Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti TACOLOR a.s.
Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti TACOLOR a.s. Na šikmé střeše bude instalováno 624 ks panelů o jmenovitém výkonu modulu min. 335 Wp a celkovém jmenovitém výkonu 209,04 kWp. Orientace je 145° (sever 0°), sklon 15°.
Dodávka a montáž fotovoltaického systému
Předmětem veřejné zakázky je instalace 806 ks krystalických křemíkových fotovoltaických panelů, výkon 310Wp, nominální napětí 32,9V, nominální proud 9,42A a další nezbytné dodávky a práce.
Výstavba FVE na střechách objektů ve firmě Ekobrikety, s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti společnosti EKOBRIKETY s.r.o. - výrobou vlastní energie pomocí fotovoltaického systému, instalovaného na střeše čtyř objektů areálu společnosti. Řešení přispěje k úspoře konečné spotřeby energie a nákladů společnosti.
Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia tovarov a k tomu prislúchajúca projektová dokumentácia, ktorých výsledkom bude podporný fotovoltický systém do výrobného objektu spoločnosti MAT-obaly s.r.o. Prievidza. Lokálne fotovoltické zariadenie zabezpečí výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.
Dodávka FVE pro společnost MATRIX a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace FVE panelů včetně připojení do el. sítě zadavatele, monitoringu výkonu a zprovoznění celého díla, dle projektových dokumentací stavby, a to včetně všech pomocných a přidružených činností (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných dokladů apod.).
Provedení fotovoltaické elektrárny
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a baterie o využitelné kapacitě min. 270 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE a již zprovozněné kogenerační jednotky, která je ve vlastnictví zadavatele.
Dodávka Bateriového systému, fotovoltaické elektrárny a nabíjecích stanic
Dodání FVE včetně bateriového systému a dvou nabíjecích stojanů pro pobočky společnosti K-net Technical International Group, s.r.o. v Brně a v Olešnici
Zníženie energetickej náročnosti - VASPO STONE, s. r. o.
Predmetom zákazky je modernizácia existujúceho fotovoltaického zdroja 99,6kW a vyvedenie celého výkonu do vlastnej elektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.
Úspora energie výrobního objektu pekárny JOHAPEK s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je instalace fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření. Instalace je navržena na střeše budovy pekárny na adrese: Husova 310, 267 51 Zdice.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace.
Provedení fotovoltaické elektrárny
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a baterie o využitelné kapacitě min. 270 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE a již zprovozněné kogenerační jednotky, která je ve vlastnictví zadavatele.
Pořízení fotovoltaické elektrárny ALTECH, spol. s r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací energie pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, stavba a montáž fotovoltaického systému na budovy, jejichž vlastníkem je zadavatel a sice na Budovu D, p.č. 814/11, o instalovaném výkonu 26,68 kWp a nominální kapacitě baterií 27,6 kWh; Budovu E p.č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp a na budovu FGH a Garáže, p.č. 812/4, 814/7, o instalovaném ...
Pořízení zdrojové části lokální mikrosítě - vyrovnávací balancer s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdrojové části lokální mikrosítě, sestávající z energetického kontejneru s akumulátorovým úložištěm elektrické energie, sestavy fotovoltaických panelů a solárních měničů. Sestava je určena pro napájení průmyslových výrobních hal a podobných objektů. Její provedení musí umožňovat dodatečnou instalaci do ...
Pořízení fotovoltaické elektrárny ALTECH, spol. s r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Instalace nízkouhlíkové technologie v areálu Kosmonosy ŠKODA AUTO a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace střešního fotovoltaického systému na plochých i sedlových střechách, celkem 6 stávajících objektů v areálu ŠKODA AUTO (dále též ŠA) v Kosmonosech včetně instalace hromosvodů. Součástí instalace je zřízení bateriového uložiště, které bude osazeno v nově vybudovaném železobetonovém samostatném ...
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy
Osoba podľa §8 ods.1) obstaráva pre možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energii prostredníctvom zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kogeneračnej jednotky s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie, fotovoltického zariadenia umiestneného na strechu budovy vyhlasovateľa a systémového inteligentného regulátora pre ...
Dodávka FVE pro společnost MATRIX a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace FVE panelů včetně připojení do el. sítě zadavatele, monitoringu výkonu a zprovoznění celého díla, dle projektových dokumentací stavby, a to včetně všech pomocných a přidružených činností (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných dokladů apod.).
Provedení fotovoltaické elektrárny
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a baterie o využitelné kapacitě min. 270 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE a již zprovozněné kogenerační jednotky, která je ve vlastnictví zadavatele.
Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, baterie o využitelné kapacitě 250 kWh, propojení se stávajícím systémem nabíjení vysokozdvižných vozíků, nadřazený systém měření a regulace (který bude napojen na stávající systém vytápění kogeneračními jednotkami), prediktivní systém řízení a nová ...
Využití nízkouhlíkových technologií pro akumulaci energie získané z obnovitelných zdrojů energie
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, baterie o využitelné kapacitě min. 30 kW, 3 větrné turbíny o min. výkonu 2,8 kW a akumulační nádrže. Vše musí být řádně propojeno i se stávajícím systémem, doplněným o systém měření a regulace, prediktivní systém řízení. Realizací projektu dojde k ...
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Predmetom obstarávania sú služby na údržbe a prevádzke kolektorov v zmysle Prevádzkového poriadku, platných právnych predpisov a STN. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v oddiele B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, baterie o využitelné kapacitě 250 kWh, propojení se stávajícím systémem nabíjení vysokozdvižných vozíků, nadřazený systém měření a regulace (který bude napojen na stávající systém vytápění kogeneračními jednotkami), prediktivní systém řízení a nová ...