Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029

Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029

Předmětem tohoto zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 10 dopravních let s předpokládaným počátkem od 20.04.2019 do dne předcházejícího termínu první celostátní změny jízdních řádů v roce 2029 na vymezených ...

Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029

Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029

Předmětem tohoto zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 10 dopravních let s předpokládaným počátkem od 20.04.2019 do dne předcházejícího termínu první celostátní změny jízdních řádů v roce 2029 na vymezených ...

Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech

Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období od 1.1.2020 do 31.12.2029 pro potřeby obyvatel města Klatovy.

Poptávám tuzemskou autobusovou přepravu

Poptávám tuzemskou autobusovou přepravu

Poptávám přepravu dětí s dozorem instruktorů. Počet 92 osob,24.7.2018 z letního tábora Veliny u Borohrádku do Milovice zábavný park Mirakulum a zpět. Doba čekání asi 5 hodin.

Poptávám autobusovou dopravu nízkopodlažním autobusem

Poptávám autobusovou dopravu nízkopodlažním autobusem

Poptávám se na autobusovou dopravu nízkopodlažním autobusem. Přeprava osob s mentálním a tělesným postižením. Počet osob 15-20 lidí, z toho dva vozíčkáři. Cesta z Chotěboře do Jihlavy do ZOO. Odjezd z Chotěboře cca v 8:30, doba stání 3-4hodiny, odjezd z Jihlavy max. ve 13:00hodin.

Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu

Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravy včetně souvisejících služeb osobám se sníženou schopností orientace a pohybu na území hlavního města Prahy a vybraných obcích ve Středočeském kraji.

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati 140

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati 140

Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Ostrov nad Ohří – Karlovy Vary na trati č. 140 po dobu trvání Rámcové dohody. Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § ...

Poptávám vnitrostátní autobusovou dopravu

Poptávám vnitrostátní autobusovou dopravu

Poptávám vnitrostátní autobusovou dopravu na zájezd pro seniory Kroměříž. Trasa z Kroměříže (v 7,00 hod.) do Dlouhé Stráně, Velké Losiny a zpět (cca v 17,00 hod.) předběžně 13.9.2018.

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 212

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 212

Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Čerčany – Ledeč nad Sázavou na trati č. 212 po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu od 6.8.2018.

Zajištění dopravní obslužnosti města Žďár nad Sázavou

Zajištění dopravní obslužnosti města Žďár nad Sázavou

5.1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění veřejné služby v pravidelné autobusové přepravě cestujících představující městskou hromadnou dopravu na území města Žďár nad Sázavou, a to v předpokládaném rozsahu 350.000 km za kalendářní rok.

Rámcová smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 063

Rámcová smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 063

Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Všetaty - Turnov na trati č. 070, v úseku Nymburk - Mladá Boleslav na trati č. 071, v úseku Mladá Boleslav - Mladějov v ...

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 030, 031, 032

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 030, 031, 032

Předmětem veřejné zakázky s názvem je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu na tratích č. 030, 031, 032 po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu od 14.7.2018. Součástí zakázky je i zajištění dispečera po celou dobu trvání náhradní ...

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hlučínsko II

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hlučínsko II

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Hlučínsko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.

Rámcová smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 026

Rámcová smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 026

Předmětem veřejné zakázky s názvem je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Opočno pod Orlickými horami – Náchod a v úseku Václavice – Starkoč na trati č. 026 po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu od 5.9.2018. Součástí ...

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 070 Praha - Všetaty

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 070 Praha - Všetaty

Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení nebo dočasného omezení veřejné drážní osobní dopravy na trati č. 070 v úseku Praha - Všetaty po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu od ...

Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 - 2028

Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 - 2028

Předmětem tohoto zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Sokolov, města Březová, obce Těšovice, obce Dolní Rychnov, městysu Svatava, obce Citice a obce Lomnice na období 10 let s předpokládaným počátkem od 01.01.2019 a s trváním do dne ...

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 020

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 020

Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy na trati č. 020 v úseku Hradec Králové hl. n. - Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek (Poděbrady) po dobu trvání Rámcové dohody v ...

Poptávám autobusovou zájezdovou dopravu

Poptávám autobusovou zájezdovou dopravu

Poptávám autobusovou zájezdovou dopravu na náš školní turistický kurz pro 45 osob. Termím: 28.5. 9:00 - Praha - Pec pod Sněžkou, 1.6. 10:00 - Pec pod Sněžkou - Praha

Zajištění dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Zajištění dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Předmětem veřejné zakázky bude zajištění služeb přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace, vč. dalších doprovodných služeb.

Poptávám autobusovou dopravu na školní výlet

Poptávám autobusovou dopravu na školní výlet

Poptávám autobusovou dopravu na školní výlet, 2 autobusy do Skanzenu, Velehrad u Uherského Hradiště v termínech 25.6. nebo 28.6. Autobusy bychom potřebovali cca do 15:00. Čas odjezdu z Mar. Údolí okolo 8:00 hod.

Poptávám tuzemskou dopravu mikrobusem

Poptávám tuzemskou dopravu mikrobusem

Poptávám tuzemskou dopravu mikrobusem (cca 18 osob), 2.5. 2018 v 15.30h z Topolné do Huštěnovic a zpět.

Poptáváme autobusovou dopravu ze Šumperka do Velkých Losin

Poptáváme autobusovou dopravu ze Šumperka do Velkých Losin

Poptáváme autobusovou dopravu ze Šumperka do Velkých Losin, dne 16.6.2018 ze Šumperka SOŠ Zemědělská ulice 40-50 osob do Velkých Losin papírna a zámek a zpět. Přistavit dne 16.6. ve 12,30 hodin SOŠ Zemědělská ulice, návrat v 17 hodin z Velkých Losin.

Poptávám tuzemskou dopravu pro 30 osob

Poptávám tuzemskou dopravu pro 30 osob

Poptávám dopravu osob. Na sobotu 23.6.2018 poptávám dopravu pro 30 osob z Mostu do Jáchymova a štoly Johannes u Božího Daru a zpět. Odjezd v cca 7.00 hod. a návrat v cca v 18.30 hod.

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Frýdecko-Místecko

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Frýdecko-Místecko

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Frýdecko-Místecko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.

Poptávám autobusovou dopravu na školní výlet

Poptávám autobusovou dopravu na školní výlet

Poptávám dopravu na školní výlet v termínu 13. 6. 2018 pro max. 60 lidí (53 dětí). Jedná se o cestu z Dolního Třešňovce (Lanškroun) do Bludova a zpět.

(záznamy 1/25 z 440)  strana 1 / 18