Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy ve Znojmě
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Blansko
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov - Blansko“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Brno - Adamov - Blansko po dobu trvání Rámcové dohody v ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové a osobní automobilové dopravy na trati č. 260
čelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Blansko“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Brno - Blansko po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu ...
Provozování veřejné linkové dopravy, městská autobusová doprava Aš pro rok 2022
Provozování městské autobusové dopravy v Aši a příměstských oblastech
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov
čelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Brno - Adamov po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu ...
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Chomutovsko, a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1 závazného vzoru Smlouvy obsaženého v příloze A zadávací dokumentace a v délce trvání 10 let.
Subdodávka dopravní oblasti Podbořansko
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude coby subdodavatel zadavatele poskytovat dopravní služby zadavateli za účelem splnění závazku zadavatele vůči Ústeckému kraji zajistit dopravní obslužnost části území Ústeckého kraje v oblasti Podbořansko.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Moravskoslezském kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Moravskoslezském kraji, sousedních krajích a státech po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Jihočeském kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Jihočeském kraji, sousedních krajích a státech po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od uzavření ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Libereckém kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Libereckém kraji, sousedních krajích a státech po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od uzavření ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Královéhradeckém kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Královéhradeckém kraji, sousedních krajích a státě po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Jihomoravském kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Jihomoravském kraji, sousedních krajích a státech po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od ...
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Mostecká pánev, a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1 závazného vzoru Smlouvy obsaženého v příloze A zadávací dokumentace a v délce trvání 10 let.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností na území hl. m. Prahy a ve Středočeském kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností na území hl. m. Prahy a ve Středočeském kraji a v sousedních krajích po dobu trvání ...
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Kadaň - Žatec, a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1 závazného vzoru Smlouvy obsaženého v příloze A zadávací dokumentace a v délce trvání 10 let.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Karlovarském kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Karlovarském kraji, sousedních krajích a státě po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Ústeckém kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Ústeckém kraji, sousedních krajích a státě po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od uzavření ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Plzeňském kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Plzeňském kraji, sousedních krajích a státě po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od uzavření ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností ve Zlínském kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností ve Zlínském kraji, sousedních krajích a státě po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od uzavření ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v kraji Vysočina“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v kraji Vysočina a sousedních krajích po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od uzavření Rámcové ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Olomouckém kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Olomouckém kraji, sousedních krajích a státě po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od uzavření ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Pardubickém kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Pardubickém kraji, sousedních krajích a státě po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od uzavření ...
Poptáváme autobusovou dopravu
Poptávám autobusovou dopravu na exkurzi gymnázia ze Šlapanic (u Brna) do Nošovic (Hyundai). Celkem 26 osob. 1. 10. 2021 v 8:00 odjezd ze Šlapanic, exkurze od 11 do 14h, poté odjezd zpět do Šlapanic. Děkuji
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Havířovsko III
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje, a to v oblasti Havířovsko III po dobu deseti dopravních let, a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Dopravní obslužnost bude v této ...
Poptáváme tuzemskou autobusovou dopravu
Poptáváme autobus pro do 50 osob. Info : Odjezd: pátek 17.9. v 08:00 hodin. Holandská 2, Brno. Příjezd Harrachov – hotel Svornost. Odjezd: neděle 19.9. v 9:30 hod. z Harrachova na Holandskou, Brno.