Dodávka odvozních souprav
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 6 ks odvozních souprav (zadavatel garantuje odběr min. 3 ks). Odvozní soupravou se rozumí stroj určený k přepravě dřevní hmoty složený z tažného vozidla, přívěsu či návěsu a hydraulického jeřábu, který je určen k nakládání a skládání dřevní hmoty.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Polepy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v ...
Dodávka nákladních vozidel pro komunální údržbu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 2 ks nákladních vozidel pro komunální údržbu (zadavatel garantuje odběr min. 1 ks). Součástí veřejné zakázky je též provádění servisních prohlídek a prací stanovených výrobci těchto vozidel po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních ...
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové ...
Nákladné vozidlá
Predmetom zákazky je dodávka nového strojového vybavenie zberného dvora v obci Trhovište II., pozostávajúca z 2. častí: časť 1. Nákladné vozidlo, časť 2. Stroje.
Nákladní vozidla a tahače návěsů II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka: • 4 ks nákladní vozidlo 4x4 - 10 t sklápěč • 4 ks nákladní vozidlo 6x4 - 15 t sklápěč • 3 ks tahač návěsů • 3 ks návěs – valník 3 nápravy odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve ...
Nákup chemických a protiplynových automobilů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automobilů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: 1. část – Chemické automobily – předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 3 ks chemických automobilů určených pro zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. 2. část – ...
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH obce Zdiby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 "smíšená" v provedení "R" (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné ...
Cisternové návesy na prevoz LNG
Predmetom zákazky je dodanie a 5 ročný servis troch kusov cisternových návesov na prevoz LNG .
Fond zábrany škod - Technické automobily CH/O
Dodávka 2 ks technických automobilů chemických/olejových s příslušenstvím.
Dodavatel nové CAS pro JSDH obce Mutěnice
Jedná se o nákup Cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH obce Mutěnice dle konkrétní technické specifikace a vybavení, která je detailně popsána v relevantní příloze Zadávací dokumentace (ZD) – Technická specifikace (TP) pro CAS JSDH obce Mutěnice. Cisternová automobilová stříkačka (CAS) bude JSDH obce Mutěnice využívat k plnění svých ...
Obměna vozového parku - nákladní vozidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů víceúčelových nákladních vozidel určených pro převoz kontejnerů ISO 20 a nucené odtahy silničních vozidel na základě požadavků oprávněných subjektů. Bližší technické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Nákladné vozidlos prívesom pre účely autoškoly
Dodanie tovaru Nákladné vozidlo s prívesom pre účely autoškoly, a to v lehote do 120 dní od dňa potvrdenia objednávky.
Poptávám odvoz dřeva z lesa
Poptávám odvoz dřeva z lesa u Benešova u Prahy
Cisternové automobilové stříkačky technické - venkovské
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání dvou cisternových automobilových stříkaček s požárním čerpadlem o výkonu nejméně 2000 l/min., v technickém provedení, s podvozkem umožňujícím použití i mimo zpevněné komunikace především v podmínkách méně kvalitních mimoměstských komunikací lokálního charakteru s omezenou údržbou.
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové ...
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks velkoobjemových cisternových automobilových stříkaček CAS 30/9000/540 – S 3 VH podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20/4000/240 – S 2 T podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1zadávacích podmínek.
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20/4000/240 – S 2 T podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20/3500/210 – S 2 T podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1zadávacích podmínek.
Vozidlo kategorie N1 nosič kontejnerů
Jedná se o dodávku 1 kusu nového a nepoužitého vozidla kategorie N1 nosič kontejnerů pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny ...
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH Frýdlant nad Ostravicí
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je pořízení a dodání nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) do vybavení jednotky požární ochrany ...
Generálne opravy podvozkov vozidiel Tatra 815 a LIAZ
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv podvozkov nákladných automobilov továrenskej značky TATRA 815 a LIAZ v členení na päť častí. Vozidlá budú pristavené na generálnu opravu do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z opravy z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného ...
Cisternová automobilová stříkačka
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S včetně příslušenství pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
FZŠ – Luže – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na dodávky je nákup nové cisternové automobilové stříkačky včetně požadovaného příslušenství (dále jen „CAS“). CAS bude vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 ,,smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třída ...