Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Vestec
Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S
DNS - Vysokozdvižné vozíky na roky 2023 - 2026
Nákup různých vysokozdvižných vozíků za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádosti o účast a upřesněných v jednotlivých výzvách k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané prostřednictvím tohoto DNS.
Dodávka mobilního havarijního dopravního zařízení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka soupravy speciálního nákladního automobilu se zvýšenou průchodností terénem, s nástavbou mobilního havarijního dopravního zařízení (dále jen „MHDZ“), 2 ks vozidlových radiostanic a 6 ks ručních radiostanic, přívěsu pro přepravu dopravní nádoby průměru 1 100 mm a zásoby paliva a nářadí, dopravních nádob Ø ...
Chabařovice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, (dále jen „CAS“).
Dodávka technologických vozidel do 3,5 t a nad 5 t
Dodávky technologických vozidel do 3,5 t a nad 5 t, jejich uvedení do provozu a předvedení funkčnosti v místě plnění. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu.
Koupě nákladního automobilu s nástavbou
Předmětem veřejné zakázky je koupě nákladního automobilu s nástavbou, která zajistí chlazení a mrazení potravin pro zadavatele jako zákazníka.
Logický celok č. 1 Zásahové vozidlá - SUV
Nákup motorových vozidiel - Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie Logický celok č. 1 Zásahové vozidlá SUV, pohon 4x4 všetkých kolies, PHEV Logický celok č. 2 Terénne vozidlá SUV, pohon 4x4 všetkých kolies, PHEV Logický celok č. 3 Úžitkové vozidlá Nákladný automobil, meracie vozidlá pre prácu v teréne Logický celok č. 4 Úžitkové ...
Dodávka 4 ks lehkých nákladních automobilů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks nákladních automobilů kategorie N1 dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části dle požadované specifikace vozidel.Účastník zadávacího řízení může podat nabídku na libovolný počet částí veřejné zakázky s tím, že nabídka musí být ...
Plynový hasicí automobil
1 ks plynového hasicího automobilu, hmotnostní třídy L, kategorie podvozku 1 „pro provoz na zpevněných komunikacích“ v provedení základním „Z“ včetně technologie hašení CO2 a další výbavy
Dodávka 2 ks nákladních automobilů 4x4 - nosičů výměnných nástaveb
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks nákladních automobilů 4 x 4 jako nosičů výměnných nástaveb. Vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Nákladní automobil se skříňovou nástavbou
Předmětem VZ je pořízení 2 ks nových nákladních automobilů se skříňovou nástavbou (dále jen „nákladní automobil“) a 2 ks výstražného zvukového a světelného zařízení včetně instalace, které budou sloužit k zabezpečení přepravy materiálu a státních hmotných rezerv uskladněných ve skladech Správy státních hmotných rezerv na místa určení, a to zvláště ...
Zberné vozidlo
Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v meste Nová Baňa. Za daným účelom sa zákazka delí na dva logické celky. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jeden alebo oba logické celky.
Pořízení CAS pro JSDH Hovorany
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky spočívajícího v dodávce 1ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro 6 osob) ...
Dodávka nákladních automobilů N3 a nástaveb
Dodávka nákladních automobilů jako nosičů výměnných nástaveb a nástaveb, resp. 5 ks nosičů nástaveb, 3 ks sypačových nástaveb a 2 ks sklápěčkových koreb pro plnění úkolů Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.
Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane vykonania odbornej skúšky
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisných prác, opráv a údržby špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vo vlastníctve verejného obstarávateľa vrátane dodania náhradných dielov a vykonania odbornej skúšky a odbornej prehliadky s vyhotovením príslušných dokladov v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a ...
Nákup podvozků nákladních automobilů včetně příslušenství II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka následujících dílčích částí plnění: Středisko Sosnová: nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4, hákový nosič kontejnerů, čelní sněhový pluh, nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů, Středisko Liberec: nosič výměnných nástaveb s pohonem 6x6,třístranná sklápěcí korba na tříosý podvozek, čelní sněhový ...
Dodávka vozidla CAS 20/4000/240 S2R pro JPO ČEPRO, a.s. Šlapanov
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s vítězným účastníkem na dodávku jedné cisternové automobilové stříkačky CAS, včetně zajištění a poskytování servisních služeb tak, jak vyplývá ze zadávací dokumentace a jejích příloh, zejména dle přílohy č. 4 ZD, technické specifikace předmětu plnění.
Nákladní vozidla s HR 2 ks
Koupě 2 ks nových, nepoužitých, kvalitních a úplných nákladních vozidel dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi předmětu koupě, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis. Bližší specifikace viz zadávací dokumentace.
Technické vybavenie pre zberný dvor – nákladné vozidlo
Predmetom zákazky je nákup nákladného vozidla s hákovým nosičom a hydraulickou rukou.
Nákladné vozidlo kategórie N1
Predmetom zákazky je v časti 1 dodávka nákladného vozidla kategórie N1 a v časti 2 dodávka interaktívnych tabúľ.
Nákladní automobil - valník
Předmětem smlouvy je dodávka nákladního automobilu-valníku, využívaného k zajištění dopravy zejména pletiv, sazenic, krmení, léčiv, osiva a dalších materiálů nutných pro provoz lesního Závodu.
Zbůch - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...
Pořízení automobilového cisternového návěsu pro přepravu PHL
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu samospádového cisternového automobilového návěsu LGBF, bez hydraulického čerpadla, určených pro zajištění přepravy hořlavých kapalin (současných kapalných motorových paliv, včetně biopaliv) třídy 3 dle dohody ADR, tak, jak vyplývá z ust. zadávací dokumentace a jejích příloh.
Špeciálne vozidlo na odber vzoriek povrchových vôd 2
Verejný obstarávateľ požaduje dodať špeciálne vozidlo s chladiarenskou nadstavbou. Bližšia špecifikácia sa nachádza v Prílohe číslo 1 Opis predmetu zákazky (technická špecifikácia) a v Prílohe číslo 2 Návrh zmluvy.
Zberové vozidlo pre zber BIO, BRO a gastro odpadu
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku tovarov, zberové vozidlo pre zber BIO, BRO a gastro odpadu a kontajnery 4m3 so sklopnými bočnicami. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.