DNS - Podvalníky 2024 - 2026
Nákup podvalníků o nosnosti min. 32 tun za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádosti o účast a upřesněných v jednotlivých výzvách k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané prostřednictvím tohoto DNS.
Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky.
Křešice - pořízení cisternové automobilové stříkačky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny včetně příslušenství, Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze ZD
Nákladné motorové vozidlo - valník (OP1)
Predmetom zákazky je dodanie nákladného motorového vozidla valníku na prepravu rádioaktívnych materiálov triedy 7 podľa špecifikácie.
Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace - Ekomobilita
Předmětem plnění je dodávka 6 ks nákladních elektromobilů do 3,5t se sklopnou korbou podrobně popsáno v Technické specifikaci předmětu plnění, samostatně zvlášť pro každou dílčí část ZŘ, která je součástí této zadávací dokumentace a tvoří neoddělitelnou přílohu č. 1 „Technická specifikace předmětu plnění“.
Servisní služby pro nákladní a přípojná vozidla
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění záručního a pozáručního servisu nákladních vozidel továrních značek Mercedes Benz, Mercedes Benz Unimog, Multicar, MAN, Iveco, Tatra, Magma, Volvo, Scania a Renault a přípojných vozidel a nástaveb v provozovnách Zadavatele nebo vybraného dodavatele dle aktuálních potřeb Zadavatele. Bližší ...
Nákup CAS pro SDH Chodov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité a funkční cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 , kategorie podvozku 2 pro smíšený provoz, jednotného provedení a hmotnostní třídy S v modifikace pro 6 osob.
Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nákladních automobilů 4 x 4 jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, 3 ks sypacích nástaveb, 3 ks sněhových radlic, 3 ks trojstranných sklápěcích koreb, vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Nákup vozidel kat. N1 na elektrický pohon včetně dobíjecích stanic a jejich instalace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osmi vozidel kategorie N1 s plně elektrickým pohonem včetně dvou dobíjecích stanic a jejich instalace, pro odbor dopravních služeb Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel IVECO a prívesov
Predmetom zákazky je oprava a údržba vozidiel v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 461/2010 autorizovanou opravovňou bez výmeny alebo s výmenou náhradných dielov (originálnych náhradných dielov alebo schválených náhradných dielov verejným obstarávateľom) na motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3500 kg kategórie ...
Pořízení CAS pro JSDH Čejkovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky spočívajícího v dodávce 1ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro 6 osob) ...
Nákladní automobily pro svoz odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového nákladního automobilu N2 pro svoz směsného komunálního, biologicky rozložitelného a objemného odpadu s lisovací nástavbou a vyklápěčem odpadových nádob a 1 kusu nového nákladního automobilu N3 s hákovým nosičem kontejnerů a hydraulickým nakládacím jeřábem pro svoz odpadových kontejnerů se spodním ...
Nákladné motorové vozidlo - valník
Predmetom zákazky je dodanie nákladného motorového vozidla valníku na prepravu rádioaktívnych materiálov triedy 7 podľa špecifikácie.
Vozidlá na zber, zvoz a prepravu odpadu
Predmetom zákazky je nákup 2 ks vozidiel na zber, zvoz a prepravu odpadu v Meste Komárno.
Dodávka vozidla CAS 20/4000/240 S2R pro JSDH Rumburk
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Provádění servisu a oprav motorových vozidel, nákladní, busy, mikrobusy na období 2023 - 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení servisu a oprav (dále jen „servis“) 326 ks vozidel - služebních dopravních prostředků (dále jen „SDP“) na pracovištích poskytovatele. Konkrétně se jedná o tyto typy SDP: nákladní automobily skříňové do 3,5 tuny, nákladní automobily skříňové nad 3,5 tuny, autobusy do 30 osob, osobní automobily ...
Nákup speciálních vozidel pro přepravu odpadu 2023
Předmětem zadávacího řízení Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávky specializovaných vozidel pro svoz odpadu Část 1 Nákladní vozidlo valník s hydraulickým čelem Část 2 Speciální vozidlo Abroll hákový nosič kontejnerů Část 3 2 x Speciální vozidlo pro svoz hákový nosič kontejnerů
Pronájem vozidel II
Předmětem veřejné zakázky je pronájem 7 ks motorových vozidel. Z toho se jedná o šest nákladních vozidel a jedno užitkové vozidlo po dobu 48. měsíců.
DNS Automobil nákladní N3G-K
Nákup automobilů nákladních terénních těžkých sklápěcích ktg. N3G-K v různých specifikacích a konfiguracích. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
Pořízení elektrovozidel pro  DSO Mikroregion POLABSKÝ LUH
Předmětem této zakázky je pořízení 4 ks elektro dopravních prostředků pro potřeby technických služeb obce a terénní sociální služby (dále také jen „dopravní prostředek/prostředky“ nebo „vozidlo/a“) včetně veškerého požadovaného a povinného vybavení a poskytnutí kompletního servisu po sjednanou dobu 60 měsíců. V I. části budou dodány tři kusy ...
Komplexní pozáruční servis nákladních a zemědělských vozidel Zoo Praha
Předmětem plnění této Veřejné zakázky je zajištění pravidelných i mimořádných služeb kompletního pozáručního servisu daných vozidel Zoo Praha, a to na základě dvouleré rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem.
Zberové vozidlo s rotačnou nadstavbou na zber biologického odpadu
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zberového vozidla s rotačnou nadstavbou na zber biologického odpadu. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Dodávka hákového nosiše kontejnerů s přívěsem
Předmětem zakázky je dodání 1 kusu soupravy nákladního vozidla s nástavbou hákového nosiče kontejnerů a kontejnerového přívěsu, dle specifikací uvedených v příloze č.1 kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace (bez kontejnerů). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických parametrů je uvedeno v příloze č. 1 ...
Nákup vozidel pro ČT II
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup vozidel pro přepravu televizních štábů a televizní techniky pro výrobu pořadů ČT v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Dodávka vozidla pro sběr a svoz odpadu I
Předmětem zakázky je dodání 1 kusu vozidla pro sběr a svoz odpadů dle specifikací uvedených v příloze č.1 kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických parametrů je uvedeno v příloze č. 1 kupní smlouvě a příloze č. 1 k této kupní smlouvě.