Poptávám montáž klimatizace
Poptávám klimatizaci pokoje cca 5x4m.
Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice  - I. etapa a II. etapa
Realizace energetických úsporných opatření spočívajících v zateplení obvodového pláště, střešního pláště, výměny výplní otvorů, realizace VZT a vybudování dvou nových kotelen namísto jedné stávající, jednotlivých objektů Střední průmyslové školy Hranice.
Zajištění kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace na budovách v majetku Olomouckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je následující plnění (dále též „služby“): • Dílčí plnění A - posouzení systémů vytápění a systémů klimatizace • Dílčí plnění B - zajištění kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace. Služby budou poskytovány v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ...
Vzduchotechnika v budově ZŠ a MŠ Horní Moštěnice - část Sportovní hala
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do sportovní haly. Dodávka a montáž VZT-01 (sportovní hala) o jmenovitém výkonu min. 4 375 m3/h a suché účinnosti min. 82 %. Do zařízení VZT-01 je osazen elektrický předehřívač vzduchu o výkonu min. 6,2 kW.
Vzduchotechnika v budově ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do sportovní haly a kuchyně s jídelnou, přičemž předmět veřejné zakázky je dle § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: I. Část: Dodávka a montáž VZT-01 (sportovní hala) o jmenovitém výkonu min. 4 375 m3/h a suché účinnosti min. 82 %. Do zařízení VZT-01 je osazen elektrický předehřívač vzduchu o ...
Chlazení budovy D1, 1.NP - 3.NP
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace nových chladících jednotek umístěných v ambulancích, sesternách a pokojích pacientů v budově D1 1.NP- 1IK ambulance,2.NP- odd.1-1IK, 3.NP- odd.44-REHAB.
VRV chlazení FNOL 2020
Předmětem zakázky je dodání a instalace chladících jednotek v budově I (laboratoře Oddělení klinické biochemie), v budově H2 (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy) a v budově D1 (Urologická klinika a Traumatologická klinika) Fakultní nemocnice Olomouc.
VRV chlazení - budova D1 - 6. -8. NP II
Předmětem zakázky je dodání a instalace chladících jednotek v budově D1 v 6.-8.NP, včetně elektrického napájení, kovové konstrukce na střeše budovy pro umístění venkovních jednotek a instalaci venkovních jednotek.
Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – aula s respiriem
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v interiérových úpravách zhodnocujících stávající objekt Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 671/117, Olomouc - Neředín. Jedná se o úpravy vnitřních prostor – rekonstrukce části 4 NP objektu, která spočívá v provedení drobných úprav svislých konstrukcí, nových ...
ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd
Předmětem plnění je dodávka a montáž rekuperačních jednotek do tříd ZŠ Vrchlického vč. souvisejících stavebních prací a nutné elektroinstalace.
Dodání a instalace chlazení VRV - budova D2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace chladícího VRV systému v budově D2 Fakultní nemocnice Olomouc.
Teoretické ústavy LF UP v Olomouci – úpravy sekcí A1 -  4 a A1 - 5
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách, údržbových pracích, opravách a dispozičních změnách 2 sekcí (sekce A1-4NP a A1-5NP) Ústavu imunologie budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy
Veřejná zakázka bude rozdělena na 2 samostatné části, a to: část 1) MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy (stavební část) Stavební úpravy v prostoru 1.PP a 2.NP objektu Základní školy a Mateřské školy Svatoplukova 11, Olomouc. Upravované prostory v 1. PP budou sloužit základní škole jako školní dílny (SO 03), část prostor je vyčleněna pro ...
Klimatizace
Předmětem zakázky je dodávka klimatizace pro výrobní prostory.
Bytový dům v Pohořanech č.p.103- změna v užívání části stavby na školící středisko
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů OPPI Číslo a název programu: 01 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Číslo a název investiční priority: 01.2.07 Podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit ...
Stavební úpravy se změnou užívání objektů areálu Průmyslová 4407/1b na výrobní a skladovací halu
Předmětem zakázky jsou stavební práce a s nimi související dodávky. V rámci stavebních úprav budou provedeny tyto práce: o vybourání sklobetonových výplní otvorů a zazdívky otvorů v obvodovém zdivu porobetonovými tvárnicemi na lepící tmel o snížení stropní konstrukce. resp. osazení zatepleného nenosného stropního podhledu ze sendvičových panelů ...
UPOL - Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v: - provedení stavebních a dispozičních úprav dle potřeb uživatele objektu budovy Filozofické fakulty UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc (dále též jen „objekt“), statické zabezpečení konstrukcí, sanace objektu z hlediska odstranění vlhkosti a obnova stavebních konstrukcí – podlah, ...
Bytový dům v Pohořanech č.p.103- změna v užívání části stavby na školící středisko
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů OPPI Číslo a název programu: 01 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Číslo a název investiční priority: 01.2.07 Podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit ...
Bytový dům v Pohořanech č.p.103- změna v užívání části stavby na školící středisko
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů OPPI Číslo a název programu: 01 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Číslo a název investiční priority: 01.2.07 Podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit ...
UPOL - Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v: - provedení stavebních a dispozičních úprav dle potřeb uživatele objektu budovy Filozofické fakulty UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc (dále též jen „objekt“), statické zabezpečení konstrukcí, sanace objektu z hlediska odstranění vlhkosti a obnova stavebních konstrukcí – podlah, ...
UPOL - Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v: - provedení stavebních a dispozičních úprav dle potřeb uživatele objektu budovy Filozofické fakulty UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc (dále též jen „objekt“), statické zabezpečení konstrukcí, sanace objektu z hlediska odstranění vlhkosti a obnova stavebních konstrukcí – podlah, ...
UPOL - Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v: - provedení stavebních a dispozičních úprav dle potřeb uživatele objektu budovy Filozofické fakulty UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc (dále též jen „objekt“), statické zabezpečení konstrukcí, sanace objektu z hlediska odstranění vlhkosti a obnova stavebních konstrukcí – podlah, ...
UPOL - Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v: - provedení stavebních a dispozičních úprav dle potřeb uživatele objektu budovy Filozofické fakulty UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc (dále též jen „objekt“), statické zabezpečení konstrukcí, sanace objektu z hlediska odstranění vlhkosti a obnova stavebních konstrukcí – podlah, ...
UPOL - Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v: - provedení stavebních a dispozičních úprav dle potřeb uživatele objektu budovy Filozofické fakulty UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc (dále též jen „objekt“), statické zabezpečení konstrukcí, sanace objektu z hlediska odstranění vlhkosti a obnova stavebních konstrukcí – podlah, ...
UPOL - Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v: - provedení stavebních a dispozičních úprav dle potřeb uživatele objektu budovy Filozofické fakulty UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc (dále též jen „objekt“), statické zabezpečení konstrukcí, sanace objektu z hlediska odstranění vlhkosti a obnova stavebních konstrukcí – podlah, ...