Cisternová automobilová stříkačka pro JSDHO Stráž pod Ralskem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Nákup CAS pro JSDH Písek
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky (dále také jen jako „CAS“) vybavené požárním čerpadlem.
Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení VH (velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). ...
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Pozorka
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem
Zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9t
Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 9 t (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v ...
Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov
Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných vozidiel určených na prepravu veľkokapacitných kontajnerov s celkovou hmotnosťou 18 t - 20 t s hákovým nosičom (ďalej aj ako "hákový nosič 18-20 t") a 1 ks nového nepoužívaného vozidla určeného na prepravu veľkokapacitných kontajnerov s celkovou max. hmotnosťou do 26 t s hákovým ...
Pořízení cisternové automobilové stříkačky Křivoklát
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro městys Křivoklát. Předmětem je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S ...
Rámový podvozek pro cisternu včetně nástavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání rámového podvozkového vozidla pro cisternu včetně nástavby dle zadávacích podmínek.
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro městys Větrný Jeníkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro městys Větrný Jeníkov v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Obec Šlapanov - pořízení CAS
Předmětem plnění je dodávka nové cisterny automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 I.min- 1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „ R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotností třídy S včetně příslušenství pro jednot-ku sboru dobrovolných hasičů. Předmět zakázky musí ...
Cisternová automobilová stříkačka - nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky včetně zaškolení obsluhy a provádění garančních a servisních prohlídek v záruční době.
FZŠ - Dobřany - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě S „těžké“ (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny v příloze Zadávací ...
Obměna vozového parku - nákladní vozidla II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů víceúčelových nákladních vozidel s výměnným systémem, určených pro převoz kontejnerů ISO 1C 20' a nucené odtahy silničních vozidel na základě požadavků oprávněných subjektů. Bližší technické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Dodávka nákladního vozidla pro přepravu kontejnerů
Předmětem veřejné zakázky je 1 ks nákladního vozidla pro přepravu kontejnerů s hákovým nosičem kontejnerů a tažným zařízením. Jedná se o vozidlo, které bude vybaveno aktivním hydraulickým zajišťováním kontejneru. Vozidlo je určeno též pro převoz i jiných druhů kontejnerů, které jsou kompatibilní v rámci integrovaného záchranného systému ...
Auto nosič kontejneru 5 t 4×2
Předmětem VZ jsou 2 kusy nových auto nosičů kontejneru 5 t 4×2, které jsou určeny do pohotovostních zásob pro zajištění nezbytné dodávky „nouzové zásobování pitnou vodou“ v rámci území České republiky. Součástí dodávky je také následné zaškolení obsluhy věci v místech plnění v rozsahu minimálně 1 hodiny pro minimálně 2 osoby.
FZŠ - Dolní Loučky - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3 000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená v provedení“ (speciálním redukovaném pro šest osob) hmotnostní třídy S, splňující všechny požadavky zadavatele blíže specifikovány v zadávací dokumentaci.
Obstaranie 5 ks malých špeciálnych automobilov s jednoramenným hákovým nakladačom kontajnerov
Obstaranie piatich malých špeciálnych automobilov s jednoramenným nakladačom kontajnerov s príslušenstvom nadstavbami (10 ks kontajnerov, 4 ks vodných cisterien s postrekovou lištou, 1 ks nadstavby na opravu komunikácií, 5 ks posýpacích nadstavieb, 5 ks čelných snehových radlíc) na údržbu komunikácií.
FZŠ Velká nad Veličkou Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro obec Velká nad Veličkou v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
FZŠ - Nýrsko - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...
FZŠ - Dolany - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „terénní“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) s maximální výškou do 3150 mm bez antén komunikačních zařízení včetně ...
FZŠ - Lovčice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, včetně dodání do místa sídla zadavatele, resp. kupujícího, zaškolení obsluhy, ...
Nákladní automobily se zadním čelem
Dodávka 3 ks nákladního automobilu se zadním čelem
Auto s plošinou
Predmetom zákazky je nákup tovarov slúžiacich ako zariadenie zberného dvora v Rožňave v počte a špecifikácii uvedenej v samostatnom opise pre každú príslušnú časť predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v prílohe číslo 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky platný pre každú ...
FZŠ Napajedla Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody. Pořízení takové techniky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce je v souladu s normativem vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem dle specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Vozidlo ...
Obnova vozového parku - Hasičský záchranný sbor SŽ - speciální vozidla - II. etapa
Obnova vozového parku (viz příslušné části): 1. Část - Nákup 3 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 20 a 4 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 30 2. Část - Nákup 4 kusů hasičského zásahového vozidla VYA 8x8 3. Část - Nákup 5 ks požárního zásahového automobilu AJ -35 4. Část - Nákup 9 ks požárního zásahového automobilu PKN - M2, s ...