Revize technologických celků RP Praha
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků Ústředí
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol u rozvodů medicinálních plynů a zařízení s tím souvisejících.
Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku modernizace kotelny, která bude probíhat na základě zpracovaného projektu dle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky.
Zajištění proinvestování, provozu a údržby kotelen pro ZŠ Vladislava Vančury
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, proinvestování a provozování tepelných zdrojů a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR v rámci zdrojů vytápění po dobu 20 let. Více k předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v části 4 zadávací dokumentace. Podrobně viz ZD.
FN Motol – revizní činnosti elektro 2019 - 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění odborných revizních činností elektrorozvodů (elektrorevize), hromosvodů, plynových rozvodů, komínů – spalinových cest po dobu 24 měsíců v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, ode dne účinnosti Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem nejpozději do 31. 12. 2020.
Hledám technika na kontrolu bytu
Hledám technika na kontrolu bytu, v jakém stavu byt je po technické stránce.
Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3“. Jedná se o jeden ze dvou kotlů OK 116H s interním označením HK21 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárna Malešice 3.
Poptáváme plynařské práce
Poptáváme firmu, která je schopna osadit lokální plynové topidlo (wafky), která provede pravidelnou roční servisní prohlídku plynových spotřebičů (budeme chtít od této firmy provádět každý rok) a která provede revizi plynu v celém domě (a opět budeme chtít provádět plynovou revizi od této firmy každé tři roky). Dlouhodobá spolupráce. Lokalita ...
Odstraňování závad TUV a SUV a dalších rozvodů v IKEM
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí je odstraňování vzniklých závad rozvodů teplé a studené vody, zdravotechniky, plynovodu a ústředního topení (dále též „ÚT“) v areálu zadavatele. Součástí předmětu plnění jsou rovněž i drobné stavební úpravy a přípomoce, průrazy a zapravení povrchů a ostatní práce související s ...
Energetické služby a dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové ...
Tepelné hospodářství
Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování tepelných zdrojů a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR po dobu 48 měsíců. Jedná se většinou o plynové kotelny na objektech ve správě Správy účelových zařízení ČVUT, kde jsou kotle zapojené do kaskád. Regulace jsou ...
Poptávám revizi komínu a plynového kotle
Poptávám revizi komínu a plynového kotle.
Praha GŠ - ekologizace kotelen v budově A a D
Rekonstrukce plynových nízkotlakých kotelen v budově A a D v objektu Generálního štábu AČR v Praze vč. výměny kotlů, aby splňovaly požadavky na snížené emisní limity platné od 1. 1. 2018.
Praha GŠ - ekologizace kotelen v budově A a D
Rekonstrukce plynových nízkotlakých kotelen v budově A a D v objektu Generálního štábu AČR v Praze vč. výměny kotlů, aby splňovaly požadavky na snížené emisní limity platné od 1. 1. 2018.
Poptávám plynařské práce
Poptávám plynařské práce. Mám v bytě 1x Gamat 4000 a rád bych je vyměnil za VAF Kvart 2,5 kW /nový desing/. Venkovní vývod, zeď cca 55cm. Rád bych měl výplň po celé délce odvodu spalin, mezi vnitřním a vnějším zděním, vata či cokoli podobného. Sdělte mi, prosím, cenovou relaci a možnost realizace.
ZŠ Londýnská 34/782 - oprava a rekonstrukce plynové kotelny a výměna ZTI
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: ZŠ Londýnská 34/782 - oprava a rekonstrukce plynové kotelny a výměna ZTI, včetně opravy sociálního zařízení ve 4. NP. Předmětem zakázky je rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Londýnská 34/782, výměna rozvodů ZTI a modernizace sociálních zařízení ve 4. NP. Stávající ...
ZŠ Londýnská 34/782 - oprava a rekonstrukce plynové kotelny a výměna ZTI
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: ZŠ Londýnská 34/782 - oprava a rekonstrukce plynové kotelny a výměna ZTI, včetně opravy sociálního zařízení ve 4. NP. Předmětem zakázky je rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Londýnská 34/782, výměna rozvodů ZTI a modernizace sociálních zařízení ve 4. NP. Stávající ...
Modernizace kotelny Vrbova
Předmětem veřejné zakázky je modernizace technologie kotelny na střeše výškové budovy domova mládeže, a to výměna stávajících teplovodních kotlů za nové, výměna rozdělovače a sběrače topné vody, výměna stávajících plynových ohříváků teplé užitkové vody s příslušnými souvisejícími úpravami technického vybavení kotelny a modernizací strojoven ...
Zajištění provozně-servisních činností na technologickém a technickém zařízení v objektech
Předmětem této veřejné zakázky je obsluha, kontrola, revize, servis a opravy zařízení na technologickém a technickém zařízení v objektech Národní knihovny ČR (dále jen „zařízení svěřených do správy“), tj. chladícího a klimatizačního zařízení včetně parních zvlhčovačů a tepelných clon, VZT, čerpací protipovodňové stanice, plynové kotelny včetně ...
Modernizace kotelny Vrbova
Předmětem veřejné zakázky je modernizace technologie kotelny na střeše výškové budovy domova mládeže, a to výměna stávajících teplovodních kotlů za nové, výměna rozdělovače a sběrače topné vody, výměna stávajících plynových ohříváků teplé užitkové vody s příslušnými souvisejícími úpravami technického vybavení kotelny a modernizací strojoven ...
Modernizace kotelny Vrbova
Předmětem veřejné zakázky je modernizace technologie kotelny na střeše výškové budovy domova mládeže, a to výměna stávajících teplovodních kotlů za nové, výměna rozdělovače a sběrače topné vody, výměna stávajících plynových ohříváků teplé užitkové vody s příslušnými souvisejícími úpravami technického vybavení kotelny a modernizací strojoven ...
Modernizace kotelny Vrbova
Předmětem veřejné zakázky je modernizace technologie kotelny na střeše výškové budovy domova mládeže, a to výměna stávajících teplovodních kotlů za nové, výměna rozdělovače a sběrače topné vody, výměna stávajících plynových ohříváků teplé užitkové vody s příslušnými souvisejícími úpravami technického vybavení kotelny a modernizací strojoven ...
Zajištění provozně-servisních činností na technologickém a technickém zařízení
Předmětem této veřejné zakázky je obsluha, kontrola, revize, servis a opravy zařízení na technologickém a technickém zařízení v objektech Národní knihovny ČR (dále jen „zařízení svěřených do správy“), tj. chladícího a klimatizačního zařízení včetně parních zvlhčovačů a tepelných clon, VZT, čerpací protipovodňové stanice, plynové kotelny včetně ...
PSSZ Praha 8 - revitalizace budovy České správy sociálního zabezpečení - PSSZ Praha 8
kompletní zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy s položením nové hydroizolace a výměně okenních a dveřních výplní. Součástí těchto stavebních úprav je i provedení nového oplechování střechy a oken, výměna hromosvodů a nátěry vnitřního ostění, a dále i rekonstrukce kotelny změnou způsobu vytápění (přechod na plyn) a s tím spojená ...