RD na dodávku vozidel se speciální nástavbou
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku vozidel se speciální nástavbou určenou pro instalaci etalonové měřicí sestavy (EMS) pro ověřování výdejních stojanů pohonných hmot, LPG a AdBlue. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
Technické zhodnocení dvou AV 14 na AV 20 II
Předmětem veřejné zakázky je technické zhodnocení dvou zásahových vozidel AV 14 na AV 20 (vyprošťovací automobil RZ: BE 84-99 a vyprošťovací automobil RZ: 2SK 6882).
Cisternové automobilové stříkačky - technické, městské
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 2 ks cisternových automobilových stříkaček s požárním čerpadlem o výkonu nejméně 2000 l/min., v technickém provedení, s podvozkem pro použití převážně na zpevněných komunikacích především v podmínkách městské zástavby.
Návesová súprava – ťahač a náves
Predmetom zákazky je dodávka návesovej súpravy, ktorá pozostáva z 1 ťahača a 1 návesu podľa požadovanej technickej špecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákladné vozidlá
Predmetom zákazky je dodanie nového strojového vybavenia pre zberný dvor v obci Čierny Balog. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro město Ivanovice na Hané
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody. Podrobněji je předmět plnění popsán v zadávací dokumentaci.
Cisternová zodolněná stříkačka 8x8
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové zodolněné stříkačky 8x8
Rámcová dohoda - Dodávka přípojných vozidel
Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem pro každou část zakázky v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových přípojných vozidel. Součástí předmětu plnění je také garance zabezpečení servisních služeb na dodané stroje. Veřejná zakázka je rozdělena na více částí.
Poptávám servis nákldních vozidel značky MAN a DAF
Poptávám servis na nákladní vozidla (LKW) značky MAN a DAF 7,5t. Brno a okolí.
FZŠ – Držkov – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky.
Dodávka odvozních souprav
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 6 ks odvozních souprav (zadavatel garantuje odběr min. 3 ks). Odvozní soupravou se rozumí stroj určený k přepravě dřevní hmoty složený z tažného vozidla, přívěsu či návěsu a hydraulického jeřábu, který je určen k nakládání a skládání dřevní hmoty.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Polepy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v ...
Dodávka nákladních vozidel pro komunální údržbu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 2 ks nákladních vozidel pro komunální údržbu (zadavatel garantuje odběr min. 1 ks). Součástí veřejné zakázky je též provádění servisních prohlídek a prací stanovených výrobci těchto vozidel po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních ...
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové ...
Nákladné vozidlá
Predmetom zákazky je dodávka nového strojového vybavenie zberného dvora v obci Trhovište II., pozostávajúca z 2. častí: časť 1. Nákladné vozidlo, časť 2. Stroje.
Nákladní vozidla a tahače návěsů II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka: • 4 ks nákladní vozidlo 4x4 - 10 t sklápěč • 4 ks nákladní vozidlo 6x4 - 15 t sklápěč • 3 ks tahač návěsů • 3 ks návěs – valník 3 nápravy odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve ...
Nákup chemických a protiplynových automobilů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automobilů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: 1. část – Chemické automobily – předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 3 ks chemických automobilů určených pro zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. 2. část – ...
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH obce Zdiby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 "smíšená" v provedení "R" (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné ...
Cisternové návesy na prevoz LNG
Predmetom zákazky je dodanie a 5 ročný servis troch kusov cisternových návesov na prevoz LNG .
Fond zábrany škod - Technické automobily CH/O
Dodávka 2 ks technických automobilů chemických/olejových s příslušenstvím.
Dodavatel nové CAS pro JSDH obce Mutěnice
Jedná se o nákup Cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH obce Mutěnice dle konkrétní technické specifikace a vybavení, která je detailně popsána v relevantní příloze Zadávací dokumentace (ZD) – Technická specifikace (TP) pro CAS JSDH obce Mutěnice. Cisternová automobilová stříkačka (CAS) bude JSDH obce Mutěnice využívat k plnění svých ...
Obměna vozového parku - nákladní vozidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů víceúčelových nákladních vozidel určených pro převoz kontejnerů ISO 20 a nucené odtahy silničních vozidel na základě požadavků oprávněných subjektů. Bližší technické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Nákladné vozidlos prívesom pre účely autoškoly
Dodanie tovaru Nákladné vozidlo s prívesom pre účely autoškoly, a to v lehote do 120 dní od dňa potvrdenia objednávky.
Poptávám odvoz dřeva z lesa
Poptávám odvoz dřeva z lesa u Benešova u Prahy
Cisternové automobilové stříkačky technické - venkovské
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání dvou cisternových automobilových stříkaček s požárním čerpadlem o výkonu nejméně 2000 l/min., v technickém provedení, s podvozkem umožňujícím použití i mimo zpevněné komunikace především v podmínkách méně kvalitních mimoměstských komunikací lokálního charakteru s omezenou údržbou.