Krytá plaváreň
Zákazka je rozdelená na 3 časti: 1. časť Krytá plaváreň 2. časť Športová hala 3. časť Zimný štadión 1. časť Krytá plaváreň Projekt rieši návrh nového fotovoltického solárneho systému na ohrev vody, ktorý bude pozostávať z: - fotovoltických (FV) panelov na streche administratívnej časti objektu (80 ks); - káblových prepojení ...
Akumulace energie ve společnosti MBNS s.r.o.
Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména její přílohou s názvem Technická specifikace a přílohou s názvem Smlouva o dílo. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka, instalace a uvedení do provozu akumulačního bateriového systému ke ...
Rekonstrukce modrého domu v Přešticích
Rekonstrukce budovy č. p. 460 A č. p. 458 a úpravy okolních ploch. Rekonstruované objekty: SO 01: Budova občanské vybavenosti č. p. 460, a SO 02: Bytový dům č. p. 458, tvoří jediný monoblok, který se nachází v zastavěném území města Přeštice, v ulici Palackého poblíž křižovatky s třídou 1. máje. Součástí předmětu plnění jsou také bourací práce ...
Pořízení fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace.
Fotovoltaické systémy ve společnosti Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o.
Předmětem výběrového řízení je Výstavba fotovoltaické elektrárny na střechách objektů nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví zadavatele
Dodávka fotovoltaické elektrárny s akumulací II
předmětem je kompletní dodávka fotovoltaické elektrárny s akumulací
Dodávka fotovoltaické elektrárny s akumulací
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka fotovoltaické elektrárny s akumulací (dále jen "Zařízení"). Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v návrhu smlouvy (Příloha č. 3 ZD) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 ZD).
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o.
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o. Stavba sa v zmysle výkazu výmer delí na nasledovné objekty: 01 - Zateplenie obvodových stien 02 - Zateplenie strechy 03 - Výplne otvorov 04 - Fotovolatika 05 - Ostatné Bližšia špecifikácia je uvedená v ...
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Grafobal
Výstavba fotovoltaickej elektrárne a rekonštrukcia priemyselného osvetlenia. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0
Provedení fotovoltaické elektrárny
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny o celkovém počtu 756 ks fotovoltaických panelů 305 Wp a baterie o využitelné kapacitě min. 151,2 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE.
Zariadenia na zníženie energetickej náročnosti z zvýšenie využívania OZE
Predmetom zákazky je dodanie tovarov v rámci projektu Zariadenia na zníženie energetickej náročnosti z zvýšenie využívania OZE v podniku vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky. Podrobná technická špecifikácia požadovaných tovarov je uvedená v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou ...
Fotovoltaická elektrárna Pod Vrchem
Projekt je zaměřen na instalaci fotovoltaické elektrárny. Součástí je rovněž částečná výměna stavebních výplní.
GO-2_Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Grafobal
Výstavba fotovoltaickej elektrárne a rekonštrukcia priemyselného osvetlenia. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Grafobal
Výstavba fotovoltaickej elektrárne a rekonštrukcia priemyselného osvetlenia.
NEMA, spol. s r.o. Jílovice – výstavba FVE o výkonu min. 115,2 kWp s akumulací
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny – fotovoltaické elektrárny (FVE) o minimálním celkovém výkonu FV panelů 115,2 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektřiny v bateriových článcích na ...
NEMA, spol. s r.o. Olešnice – výstavba FVE o výkonu min. 177,0 kWp s akumulací
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny – fotovoltaické elektrárny (FVE) o minimálním celkovém výkonu FV panelů 177,0 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektřiny v bateriových článcích na ...
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace.
DPS Máj České Budějovice - dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny 37 kWp
Předmětem plnění veřejné zakázky dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny 37,335 kWp v objektu Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích (Větrná 731/13, 370 05 České Budějovice) – včetně uvedení do provozu, zajištění školení obsluhy a podání včetně vyřízení žádosti o připojení zařízení k distribuční soustavě NN.
UNISKAP s.r.o. výstavba FVE o výkonu 45,0 kWp s akumulací 124 kWh
Pro výstavbu fotovoltaické elektrárny je vyhrazena střecha objektu na jižní? časti střechy objektu. Bude osazeno max.145 ks panelu? s min. výkonem 310 W/ks, tedy s celkovým max. výkonem 44,95 kWp, sklon panelu? bude 15° a azimut 20° východně. Vyvedeni? elektřiny do sítě, resp. zejména soustavy v předmětu EP bude pomoci? centrálního střídače ...
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA a SYN s.r.o. - výstavba FVE o výkonu 130,8 kWp s akumulací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 130,68 kWp(396ks xFVP 330Wp) s akumulací o kapacitě 225 kWh na objektech STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení fotovoltaického systému FVE a zajištění oprávnění pro výrobu el. energie (dále ...
Provedení fotovoltaické elektrárny
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny o celkovém počtu 756 ks fotovoltaických panelů 305 Wp a baterie o využitelné kapacitě min. 151,2 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE.
Dodávka fotovoltaické elektrárny
Zadávací řízení řeší dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny a její napojení do elektroinstalace objektu. Elektrárna bude vybudovaná na střeše objektu haly ležící na parcele č. 961 v areálu zadavatele. Fotovoltaická elektrárna bude tvořena maximálně 330 ks fotovoltaických panelů o výkonu 300 Wp s ohledem na požadovanou topologii ...
Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie v areálu OVM PELLET s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny – fotovoltaické elektrárny (FVE) o min. celkovém výkonu FV panelů 149,1 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektrické energie (baterie) s řídicím ...
Úspory energie dané využitím fotovoltaického systému ve společnosti EUTIT s.r.o.
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny na střeše výrobní haly zadavatele.