Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Litvínova

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Litvínova

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“; v rozsahu požárního příslušenství „Z“, hmotnostní třída „S“.

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Klenčí pod Čerchovem

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Klenčí pod Čerchovem

Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1podle ČSN EN 1028-1 , kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „ R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, včetně veškeré dokumentace uvedené v zadávacích podmínkách (zejména se jedná o ...

Městská část Praha 19 – Nákup požární cisterny JSDH Kbely

Městská část Praha 19 – Nákup požární cisterny JSDH Kbely

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na dodávku je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky CAS20-4000/240-S2T s jednoprostorovou nedělenou kabinou pro šest (6) osob včetně řidiče, se všemi součástmi a příslušenstvím (dále jen „Předmět dodávky"), a předání veškerých dokladů a dokumentů vztahujících se k Předmětu dodávky, a provedení ...

Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20/4000/240 – S 2 T podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.

GŘ Automobily víceúčelové – 1.část

GŘ Automobily víceúčelové – 1.část

Dodávka 1 ks automobilu víceúčelového podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.

Špeciálne nákladné vozidlá a nadstavby

Špeciálne nákladné vozidlá a nadstavby

Predmetom zákazky je dodanie štyroch častí zákazky - logických celkov: Špeciálny nákladný automobil 1 Nadstavba: Ramenový nosič kontajnerov Nadstavba: Hákový nosič kontajnerov Špeciálny nákladný automobil 2 Špeciálne automobily a nadstavby budú slúžiť pre potreby veterinárnej asanačnej spoločnosti na zvoz a likvidácu nie nebezpečného ...

Cisterna na pitnou vodu spolufinancovaná z IROP – opakované vyhlášení

Cisterna na pitnou vodu spolufinancovaná z IROP – opakované vyhlášení

Dodávka jednoho kusu automobilové cisterny pro převoz a distribuci pitné vody.

Kolesové nakladače

Kolesové nakladače

Predmetom verejného obstarávania je dodávka 50 ks nových kolesových nakladačov pre nakladanie a manipuláciu s drevom a iné komunálne práce vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita ...

Poptávám třístranný sklápěč

Poptávám třístranný sklápěč

Poptávám třístranný sklápěč, 6x6, Euro 5-6, od 320 HP se spojovacím zařizením a přívodem hydrauliky a el. pro 18 tunový sklápěcí přivěs.

GO T815 Bardejov

GO T815 Bardejov

Predmetom zákazky je generálna oprava posypových vozidiel zimnej údržby ciest na podovozku zn. TATRA, v tom: oprava dvoch vozidiel Tatra 815 4x4 E2 a piatich vozidiel Tatra 815 6x6 S3. Súčasťou generálnej opravy je oprava posypovej nadstavby na šiestich vozidlách. Predmet zákazky je členený na sedem častí v zmysle opisu predmetu zákazky.

Odtahová vozidla - rámcová smlouva

Odtahová vozidla - rámcová smlouva

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových, nepoužitých odtahových vozidel. Bližší specifikace je obsažena v zadávací dokumentaci.

Nákladný terénny automobil 2018

Nákladný terénny automobil 2018

Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU a požiadavkami NATO. Na podvozok je možné ...

Nákladné vozidlo ramenový nosič kontajnerov

Nákladné vozidlo ramenový nosič kontajnerov

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá zo 4 logických celkov a to : 1. Nákladné vozidlo ramenový nosič kontajnerov 2. Stroj rýpadlo nakladač 3. Mostová váha 4. Závesný veľkokapacitný kontajner (5ks) Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.

Posypové vozidlá vrátane vybavenie

Posypové vozidlá vrátane vybavenie

Zákazka je členená na dve časti. 1. časť: Dodávka 2 kusov posypových vozidiel 6x6, t.j. celková technologická zostava (nová, nepoužívaná) pozostávajúca z podvozku nákladného automobilu, doplneného o prídavnú hydrauliku pre pohon nadstavieb, nadstavby sypača, čelnej snehovej radlice, sklápacej korby a prípadného ďalšieho príslušenstva v ...

Pořízení CAS pro obec Svratouch

Pořízení CAS pro obec Svratouch

Předmětem zakázky je pořízení nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (CAS).

Technika pre zberný dvor v obci Svodín - časť č. 1 Stroje

Technika pre zberný dvor v obci Svodín - časť č. 1 Stroje

Predmetom zákazky je dodávka novej techniky pre zberný dvor v obci Svodín.Ide o dodanie časti č. 1: Stroje - univerzálny traktor s čelným nakladačom - 1 kus, traktorový príves - 1 kus, kontajnerový traktorový príves- 1 kus, drvič konárov- 1 kus, vidly s pridržiavačom- 1 kus, základná lopata- 1 kus, kombinovaná lopata- 1 kus. Bližšia špecifikácia ...

Veľkokapacitná cisternová automobilová striekačka na hasenie lesných požiarov

Veľkokapacitná cisternová automobilová striekačka na hasenie lesných požiarov

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky Veľkokapacitnej cisternovej automobilovej striekačky na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10.

Dodávky osobních, užitkových a nákladních vozidel

Dodávky osobních, užitkových a nákladních vozidel

Zajištění dodávek středních a velkých užitkových vozidel, osobních vozidel a nákladních vozidel v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění provozuschopnosti (servisu a údržby) dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v ...

Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Predmetom zákazky je dodávka a montáž bioseparátora, nádrže s drtiacim čerpadlom a hygienizačnej linky pre zabezpečenie oddelenia neorganickej zložky od organickej zložky k zhodnoteniu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Bratčice

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Bratčice

Předmětem smlouvy je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (CAS) dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 obchodních podmínek ...

Cisternová automobilová stříkačka II

Cisternová automobilová stříkačka II

Předmětem dodávky je 1 ks cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciální redukovaném pro šest osob) a hmotností třídy S (dále jen „CAS“). Předmětem dodávky je doposud nepoužívaný vůz (nikoliv repasovaný nebo ...

Dub nad Moravou – Cisternová automobilová stříkačka

Dub nad Moravou – Cisternová automobilová stříkačka

Předmětem veřejné zakázky „Dub nad Moravou – Cisternová automobilová stříkačka“ pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním ...

Terénna cisternová automobilová striekačka 4x4 na hasenie lesných požiarov

Terénna cisternová automobilová striekačka 4x4 na hasenie lesných požiarov

Dodanie cisternovej automobilovej striekačky 4x4 na hasenie lesných požiarov v celkovom počte 20 kusov.

Zberové vozidlo s rotačným lisovaním na bioodpad

Zberové vozidlo s rotačným lisovaním na bioodpad

Subor techniky a materialu na ucely prevadzky zhodnocovania biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov.

Generálne opravy vozidiel Tatra

Generálne opravy vozidiel Tatra

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nákladných automobilov továrenskej značky TATRA v členení na štyri časti. Vozidlá budú pristavené na generálnu opravu do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z opravy z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného obstarávateľa. Pri ...

(záznamy 1/25 z 2202)  strana 1 / 89