Poptáváme dodávku vodní cisterny určené pro přepravu užitkové vody
Dodávka vodní cisterny Předpokládaná hodnota: 155 000 Kč - VČETNĚ DPH Lokalita: ÚSTECKÝ KRAJ Termín: nejpozději do 30.5.2020 Předmět plnění: - dodávka 1 ks vodní cisterny určené pro přepravu užitkové vody s možností zavlažování trávníků a okrasné vegetace - cisternová nástavba musí být vhodná k montáži na vozidlo Multicar M26 - vodní ...
Dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30
Předmětem je dodávka jednoho zásahového požárního automobilu CAS 30 s pohonem 4x4, s možností hašení pěnou a vodou, integrovanou kabinou do nástavby, vybaveném zařízením pro řezání a hašení tlakovou vodou, zařízením pro prvotní zásah, lanovým navijákem a osvětlovacím stožárem.
Dodávka nových vozidel - třístranný sklápěč a nosič kontejnerů
Dodávka dvou (2) kusů nových vozidel – třístranného sklápěče a nosiče kontejnerů. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Zberové vozidlo s nadstavbou a výsypom
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia kompostárne pre projekt Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce - stroje, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky, v rozsahu podľa technickej špecifikácie ...
Zberové vozidlo s rukou a nosičom kontajnerom
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zvyšovanie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v meste Žilina. Predmet zákazky je rozdelený do 10 samostatných častí: Časť 1:Zberové vozidlo s rukou a nosičom kontajnerov (1ks) Časť 2:Teleskopický nakladač(1ks) Časť 3:Kompostovací hygienizačný kontajner(2 ks) Časť ...
Nákladní automobily nad 3,5t - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nákladních automobilů nad 3,5t pro pracoviště Povodí Odry, státní podnik. Veřejná zakázka je rozdělená na 2 části: 1. část Speciální nákladní automobil 4x4 kategorie N2 s nástavbou 2. část Terénní nákladní automobil 6x6 Každá z části veřejné zakázky je zadávána v samostatném zadávacím řízení.
Obnova vozového parku - Hasičská záchranná služba SŽDC - speciální vozidla – II.etapa
Obnova vozového parku (viz příslušné části): 1. Část - Nákup 3 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 20 a 4 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 30 2. Část - Nákup 4 kusů hasičského zásahového vozidla VYA 8x8 3. Část – Nákup 5 ks požárního zásahového automobilu AJ-35 4. Část – Nákup 9 ks požárního zásahového automobilu PKN ...
Nákladní automobily - nosiče výměnných nástaveb pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 kusů kompletů nákladních automobilů kategorie N3G s nástavbami pro letní a zimní údržbu komunikací se sněhovými radlicemi.
Cisternové návesy na prevoz LNG
Predmetom zákazky je dodanie a 5 ročný servis troch kusov cisternových návesov na prevoz LNG.
Automobily těžké vyprošťovací terénní 8x8
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks těžkých terénních vyprošťovacích automobilů na podvozku 8x8, dle technických podmínek zadavatele.
Souprava pro odvoz dříví - 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové soupravy pro odvoz dříví. Soupravu pro odvoz dříví tvoří nákladní automobil, teleskopický návěs a hydraulický jeřáb s drapákem. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Balog nad Ipľom
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: Časť 1 - Logický celok č. 1: "Kolesový traktor s príslušenstvom", Časť 2 - Logický celok č. 2: "Kontajnery", Časť 3 - Logický celok č. 3: "Nosič kontajnerov", Časť 4 - Logický celok č. 4: "Priemyselná podlahová váha". Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú ...
Hlubinný podvalník
Dodávka 1 ks hlubinného podvalníku pro přepravu nadrozměrné techniky, dle technických podmínek zadavatele
Nákladní vozidla a tahače návěsů III
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka: • 4 ks nákladní vozidlo 4x4 - 10 t sklápěč • 4 ks nákladní vozidlo 6x4 - 15 t sklápěč • 3 ks tahač návěsů • 3 ks návěs – valník 3 nápravy odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve ...
Cisternové vozidlá
Zabezpečenie dopravných prostriedkov a techniky pre DHaZZ, o.z. Chmeľov. Jedná sa o zákazku, ktorá je rozdelená na smoastatné časti z dôvodu charakteru tovaru, a to : 1. časť predmetu zákazky: Cisternové vozidlá, ktorej predmetom je dodanie a) Cisternové vozidlo na hasenie lesných požiarov, preprava vody a družstva min 1+1,min CAS30, ...
Hasičská technika pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Rohatec
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové stříkačky CAS 30 9000/540 S2VH, která bude primárně využívána zásahovou Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Rohatec. Veřejná zakázka je podrobně specifikována v zadávací dokumentaci a jejích jednotlivých přílohách. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky je popsána v části III. ...
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštruktúry - nákladné vozidlá s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka nákladných vozidiel s príslušenstvom a výmennými nadstavbami. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Univerzální nosiče s příslušenstvím 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 6 kusů univerzálního nosiče a 12 druhů zimních a letních nástaveb na tyto univerzální nosiče. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí udržovat sjízdnost a údržbu na komunikaci. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným ...
Dodávka vozidla kategorie N s oplenovou ložnou plochou pro ČZU v Praze ŠLP Kostelec nad Černými lesy
Předmětem zakázky je dodání vozidla nový nákladní automobil kategorie N s oplenovou ložnou plochou a příslušenstvím: nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva, hydraulickým nakládacím jeřábem, dvounápravovým přívěsem s nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva. Automobil s příslušenstvím tvoří jeden funkční celek pro dopravu ...
RD na dodávku vozidel se speciální nástavbou
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku vozidel se speciální nástavbou určenou pro instalaci etalonové měřicí sestavy (EMS) pro ověřování výdejních stojanů pohonných hmot, LPG a AdBlue. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
Technické zhodnocení dvou AV 14 na AV 20 II
Předmětem veřejné zakázky je technické zhodnocení dvou zásahových vozidel AV 14 na AV 20 (vyprošťovací automobil RZ: BE 84-99 a vyprošťovací automobil RZ: 2SK 6882).
Cisternové automobilové stříkačky - technické, městské
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 2 ks cisternových automobilových stříkaček s požárním čerpadlem o výkonu nejméně 2000 l/min., v technickém provedení, s podvozkem pro použití převážně na zpevněných komunikacích především v podmínkách městské zástavby.
Návesová súprava – ťahač a náves
Predmetom zákazky je dodávka návesovej súpravy, ktorá pozostáva z 1 ťahača a 1 návesu podľa požadovanej technickej špecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákladné vozidlá
Predmetom zákazky je dodanie nového strojového vybavenia pre zberný dvor v obci Čierny Balog. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro město Ivanovice na Hané
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody. Podrobněji je předmět plnění popsán v zadávací dokumentaci.