Regenerační práce a hnojení travnatého hřiště stadionu Juliska v letech 2019- 2022 II
Předmětem VZ je celoroční provádění regeneračních prací a hnojení travnatého sportovního hřiště s vyhříváním v rozsahu: posezónní regenerace, chemické kapalné ošetření plochy, dosévání, drnování, regenerační zásahy na jaře a na podzim.
Výstavba detského ihriska v Kolárove
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným ...
Novostavba telocvične
Predmetom zákazky je výstavba nového objektu telocvične pri základnej škole v Rovinke (SO 01 novostavba telocvične) na parcelách č.: 1781/1, 1783/6, 1783/7, 1784/14. Dispozične bude objekt prepojený s existujúcou budovou školy prostredníctvom veľkorysého preskleného vstupného priestoru. Zo vstupného priestoru sú priamo prístupné šatne a strojovňa. ...
MV - Praha 6, Markéta – rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení
Předmětem zakázky je rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch v areálu Markéta OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.
Revitalizácia detského ihriska na Toplianskej ulici v Bardejove
Plocha detského ihriska je riešená za účelom jeho úpravy a obnovy a skvalitnenia a vytvorenia kvalitnejšieho prostredia.Predmetom riešenia je nové pôdorysné usporiadanie komunikácií pre chodcov, úprava a rekonštrukcia existujúcich povrchov, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, riešenie fontány a prípojok k nej, verejné osvetlenie a doplnenie ...
Dodání mobilní šermířské podlahy
Dodání mobilní šermířské podlahy dle přiložené specifikace výzvy.
Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ a MŠ Jakubany
Predmetom projektu je prístavba a stavebná úprava telocvične základnej a materskej školy. Stavebná úprava pozostáva z vymení podlahy telocvične rozšírenie hracej plochy, výmeny osvetlenia a úpravy kúrenia. Vytvorenie bezbariérového vstupu do základnej školy exteriérovou bezbariérovou rampou.
Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská
Predmetom zákazky je realizácia projektu OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ TBILISKÁ. Priestorové členenie areálu zostane z veľkej časti zachované. Areál bude doplnený o malé ihrisko s gumeným liatym povrchom pre vybíjanú, prehadzovanú a volejbal na ploche v súčasnosti určenej pre vrhy guľou. Ostatné funkcie ostávajú zachovalé, s prípadnými miernymi ...
SZĽH - výmena podlahových krytín
Predmetom zákazky je výmena podlahových krytín vrátane ich dodania a realizácia všetkých prác a úkonov s tým súvisiacich.
Tréningové futbalové ihriská s umelou trávou II
Realizácia diela Výstavba 4 futbalových ihrísk s umelou trávou vrátane vybudovania umelého osvetlenia a oplotenia.
Sportovní hala Nové Město na Moravě
Demolice stávajícího Tělovýchovného střediska a následná výstavba nové sportovní haly
Rekonštrukcia športového areálu ZŠ R. Jašíka v Partizánskom
Hlavným cieľom riešenia je zmodernizovať súčasnú športovú plochu v areáli ZŠ R. Jašíka v Partizánskom. Účelom výstavby je nahradiť a doplniť nevyhovujúce hracie plochy, hracími plochami a plochami pre atletiku zodpovedajúcich parametrov s kvalitným a moderným povrchom, tak aby vyhovovali súčasným požiadavkám. Projekt stavebných úprav bude riešiť ...
Výstavba tenisové haly
Předmětem zakázky je výstavba tenisové haly v souladu s projektovou dokumentací umístěnou na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/tj-jiskra-zruc-nad-sazavou-z-s
Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřišť
Jedná se o výměnu sportovního povrchu fotbalového hřiště a dále o stavební úpravy stávajícího hokejbalového hřiště.
Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy
Předmětem veřejné zakázky je přístavba tělocvičny ke stávající škole č.p. 98, 21. dubna 6, Vřesina.
Veřejně přístupné hřiště na V. etapě v Orlové - Lutyni
Jedná se o rekonstrukci stávajícího venkovního hřiště v rozsahu projektové dokumentace zhotovené Ing. Eduardem Přívarou - PROJEKCE, Matrosovova 31, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 12472646. Původní sportovní plochy budou rekonstruovány a částečně ozeleněny, běžecká dráha a hrací plocha pro míčové hry s přírodním trávníkem bude nahrazena ...
Sportovní hala Světlá nad Sázavou
Předmětem veřejné zakázky je novostavba sportovní haly v zastavěné části města Světlá nad Sázavou. Stavba haly je situována na části součas. venkovního hřiště ZŠ Lánecká. Objekt sportovní haly se zázemím lze rozčlenit do tří částí. První z nich je vlastní sportovní hala půdorysného rozměru cca 31,6 m x 47,3 m (modulově 9 x 5,20 m). Světlá výška ...
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky sú stavebné práce a to v priestoroch objektu MŠ Dimitrovova a v priestoroch objektu ZŠ Morovnianska cesta. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...
Přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany
Předmětem zakázky je přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany. Realizace zakázky zahrnuje (i) vybudování nové sportovní gymnastické haly propojené se stávající sportovní halou, (ii) částečné rekonstrukce a úpravy stávající budovy stávající sportovní haly, (iii) v rámci úprav stávající haly vybudování nového bytu nad stávající ...
Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly v Praze 10 - Uhříněvsi, nám. Bratří Jandusů 2/38.
ZŠ Závodu míru – úprava školního hřiště - realizace
Jedná se o provedení stavebních úprav, výměny povrchů a instalaci sportovních a hracích prvků a mobiliáře odpovídající platným ČSN na stávajícím školním hřišti při základní škole Závodu míru č.p. 1951 na nábřeží Závodu míru v Pardubicích: SO 01 Ovál a atletické sektory SO 02 Fotbalové hřiště SO 03 Umělá závlaha pro fotbalové hřiště SO 04 Vrh ...
Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřišť
Jedná se o výměnu sportovního povrchu fotbalového hřiště a dále o stavební úpravy stávajícího hokejbalového hřiště.
Rekonstrukce letního cvičiště v Lounech 1. část – stavební práce
Zakázka je rozdělena na dvě části. Předmětem 1. části jsou především stavební práce spojené s přípravou prostoru letního cvičiště, vybudování dětského hřiště, mlatových a dopadových ploch, hřiště pro malou kopanou a parkové a sadové úpravy. Předmětem 2. Části zakázky je pak dodávka herních prvků. Předmětem tohoto zadávacího řízení je pak pouze ...
Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly spočívající v celkové rekonstrukci a novostavbě vybraných objektů fotbalového areálu a jejich provozně technické a dispoziční uspořádání pro provoz fotbalového tréninkového centra. Z hlediska budoucího využití objektu je uvažováno s možností pořádání fotbalových utkání ...
ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - přístavba sportovního areálu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 – přístavba sportovního areálu“, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr. Realizací přístavby se zvýší možnosti školy pro výuku tělesné výchovy, volné kapacity budou použity pro ...