Požární automobilový nosič s hydraulickým nakládacím jeřábem
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 7 ks nových požárních automobilových nosičů s hydraulickým nakládacím jeřábem (dále jen „nosiče“), ty jsou určeny k zajištění nezbytné dodávky v oblasti „prostředků pro odstraňování následků povodní“ při mimořádných událostech a krizových stavech.
Tahač s návěsovým podvalníkem
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks tahače s návěsovým podvalníkem dle technických podmínek zadavatele.
Úžitkové motorové vozidlá
1. Predmetom zákazky je dodávka úžitkových motorových vozidiel s nadstavbou (ďalej len predmet zákazky). 2. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti pozostávajúce z nižšie uvedených položiek: Časť I.:Vozidlá s nadstavbou s recykláciou Položka č. 1: VOZ 4x2, 1 ks Položka č. 2: VOZ 6x6, 2 ks Položka č. 3: VOZ 6x2-4, 8 ks Položka ...
Dodávka svozového vozidla na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem
Předmětem plnění/dodání veřejné zakázky je pořízení 1 ks vozidla pro svoz komunálního odpadu s lisovací nástavbou s univerzálním nakladačem nádob (podvozek + nástavba) v rozsahu a podle: - SMLOUVY, - tabulky číslo 2 s názvem „Požadované parametry nabízeného vozidla“.
Dodávka nákladního vozu s hydraulickým nakládacím jeřábem
Účelem této veřejné zakázky je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření kupní smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky, tj. dodávka nákladního vozu s hydraulickým nakládacím jeřábem vč. zajištění garančního a revizního servisu.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky - městys Měřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Podrobná ...
Auto nosič kontejnerů 5 t 4×2
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 kusu nového auto nosiče kontejnerů 5 t 4×2, který je určen k zajištění nezbytné dodávky v oblasti „nouzového zásobování pitnou vodou“ v rámci území České republiky. Součástí dodávky je také následné zaškolení obsluhy věci v místě plnění v rozsahu minimálně jedné hodiny pro minimálně 2 osoby.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro MČ Praha - Klánovice
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Nákladné automobily na podvozku 4x4 s nadstavbami
Predmetom zákazky sú vozidlá a zariadenia určené na zabezpečenie bežnej údržby ciest II. a III. triedy.
Dodávka univerzálního nosiče výměnných nástaveb vč. sypací nástavby a sněhového pluhu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks univerzálního nosiče výměnných nástaveb včetně sypací nástavby a sněhového pluhu, vše v nové, nepoužitém stavu, dle požadované základní technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) v provedení s velkokapacitní nádrží na nekontaminovanou vodu, s vysokotlakou částí požárního čerpadla a s přední dálkově ovládanou lafetovou proudnicí, a to v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě, která jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou ...
Kontejnerové vozidlo s rukou včetně 2 kontejnerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání kontejnerového vozidla s rukou včetně 2 kontejnerů dle zadávacích podmínek.
Magirus Multistar Iveco Eurocargo – 10 ročná servisná prehliadka a súvisiace opravy
Predmetom zákazky je vykonanie 10 ročnej servisnej prehliadky na špeciálnej nadstavbe Magirus a s tým súvisiace prípadné opravy, vyplývajúce z aktuálneho technického stavu nadstavby.
Nákladní automobily kategorie N2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového nákladního automobilu 4 x 4 kategorie N2 s třístrannou sklápěcí korbou a vybavením pro zimní údržbu komunikací a 1 kusu nového nákladního automobilu 4 x 2 kategorie N2 s třístrannou sklápěcí korbou a hydraulickým nakládacím jeřábem, včetně provádění servisních prohlídek předepsaných výrobcem a ...
Sklopný valník pro potřeby střediska městských služeb
Nákup sklopného valníku pro potřeby střediska městských služeb
Dodávka požárního automobilového žebříku AZ40
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu požárního automobilového žebříku s kloubovým ramenem a záchranným košem, řiditelnou zadní nápravou, kategorie podvozku 1 „městský“ (schopný provozu na zpevněných pozemních komunikacích) v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě S „těžké“ podle TP-STS/04A-2011, část I, vydaným MV-GŘ HZS ČR ...
Cisternová automobilová stříkačka pro městskou část Praha - Suchdol
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky včetně služeb „Cisternová automobilová stříkačka pro městskou část Praha - Suchdol“ je zejména dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech ...
Dodávky odvozních souprav s příslušenstvím II
Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen zejména jako: i. dodávky nových odvozních souprav, ii. dodávky nového příslušenství odvozních souprav vč. jeho nástavby, resp. odborné montáže příslušenství na odvozní soupravu (dále jen „montáž“), a iii. záruční servis. Předmětem plnění jsou dále další služby vymezené v Rámcové dohodě. Blíže ...
Nákup soupravy tahač a izotermický návěs
Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks nových souprav tahačů a izotermických návěsů, které budou SSHR sloužit k zabezpečení přepravy zdravotnických prostředků.
Nákup nákladného vozidla s nadstavbou
Predmetom zákazky je nákup jedného vozidla - nákladného vozidla so skriňovou nadstavbou, určeného na prepravu techniky a technických zamestnancov, kostýmov, hudobných nástrojov, zvukovej a svetelnej techniky v rozsahu základných kompatibilných častí a príslušenstva podľa technickej špecifikácie, požadovaných technických parametrov a funkčných ...
Požární automobilový nosič kontejnerů S3 s hydraulickým nakládacím jeřábem a ADR
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového požárního automobilového nosiče kontejnerů S3 s hydraulickým jeřábem a ADR (dále jen „nosič“), který je určen k zajištění nezbytné dodávky v oblasti „prostředků pro odstraňování následků povodní“ při řešení krizových stavů a mimořádných událostí.
Dodávka nosiče kontejnerů + nástavby pro zimní údržbu
Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 ks nového nosiče kontejnerů + nástavby pro zimní údržbu dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „technická specifikace, požadavky“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Dodání kombinovaného hasicího automobilu pro EDU
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového kombinovaného hasicího automobilu vybaveného požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem min. 3.000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 1 (městský) v provedení speciálním redukovaném a hmotnostní třídy S pro jadernou elektrárnu Dukovany (dále jen "KHA"). Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky ...
Dodávka cisternové automobilové stříkačky
dodávka 1 ks nového hasičského vozidla-cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“( speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S
FZŠ - Poběžovice - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...