Částečné chlazení prádelny – NČV Nejdek
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku a instalaci zařízení do prádelny závodu Nejdecká česárna vlny a.s., na adresu Nádražní 1267 36221 Nejdek v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 – 2020, Úspory energie III. Výzva, Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013586. Podrobnější specifikace zařízení a ...
Výměna vzduchotechniky 1. NP a 2. NP haly II.
Předmětem plnění veřejné zakázky „Výměna vzduchotechniky 1. NP a 2. NP haly II.“ je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek. Zařízení vzduchotechniky nahradí stávající větrací jednotky a jednotky pro odtah vzduchu. Koncepce řešení zachová původní potrubní rozvody vzduchu pouze se změnami koncovek distribuce. Nové větrací jednotky budou ...
Realizace stavby 2
Předmětem projektu je revitalizace objektu centra sociálních služeb v obci Dobrá Voda u Toužimi za účelem zajištění dostupnosti dlouhodobě udržitelných sociálních služeb. Veřejná zakázka se skládá především z provedení a dokončení níže uvedených prací, které jsou nezbytně nutné k realizaci výše uvedeného projektu. Veřejná zakázka zahrnuje ...
Realizace stavby 2
Předmětem projektu je revitalizace objektu centra sociálních služeb v obci Dobrá Voda u Toužimi za účelem zajištění dostupnosti dlouhodobě udržitelných sociálních služeb. Veřejná zakázka se skládá především z provedení a dokončení níže uvedených prací, které jsou nezbytně nutné k realizaci výše uvedeného projektu. Veřejná zakázka zahrnuje ...
Poptávám realizaci klimatizace
Poptávám dodávku klimatizace s montáží. Typ LG E09EK nebo ekvivalent.
Dostavba objektu S0-01 a oprava objektu SO-10
-úprava vnitřních prostorů a vybavení objektů SO-01, SO-01b, SO-10, SO-02 s přístupem z SO-01 -výměna oken, dveří, podlah, zábradlí, SKD příček a stavebních konstrukcí -zateplení částí objektů, fasády objektů, osazení tep.čerpadly -rozvody topení a zti, výměna a doplněný slaboproudých a silnoproudých zařízení a rozvodů, zařízení VZT a ...
Vyvedení tepla z bloku 6 do Sokolova
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a provozní ověření kompletního systému pro vyvedení tepla z přihřáté páry bloku 6 a z 8. odběru TG6 přes redukční a chladící stanice v lokalitě Tisová, včetně provedení úprav na stávajícím zařízení včetně nastavení a seřízení systému.
Modernizace technického vybavení domu Dřevařská 13, Cheb
Zásadními pracemi v rámci revitalizace jsou především – zateplení obvodového pláště domu, rekonstrukce střechy, výměna původních výplní otvorů, rekonstrukce stávajících lodžií a úprava vstupních prostor. Úprava vzduchotechniky. Modernizace společných rozvodů tepla, plynu a vody. Modernizace systému společné otopné soustavy. Výměna osobního výtahu
Regenerace bytového domu - K Viaduktu 2334 /9, Cheb
Zásadními pracemi v rámci revitalizace jsou především – zateplení obvodového pláště domu, výměna původních výplní otvorů, úprava vstupních prostor. Úprava vzduchotechniky. Modernizace společných rozvodů tepla, plynu a vody. Modernizace systému společné otopné soustavy. Oprava osobního výtahu
Regenerace bytového domu - K Viaduktu 2393 / 3, Cheb
Zásadními pracemi v rámci revitalizace jsou především – zateplení obvodového pláště domu, výměna původních výplní otvorů, úprava vstupních prostor. Úprava vzduchotechniky. Modernizace společných rozvodů tepla, plynu a vody. Modernizace systému společné otopné soustavy. Oprava osobního výtahu
Regenerace bytového domu - K Viaduktu 2331 /7, Cheb
Zásadními pracemi v rámci revitalizace jsou především – zateplení obvodového pláště domu, výměna původních výplní otvorů, úprava vstupních prostor. Úprava vzduchotechniky. Modernizace společných rozvodů tepla, plynu a vody. Modernizace systému společné otopné soustavy. Oprava osobního výtahu
Regenerace bytového domu - K Viaduktu 2330 /5, Cheb
Zásadními pracemi v rámci revitalizace jsou především – zateplení obvodového pláště domu, výměna původních výplní otvorů, úprava vstupních prostor. Úprava vzduchotechniky. Modernizace společných rozvodů tepla, plynu a vody. Modernizace systému společné otopné soustavy. Oprava osobního výtahu
Regenerace bytového domu - K Viaduktu 2334 /9, Cheb
Zásadními pracemi v rámci revitalizace jsou především – zateplení obvodového pláště domu, výměna původních výplní otvorů, úprava vstupních prostor. Úprava vzduchotechniky. Modernizace společných rozvodů tepla, plynu a vody. Modernizace systému společné otopné soustavy. Oprava osobního výtahu
Regenerace bytového domu - K Viaduktu 2393 / 3, Cheb
Zásadními pracemi v rámci revitalizace jsou především – zateplení obvodového pláště domu, výměna původních výplní otvorů, úprava vstupních prostor. Úprava vzduchotechniky. Modernizace společných rozvodů tepla, plynu a vody. Modernizace systému společné otopné soustavy. Oprava osobního výtahu
Poptáváme odsávací zařízení
Posílám poptávku na odsávání svářecího stolu údržby. Představa je taková, že na zeď přišroubujeme držák motoru s odtahem ven(otvor 140mm). Součástí odsávacího motoru bude i možnost připojení odsávací hadice délka cca 3m (samonosná s možností fixace polohy). Tato bude ukončena dýmnikem pro sváření.