Zhotovení AV náplní do expozice v Sankturinovském domě
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba animovaných filmů, komiksů, audionahrávek a zpracování grafických podkladů do slideshow podbarvených hudbou pro audiovizuální (AV) a multimediální (MM) zařízení interaktivní expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře pro předem určené místo AV a MM techniky dle projektové dokumentace (dále ...
Technicko-organizačné zabezpečenie rôznych podujatí
1. Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému (ďalej len "DNS") je technicko-organizačné zabezpečenie podujatí. 2. Podrobná identifikácia povinností a plnení zahrnutých do jednotlivých zákaziek zadávaných v rámci DNS bude špecifikovaná v rámci jednotlivých výziev na predkladanie ponúk v rámci DNS. 3. Uchádzač bude ...
EKOFILM 2023-2024
Předmětem veřejné zakázky je příprava, organizace a zabezpečení 49. a 50. ročníku MFF EKOFILM, který se koná již od roku 1974, a jehož tradičním pořadatelem je MŽP. Festival bude v předmětném období let 2023-2024 ve statutárním městě Brno v období mimo letní prázdniny (červenec, srpen) a zimní měsíce (prosinec, leden, únor). Hlavní část festivalu ...
Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026
Predmetom zákazky je kompletné poskytnutie služieb na zabezpečenie a organizáciu nasledovných celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025 a 2026: - Komárňanské dni, - Vínne korzo, - Silvestrovská veselica.
Výroba autorských moderovaných podcastov v podcastovom štúdiu a ich distribúcia
Predmetom zákazky je výroba autorských moderovaných podcastov s videozáznamom v podcastovom štúdiu a ich distribúcia, kompletná príprava, nahrávanie, postprodukcia, dodanie a distribúcia moderovaných autorských podcastov s minimálne jedným hosťom. Maximálny počet podcastov je 20 počas trvania platnosti zmluvy. Témou podcastov je efektívne ...
Tisk a distribuce časopisu ČD pro vás
zajištění tisku, zhotovení a distribuce jednotlivých čísel časopisu s názvem „Časopis ČD pro vás“ dle technické specifikace, v rozsahu, lhůtách a členění v souladu se zadávacími podmínkami
Expozice Pohansko
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace expozice pro projekt „Expozice Pohansko“, včetně zhotovení jednotlivých hmotných prvků i (nehmotného) audiovizuálního obsahu pro Expozici a všech dalších činností a komponent nezbytně souvisejících včetně vypracování realizační dokumentace před zahájením samotné realizace. Další podrobnosti jsou ...
Nákup mediálního prostoru v letech 2023 až 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup inzertní plochy v tištěných a elektronických médiích, nákup vysílacího prostoru v rozhlase a TV a poskytování dalších služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem (Operační program Životní prostředí 2021-2027, Nová zelená úsporám, Operační program Spravedlivá ...
Plánování, nákup a realizace reklamních kampaní v mediálním prostoru
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu 4 let s maximálně 3 poskytovateli předmětných služeb, kterými je zejména, nikoliv však výlučně strategické dlouhodobé plánování nákupu médií (print, online, rádio, OOH, TV, kino), detailní mediální plánování, zajištění mediálního nákupu a jeho optimalizace, zajištění post buy analýz po ...
Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu
Predmetom zákazky je Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu, a to: Časť a) - vypracovaný scenár vrátane základného storyboardu kľúčových momentov spotu (optnimálne 6) pre 1 hraný TV spot a 1 hraný videospot pre videoportály (modifikácia TV spotu) pre videoportály, - detailne ...
Technológia televízneho štúdia
Predmetom zákazky je dodanie technológie televízneho štúdia, ktorý pozostáva z kompletného televízneho reťazca a dodávka a montáž koľajových dráh a nosných prvkov pre montáž osvetlenia ako budúcich súčastí Kreatívneho centra RTVS, ktoré vznikne s cieľom zabezpečiť podporu kreatívneho talentu a podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom ...
Mediální nákup - Tisková a online kampaň na podporu značek kvality pro rok 2022
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastníci zadávacího řízení mohou své nabídky podávat do jedné nebo dvou částí. Předmětem plnění veřejné zakázky v první části je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2022 v tiskových médiích ve 4. čtvrtletí roku 2022 dle Mediaplánu pro tisková média, který je ...
Kreativní agentura 2022-24
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování služeb kreativní reklamní agentury při rozvoji destinační značky VisitCzechRepublic, jejího kreativního a strategického vývoje, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci tvorby a kreativního a strategického řízení destinační značky.
Technicko-organizačné zabezpečenie podujatí
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie podujatí(ďalej len "predmet zákazky"). Predmet zákazky je rozdelený na päť (5) samostatných častí.
Školení v oblasti ICT a tvorba instruktážních videospotů
Realizace školení v oblasti ICT a výroba instruktážních videospotů v rámci projektu "Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II"
Dodávka broadcast nosičů 2022-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávku profesionálních broadcast nosičů využívaných při výrobě, vysílání a archivaci pořadů pro Prahu, Brno a Ostravu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Zriadenie expozície Ekocentrum Čunovo
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia stálej expozície v novovybudovanom Ekocentre v Čunove. Zámerom je vytvorenie jedinečnej interaktívnej náučnej expozície, založenej na uvedomelom poznaní, ktoré povedie k zvýšenému záujmu o ochranu životného prostredia. Výroba a inštalácia sa vykoná v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej ...
Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2022
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude technické, personální, organizační a logistické zajištění akcí a jednání na území celé ČR (kategorie A) a poskytování cateringových služeb na území ČR (kategorie B).
Multivize - Expozice Návštěvnického střediska
Předmětem VZ je zajištění audiovizuální produkce pro expozici Návštěvnického střediska KRNAP v místě nového návštěvnického centra Správy KRNAP na adrese Husova 213, Vrchlabí.
Boží dar VI - televizní dokumentární cyklus
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálního díla (televizního dokumentárního cyklu) a zajištění jeho odvysílání ve veřejnoprávní televizi. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky je obsažena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu ZD
Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu
Predmetom zákazky je Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu, a to: Návrh scenára pre 1 hraný TV spot a 1 videospot pre videoportály (modifikácia TV spotu) v trvaní 20 sekúnd Návrh scenára pre 1 rozhlasový spot v trvaní 20 sekúnd Produkcia 1 hraného TV spotu a 1 hraného videospotu ...
Boží dar VI - televizní dokumentární cyklus
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálního díla (televizního dokumentárního cyklu) a zajištění jeho odvysílání ve veřejnoprávní televizi. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky je obsažena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu ZD.
S vůní tradice - televizní dokumentární cyklus
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálního díla (televizního dokumentárního cyklu) a zajištění jeho odvysílání ve veřejnoprávní televizi. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky je obsažena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu ZD.
CZ PRES - zajištění doprovodných programů pro CZPRES
Předmětem veřejné zakázky je zajištění doprovodných/společenských akcí spojených s CZ PRES. Specifikace předmětu VZ je podrobně rozepsána v závazném návrhu rámcové dohody, který je přílohou zadávací dokumentace. Rámcová dohoda k této veřejné zakázce bude uzavřena s jedním dodavatelem.
Dům přírody Pálavy - audiovizuální díla - II. řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálních děl zakomponovaných do expozice nacházející se ve stavbě s názvem „Dům přírody Pálavy“. Zakázka je rozdělena na 4 části, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky ...