Modernizace operačních sálů - PCHO 4. NP
Předmětem VZ je modernizace operačních sálů ve 4.NP v Pavilonu chirurgických oborů (budova A). V rámci modernizace dojde ke zkvalitnění stávajících operačních sálů, které budou nově obloženy čistou vestavbou z plechových stěn a podhledů, budou provedeny nové rozvody instalací a doplněny nové podhledy a provedeny nové podlahy. V rámci rekonstrukce ...
Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace muzea zaměřená na 1.N.P., 2.N.P. a část 1.P.P., kde je její součástí provedení kompletních nových rozvodů a systémů ZTI, VZT, chlazení, silnoproudu a slaboproudu.
Zateplení objektu mateřské školy Tichá 3892/19 - Pohoda
Předmět plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení třípavilonového objektu mateřské školy kontaktním zateplovacím systémem z expandovaného polystyrenu s minerální omítkou. Dále bude odstraněna stávající střešní krytina na nosné železobetonové panely, provedena zateplovací konstrukce ze stabilizovaného pěnového polystyrenu a nová střešní ...
Zateplení objektu mateřské školy Tichá 3892/19 - Pohoda
Předmět plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení třípavilonového objektu mateřské školy kontaktním zateplovacím systémem z expandovaného polystyrenu s minerální omítkou. Dále bude odstraněna stávající střešní krytina na nosné železobetonové panely, provedena zateplovací konstrukce ze stabilizovaného pěnového polystyrenu a nová střešní ...
052_Ve_ Stavební úprava objektu C TUL
Objekt je užíván jako školská budova Technické univerzity v Liberci. Rozsah navrhovaných oprav a stavebních úprav stávajícího objektu je vymezen takto: - generální oprava pláště objektu - výměna stávajících výplní otvorů v obvodovém plášti objektu - vestavba osobního výtahu pro bezbariérový přístup do všech podlaží objektu - dílčí vnitřní ...
052_Ve_ Stavební úprava objektu C TUL
Objekt je užíván jako školská budova Technické univerzity v Liberci. Rozsah navrhovaných oprav a stavebních úprav stávajícího objektu je vymezen takto: - generální oprava pláště objektu - výměna stávajících výplní otvorů v obvodovém plášti objektu - vestavba osobního výtahu pro bezbariérový přístup do všech podlaží objektu - dílčí vnitřní ...
Zateplení pavilonu C ZŠ Na Šumavě
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení obálky, výměny oken, zateplení střechy, instalace nuceného odvětrávání s rekuperací, odstranění azbestu.
Zateplení objektu mateřské školy Tichá 3892/19 - Pohoda
Předmět plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení třípavilonového objektu mateřské školy kontaktním zateplovacím systémem z expandovaného polystyrenu s minerální omítkou. Dále bude odstraněna stávající střešní krytina na nosné železobetonové panely, provedena zateplovací konstrukce ze stabilizovaného pěnového polystyrenu a nová střešní ...
Zateplení pavilonu C ZŠ Na Šumavě
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení obálky, výměny oken, zateplení střechy, instalace nuceného odvětrávání s rekuperací, odstranění azbestu.
052_Ve_ Stavební úprava objektu C TUL
Objekt je užíván jako školská budova Technické univerzity v Liberci. Rozsah navrhovaných oprav a stavebních úprav stávajícího objektu je vymezen takto: - generální oprava pláště objektu - výměna stávajících výplní otvorů v obvodovém plášti objektu - vestavba osobního výtahu pro bezbariérový přístup do všech podlaží objektu - dílčí vnitřní ...
052_Ve_ Stavební úprava objektu C TUL
Objekt je užíván jako školská budova Technické univerzity v Liberci. Rozsah navrhovaných oprav a stavebních úprav stávajícího objektu je vymezen takto: - generální oprava pláště objektu - výměna stávajících výplní otvorů v obvodovém plášti objektu - vestavba osobního výtahu pro bezbariérový přístup do všech podlaží objektu - dílčí vnitřní ...
Náhrada průtočné VZT v lakovně L2 systémem oběhové VZT
Předmětem zakázky je náhrada průtočného vzduchotechnického zařízení lakovacích kabin v lakovně L2 systémem oběhové vzduchotechniky (ULA-Umluftanlage).
Náhrada průtočné VZT v lakovně L2 systémem oběhové VZT
Předmětem zakázky je náhrada průtočného vzduchotechnického zařízení lakovacích kabin v lakovně L2 systémem oběhové vzduchotechniky (ULA-Umluftanlage).
Náhrada zařízení TNV v lakovně L1 systémem RTO
Předmětem zakázky je náhrada zařízení TNV v lakovně L1 systémem RTO. TNV (Termische Nachverbrennung) – tepelné spalování odplynu. RTO – regenerativní termická oxidace.
Náhrada zařízení TNV v lakovně L1 systémem RTO
Předmětem zakázky je náhrada zařízení TNV v lakovně L1 systémem RTO. TNV (Termische Nachverbrennung) – tepelné spalování odplynu. RTO – regenerativní termická oxidace.
Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly, jež změní její dispoziční řešení a umožní její komplexnější a komfortnější užívání při zachování stávající velikosti haly. V objektu bude zhotoveno sedm šaten sportovců se sociálním zázemím, čtveřice nářaďoven, šatna trenéra, kancelář správy a zasedací místnost. Nově budou provedeny ...
Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly, jež změní její dispoziční řešení a umožní její komplexnější a komfortnější užívání při zachování stávající velikosti haly. V objektu bude zhotoveno sedm šaten sportovců se sociálním zázemím, čtveřice nářaďoven, šatna trenéra, kancelář správy a zasedací místnost. Nově budou provedeny ...
Stavební úpravy objektu č. p. 954 v Liberci, ul. Kláštěrní
Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu č. p. 954/5 v Klášterní ulici, Liberec. Realizací navržených úprav nedojde ke změně charakteru objektu, který zůstane objektem občanské vybavenosti. Po provedení rekonstrukce stavební části, vytápění, zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalace slabo a silnoproudu, ...
Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly, jež změní její dispoziční řešení a umožní její komplexnější a komfortnější užívání při zachování stávající velikosti haly. V objektu bude zhotoveno sedm šaten sportovců se sociálním zázemím, čtveřice nářaďoven, šatna trenéra, kancelář správy a zasedací místnost. Nově budou provedeny ...
Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly, jež změní její dispoziční řešení a umožní její komplexnější a komfortnější užívání při zachování stávající velikosti haly. V objektu bude zhotoveno sedm šaten sportovců se sociálním zázemím, čtveřice nářaďoven, šatna trenéra, kancelář správy a zasedací místnost. Nově budou provedeny ...
Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly, jež změní její dispoziční řešení a umožní její komplexnější a komfortnější užívání při zachování stávající velikosti haly. V objektu bude zhotoveno sedm šaten sportovců se sociálním zázemím, čtveřice nářaďoven, šatna trenéra, kancelář správy a zasedací místnost. Nově budou provedeny ...
Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly, jež změní její dispoziční řešení a umožní její komplexnější a komfortnější užívání při zachování stávající velikosti haly. V objektu bude zhotoveno sedm šaten sportovců se sociálním zázemím, čtveřice nářaďoven, šatna trenéra, kancelář správy a zasedací místnost. Nově budou provedeny ...
Obnova kogeneračních jednotek
Předmětem veřejné zakázky je generální oprava 2 ks stávajících kogeneračních jednotek pro Tipsport Arenu Liberec nacházející se ve Sport Parku Liberec. Generální oprava spočívá v demontáži stávajících kogeneračních jednotek, jejich odvozu, opravě a opětovné instalaci v místě dodání. Po provedené generální opravě musí zůstat zachovány následující ...
Desky pro výměník TR9AL
Náhrada poškozených desek výměníku TR9AL.
Rekonstrukce kuchyně v objektu Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Předmětem investiční akce je rekonstrukce kuchyňského provozu v budově B Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, jejíž nedílnou součástí jsou stavební úpravy, gastrotechnologie, elektroinstalace, zdravotní technika (ZT), ústřední topení (ÚT) a vzduchotechnika (VZDT).