Dopadové plochy - detské ihriská
Zákazka pozostáva z obstarania liatej gumy EPDM a tlmiacej podložky potrebných pri zrealizovaní detských ihrísk obsahujúcich hracie prvky a herné zostavy.
Modernizácia atletického oválu v areáli ZŠ Pankúchova a basketbalových ihrísk v areáli ZŠ Holíčska
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií pozri časť B.2 súťažných podkladov.
Výmena športovej podlahy v telocvični základnej školy
Predmetom zákazky je vykonanie diela: Výmena športovej podlahy v telocvični základnej školy. Rozsah spracovania: Demontáž starej drevenej podlahy vrátane roštu a likvidácia odpadu. Príprava priestoru pre montáž novej podlahy (oprava nedokonalostí a izolácia). Dodanie a montáž športovej podlahy vrátane roštu. Minimálne parametre pre ...
Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole s materskou školou Kalinčiakova 12
Predmetom zákazky je rekonštrukciu telocvične v Základnej škole s MŠ na Kalinčiakovej ulici v Bratislave, ktorá pozostáva z výmeny drevenej podlahy, výmeny dreveného obloženia telocvične a povrchovej úpravy stien a stropov. Rozsah plánovaných stavebných úprav je nasledovný: 1. odstránenie a výmena podlahovej krytiny (parkiet za palubovku), 2. ...
Viacúčelová nafukovacia hala Humenné
Stavba sa bude realizovať v časti tenisového areálu na ulici Chemlonská v Humennom. Celkovú dispozíciu tvorí jednopriestorová nafukovacia hala s termoizolačnou vzduchovou medzerou medzi vonkajšou a vnútornou membránou plášťa haly. Do haly sa bude vstupovať jedným hlavným vstupom a jedným servisným vstupom, ktorý slúži ako únikový východ. V hale ...
Obnova športovej infraštruktúry ZŠ Biskupická Podunajské Biskupice
Plánovaným invetičným zámerom je modernizácia debarierizovanej športovej infraštruktúry a jej sprístupnenie nie len pre znevýhodnené deti, mládež avšak aj pre žiakov ZŠ, pre aktívnych športovcov združených v športových kluboch, a pre širokú verejnosť. V rámci projektu a v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie je navrhnutá: a) ...
Rekonštrukcia športoviska v areáli 1. ZŠ - Žiar nad Hronom - 2023
Predmetom je realizácia diela rekonštrukcie športoviska na I. ZŠ, ktorá sa nachádza na ulici Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom. Projekt rieši požiadavku investora, ktorou sú stavebné úpravy športového areálu základnej školy v Žiari nad Hronom s umelými polyuretanovými povrchmi hr. 10-13mm. Táto plocha bude využívaná počas vyučovania žiakmi ...
Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu , Podjavorinskej 1
Stavebné úpravy a udržiavacie práce na asfaltovej vrstve telesa spevnenej plochy školského ihriska, rekonštrukcia existujúcich asfaltových povrchov, časť spevnenej plochy bude následne upravená pokládkou polyuretanového povrchu, ktorý bude vyhovovať športovým potrebám a športovému účelu. Rekonštrukcia existujúceho murovaného oplotenia ihriska sa ...
Rekonštrukcia palubovky a zázemia v športovej hale Malina
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu športovej haly v Malackách. Dotknutý objekt je zložený z dvoch časti. Prvá časť má 4 podlažia, druhá časť má dve podlažia. Rekonštrukcia bude prebiehať v obidvoch častiach. V prvej časti bude rekonštrukcia prebiehať na 3 podlaží kde sa bude rekonštruovať zázemie a v druhej časti bude na druhom podlaží ...
Modernizácia umelej trávnatej plochy na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi
Predmetom zákazky: "Modernizácia umelej trávnatej plochy na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi" je realizácia stavebných prác na daný predmet zákazky, pozostávajúci zo stavebných objektov: SO 01 Futbalové ihrisko, výmena umelého trávnika SO 02 Záchytné oplotenie SO 03 Tribúna SO 04 Ochladzovanie UT, závlahový systém Podrobné ...
Obnova športovej haly Prokofievova 2 – časť č. 4 - dodávka a montáž športových podláh
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií: Pozri časť B.2 súťažných podkladov
Výmena palubovej podlahy, mobilných tribún a sedačiek v športovej hale
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy športovej haly - výmena palubovej podlahy a mobilných tribún. Stavebné úpravy budú realizované v zmysle projektovej dokumentácie VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V ŠPORTOVEJ HALE, ktorú vypracovala spoločnosť FVA, s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, hlavný projektanti: Ing. Mgr. art. Ľubomír ...
Obnova športového povrchu na dvoch tenisových kurtoch s oplotením
Ihrisko je navrhované ako dva samostatné tenisové kurty. Rozmer čistej hracej plochy ihriska je 37 x 37 m, pričom celková plocha ihriska má 1369 m. Športová plocha je navrhovaná do nových rozmerov. Obrubník tvorí debniace tvárnice DT 25 vyplnené betónov a zberný žľab šírky 160 mm.Vrchnú povrchovú úpravu asfaltovej plochy bude tvoriť športová ...
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Lendak
Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska na parcelách KN-E 3705/1 a KN-E 3705/2 v k. ú. Lendak. Multifunkčné ihrisko je viacúčelové ihrisko s povrchom z akrylátu o rozmere hracej plochy 40 x 20 m umiestnenej na stabilizovanej pláni a spevnenej ploche o rozmere 60 x 25 m, ktorá je stabilizovaná systémom oporných gravitačných múrov. ...
Výmena podlahovej krytiny v telocvični TnUAD, Študentská 2, Trenčín
Predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny v telocvični RB vrátane súvisiacich služieb v zmysle výkazu - výmeru.
Poptáváme realizaci umělého trávníku na fotbalové hřiště
Poptáváme realizaci umělého trávníku na fotbalové hřiště. Dobrý den, chci se zeptat na cenu zřízení umělého trávníku pro fotbal na rozměry klasického fotbalového hřiště (105X68 hrající) plus 3 metry okolo. Máme plochu, ale není pod tím pevný základ, nahrazovali bychom travatý povrch s největší pravděpodobností. Chci se zeptat na ...
Sportovní plochy v ZŠ Úprkova
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava a výstavba nových sportovních ploch v ZŠ Úprkova v Hradci Králové zahrnující zejména volejbalové hřiště, basketbalové hřiště, badminton, vrh koulí, skok daleký, chodníky, mobiliář a nakládání s dešťovými vodami.
Výmena podlahovej krytiny v telocvični RB
Predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny v telocvični RB vrátane súvisiacich služieb v zmysle výkazu - výmeru.
Modernizace a rekonstrukce UMT - Český lev - Union Beroun, z.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a modernizace hřiště s umělým povrchem v Berouně. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a modernizace hřiště s umělým povrchem v Berouně. Bude provedena výměna stávajícího degradovaného umělého povrchu fotbalového hřiště za travní koberec ...
Výměna umělého povrchu fotbalového hřiště Na Lukách
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení dodávky umělého povrchu fotbalového hřiště v areálu Na Lukách, který bude splňovat následující požadavky dle specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky jsou rovněž stavební práce pro zajištění řádné výměny stávajícího umělého povrchu za ...
Fotbalový klub Klášterec nad Ohří - výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem
Předmětem plnění veřejné zakázky je zásadní rekonstrukce bývalého fotbalového hřiště. Nové hřiště bude mít povrch z umělé trávy, bude oplocené, doplněné o automatickou závlahu (včetně přípojky a akumulace vody), dále venkovní osvětlení a nutné doplňující prvky. Plánovaná rekonstrukce je v souladu s platným územním plánem města Klášterec nad ...
Poptávám realizaci sportovního povrchu
Potřebuji vyřešit finální povrch do místnosti která bude používána jako mulitsportovní sál. Bude zde probíhat také cvičení s činkami, je tedy důležité aby byl povrch odolný a zároveň se dal čistit např. mopem. Plocha místnosti je 28 m2. výška Max 2 cm. Zajímají mě možnosti a cena. Děkuji.
Poptávám podlahovou krytinu
Poptávám gumovu podlahovou krytinu vhodnou na cvičení. Dobrý den, potřeboval bych pokrýt OSB podlahu o rozměrech cca.260/230cm na domácí cvičení nějakou gumovou krytinou. Doporučte prosím . Děkuji Janáček
Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště
Předmětem veřejné zakázky je obměna povrchové vrstvy stávajícího venkovního sportovního hřiště.
Rekonštrukcia palubovky športovej haly v Prievidzi -  SO 01 hracia plocha, palubovka
Verejné obstarávanie bude realizované z nasledovných úkonov: 1/ odstránenie a likvidácia pôvodnej skladby podlahy, deliacich mantinelov a časti PVC podlahy 2/ vyčistenie a príprava podkladu palubovky, príp. lokálne vyspravenie hydroizolácie 3/ zhotovenie komplexného certifikovaného podlahového systému - pevnej drevenej podlahy spĺňajúcej ...