SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie
Jedná se o zateplení stávajícího objektu, výměnu výplní otvorů, rekonstrukci střechy, rekonstrukci topného systému včetně nového zdroje vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalaci, zdravotně technickou instalaci. Dále bude provedena úpravu venkovních zpevněných ploch a doplnění areálového systému dešťové kanalizace.
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory energií
zateplení stávajících zděných fasád, odstranění části střešního souvrství a provedení nového souvrství s tepelnou izolací, výměnu většiny stávajících výplní otvorů. Projekt dále řeší rekonstrukci stávající otopné soustavy, doplnění vzduchotechniky a rekuperace do učebního pavilonu. Z hlediska elektroinstalace je uvažováno s drobnou úpravou v rámci ...
Klimatizace budovy Katastrálního pracoviště Třebíč
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace klimatizace v budově Katastrálního pracoviště Třebíč, dle projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace (ZD) . ZD je možné stáhnout na profilu zadavatele v NEN.
Gymnázium Třebíč - oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT
Oprava střechy historické budovy Gymnázia Třebíč, v rozsahu výměny krovu a střešní krytiny, vybudování 2 strojoven VZT v půdním prostoru včetně dodávky a montáže jednotek VZT se zpětným získáváním tepla a zprovoznění systému větrání celé budovy.
Rekonstrukce VZT na ZRAO
Předmětem veřejné zakázky je zajištění další provozuschopnosti přívodních vzduchotechnických (VZT) systémů v objektu zpracování radioaktivních odpadů (ZRAO), a to náhradou stávajících VZT jednotek za nové včetně nového řídicího systému. Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky, termínů a místa plnění a ostatních požadavků včetně informací, ...
Rekonstrukce VZT na ZRAO
Předmětem veřejné zakázky je zajištění další provozuschopnosti přívodních vzduchotechnických (VZT) systémů v objektu zpracování radioaktivních odpadů (ZRAO), a to náhradou stávajících VZT jednotek za nové včetně nového řídicího systému. Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky, termínů a místa plnění a ostatních požadavků včetně informací, ...
Rekonstrukce VZT na ZRAO
Předmětem veřejné zakázky je zajištění další provozuschopnosti přívodních vzduchotechnických (VZT) systémů v objektu zpracování radioaktivních odpadů (ZRAO), a to náhradou stávajících VZT jednotek za nové včetně nového řídicího systému. Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky, termínů a místa plnění a ostatních požadavků včetně informací, ...
B.j. 13 PB - KODUS Velký Beranov
Stávající dům projde zásadní přestavbou. Původní nenosné zděné i dřevěné příčky budou vybourány. V nosných zdech budou upraveny nebo nově vybourány otvory pro dveře a nová okna. Na úroveň podlahy 1PP bude vykopána šachta pro nový osobní výtah, která bude vyzděna až po úroveň střešní konstrukce. Stávající prostory v domě budou rozděleny na ...
B.j. 13 PB - KODUS Velký Beranov
Stávající dům projde zásadní přestavbou. Původní nenosné zděné i dřevěné příčky budou vybourány. V nosných zdech budou upraveny nebo nově vybourány otvory pro dveře a nová okna. Na úroveň podlahy 1PP bude vykopána šachta pro nový osobní výtah, která bude vyzděna až po úroveň střešní konstrukce. Stávající prostory v domě budou rozděleny na ...
B.j. 13 PB - KODUS Velký Beranov
Stávající dům projde zásadní přestavbou. Původní nenosné zděné i dřevěné příčky budou vybourány. V nosných zdech budou upraveny nebo nově vybourány otvory pro dveře a nová okna. Na úroveň podlahy 1PP bude vykopána šachta pro nový osobní výtah, která bude vyzděna až po úroveň střešní konstrukce. Stávající prostory v domě budou rozděleny na ...
B.j. 13 PB - KODUS Velký Beranov
Stávající dům projde zásadní přestavbou. Původní nenosné zděné i dřevěné příčky budou vybourány. V nosných zdech budou upraveny nebo nově vybourány otvory pro dveře a nová okna. Na úroveň podlahy 1PP bude vykopána šachta pro nový osobní výtah, která bude vyzděna až po úroveň střešní konstrukce. Stávající prostory v domě budou rozděleny na ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající, v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Jedná se o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů ...