Poptáváme fotovoltaiku
Poptáváme fotovoltaiku. Želechovice nad Dřevnicí, Výpusta.
Dodávka a instalace FVE s akumulací o výkonu 99 KWp
Instalace fotovoltaického systému s akumulací elektrické energie pro vlastní spotřebu. Pevně orientované fotovoltaické panely o výkonu budou umístěny na doposud nevyužitých střechách objektů a budov výrobního areálu provozovny „Lisovna“ společnosti BRAHA Plasty, s.r.o., která se nachází na střechách objektů umístěných na parcelách s parcelními ...
FVE Environmental Energy
Dodávka, montáž, vypracování projektové a dodavatelské dokumentace, dokumentace pro stavební povolení a uvedení pro provozu FVE. Jedná se o instalaci FVE na střechy provozního areálu a to budovy energocentra a administrativní budovy, celkový předpokládaný výkon FVE je 103 kWe. Připojení FVE bude na hladině NN do stávající rozvodny, součástí ...
Instalace FVE vč. akumulace energie v areálu společnosti ZDV Novoveselsko, družstvo
Předmětem veřejné zakázky je instalace a zapojení fotovoltaických panelů na střechu objektu v ZDV Novoveselsko o celkovém výkonu min. 249, 28 kWp, instalace kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalace střídačů, instalace akumulačního systému o předpokládané kapacitě úložiště min. 350 kWh, napojení na stávající el. rozvod. systém ...
Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budovách v majetku Města Litoměřice
Dodávka a instalace obnovitelného zdroje elektřiny - fotovoltaické elektrárny (FVE) o minimálním celkovém výkonu FV panelů 258,8kW dle Projektové studie stavebně-technologického řešení 2021-336-A001 uvedené v příloze tohoto dokumentu. Zadavatel stanovuje, že se dodavatel může od technického řešení odchýlit, pokud budou dodrženy podmínky ...
FVE ZŠ Klatovy, Tolstého
Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o jmenovitém výkonu 98.82 kWp, bateriové úložiště o kapacitě 67 kWh, její připojení k distribuční soustavě a napojení na stávající elektrické rozvody objektu. Primárně bude vyrobená energie určená ke spotřebě v daném odběrném místě. Případné přebytky budou určeny k akumulaci, resp. k dodávce ...
Dodávka FVE pro IREL - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechy stávajících staveb výrobního areálu společnosti IREL, spol. s r.o. doplněné o bateriový úložný systém FVE o celkovém výkonu 99,9 kWp bude tvořena 222 panely 450 Wp. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentaca.
Dodanie a montáž fotovoltiky na vybraných budovách v meste Trnava II.
Predmetom zákazky je dodávka fotovoltickej technológie vrátane dopravy a montáže zariadení na budovu Polikliniky Družba a na budovu Strediska Sociálnej starostlivosti v Trnave v zmysle súťažných podkladov. Súčasťou plnenia bude aj spracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie, podľa ktorej bude realizovaná montáž zariadení, a taktiež projekt ...
Fotovoltaická solární soustava 116 kWp
Předmětem veřejné zakázky je instalace fotovoltaického zařízení umístěného na střechách objektu bungalov 1-4, restaurace a hotelu v areálu H-RESORT, Kunčice pod Ondřejníkem. Soustředění vyrobené energie, její transformací, ukládání do baterii a do vody, přenos vyrobené energie z FVE do stávajících rozvodů NN objektu, popřípadě přenos přebytků ...
22-032 PLR, BLT, BTS, OPV - Snížení energetické náročnosti skladových hal
Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v realizaci technologických částí (celků) vzduchotechniky (dále jen „VZT“), tepelných čerpadel (dále jen „TČ“) a fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“), současně s provedením stavebních úprav pro zateplení objektů a rekonstrukci střech. Předmět VZ bude spolufinancován Evropskou unií - Evropským ...
Poptávám montážní partu na instalaci fotovoltaických elektráren
Poptávám montážní partu na instalaci fotovoltaických elektráren s možností dlouhodobé spolupráce. Možnost výdělku 35-40 000 se zprostředkováním vlastního obchodu na fotovoltaickou elektrárnu.
Instalace fotovoltaického systému na střechách Fakultní nemocnice Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla „Instalace fotovoltaického systému na střechách Fakultní nemocnice Ostrava“, a to realizací dodávek, služeb a souvisejících stavebních prací v souladu se Zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále jen "ZD"). Dílem je dodávka a instalace a zprovoznění nového pevného fotovoltaického systému o ...
Instalace FVE na objektu Řeznictví Provazník - opakované řízení
Předmět zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména její přílohou s názvem Technická specifikace - projektová dokumentace a přílohou s názvem Smlouva o dílo. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka, instalace a uvedení do provozu firemní ...
SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov  - Instalace fotovoltaických panelů  - 1. etapa a 2. etapa
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, prediktivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu ...
Laboratórium smart battery systems
Laboratórium smart battery systems pozostávajúce z 1 pracoviska, ktoré tvoria tieto zariadenia: Li-ion batériový systém LFP 300 kw/600 kwh dodávka na kľúč, FVE elektráreň na streche budovy 300 kwp, Li-ion batériový systém NMC 300 kw/600 kwh dodávka na kľúč, Inteligentný riadiaci systém s integráciou na virtuálnu elektráreň, Programovateľný AC ...
FVE Aktiva Management s.r.o. - 285,3 kWp - 3. vyhlášení
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Výroba elektřiny s úložištěm pro SANS Products
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 470,4 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 99,45 kWp, předmět zakázky tak zahrnuje instalaci kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalaci střídačů, instalaci akumulačního, napojení na ...
ELZA Předměřice, s.r.o. - dodavatel FVE
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště 472,8 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 154,91 kWp. Dodávka tak bude zahrnovat kompletní technologii, montáž konstrukcí, FV panelů a uložiště pro akumulaci elektrické energie. Součástí zakázky je také dodaní ...
PREFA PRODUKT s.r.o. - dodavatel FVE
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 1 485,6 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 300,6 kWp. Dodávka tak bude zahrnovat technologii, montáž úložiště pro akumulaci elektrické energie a úpravu stávající elektroinstalace v místě bodu ...
Výstavba fotovoltaické elektrárny a její uvedení do provozu
Předmětem této veřejné zakázky je výstavba fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) a její uvedení do provozu, a to dle Projektové dokumentace zhotovené společností FUSO ENERGO s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 09713549, která tvoří přílohu č. 6 ZD a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve ...
FVE Fyzikální ústav AV ČR - 312,8 kWp - 3. vyhlášení
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu ...
Instalace FVE a akumulace v Jistebnici
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny_fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu FV panelů min. 401 kWp a max. 410 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektrické energie (baterie) s ...
Instalace FVE vč. akumulace energie ve společnosti BEVESTAV, s.r.o. - nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu: Výstavba fotovoltaické elektrárny o velikosti 46,875kWp spolu s bateriovým uložištěm min. 233kWh.
Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny s akumulací
Dodávky spočívající v instalaci nového technického zařízení - fotovoltaický zdroj elektrické energie z OZE s bateriovým úložištěm, které bude umístěno na střechách stávajících provozních objektů ve vlastnictví společnosti UNION COSMETIC s.r.o., a to za účelem zásobování výrobních a skladových objektů solární elektrickou energií primárně využívanou ...
Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny - HBC steel
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v instalaci nového technického zařízení - fotovoltaický zdroj elektrické energie z OZE bez akumulace a jeho napojení do elektroinstalace stávajícího objektu. Zařízení bude umístěno na střeše výrobního objektu společnosti HBC steel guaranteed machining s.r.o.