Dodávka zametacího stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového silničního nákladního podvozku v komunálním provedení vhodného pro pevnou montáž samosběrné zametací nástavby (dále jen také „Podvozek“) a nové samosběrné zametací nástavby plnící normu pro snižování prašnosti PM2,5 a PM10 (dál jen také „Nástavba“) včetně montáže Nástavby na uvedený Podvozek. Předmět ...
Pořízení svozových vozidel - Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Předmětem zakázky je dodání svozových vozidel s příslušenstvím. Zakázka je rozdělena na 2 části: • 1. část - Svozové vozidlo - nosič kontejnerů s kontejnery zahrnuje dodání svozového vozidla s nosičem kontejnerů a s 2 ks kontejnerů o objemu min. 11,2 m3 a 6 ks kontejnerů o objemu 1100 l. • 2. část - Svozové vozidlo s lisovací nástavbou ...
Radonice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky s požárním příslušenstvím.
Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky včetně zaškolení obsluhy a provádění garančních a servisních prohlídek v záruční době.
Vyšní Lhoty - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky (CAS), a to v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě, která jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, když přílohu kupní smlouvy tvoří technické podmínky pro CAS, které jsou v rámci předmětné veřejné zakázky označeny jako ...
Pořízení CAS pro JSDH Tichá
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks speciální požární techniky, nová cisternová automobilová stříkačka CAS20 dle Technických podmínek pro CAS, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky požární techniky v ČEPRO, a.s., 2020 - 2024
Předmětem zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s vítězným účastníkem v délce trvání 4 roky na dodávku celkem sedmi cisternových automobilových stříkaček CAS a jednoho pěnového hasicího automobilu PHA, včetně zajištění a poskytování servisních služeb dle ZD a přílohy ZD - Technická specifikace po dobu trvání smlouvy , vždy dva ročně. První ...
Nákup techniky pre spracovanie odpadu v obci Vinné
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení na spracovanie odpadu. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: Traktor, vlečka, nosič kontajnerov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
Servis vybraných nákladných vozidiel a strojov
Predmetom zákazky je oprava a údržba vozidiel ( vozidlá nad 12t kategórie N3 značky TATRA, lesných kolesových traktorov LKT a UKT ) a pracovných strojov značky Caterpillar (najmä nakladače, bagre, rýpadlá), ich servis (záručný a pozáručný), generálne opravy nákladných motorových vozidiel a generálne opravy náhradných dielov k týmto vozidlám a ...
Opravy nákladních automobilů Tatra 815
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava 4 ks nákladních automobilů Tatra 815 4 x 4, nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci.
Dodávka svozové techniky pro Technické služby Kadaň s.r.o.
Dodávka svozové techniky (vozidlo 18tun s výklopnou nástavbou a mycím zařízením, vozidlo 3,5 sklápěcí nástavba) na komunální odpady a sběrné nádoby 240l a 1100l
Dodávka vozidla kategorie N3 6x6, třístranný sklápěč
Jedná se o dodávku 1 kusu nového a nepoužitého vozidla kategorie N3 6x6, třístranný sklápěč pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních ...
Automobilové nosiče kontejnerů
Dodávka 7 ks automobilových nosičů kontejnerů pro JMK, OLK a SČK
Pořízení cisternové automobilové stříkačky JSDH Velká Bíteš
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Město Velká Bíteš. Bližší podmínky a požadavky zadavatele jsou uvedeny v obchodních podmínkách a v technické specifikaci.
Cisternová automobilová stříkačka JSDH Litice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení jednoho (1) kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení VH „speciálním pro velkoobjemové hašení“ a hmotnostní třídě S „těžká“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka 3 ks nákladních automobilů N3, 3 ks sklápěčkových korb a 2 ks sypačových nástaveb
Dodávka 3 kusů nákladních automobilů, 3 ks sklápěčkových korb a 2 kusů sypačových nástaveb pro údržbu a opravu silnic a komunikací.
Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30
Predmetom zákazky je vykonávanie opráv mobilnej hasičskej techniky - špeciálnych nadstavieb CAS30 na podvozkoch Iveco Trackker a Tatra T-815-7. Špeciálne nadstavby slúžia na prepravu nádrže na vodu, nádrže na penidlo, vysokotlaké čerpadlo T-3000, sacieho a výtlačného potrubia, ventilov, prúdnic a uloženie rôznych iných zariadení, ktoré slúžia ...
Cisternová automobilová stříkačka v technickém provedení - příměstská
Dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky v provedení pro příměstský provoz v technickém provedení s označením CAS 20/400/240 – S2T podle technických podmínek.
Nákup 1 ks požárního automobilu CAS 20 s příslušenstvím
Účelem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení s názvem „Nákup 1 ks požárního automobilu CAS 20 s příslušenstvím“ (dále jen „veřejná zakázka“) je uzavření smlouvy na dodávku 1 ks nového požárního automobilu CAS 20/3500/240 – S 2 T s příslušenstvím podle požadavků zadavatele, Technických podmínek a Seznamu požárního příslušenství CAS, ...
Skříňové vozidlo nad 3,5 t - 2 ks
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks skříňových nákladních vozidel nad 3,5 t se systémem pohonu 4x4 nebo 6x6 včetně skříňové nástavby. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem, a to zejména s ohledem na provoz na pozemních komunikacích a dále i dodání dokumentace o ...
Poptáváme dodávku vodní cisterny určené pro přepravu užitkové vody
Dodávka vodní cisterny Předpokládaná hodnota: 155 000 Kč - VČETNĚ DPH Lokalita: ÚSTECKÝ KRAJ Termín: nejpozději do 30.5.2020 Předmět plnění: - dodávka 1 ks vodní cisterny určené pro přepravu užitkové vody s možností zavlažování trávníků a okrasné vegetace - cisternová nástavba musí být vhodná k montáži na vozidlo Multicar M26 - vodní ...
Dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30
Předmětem je dodávka jednoho zásahového požárního automobilu CAS 30 s pohonem 4x4, s možností hašení pěnou a vodou, integrovanou kabinou do nástavby, vybaveném zařízením pro řezání a hašení tlakovou vodou, zařízením pro prvotní zásah, lanovým navijákem a osvětlovacím stožárem.
Dodávka nových vozidel - třístranný sklápěč a nosič kontejnerů
Dodávka dvou (2) kusů nových vozidel – třístranného sklápěče a nosiče kontejnerů. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Zberové vozidlo s nadstavbou a výsypom
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia kompostárne pre projekt Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce - stroje, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky, v rozsahu podľa technickej špecifikácie ...
Zberové vozidlo s rukou a nosičom kontajnerom
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zvyšovanie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v meste Žilina. Predmet zákazky je rozdelený do 10 samostatných častí: Časť 1:Zberové vozidlo s rukou a nosičom kontajnerov (1ks) Časť 2:Teleskopický nakladač(1ks) Časť 3:Kompostovací hygienizačný kontajner(2 ks) Časť ...