Autonosič kontejnerů CTS
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového autonosiče kontejnerů CTS 14 t 6×6 ADR. Zadavatel požaduje, aby předmět zakázky byl kompatibilní se stávajícími kontejnery v délkách od 4,5 - 6,4 m a okem pro výšku háku 1 570 mm, a to zejména se vzduchotěsným kontejnerem o objemu 25 m3 a izotermním kontejnerem uloženými v místě plnění.
Automobil pro výcvik řidičů - nákup
Dodávka 2 ks výcvikového vozidla do autoškoly pro výuku a výcvik řidičů pro skupinu C a CE pro vlastní přípravu vojenských zkušebních komisařů.
Vozidla s nástavbou stranového překladače
Předmětem této veřejné zakázky je nákup 12 ks nákladních vozidel s nástavbou stranového překladače. Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 ZD.
Dodání cisternových automobilových stříkaček
Předmětem veřejné zakázky je dodání tří (3) nových cisternových automobilových stříkaček vybavených požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem min. 4.000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 (terénní) v provedení pro velkoobjemové hašení a hmotnostní třídy S pro elektrárny Mělník, Prunéřov a Tušimice.
Dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka jednoho nového zásahového požárního automobilu CAS 30, homologovaného pro Českou republiku s pohonem 4x4, s možností hašení pěnou a vodou, zařízením pro řezání a hašení tlakovou vodou, zařízením pro prvotní zásah, lanovým navijákem a osvětlovacím stožárem včetně poskytování servisních služeb a zajištění dodávek ...
Nákup nových sypačov s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie nových sypačov s príslušenstvom a s pravidelným servisom v zmysle pokynov výrobcu a vybranými náhradnými dielmi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hasičské vozidlo CAS 20
Předmětem veřejné zakázky je dodání jednoho (1) kusu cisternové automobilové stříkačky těžké hmotnostní třídy (S) (největší technicky přípustná hmotnost CAS je nejméně 18 000 kg), pro silniční provoz (kategorie 1), v provedení speciálním redukovaném (R). CAS je určena k přepravě požárního družstva 1+5, má pevně vestavěné čerpací zařízení a nádrže ...
Rychlý zásahový automobil s vysokotlakým hasicím a řezacím zařízením
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks rychlého zásahového automobilu hmotnostní třídy L, kategorie podvozku 1, s označením „RZA-LIZ“ s vysokotlakým hasicím a řezacím zařízením.
Dodávka vozidla pro sběr a svoz odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla pro sběr a svoz odpadů, a jeho financování formou leasingu. Podrobná specifikace vozidel je uvedena v příloze č. 1 obchodních podmínek (ve smlouvě), které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Nákup podvozků nákladních automobilů včetně příslušenství
Na základě zadávacího řízení bude s jedním účastníkem uzavřena kupní smlouva na plnění předmětu Veřejné zakázky. Předmětem Veřejné zakázky je dodávka následujících dílčích částí plnění: Středisko Sosnová: nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4, nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů a převoz asfaltové obalované směsi, čelní segmentový ...
FZŠ - Rychlé zásahové automobily
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks rychlých zásahových automobilů hmotnostní třídy L, kategorie podvozku 1, s označením „RZA-LIZ“.
Dodávka svozových vozidel 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidel pro svoz komunálního odpadu, a to konkrétně: 5 x vozidlo pro svoz a sběr odpadků, konfigurace podvozku 4x2, s lineární lisovací nástavbou o objemu 15 m3 ± 1 m3 a vznětovým motorem; 1 x vozidlo pro svoz a sběr odpadků, konfigurace podvozku 6x2, zadní náprava řiditelná, s lineární lisovací ...
Dodávka nosičů kontejnerů 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových vozidel pro svoz komunálního odpadu: 1 x nosič kontejnerů s teleskopickým hákem, zdvih min. 6 tun 1 x nosič kontejnerů s teleskopickým hákem, zdvih min. 8 tun 1 x nosič kontejnerů s teleskopickým hákem, zdvih min. 10 tun, pro jízdu v jízdní soupravě kód CPV 34100000-8| Motorová vozidla kód ...
Nákup speciálního technologického vozidla MV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního automobilu s tandemovým přívěsem se speciální nástavbou pro přepravu vozidel dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.
Dodávka nákladních automobilů N3 a nástaveb
Dodávka nákladních automobilů jako nosičů výměnných nástaveb a nástaveb pro plnění úkolů Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
FZŠ - Automobilový nosič kontejnerů hmotnostní kategorie M
Dodávka 1 kusu automobilového nosiče kontejnerů pro ŠVZ Brno
Nákladné motorové vozidlo – ťahač návesov
Predmetom zákazky je dodávka nákladného motorového vozidla ťahača návesov v počte 1 ks podľa špecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Provádění servisu a oprav nákladních automobilů
Provádění servisu a oprav nákladních automobilů. Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení servisu a oprav (dále jen „servis“) 53 ks vozidel - služebních dopravních prostředků (dále jen SDP) na pracovištích poskytovatele. Konkrétně se jedná o tyto typy SDP: nákladní automobily třídy:„N2“, „N3“, traktory „T“ a přívěsné vozíky za osobní a ...
Pořízení 2ks vozidel s hákovým nosičem kontejnerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 nových vozidel s hákovým nosičem kontejnerů pro Technické služby Karviná, a.s., v emisní třídě EURO 6. Technická specifikace je obsahem zadávací dokumentace, která je uveřejněna a volně ke stažení na profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_60.html
Nákladní vozidla včetně nástaveb pro údržbu komunikací
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 8 ks nových, nepoužitých automobilových podvozků včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu komunikací.
Rámcová dohoda na dodávky cisternových automobilových stříkaček pro HZS ČR - CAS 30
Předmětem zadávacích řízení je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky cisternových automobilních stříkaček (dále též „CAS“) pro HZS ČR. Celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 50 kusů CAS 30 - S3VH v průběhu dvou let od účinnosti rámcové dohody.
Vyprošťovací automobil hmotnostní kategorie L
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vyprošťovacího automobilu hmotnostní třídy L, kategorie podvozku 1 s označením VYA L1Z podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, určeného především pro zásahy u mimořádných událostí s výskytem vozidel na elektrický pohon.
Tahače pro Přenosovou techniku III.
Dodávka 2 ks ojetých návěsových tahačů (dále též jako tahač či vozidlo) pro návěsy přenosového vozu PV HD1 a pomocného vozu, které jsou používány pro přenosy televizních pořadů, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací
Provádění údržby a oprav těžkých automobilů Tatra T 815 7 a Tatra T 815 všech typů a modifikací
Provádění údržby a oprav těžkých automobilů Tatra T 815 7 a Tatra T 815 všech typů a modifikací pro roku 2021-2025 na základě dílčích objednávek
Zberové vozidlo na komunálny a triedený odpad
Predmetom zákazky je dodávka zberového vozidla na komunálny a triedený odpad. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.