávací dokumentace, a to včetně dopravy a složení na místě plnění. Realizace zakázky je podmíněna přidělením dotace MŠMT.
Údržba travnatých fotbalových hřišť ve sportovním areálu Štruncovy sady, Luční ulice a Skvrňany
Předmětem zakázky je údržba travnatých fotbalových hřišť ve sportovním areálu Štruncovy sady (hlavní hrací plochy s vytápěním), ve sportovním areálu Luční ulice (hřiště č. 1 s vytápěním, hřiště č. 2, tréninková plocha č. 4) a ve sportovním areálu Skvrňany (hřiště č. 1). Jedná se o provádění pravidelných odborných zásahů, a to posezónní regenerace, ...
Obnova hlavní hrací plochy ve sportovním areálu Štruncovy sady vč. záruční údržby
Předmětem zakázky je obnova hlavní hrací plochy v Městském sportovním areálu ve Štruncových sadech o rozměrech 108 x 71 m. Jedná se o terénní úpravy spočívající v odtěžení stávající hrací plochy na plošnou drenáž a doplnění plošné drenážní vrstvy praným pískem. Na instalovaný kořenový horizont bude provedena pokládka travního předpěstěného ...
Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy
Predmetom zákazky je revitalizácia územia s vybudovaním športovísk, detských ihrísk, parkových plôch, malého amfiteátra, chodníkov a spevnených plôch a príslušného osvetlenia. Projekt sa člení na 4 základné časti:1. Športová zóna, 2.Oddychová a kultúrno-spoločenská zóna, 3.Spevnenie terénu, 4. Elektromontážne práce (NN prípojka a verejné ...
Umelá hracia plocha
Predmetom zákazky je odstránenie pôvodnej hracej plochy a vybudovanie novej umelej hracej plochy, ktorá bude slúžiť pre športové účely spojené s futbalovým klubom FC ViOn Zlaté Moravce. Zároveň sa požaduje recyklácia vykopaných podkladných vrstiev (zeminy) a použitie vytriedených podkladných vrstiev pre terénne a sadové úpravy. Podrobný opis ...
Regenerační práce a hnojení travnatého hřiště stadionu Juliska v letech 2019- 2022 II
Předmětem VZ je celoroční provádění regeneračních prací a hnojení travnatého sportovního hřiště s vyhříváním v rozsahu: posezónní regenerace, chemické kapalné ošetření plochy, dosévání, drnování, regenerační zásahy na jaře a na podzim.
Výstavba detského ihriska v Kolárove
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným ...
Novostavba telocvične
Predmetom zákazky je výstavba nového objektu telocvične pri základnej škole v Rovinke (SO 01 novostavba telocvične) na parcelách č.: 1781/1, 1783/6, 1783/7, 1784/14. Dispozične bude objekt prepojený s existujúcou budovou školy prostredníctvom veľkorysého preskleného vstupného priestoru. Zo vstupného priestoru sú priamo prístupné šatne a strojovňa. ...
MV - Praha 6, Markéta – rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení
Předmětem zakázky je rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch v areálu Markéta OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.
Revitalizácia detského ihriska na Toplianskej ulici v Bardejove
Plocha detského ihriska je riešená za účelom jeho úpravy a obnovy a skvalitnenia a vytvorenia kvalitnejšieho prostredia.Predmetom riešenia je nové pôdorysné usporiadanie komunikácií pre chodcov, úprava a rekonštrukcia existujúcich povrchov, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, riešenie fontány a prípojok k nej, verejné osvetlenie a doplnenie ...
Dodání mobilní šermířské podlahy
Dodání mobilní šermířské podlahy dle přiložené specifikace výzvy.
Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ a MŠ Jakubany
Predmetom projektu je prístavba a stavebná úprava telocvične základnej a materskej školy. Stavebná úprava pozostáva z vymení podlahy telocvične rozšírenie hracej plochy, výmeny osvetlenia a úpravy kúrenia. Vytvorenie bezbariérového vstupu do základnej školy exteriérovou bezbariérovou rampou.
Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská
Predmetom zákazky je realizácia projektu OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ TBILISKÁ. Priestorové členenie areálu zostane z veľkej časti zachované. Areál bude doplnený o malé ihrisko s gumeným liatym povrchom pre vybíjanú, prehadzovanú a volejbal na ploche v súčasnosti určenej pre vrhy guľou. Ostatné funkcie ostávajú zachovalé, s prípadnými miernymi ...
SZĽH - výmena podlahových krytín
Predmetom zákazky je výmena podlahových krytín vrátane ich dodania a realizácia všetkých prác a úkonov s tým súvisiacich.
Tréningové futbalové ihriská s umelou trávou II
Realizácia diela Výstavba 4 futbalových ihrísk s umelou trávou vrátane vybudovania umelého osvetlenia a oplotenia.
Sportovní hala Nové Město na Moravě
Demolice stávajícího Tělovýchovného střediska a následná výstavba nové sportovní haly
Rekonštrukcia športového areálu ZŠ R. Jašíka v Partizánskom
Hlavným cieľom riešenia je zmodernizovať súčasnú športovú plochu v areáli ZŠ R. Jašíka v Partizánskom. Účelom výstavby je nahradiť a doplniť nevyhovujúce hracie plochy, hracími plochami a plochami pre atletiku zodpovedajúcich parametrov s kvalitným a moderným povrchom, tak aby vyhovovali súčasným požiadavkám. Projekt stavebných úprav bude riešiť ...
Výstavba tenisové haly
Předmětem zakázky je výstavba tenisové haly v souladu s projektovou dokumentací umístěnou na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/tj-jiskra-zruc-nad-sazavou-z-s
Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřišť
Jedná se o výměnu sportovního povrchu fotbalového hřiště a dále o stavební úpravy stávajícího hokejbalového hřiště.