Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení T „speciální technické“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“), dle technických podmínek pro pořízení CAS, (dále jen „technické ...
Dodávka 2 ks nákladních vozidel
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka nových nepoužitých nákladních vozidel včetně příslušenství (dále jen vozidlo), v provedení a výbavě dle specifikace uvedené v příloze č. 1a a 1b, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 2a a 2b zadávací dokumentace (dále ...
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nadstavieb nákladných automobilov v členení na tri časti. Nadstavby budú pristavené na generálnu opravu/ výmenu pomocného motora do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z opravy/ výmeny pomocného motora z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača ...
Dodávka technických automobilů pro HZS Praha
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 4 ks automobilů z toho: 1 ks - Technický automobil detekční pro chemickou službu, 1 ks - Technický automobil speciální pro chemickou službu, 1 ks - Technický automobil pro zásahy na vodní hladině, 1 ks - Velitelský automobil pro velícího důstojníka (dle technické specifikace).
Cisterna transportní na pitnou vodu a auto nosič kontejnerů
Předmět VZ je rozdělený v souladu s § 35 zákona na 2 části: 1. část VZ Předmětem 1. části VZ je dodávka 10 ks nových kontejnerových transportních cisteren na pitnou vodu o objemu 9 m3. Nedílnou součástí předmětu VZ je zaškolení obsluhy dodaných cisteren v místech plnění v rozsahu minimálně 1 hodiny. 2. část VZ Předmětem 2. části VZ je dodávka 2 ks ...
FZŠ – Kunžak – Cisternová automobilová stříkačka
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Kunžak, která bude využívána při plnění ...
Častolovice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky „Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka“ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle C?SN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšena?“ v provedeni? „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více viz ...
FZŠ – Chrášťany – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks požární cisternové automobilové stříkačky.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky, Dubí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Dodávka dvou nákladních vozidel N2 pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nákladních automobilů kategorie N2 skříňových se zvedacím čelem plnící požadavky zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotky SDH Roztoky u Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky (dodávkou) je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l/min. podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové ...
Pořízení hasičské techniky pro JSDH Dubňany - CAS
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Dubňany, vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (velkoobjemové ...
Pořízení hasičských vozidel pro JE ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks hasičských vozidel dle požadavků uvedených v části 3 Zadávací dokumentace „Specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky“. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v části 3 a 5 ...
Kontejnery nákladní-II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru nákladního – valník a 4 ks kontejnerů - vana (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Nákladní automobil 6x6 (26 t) - nosič výměnných nástaveb s přívěsem pro SÚSPK (2019)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletu podvozku nákladního automobilu N3G 26 t s nástavbou pro letní údržbu, sněhovou radlicí a sklápěcím přívěsem.
Nákladní vozidla a tahače návěsů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka: • 4 ks nákladní vozidlo 4x4 - 17 t sklápěč • 4 ks nákladní vozidlo 6x4 - 17 t sklápěč • 3 ks tahač návěsů • 3 ks návěs – valník 3 nápravy odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace , a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří ...
Opravy nákladních automobilů Tatra 815
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava 10 ks nákladních automobilů Tatra 815 4 x 4 a 1 ks nákladního automobilu Tatra 815 6 x 6, nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci.
FZŠ – Chrášťany – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks požární cisternové automobilové stříkačky.
Univerzální zemní stroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks univerzálního zemního stroje - dokončovacího na kolovém podvozku, dle technických podmínek zadavatele.
Nákladní automobily nad 3,5t - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nákladních automobilů nad 3,5t pro pracoviště Povodí Odry, státní podnik. Veřejná zakázka je rozdělená na 2 části: 1. část Speciální nákladní automobil 4x4 kategorie N2 s nástavbou 2. část Terénní nákladní automobil 6x6 a lehký nákladní automobil - valník Každá z části veřejné zakázky je zadávána v ...
Pardubice - Hostovice, dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
Dodávka nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Pardubice – Hostovice, certifikovaného dle TUPO v provedení „Z“ (základním), vyrobený na podvozku kategorie 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“), v provedení základním, s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob, doplněný požárním ...
Pardubice - Rosice, dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
Dodávka nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Pardubice – Rosice, certifikovaného dle TUPO v provedení „Z“ (základním), vyrobený na podvozku kategorie 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“), v provedení základním, s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob, doplněný požárním ...
Pardubice I – Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
Dodávka nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Pardubice I, certifikovaného dle TUPO v provedení „Z“ (základním), vyrobený na podvozku kategorie 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“), v provedení základním, s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob, doplněný požárním přívěsem ...
Pořízení cisternové automobilové stříkačky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka požárního automobilu CAS (cisternová automobilová stříkačka) v souladu s technickými podmínkami stanovenými zadavatelem. Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace jako její příloha.