Školení svářečů ve školicím středisku KNOTEK ve Vlčnově

Školící středisko KNOTEK s.r.o.

Školení svářečů ve školicím středisku KNOTEK ve Vlčnově

Sváření je důležitou dovedností pro mnoho oborů a profesí. Pokud chcete získat svářečský průkaz, rozšířit své znalosti nebo obnovit svou kvalifikaci, můžete se přihlásit na školení svářečů ve školicím středisku KNOTEK ve Vlčnově ve Zlínském kraji. Naše školicí středisko nabízí širokou škálu kurzů pro začátečníky i pokročilé, včetně svařování elektrickým obloukem, plamenem, CO2, nerez ocelí nebo hliníku.

Zlatná na Ostrove – Kultúrny dom – odstránenie stavby

Zlatná na Ostrove – Kultúrny dom – odstránenie stavby

Predmetom zákazky sú búracie práce pre odstránenie stavby Kultúrneho domu v obci Zlatná na Ostrove. Rozsah je určený projektovou dokumentáciou, ktorá je v prílohe č.1 tejto Výzvy a výkazom výmer, ktorý je v prílohe č.2 Výzvy. Ponuku uchádzač predkladá podľa prílohy č.3 Návrh plnenia kritérií ocenením výkazu výmer. V cene musí byť započítané i zabezpečenie vytýčení všetkých inžinierskych sietí. Uchádzač musí mať oprávnenie na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Bude zodpovedný za nakladanie s odpadmi a musí plniť i povinnosť podľa § 14 zákona o odpadoch povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení v zmysle § 3 citovanej vyhlášky). Ďalej je povinný postupovať podľa prílohy č.3 časti VI. bod 2 zákona o odpadoch a vykonať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vo vyhláške MŽP SR č. 344/2022 Z.z. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že drvenie a recyklácia priamo na stavenisku nie je povolená a vybúraný materiál musí byť prevezený na miestnu parcelu č. 789 vo vzdialenosti cca 1, 5 km vyznačenej na výkrese (príloha č.6), kde môže byť realizovaná recyklácia. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že základy stavby sa nebúrajú. Na odstránenie stavby je vydané povolenie (príloha č.4) a vyjadrenie Okresného úradu ŽP k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom, ktoré je v prílohe č.5.
Veřejná zakázka vložena:
09.06.2023 09:53

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Zlatná na Ostrove

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
07.08.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Zlatná na Ostrove

Zadavatel IČ:
00306738

Zadavatel ulice:
Školská 184

Zadavatel PSČ:
946 12

Zadavatel obec:
Zlatná na Ostrove

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Varjúová

Zadavatel telefon:
+421 357 781 168

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45110000-1
Búranie budov a demolačné práce a zemné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Stavební základy, terénní úpravy, kopání bazénů – profesionální zemní a výkopové práce

Stavební základy, terénní úpravy, kopání bazénů – profesionální zemní a výkopové práce

Chcete zajistit stabilitu, bezpečnost a funkčnost Vaší budovy a infrastruktury? Hledáte spolehlivou firmu, která Vám pomůže se stavebním projektem a zemními pracemi? V tom případě se obraťte na společnost P.J. - MONT, spol. s r.o. Společnost P.J. - MONT, spol. s r.o. poskytuje služby v oblasti stavebnictví, jedná se o zemní práce, terénní úpravy, realizaci stavebních základů, kopání bazénů a jímek a další výkopové a bourací práce. Využívána je moderní technika a kvalifikovaný personál s dlouholetými zkušenostmi. Zajistěte svůj stavební projekt nebo soukromý bazén a kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou ještě dnes!


Demolice, likvidace kovů a objemných kovových celků

Demolice, likvidace kovů a objemných kovových celků

Potřebujete zajistit demolici a likvidaci kovových materiálů, starých průmyslových hal, kotelny či komínů? V tom případě se obraťte na společnost Sběrna Havířov. Jednou z hlavních činností naší firmy jsou demoliční práce a likvidace kovových materiálů. Zajistíme komplexní demolice průmyslových celků. Před samotnou realizací navrhneme řešení – demontáže a demolice, odhadneme množství odpadu, a zpracujeme kalkulaci. Likvidaci provádíme dle všech bezpečnostních předpisů. Provádíme demontáže a profesionální likvidace žíhacích pecí a dalších průmyslových zařízení, sil, nádrží, násypek, lisů, dopravníků, ocelových komínů, betonáren a dalších průmyslových objektů. Také zajišťujeme řezání železa, oceli, litiny a nerezu. Našimi klienty jsou i společnosti, které požadují rozřezání kovových celků na menší části jako jsou bagry, jeřáby, vagony, staré lodě, cisterny a nebo stožáry. Práce provádíme především v regionech Ostrava, Karviná, Frýdek Místek a dalších okresech Moravskoslezského kraje. Obraťte se na nás, spolehněte se na zkušený tým s profesionálním přístupem a ohledem na životní prostředí.


Profesionální demoliční a bourací práce včetně odvozu a likvidace suti

Profesionální demoliční a bourací práce včetně odvozu a likvidace suti

Hledáte v Blansku nebo Brně a jejich blízkém okolí firmu, která se postará o bourací a demoliční práce včetně odvozu suti? Společnost DS Partner se postará o demoliční a bourací práce všeho druhu včetně odvozu a likvidace suti. Poskytujeme demoliční a bourací práce na vysoké úrovni. Díky bohatě vybavené strojovému a vozovému parku (kolové nakladače, nosiče kontejnerů) jsme schopni provést kompletní demoliční práce, včetně přistavení kontejneru nebo automobilu pro odvoz suti, naložení suti a její následný odvoz a likvidaci.


Svěřte likvidaci a demolici průmyslových staveb do rukou profesionálů

Svěřte likvidaci a demolici průmyslových staveb do rukou profesionálů

Likvidace a demolice průmyslových staveb je důležitá služba, která umožňuje uvolnit prostor pro nové projekty a zároveň chránit životní prostředí. Firma M-recycling s.r.o. se specializuje na likvidaci těchto staveb. Naše společnost M-Recycling s.r.o. se zabývá likvidací, demolicí staveb a kotelen. Konkrétně se jedná o demolování staveb, kotelen, spaloven a konstrukcí z kovů, jako jsou například haly, mosty, sila, věže a další. Mimo to nabízíme také výkup železa a kovů, které jsou z těchto staveb získány. Naše společnost M-recycling s.r.o. má dlouholeté zkušenosti, kvalifikovaný personál a moderní techniku, která zaručuje bezpečnost, rychlost a spolehlivost při provádění těchto prací. Pokud hledáte profesionálního partnera pro likvidaci a demolici průmyslových staveb, neváhejte kontaktovat firmu M-recycling s.r.o.


Výkopové, demoliční práce a terénní úpravy pod záštitou zkušené firmy

Výkopové, demoliční práce a terénní úpravy pod záštitou zkušené firmy

Demoliční, výkopové a terénní práce vyžadují odborné znalosti, zkušenosti a kvalitní techniku. Naše firma Autodoprava Bohdálek disponuje moderními stroji a zařízeními, jako jsou bagry, nakladače, rypadla, vibrační válce, frézy, traktory, návěsy a další. Obraťte se na nás. Pokud potřebujete výkopové, demoliční nebo terénní práce v Hrušovanech nad Jevišovkou a okolí, neváhejte nás kontaktovat. Naše firma Vám ráda poskytne nezávaznou cenovou nabídku a poradíme Vám s výběrem nejvhodnějšího řešení pro Váš projekt. Zabezpečujeme práce pásovým minibagrem, smykovým nakladačem a kolovým rypadlem. Provádíme výkopy inženýrských sítí, demolice objektů, rovnání terénu. K dispozici máme minibagry Wacker EZ 36, 3,5 t s 3,1 m hloubkou bagrování a Wacker EZ 38 se stejnou hloubkou bagrování a 4,1 t. Ve vozovém parku máme kolová rypadla Komatsu PW 170 – 17t s dosahem 5,7m a JCB JS 145W – 14t s dosahem 4,7m. Při těchto pracích vzniká odpad, který odvezeme a zajistíme likvidaci. Vlastníme kontejnery různých velikostí a typů. Firma Kontejnery Znojmo s.r.o. je spolehlivý a profesionální partner pro všechny vaše výkopové, demoliční a terénní práce.


Zemní a bourací práce, terénní úpravy pro obce, města i vodohospodářské společnosti

Zemní a bourací práce, terénní úpravy pro obce, města i vodohospodářské společnosti

Potřebujete vybudovat parkoviště, chodník, nebo inženýrské sítě a vodohospodářské stavby? Hledáte firmu, která zajistí jak odstranění stávajících inženýrských síti tak i výstavbu nových sítí včetně veškerých zemních prací? Kontaktujte společnost VK AQUA OLOMOUC, spol. s r.o. Postaráme se o veškeré práce související s výměnou, rekonstrukcí nebo výstavbou nových komunikací, inženýrských sítí, ČOV a dalších vodohospodářských staveb. Díky moderně vybavenému strojovému a vozovému parku realizujeme zemní a bourací práce včetně terénních úprav pro obce, města, ale i vodárenské společnosti, a to na celém území střední Moravy.