Dodávka systému nuceného větrání s rekuperací Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň
Cílem projektu je realizace systému nuceného větrání s rekuperací v prostorách stávající budovy Gymnázia Františka Křižíka v Plzni. Instalované vzduchotechniky jsou výhradně řešeny jako řízené větrání s rekuperací s úpravou teploty vystupujícího větracího vzduchu. Řízené větrání je řešeno v prostorách tříd a vedlejších prostorách určených pro ...
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň
Předmětem zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň – viz Příloha č. 1 ZD – Specifikace klimatizací. Napojení klimatizačních jednotek FANCOIL bude provedeno na připravený páteřní rozvod chladící vody.
Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 692/IV., Klatovy
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy čp. 692/IV v Klatovech. Jedná se o stavební úpravy zateplení fasády objektu, zateplení vnitřních prostor, výměny výplní otvorů, doplnění objektu vzduchotechnickým zařízením včetně rekuperace. Předmět díla bude rozdělen do dvou etap.
Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 692/IV., Klatovy
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy čp. 692/IV v Klatovech. Jedná se o stavební úpravy zateplení fasády objektu, zateplení vnitřních prostor, výměny výplní otvorů, doplnění objektu vzduchotechnickým zařízením včetně rekuperace. Předmět díla bude rozdělen do dvou etap.
Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 692/IV., Klatovy
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy čp. 692/IV v Klatovech. Jedná se o stavební úpravy zateplení fasády objektu, zateplení vnitřních prostor, výměny výplní otvorů, doplnění objektu vzduchotechnickým zařízením včetně rekuperace. Předmět díla bude rozdělen do dvou etap.
Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 692/IV., Klatovy
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy čp. 692/IV v Klatovech. Jedná se o stavební úpravy zateplení fasády objektu, zateplení vnitřních prostor, výměny výplní otvorů, doplnění objektu vzduchotechnickým zařízením včetně rekuperace. Předmět díla bude rozdělen do dvou etap.
FN Plzeň - stavební úpravy pro pracoviště DIOP
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s dispozičními úpravami lůžkového oddělení pro pracoviště DIOP, a to ve stávajícím objektu. Navržené stavební úpravy spočívají v provedení nové půdorysné dispozice řešeného pracoviště, které bude tvořeno filtrem, čtyřmi lůžkovými pokoji, pracovištěm sester, denní místností, lékařským ...
Oprava domu č. p. 60 - Nečtiny
Předmětem veřejné zakázky "Oprava domu č. p. 60 – Nečtiny", st. p. č. 59, st. p. č. 57/3 – k. ú. Nečtiny je rekonstrukce budovy v centru obce. Po rekonstrukci bude budova využívána jako bytový dům (o 4 bytových jednotkách) s komerčními prostorami v přízemí určenými jako prodejní plochy se zázemím. Současně bude opraven i dvorní objekt, který bude ...
Stavební úpravy budov v rámci projektu CVSMD
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací a dodávek v níže specifikovaných objektech Západočeské univerzity v Plzni. Konkrétně se jedná o následující objekty a v rámci nich realizované stavební práce: 1) Sedláčkova 13, 15, Plzeň – vestavba kancelářských prostor v podkroví objektu, včetně výměny střešní krytiny. V ...
Modernizace čpavkových rozvodů a havarijní vzduchotechnika na CKT Prazdroj
Předmětem výběrového řízení je rekonstrukce a modernizace čpavkového chladícího okruhu .na cylindrokónických tancích v pivovaru Prazdroj a rekonstrukce havarijní vzduchotechniky.
Modernizace čpavkových rozvodů a havarijní vzduchotechnika na CKT Prazdroj - sekce B
Předmětem výběrového řízení je rekonstrukce a modernizace čpavkového chladícího okruhu .na cylindrokónických tancích v pivovaru Prazdroj a rekonstrukce havarijní vzduchotechniky.
Stavební úpravy - ubytovna č.p. 743/III., Klatovy
Předmětem plnění jsou stavební úpravy panelového objektu, dozdění lodžií a zeteplení fasády a střechy, odstranění dřevěných konstrukcí příček a provedení nových SDK příček, podlahy, výměna otvorových prvků, zařízení pro vytápění budov, zařízení vzduchotechniky, měření a regulace, zdravotně technické instalace, zařízení silnoproudé elektrotechniky ...
Klatovská nemocnice - stravování
Předmětem veřejné zakázky je: 1) dodávka nové stravovací technologie v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami (PS 210 – vybavení kuchyně) a 2) provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách hospodářské budovy kuchyně (SO 08 stavební úpravy hospodářské budovy – kuchyně, PS 202 – vzduchotechnika, PS 203 – měření a regulace) v ...
Klatovská nemocnice – hospodářská budova, kuchyně.
Předmětem plnění veřejné zakázky je: • stavební práce spočívající ve stavebních úpravách hospodářské budovy kuchyně (SO 08 stavební úpravy hospodářské budovy – kuchyně, PS 202 – vzduchotechnika, PS 203 – měření a regulace) v areálu Klatovské nemocnice za účelem přípravy pro zajištění nové stravovací technologie, • dodávka nové stravovací ...
Klatovská nemocnice – hospodářská budova, kuchyně
Předmětem plnění veřejné zakázky je: • stavební práce spočívající ve stavebních úpravách hospodářské budovy kuchyně (SO 08 stavební úpravy hospodářské budovy – kuchyně, PS 202 – vzduchotechnika, PS 203 – měření a regulace) v areálu Klatovské nemocnice za účelem přípravy pro zajištění nové stravovací technologie, • dodávka nové stravovací ...
Rekonstrukce DPD Nová Hospoda - Krajní 5
Stavební úpravy pro zajištění požární bezpečnosti objektu pro bydlení osob důchodového věku,zahrnující stavební část,zdravotní instalace,vzduchotechniku,EPS a elektroinstalaci. Stavba bude prováděna za provozu objektu ve 2. etapách. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Výstavba objektu pro projekt RIPO
Předmětem této zakázky je výstavba objektu pro projekt Rozšíření informační podpory (RIPO), včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Konkrétně se jedná o přístavbu univerzitní knihovny, chlazení kanceláří UB a úpravu VZT rozvodů UB. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v projektových dokumentacích, které tvoří přílohu ...
Městská sportovní hala Plzeň – Slovany, Rekonstrukce nosné konstrukce sportovní haly
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce nosné konstrukce sportovní haly na Slovanech v Plzni, která představuje výměnu nosné konstrukce a pláště nadzemní části sportovní haly za nové a dále rekonstrukci technologické části trafostanice. Rekonstrukce haly bude řešena nosnou konstrukcí střechy, novou západní fasádou haly a dále úpravami na ...
Poptávám stavební práce
Poptávám práce na rodinném domě v těchto profesích: - elektroinstalace - vytápění (pyro kotel, elektrokotel; solární panely) - MaR - vzduchotechnika s rekuperací - zednické práce Výstavba Holýšov od 4 měsíce 2012 V případě záimu zašlu potřebné podklady.
RIPO – rekonstrukce serverovny vč. záložního zdroje
Předmětem zakázky je provádění stavebních prací v prostorách zadavatele (rekonstrukce výpočetního sálu, záložní zdroj pro výpočetní sály, chlazení a VZT pro PC učebny), vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, projektové dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění funkce koordinátora BOZP, zajištění záruční servisu a další ...
Dodávka nerezového bazénu, technologie bazénu, sauny, sanária, vytápění a vzduchotechniky
Dodávka nerezového bazénu, technologie bazénu, sauny, sanária, vytápění a vzduchotechniky pro potřeby rozšíření nabídky volnočasových aktivit Hotelu U Sládka