Pronájem nákladních vozidel
Uzavření smlouvy na služby požadovaného předmětu veřejné zakázky tj. pronájem pěti kusů nákladních automobilů,
Dodávky odvozních souprav s příslušenstvím
Předmět plnění této veřejné zakázky jsou zejména: i. dodávky nových odvozních souprav, ii. dodávky nového příslušenství odvozních souprav vč. jeho nástavby, hydraulického nakládacího jeřábu, drapáku atd., resp. odborné montáže příslušenství na odvozní soupravu (dále jen „montáž“), a iii. záruční servis. Předmětem plnění jsou dále další služby ...
Nákup automobilů v rámci centrálního nákupu resortu Ministerstva zemědělství České republiky II
Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně: i. dodávky nových osobních silničních automobilů (vozidla kategorie M1) nebo nákladních terénních automobilů (vozidla kategorie N1G), ii. záruční servis, a iii. dodávky nových originálních náhradních dílů. Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že ...
Nákup nosiče kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem
Dodávka (koupě) nového nosiče kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) : 34144510-6 Vozidla na odpadky 34114000-9 Specializovaná vozidla 34144510-6 Vozidla na odpadky 34144511-3 Vozidla pro sběr odpadků
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim včetně souvisejících služeb
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
20-020.2 Autonosič kontejnerů CTS
Předmětem VZ je pořízení 1 ks nového autonosiče kontejnerů CTS 14 t 6×6 ADR (dále jen „věc“). Zadavatel požaduje, aby předmět zakázky byl kompatibilní se stávajícími kontejnery v délkách od 4,5 - 6,4 m a okem pro výšku háku 1 570 mm, a to zejména se vzduchotěsným kontejnerem o objemu 25 m3 a izotermním kontejnerem uloženými v místě plnění.
Dodávka nástavbových vysprávkových souprav
Dodávka 1 kusu vysprávkové soupravy pro nosič výměnných nástaveb Tatra 815 4x4 a 1 kusu vysprávkové soupravy pro nosič výměnných nástaveb Mercedes-Benz Arocs 4x4, a dále poskytnutí záruky na dodané nástavby, včetně zaškolení 4 pracovníků zadavatele.
20-020 Autonosič kontejnerů CTS
Předmětem VZ je pořízení 1 ks nového autonosiče kontejnerů CTS 14 t 6×6 ADR. Zadavatel požaduje, aby předmět zakázky byl kompatibilní se stávajícími kontejnery v délkách od 4,5 - 6,4 m a okem pro výšku háku 1 570 mm, a to zejména se vzduchotěsným kontejnerem o objemu 25 m3 a izotermním kontejnerem uloženými v místě plnění.
Dodání speciálního nákladního automobilu pro SPJ Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
Dodání speciálního nákladního automobilu pro SPJ Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Dále viz Zadávací podmínky a příloha č.1. Technická specifikace vozidla
Nákup hasičského vozu pro JPO Hronov
Předmětem této zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro JPO Hronov.
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Hluboká nad Vltavou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody. Předmět plnění a další požadavky veřejné zakázky jsou věcně podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci.
Špeciálne nákladné vozidlo
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Podpora rozvoja podnikania prostredníctvom inovácií a spolupráce so SOŠ v spoločnosti DARUS stav, s.r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Časť 1: Predmetom zákazky je dodávka tovarov to konkrétne: špeciálne nákladné vozidlo. Podrobný popis je uvedený v Opise ...
Náhradní díly a servis osobních, užitkových a nákladních vozidel Krajské zdravotní a.s.
Zajištění servisu osobních, užitkových a nákladních vozidel Krajské zdravotní, a.s. na období dvou let.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Velké Březno
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Dodávka vozidel pro sběr a svoz odpadů II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla pro sběr a svoz odpadů a 1 ks vozidla s nosičem kontejneru a přívěsem pro převoz kontejnerů, a jejich financování formou leasingu.
Pořízení CAS pro jednotku SDH kategorie JPO III/2 -Město Jaroměř
Předmětem zakázky je pořízení nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (CAS).
Speciální vozidla silniční údržby II
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 6 kusů nových nepoužitých nákladních automobilů pro výkon letní a zimní údržby komunikací. Blíže viz příloha č. 1 zadávací dokumentace - technická specifikace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v ...
Generálna oprava posypovej nadstavby US 6 v počte 1 ks
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to generálnej opravy posypových nadstavieb nákladných automobilov v členení na šesť častí. Predmet zákazky bude realizovaný v priestoroch (servisnej dielni) úspešného uchádzača, pričom doprava na miesto plnenia predmetu zákazky bude realizovaná kapacitami verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu ...
FZŠ - Velký Týnec - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v ...
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2020
Dodávka 12 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20/4000/240 - S 2 T
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2020
Dodávka 6 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20/4000/240 - S 2 T
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2020
Dodávka 2 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20/3500/210 - S 2 T
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2020
Dodávka 7ks velkoobjemových cisternových automobilových stříkaček CAS 30