Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov

Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nadstavieb nákladných automobilov v členení na štyri časti. Nadstavby budú pristavené na generálnu opravu/ výmenu pomocného motora do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z generálnej opravy/ výmeny pomocného motora z priestorov (servisnej dielne) úspešného ...

Svozový vůz a rozšíření separace odpadu ve městě Poděbrady

Svozový vůz a rozšíření separace odpadu ve městě Poděbrady

Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního nákladního vozidla s nástavbou řetězového nosiče kontejnerů zadavateli a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Nákladní vozidlo bude dodáno včetně velkoobjemového kontejneru o velikosti 10 m3.

Nákladní automobily se zadním čelem

Nákladní automobily se zadním čelem

Dodávka dvou ks nákladních automobilů.

Strání - cisternová automobilová stříkačka

Strání - cisternová automobilová stříkačka

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové, dosud nepoužívané cisternové automobilové stříkačky pro SDH Strání.

Kontejnerový nosič hmotnostní kategorie M

Kontejnerový nosič hmotnostní kategorie M

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) ks požárního kontejnerového nosiče.

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2 000 l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy „S“ (dále jen „CAS“).

Dodávka inertního a univerzálního sypače vč. nástaveb

Dodávka inertního a univerzálního sypače vč. nástaveb

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových, dosud nepoužívaných, 2 ks sypačů (vozidel) včetně podvozků, výměnné posypové nástavby inertní a univerzální, 2 ks sněhových radlic, 2 ks třístranné sklápěcí korby a zajištění záručního servisu. Vozidla budou používána pro celoroční silniční údržbu komunikací. Minimální emisní limity EURO ...

Dodávka ťahačov návesov s usporiadaním náprav 6x4

Dodávka ťahačov návesov s usporiadaním náprav 6x4

Hlavným predpokladaným využitím ťahača návesov s usporiadaním náprav 6x4 bude ťahanie návesov na prepravu ISO kontajnerov 1C a 1CC a podvalníkových návesov na prepravu kolesovej a pásovej techniky Hasičského a záchranného zboru. Samostatným využitím ťahača 6x4 bude ťahanie materiálu a techniky prislúchajúcej modulu ETC Dočasný núdzový tábor, ...

Pořízení 2 kusů vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18 tun a do 7 tun

Pořízení 2 kusů vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18 tun a do 7 tun

Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání 2 kusů nových vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti u 1 ks do 18-ti tun a 1 ks do 7 tun, dle uvedených technických požadavků a specifikací níže.

Svozový vůz a rozšíření separace odpadu ve městě Poděbrady

Svozový vůz a rozšíření separace odpadu ve městě Poděbrady

Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního nákladního vozidla s nástavbou řetězového nosiče kontejnerů zadavateli a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Nákladní vozidlo bude dodán včetně velkoobjemového kontejnerů o velikosti 10 m3.

Dodávka továrně nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks

Dodávka továrně nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks

Dodávka továrně nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks a továrně nových automobilových podvozků 6x6 v počtu 2 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nákup 1 ks nového vozidla - montážní dílna

Nákup 1 ks nového vozidla - montážní dílna

Dodávka 1 ks nového vozidla – montážní dílny, dále také jen zboží nebo předmět plnění - v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Automobil nákladní odtahový

Automobil nákladní odtahový

Nákup odtahového vozidla s hydraulickým ramenem a teleskopickou vidlicí pro odtah druhého vozidla dle specifikace uvedené v ZD

Nákup hasičského vozidla

Nákup hasičského vozidla

Předmětem veřejné zakázky je: je dodávka hasičského vozidla dle technických parametrů podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku.

Fekální vůz N3G

Fekální vůz N3G

Dodávka 1 ks nového fekálního vozu kategorie N3G, rok výroby 2018

Nákladní automobily sklápěcí N3G

Nákladní automobily sklápěcí N3G

Dodávka 2 ks nových nákladních automobilů sklápěcích kategorie N3G, rok výroby 2018

Zakázka č. 2 - MANOLIA Company s.r.o.

Zakázka č. 2 - MANOLIA Company s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního automobilu s kontejnerovou nástavbou, velkoobjemových kontejnerů a plastových beden. Jedná se o opakované zadání původní zakázky č. 1 - MANOLIA Company s.r.o. - části C.

Dodávka hasičské cisterny

Dodávka hasičské cisterny

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční cisternové automobilové stříkačky

Dodávka 10 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic

Dodávka 10 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks nákladních automobilů jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací včetně 10 ks sypacích nástaveb, 10 ks sněhových radlic a 4 ks sklápěcích nástaveb - koreb, vše ve stavu továrně nových, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Cisterna na pitnou vodu spolufinancovaná z IROP

Cisterna na pitnou vodu spolufinancovaná z IROP

Dodávka jednoho kusu automobilové cisterny pro převoz a distribuci pitné vody

Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Sobotka

Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Sobotka

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 30, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 (terénní) v provedení "VH" (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění ...

Nákup cisternové automobilové stříkačky

Nákup cisternové automobilové stříkačky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hasičského vozidla s podvozkem kategorie 1 „městská“, hmotnostní třída „M“, vybavení „R“ (speciální redukované pro 6 osob). Technické parametry: Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí ...

Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz

Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 3 ks dopravních prostředků o celkové hmotnosti 18 t včetně korby a pořízení 1 ks výměnné nástavby na přepravu krmiv a obilovin včetně pneuvětve a mobilního nasávacího zařízení pro nasávání obilovin a krmných směsí.

Požární automobilový nosič kontejnerů 6x6 v provedení s ADR - 3 kusy

Požární automobilový nosič kontejnerů 6x6 v provedení s ADR - 3 kusy

Předmětem VZ je nákup 3 kusů nových požárních automobilových nosičů kontejnerů 6x6 v provedení s ADR určených pro použití v taktickém celku s požárními kontejnery různého provedení a jejich překládání na kontejnerový přívěs. Součástí předmětu VZ je rovněž proškolení pracovníků obsluhy v místě plnění.

Nákup nové velkoobjemové požární cisterny

Nákup nové velkoobjemové požární cisterny

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a záruční servis jednoho kusu nové velkoobjemové požární cisterny s příslušenstvím.

(záznamy 1/25 z 2175)  strana 1 / 87