Nákup automobilových podvozků včetně nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 16 ks továrně nových automobilových podvozků včetně výměnných nástaveb pro zajištění zimní a letní údržby komunikací a továrně nových sněhových radlic pro zajištění zimní údržby komunikací.
FZŠ - Hostomice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky, dle specifikace zadavatele v příloze zadávací dokumentace
Podvozky na odvoz dreva
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku podvozkov nákladných automobilov - šasi s pohonom 6x6 - určených na dostavbu lesníckymi nadstavbami a hydraulickej ruky, vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady na dopravu, ...
Nákup multifunkčního vozidla na svoz komunálního odpadu s lisovací nástavbou, vyklápěčem
dodávka 1 automobilu určeného ke svozu směsného domácnostního odpadu z podzemních i stacionárních kontejnerů dle požadované technické specifikace, včetně předvedení a zprovoznění v místě plnění
Tahač s návěsem pro AČR
Předmětem této veřejné zakázky je nákup pěti (5) návěsových souprav, z nichž každá se skládá z tahače a nízkoložného hydraulicky nuceně řízeného speciálního návěsu, s celkovou max. hmotností do 110 tun, za účelem nahrazení zastaralé techniky novou a pro zajištění moderní a bezpečné přepravy materiálu a vojenské techniky v rámci útvarů AČR při ...
Obměna vozového parku 3 odtahová vozidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří odtahových vozidel určených k provádění nucených odtahů silničních vozidel. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v závazném Návrhu smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace a nedílnou součástí zadávacích podmínek.
JSDH Meziměstí -  Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody.
Nákladní automobil sklápěcí N3G - 2 ks
Dodávka 2 kusů nákladních automobilů sklápěcích N3G, rok výroby 2021.
Cisternové automobilové stříkačky - technické, venkovské
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 2 kusů cisternových automobilových stříkaček (CAS) s požárním čerpadlem o výkonu nejméně 2000 l/min., v technickém provedení, s podvozkem umožňujícím použití i mimo zpevněné komunikace především v podmínkách méně kvalitních mimoměstských komunikací lokálního charakteru s omezenou údržbou.
Vyprošťovací automobil
dodání 1 kusu vyprošťovacího automobilu s hydraulickým nakládacím jeřábem a vyprošťovacími navijáky pro manipulaci s havarovanými a jinak nepojízdnými vozidly
Obstaranie vozidla s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru -Vozidlo s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a prílohy č. 1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie_Vozidlo.xls.
Dodanie nového kombinovaného záchranného hasičského vozidla - letiskový špeciál
Predmetom zákazky je dodanie nového hasičského vozidla - letiskového špeciálu (1 ks)
Dodávka cisternové automobilové stříkačky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Malé Březno
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Horní Planá - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky. Bude se jednat výhradně o nové a nepoužité zařízení odpovídající technickým podmínkám, které jsou uvedené v příloze č. 1 Kupní smlouvy a které jsou součástí zadávací dokumentace.
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro Město Vítkov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody.
FZŠ,  Nový Malín, Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zadávacího řízení je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro Obec Nový Malín.
FZŠ - Zašová-Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem této zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) s maximální výškou 3050 mm v nezatíženém stavu, která ...
Dodávka cisternové automobilové stříkačky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky.
Vyprošťovací automobil - FZŠ 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks speciálního vyprošťovacího automobilu v provedení V „speciální rozšířené“, hmotnostní třída S „těžké“ dále jen (VYA). Bližší podmínky předmětu plnění veřejné zakázky jsou vymezeny přílohou č. 2 a přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Tahače pro Přenosovou techniku II
nákup 2 ojetých návěsových tahačů (dále též jako tahač či vozidlo) pro návěsy přenosového vozu PV HD1 a pomocného vozu, které jsou používány pro přenosy televizních pořadů, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací
Dodávka požárního vozidla CAS 20/4000/240 S2R pro JPO ČEPRO, a.s.
Předmět plnění je dodávka jednoho vozidla CAS 20/4000/240 S2R do konce roku 2021.
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky Ždírec nad Doubravou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky v technické specifikaci dle technických podmínek pro cisternovou automobilovou stříkačku.
FZŠ - Dobratice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 30, vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min- 1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 (smíšená) v provedení "R" (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, a to v rozsahu uvedeném v kupní ...
FZŠ - Doubravník - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3 000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby) a hmotnostní třídy S, splňující všechny požadavky a technické parametry blíže specifikovány v ...