Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Brno - Adamov po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v úseku Březová nad Svitavou - Svitavy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli pro každou část 1 - 4 zvlášť postupem vymezeným v rámcové dohodě (dále jen „rámcová dohoda“), na základě písemných objednávek zadavatele, zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění NAD po dobu účinnosti rámcové ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 200
Účelem veřejné zakázky s názvem "Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 200 v úseku Tábor - České Budějovice - Český Krumlov" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen "NAD") nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Tábor - České Budějovice - Český Krumlov, ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 070
Účelem veřejné zakázky s názvem "Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 070 v úseku Praha - Všetaty, 072 v úseku Všetaty - Mělník a č. 232 v úseku Praha - Milovice" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen "NAD") nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní dopravu v úseku Praha - ...
Doprava žáků na plavecký výcvik
Předmětem této Veřejné zakázky je poskytnutí služeb, dopravy žáků.
Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Havířova a vybraných okolních obcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění ...
Zajištění vozového parku pro předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je časově omezené pořízení služby spočívající v zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných dopravních prostředků - velkokapacitních luxusních autobusů s obsluhou t.j. minimálně 2 řidiči na jeden autobus, které bude zadavatel dočasně využívat pro akce konané v rámci akcí spojených s ...
Výběr autobusových dopravců od 2021 - část 21 - opakované zadání
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje. Bližší ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 240
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 240 v úseku Jihlava -Třebíč, na trati č. 225 v úseku Jihlava - Horní Cerekev a na trati č. 241 Okříšky - Moravské Budějovice" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 210
Účelem veřejné zakázky s názvem "Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, Vrané nad Vltavou - Dobříš" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen "NAD") nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Praha - Vrané nad Vltavou - ...
RD na zajištění náhradní autobus dopr. na tr. č. 074, č. 092
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na tratích č. 074 Čelákovice - Neratovice, č. 092 Kralupy nad Vltavou - Neratovice, č. 110 Kralupy nad Vltavou - Louny, č. 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary a č. 121 Hostivice - Podlešín“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující ...
Poptávám autobusovou dopravu
Poptávám autobusovou dopravu Dobrý den, chtěla bych objednat autobus do divadla, trasa od Základní školy Baška ZŠ do Ostravy Divadlo loutek a zpět, termín 2.2. 2022 v 9.30. Počet dětí 46 a 2 dospělí. Děkuji za vyřízení. S pozdravem Andrea Nádherná
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy ve Znojmě
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Blansko
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov - Blansko“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Brno - Adamov - Blansko po dobu trvání Rámcové dohody v ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové a osobní automobilové dopravy na trati č. 260
čelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Blansko“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Brno - Blansko po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu ...
Provozování veřejné linkové dopravy, městská autobusová doprava Aš pro rok 2022
Provozování městské autobusové dopravy v Aši a příměstských oblastech
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov
čelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Brno - Adamov po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu ...
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Chomutovsko, a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1 závazného vzoru Smlouvy obsaženého v příloze A zadávací dokumentace a v délce trvání 10 let.
Subdodávka dopravní oblasti Podbořansko
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude coby subdodavatel zadavatele poskytovat dopravní služby zadavateli za účelem splnění závazku zadavatele vůči Ústeckému kraji zajistit dopravní obslužnost části území Ústeckého kraje v oblasti Podbořansko.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Moravskoslezském kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Moravskoslezském kraji, sousedních krajích a státech po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Jihočeském kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Jihočeském kraji, sousedních krajích a státech po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od uzavření ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Libereckém kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Libereckém kraji, sousedních krajích a státech po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od uzavření ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Královéhradeckém kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Královéhradeckém kraji, sousedních krajích a státě po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v režimu dispečerského objednávání pro případy mimořádností v Jihomoravském kraji“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu v případě mimořádností v Jihomoravském kraji, sousedních krajích a státech po dobu trvání Rámcové dohody, tj. po dobu 48 měsíců od ...
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Mostecká pánev, a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1 závazného vzoru Smlouvy obsaženého v příloze A zadávací dokumentace a v délce trvání 10 let.