Snížení energetické náročnosti budov LDN Klokočov - objekt č. p. 59 II.
Předmětem plnění je komplexní zateplení budovy (objekt č. 59) LDN Klokočov FN Ostrava s cílem snížit celkovou spotřebu energie v budově. Projekt řeší - kompletní zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrénu tl. 150 mm a související práce a částečnou výměnu výplní, různých rozměrových typů (50 ks oken, 4 ks dveří, 3 ks ...
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II/39 – stavebné práce
Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Za týmto účelom bude realizovaná obnova obvodového plášťa, obnova strechy, podláh a výmena výplňových otvorových konštrukcií a obnova technologických systémov budovy. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce objektu Bohemia v areálu Výstaviště Praha
Rekonstrukce objektu bývalé restaurace Bohemia v areálu Výstaviště Praha, na pozemcích parc. č. 1844, 1843/1 a 1850/1, to vše v k. ú. Bubeneč.
Prístavba materskej školy v Obci Široké
1. Objekt prístavby materskej školy SO 101, jednopodlažný, prisadený k existujúcemu objektu materskej školy spojovacou chodbou so samostatným vchodom do areálu materskej školy s detským ihriskom. Obstavaný priestor: 984,50 m3 , zastavaná plocha: 220,50 m2 , úžitková plocha: 177,29 m2. 2. Zateplenie pôvodnej časti objektu SO 102. Pôvodná budova ...
Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytového domu
Predmetom zákazky je nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytového domu 775/4, 6. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v SP - Opis predmetu zákazky - Technická správa - príloha SP.
Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště – rekonstrukce výtahu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění zhotovitele pro provedení díla, realizace projektu „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště - rekonstrukce výtahu“ ve městě Rychvald a to vše v rozsahu a dle podmínek projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště“ zpracované projekční kanceláří a zadávací ...
Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště – stavební práce
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění zhotovitele pro provedení díla, realizace projektu „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště“ ve městě Rychvald a to vše v rozsahu a dle podmínek projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště“ zpracované projekční kanceláří
FN Plzeň, stavební úpravy pro zřízení kanceláří a rekonstrukci sociálního zařízení ve 3. NP objektu
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace uvedené stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech ...
Obecný úrad – stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Miesto stavby : Obec Radošina. Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Riešený objekt je umiestnený v obci Radošina, na adrese Radošina s.č. 416/3 na parcele č.354/2. Budova OBECNÉHO ÚRADU je riešená v hlavnom ...
Změny budov areálu ZŠ Čimelice
Předmětem veřejné zakázky je změna budov areálu ZŠ Čimelice včetně přístavby a úpravy zpevněných ploch členěných do následujících stavebních a inženýrských objektů: SO 01 – přístavba pavilonu ZŠ SO 02 – stavební úpravy stávajícího stravovacího pavilonu a spojovacího krčku SO 03 – HTÚ, zpevněné plochy, zahradní a sadové úpravy SO 04 – dešťová ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy – óvoda, Hviezdoslavova 32
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy óvoda, Hviezdoslavova 32. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo ...
Rekonštrukcia kotolne - Základná škola Sirk
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekt Základnej školy, ktorá sa nachádza v obci Sirk, k. ú. Sirk. Navrhovaná rekonštrukcia rieši zmenu zdroja tepla z pôvodnej uholnej kotolne na vykurovanie biomasou (drevenou štiepkou ). Umiestnenie kotolne je dané pôvodným riešením, ktoré sa upraví a to ponechaním pôvodnej kotolne s umiestnením nového ...
Rekonštrukcia KS SOS Hurbanovo na špecializované zariadenie pre autistov
V rámci zmeny obsadenia objektu na iný účel - zdravotne postihnuté osoby je plánovaná rekonštrukcia týchto priestorov pre dané využitie. Jedná sa hlavne o komunikačný systém osôb a personálu tak, aby to vyhovovalo predpísaným normám a vzhľadom na konštrukčný systém objektu. V objekte sa plánuje okrem rekonštrukcie s doplnením zdravotechniky do ...
Novohradská knižnica Lučenec – rekonštrukcia objektu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia časti budovy (súpisné číslo 2, ulica J. Kármána, Lučenec). Zámerom je vybudovanie nového vstupného vchodu do priestorov knižnice s prekrytím schodišťa, vybudovanie plošiny prie imobilných návštevníkov, rekonštrukcia vnútorných priestorov vybudovanie centrálneho pultu, rekonštrukcia ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Nána
Predmetom zakazky je znizenie energetickej narocnosti budovy kulturneho domu Nana. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Rekonstrukce objektu Křižíkova pavilonu D v areálu Výstaviště Praha
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce objektu Křižíkova pavilonu D v areálu Výstaviště Praha, na pozemku parc. č. 1819/16 v k. ú. Bubeneč. Předmět plnění této veřejné zakázky je detailně specifikován v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Zřízení služby následné péče
Stavební úpravy budovy bývalé prádelny v areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě dle zpracované projektové dokumentace „Stavební a dispoziční úpravy v objektu prádelny PN v Opavě – změna v užívání stavby na následnou péči“. Budova bude přestavěna na službu následné péče, vznikne zde ubytovací kapacita pro klienty, zázemí, prostory pro volnočasové ...
ČRo Brno - III. etapa rekonstrukce budovy
Předmětem veřejné zakázky je III. etapa rekonstrukce budovy ČRo Brno, na adrese Beethovenova 25/4, 657 42 Brno, která zahrnuje zejména rekonstrukci jednotlivých podlaží budovy, střechy a souvisejících instalací systémů technického zabezpečení budovy ČRo Brno ve věcném rozsahu dokumentace pro provedení stavby.
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je kompletní rekonstrukce vily Johanna Liebiega mladšího (dále jen „Liebiegův palác“), v Liberci v ulici U Tiskárny č. p. 81, Liberec I Staré Město pro projekt „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“. Jedná se o projekt ...
Vnitroblok Sadová – stavební úpravy uhelny a vnitrobloku
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových parkovacích míst ve vnitrobloku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikace a chodníků, vybudování nové cyklostezky a stavební úpravy bývalé podzemní uhelny. Před zahájením stavby provede zhotovitel podrobné zpracování DIO, které nechá odsouhlasit DI PČR v Chebu a předloží jej ...
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Mimoni – energetické hodnocení a dotační management
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava a projektové řízení projektů snížení energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví města Mimoň v následujícím rozsahu.
Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice
Predmetom zákazky je v zmysle projektovej dokumentácie vykonať také úpravy objektu aby došlo k odstráneniu systémových porúch na objekte (degradácia obvodového plášťa) a k zníženiu energetickej náročnosti stavby, zlepšeniu kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Z uvedeného dôvodu je nosným riešením realizácia zateplenia ...
OÚ Geča – zníženie energetickej náročnosti budovy II
Predmet zákazky je obnova budovy. Murovaná budova je obdĺžnikového tvaru v základných rozmeroch pôdorysu cca 36,0 x 15,5m. Budova má tri nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničená, zastrešená šikmou strechou. Obnova budovy spočíva v celkovom zateplení (fasáda, strop na suterénom, strecha, výmena pôvodných výplňových konštrukcií). V rámci ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Nána
Predmetom zakazky je znizenie energetickej narocnosti budovy kulturneho domu Nana. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.