Fekální vůz N3G

Fekální vůz N3G

Dodávka 1 ks nového fekálního vozu kategorie N3G, rok výroby 2018

Nákladní automobily sklápěcí N3G

Nákladní automobily sklápěcí N3G

Dodávka 2 ks nových nákladních automobilů sklápěcích kategorie N3G, rok výroby 2018

Zakázka č. 2 - MANOLIA Company s.r.o.

Zakázka č. 2 - MANOLIA Company s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního automobilu s kontejnerovou nástavbou, velkoobjemových kontejnerů a plastových beden. Jedná se o opakované zadání původní zakázky č. 1 - MANOLIA Company s.r.o. - části C.

Dodávka hasičské cisterny

Dodávka hasičské cisterny

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční cisternové automobilové stříkačky

Dodávka 10 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic

Dodávka 10 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks nákladních automobilů jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací včetně 10 ks sypacích nástaveb, 10 ks sněhových radlic a 4 ks sklápěcích nástaveb - koreb, vše ve stavu továrně nových, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Cisterna na pitnou vodu spolufinancovaná z IROP

Cisterna na pitnou vodu spolufinancovaná z IROP

Dodávka jednoho kusu automobilové cisterny pro převoz a distribuci pitné vody

Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Sobotka

Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Sobotka

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 30, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 (terénní) v provedení "VH" (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění ...

Nákup cisternové automobilové stříkačky

Nákup cisternové automobilové stříkačky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hasičského vozidla s podvozkem kategorie 1 „městská“, hmotnostní třída „M“, vybavení „R“ (speciální redukované pro 6 osob). Technické parametry: Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí ...

Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz

Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 3 ks dopravních prostředků o celkové hmotnosti 18 t včetně korby a pořízení 1 ks výměnné nástavby na přepravu krmiv a obilovin včetně pneuvětve a mobilního nasávacího zařízení pro nasávání obilovin a krmných směsí.

Požární automobilový nosič kontejnerů 6x6 v provedení s ADR - 3 kusy

Požární automobilový nosič kontejnerů 6x6 v provedení s ADR - 3 kusy

Předmětem VZ je nákup 3 kusů nových požárních automobilových nosičů kontejnerů 6x6 v provedení s ADR určených pro použití v taktickém celku s požárními kontejnery různého provedení a jejich překládání na kontejnerový přívěs. Součástí předmětu VZ je rovněž proškolení pracovníků obsluhy v místě plnění.

Nákup nové velkoobjemové požární cisterny

Nákup nové velkoobjemové požární cisterny

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a záruční servis jednoho kusu nové velkoobjemové požární cisterny s příslušenstvím.

Cisternová automobilová stříkačka pro velkoobjemové hašení

Cisternová automobilová stříkačka pro velkoobjemové hašení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1), kategorie podvozku 3 „terénní“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a v terénu), v provedení VH „speciálním pro velkoobjemové hašení“ a hmotnostní třídě S „těžké“ ...

Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro město Nymburk

Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro město Nymburk

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny včetně příslušenství, resp. cisternové automobilové stříkačky (dále také jako „CAS“) vyrobené a vybavené podle platných předpisů (Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění, a dále dle Přílohy č. 3 Vyhlášky č. 53/2010 Sb., kterou se ...

Poptávám spací nástavbu na nákladní vůz

Poptávám spací nástavbu na nákladní vůz

Sháním spací nástavbu na Iveco Eurocargo.

Nákup hnuteľných vecí na zefektívnenie triedeného zberu

Nákup hnuteľných vecí na zefektívnenie triedeného zberu

Predmetom zákazky je nákup hnuteľných vecí na zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Búč.

Dodávka CAS v provedení VH - speciálním pro velkoobjemové hašení - město Nýřany

Dodávka CAS v provedení VH - speciálním pro velkoobjemové hašení - město Nýřany

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a v terénu), v provedení VH „speciálním pro velkoobjemové hašení“ a hmotnostní třídě S „těžké“ (dále ...

Vozidla pro silniční údržbu

Vozidla pro silniční údržbu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zboží - vozidel pro silniční údržbu, a sice: A - 1 ks jednoúčelový oboustranný zametací stroj B - 1 ks jednoúčelový jednostranný zametací stroj C - 1 ks nákladní vozidlo jako jednoúčelový nosič kontejnerů

Pořízení velkoobjemové hasičské cisterny pro JSDH Lipence

Pořízení velkoobjemové hasičské cisterny pro JSDH Lipence

Pořízení velkoobjemové hasičské cisterny pro JSDH Lipence

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Malženice

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Malženice

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok 1 - Ramenový nakladač reťazový na podvozku Logický celok 2 - Závesné kontajnery

Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, oplenom a snímateľnou plošinou

Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, oplenom a snímateľnou plošinou

Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, oplenom a snímateľnou plošinou

Zakázka č. 1 - MANOLIA Company s.r.o.

Zakázka č. 1 - MANOLIA Company s.r.o.

Předmětem zakázky je dodávka, odstředivky, vysokozdvižného vozíku, nákladního automobilu s kontejnerovou nástavbou, velkoobjemových kontejnerů (7ks) a platových beden (10 ks). Zakázka je rozdělená na tři části.

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Buková

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Buková

Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu obci Buková. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Servis a dodávka náhradných dielov pre špeciálne nákladné vozidlá

Servis a dodávka náhradných dielov pre špeciálne nákladné vozidlá

Záručný a pozáručný servis, opravy nákladných automobilov, špeciálnej techniky a nadstavieb (ďalej len technika). Vykonávanie predpísanej údržby techniky po odjazdených kilometroch, odpracovaných motohodinách a predpísaných prác. Opravy mechanických častí techniky (prevodový mechanizmus, brzdový mechanizmus vrátane vzduchovej sústavy, pruženie, ...

Nákup CAS pro JSDH Chodov

Nákup CAS pro JSDH Chodov

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 kusu cisternové automobilové stříkačky s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3000 l.min-1 (dále jen „CAS“) v souladu s ČSN EN 1028-1. Kategorie podvozku 2 pro smíšený provoz a hmotnostní třída S v modifikaci pro osádku šesti osob.

(záznamy 1/25 z 2161)  strana 1 / 87