SSL OZP p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky
Předmětem VZ je realizace stavby Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky. V rámci stavebních úprav stávajícího objektu dojde ke zbudování celkem 4 ubytovacích jednotek v celkovém počtu 18 klientů. Domácnosti jsou situovány ve druhém a třetím nadzemním podlaží. Obě podlaží jsou přitom téměř identická.
Krásno nad Kysucou OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ v Krásne nad Kysucou v rozsahu spracovaného projektu stavby
Rekonštrukcia Pezinskej ulice -  Svätý Jur
REKONŠTRUKCIA PEZINSKEJ ULICE - SVÄTÝ JUR
Revúca OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu OR PZ v Revúcej v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre- stavebné práce
Predmetom zákazky je realizácia Projektu rekonštrukcie budovy na požiadavky pre Zariadenie pre seniorov.
Rimavská Sobota OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu OO PZ v Rimavskej Sobote v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Stará Ľubovňa OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Okresného úradu Stará Ľubovňa v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves III.
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu v obci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. V objekte sa ...
Prešov PMJ KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ Prešov v rozsahu spracovaného projektu stavby.
ČSPL Jurjaov dvor-sever
Predmetom zákazky je rekonštrukcia čerpacej stanice pohonných látok, ktorá sa nachádza vo vozovni DPB, a. s. Jurajov dvor, bližšia špecifikácia sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky.
Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra
Objekt je momentálne využívaný na účely nocľahárne pre bezdomovcov a v denných hodinách ako nízkoprahové denné centrum. Po ukončení rekonštrukcie bude prevádzka pozostávať z týchto priestorov a plniť tieto funkcie: 1. NP Priestory 1. NP budú slúžiť pre funkciu nocľahárne pre bezdomovcov. - vstup do objektu bude v mieste existujúceho ...
Modernizace kuchynskeho provozu ZS Hostivar
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce, tj. modernizace a přestavba gastronomického provozu kuchyně základní školy se zázemím tohoto provozu včetně technologického řešení a dodávka gastrozařízení.
Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany
Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu Katedry tělesné výchovy, Na Bohdalci 715/30, Liberec 15 s výměnou technických rozvodů za účelem zlepšení podmínek provozu a snížení nákladů na provoz. Součástí rekonstrukce je kompletní zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů. Stávající konstrukce 4podlažního objektu z 80. - 90. let minulého století ...
Centrum sociálnych služieb sv. Jozefa Oravský Podzámok
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy existujúcich nevyužitých a chátrajúcich priestorov bývalej materskej školy na sociálne komunitné centrum. Areál sa nachádza v intraviláne obce Oravský Podzámok, vo východnej časti obce.
Rekonštrukcia administratívnej budovy – Obecný úrad Ždaňa
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu: Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecný úrad Ždaňa. Účelom stavby je zníženie primárnej spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy: Obecného úradu v obci Ždaňa. Celá stavba sa nachádza v jednom stavebnom objekte SO 01 Obecný úrad. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ...
Rekonstrukce objektů na byty, Nedbalova ulice v Aši
Stavební úpravy stávajícího objektu ubytovny a veřejné jídelny na objekt bytového domu. V objektu bude vybudováno 27 bytů. Součástí stavby jsou rovněž přípojky inženýrských sítí a související zpevněné plochy.
Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby, a to včetně příslušných přípojek v rozsahu a podle PROJEKTU, SMLOUVY a POVOLENÍ. Vzhledem k tomu, že sousední objekt má s předmětem plnění společné přípojky, bude v rámci předmětu plnění řešeno i osamostatnění sítí od sousedního vlastníka.
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou - přístavba a modernizace
Předmětem veřejné zakázky je přístavba a modernizace Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, jehož zřizovatelem je zadavatel Město Vysoké nad Jizerou.
Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky
Sál v 1NP projde modernizací ve smyslu výměny povrchů podlahy dlažby, kompletní výměna elektroinstalace vč. osvětlení a kompletní výměna slaboproudých instalací vč. doplnění projekční techniky Repasovány budou vstupní dveře mezi chodbou a sálem. Sociální zařízení bude přebudováno ze zděného provedení na sanitární kabiny, budou ve všechny ...
Úprava lůžkového oddělení - 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy ve stávajících prostorech bez výrazného zásahu do charakteru stávajícího objektu. Jedná se o stávající stavbu, využívanou jako lůžkové oddělení. Po stavebních úpravách bude využívám stejný účel pouze bude modernizované oddělení se sociálním zázemím vždy ke dvěma lůžkovým pokojům. Práce spočívají v ...
Zvýšenie počtu žiakov SSOŠ v Giraltovciach na praktickom vyučovaní - SO 01 a SO 02
SO 01 Internát: Jedná sa o budovu internátu, so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným čiastočným podzemným podlažím, v ktorej je navrhovaná prestavba vytypovaných vnútorných priestorov a prístavba schodiska s technickým zázemím. Budova spolu s územím určením na vybudovanie prístavby sa nachádza v mierne svahovitom teréne, s terénnymi ...
Obnova poutního areálu v Římově za účelem zvýšení návštěvnosti památky - stavební práce areálu
Celková výměna střeš. kce - výměna keramických tašek, výměna laťování; oprava krovu vč. výměny poškozených prvků; oprava omítek, maleb, elektroinstalace, slaboproud, mobiliáře interiéru; oprava omítek a maleb exteriéru; oprava zděného oplocení areálu, omítek a maleb; předláždění ambitů i dvorní části stávajícími kamennými deskami; nová dešťová ...
FN Motol -  centrální zdroj chladu pro objekt A
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, na jejímž základě bude zřízen centrální zdroj chladu pro objekt A.
Rekonštrukcia UVZ UK Richňava - I. etapa
Predmetom zákazky je prvá etapa rekonštrukcie objektu Učebno výcvikové zariadenie UK Richňava, ktorej cieľom je zníženie energetickej náročnosti objektu, ktoré umožní jeho celoročnú prevádzku a zvýšenie komfortu ubytovaných osôb.
Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky
Predmetom zákazky je komplexná revitalizácia západnej a severnej časti areálu Krytej plavárne Štiavničky v Banskej Bystrici.