Provozování veřejné linkové dopravy, městská autobusová doprava Aš pro rok 2023
Provozování městské autobusové dopravy v Aši a příměstských oblastech
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ...
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ...
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména na území Středočeského kraje. ...
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ...
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména na území Středočeského kraje. ...
Zajištění provozu dvou školních autobusů v Říčanech II
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou spočívající v zajištění provozu dvou školních autobusů pro žáky škol v Říčanech. Tato služba bude poskytována od 1. 11. 2022, případně prvního dne kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti smlouvy, pokud smlouva nabyde účinnost ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 200
Účelem veřejné zakázky s názvem "Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 200 v úseku Tábor - České Budějovice - Český Krumlov II" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen "NAD") nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Tábor - České Budějovice - Český ...
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ...
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ...
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ...
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ...
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ...
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ...
Zajištění provozu dvou školních autobusů v Říčanech
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou spočívající v zajištění provozu dvou školních autobusů pro žáky škol v Říčanech, tato služba bude poskytována od 1. 9. 2022 do 30.6. 2022. VZ rozdělená na dvě části - školní autobusová linka č. 1 a školní autobusová linka č. 2. Účastníci ...
Provozování městské autobusové dopravy v Chrudimi v období 2023-2032
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou městskou linkovou autobusovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Chrudim a jeho okolí na období 2023-2032, a to na linkách a spojích, které jsou vymezené v zadávacích podmínkách, a to v délce trvání 10 let od zahájení provozu.
Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Prostějova městskou autobusovou dopravou
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění ...
Poptávám autobusovou dopravu
Poptávám autobusovou dopravu. Dobrý den, bylo by možné si u Vás objednat odvoz autobusem na 23.6. v 8:30 z Liberce, Perštýna na hrad Grabštejn a zpět za cca 3 hodinky pro cca 35 osob (20 dětí a 15 dospělých)? Děkuji za odpověď a přeji pěkný zbytek dne.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Brno - Adamov po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v úseku Březová nad Svitavou - Svitavy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli pro každou část 1 - 4 zvlášť postupem vymezeným v rámcové dohodě (dále jen „rámcová dohoda“), na základě písemných objednávek zadavatele, zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění NAD po dobu účinnosti rámcové ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 200
Účelem veřejné zakázky s názvem "Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 200 v úseku Tábor - České Budějovice - Český Krumlov" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen "NAD") nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Tábor - České Budějovice - Český Krumlov, ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 070
Účelem veřejné zakázky s názvem "Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 070 v úseku Praha - Všetaty, 072 v úseku Všetaty - Mělník a č. 232 v úseku Praha - Milovice" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen "NAD") nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní dopravu v úseku Praha - ...
Doprava žáků na plavecký výcvik
Předmětem této Veřejné zakázky je poskytnutí služeb, dopravy žáků.
Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Havířova a vybraných okolních obcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění ...
Zajištění vozového parku pro předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je časově omezené pořízení služby spočívající v zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných dopravních prostředků - velkokapacitních luxusních autobusů s obsluhou t.j. minimálně 2 řidiči na jeden autobus, které bude zadavatel dočasně využívat pro akce konané v rámci akcí spojených s ...