Nový areál služeb města Špindlerův Mlýn
Odstranění (demolice), některých objektů v areálu služeb města Špindlerův Mlýn. Nová stavba objektů areálu služeb města Špindlerův Mlýn. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také nákladní dopravu, zemní práce, drobné stavební práce a opravy komunikací. Nový objekt (SO-01) obsahuje garáže pro nákladní auta a vozy údržby, dílny a administrativní blok.
PS Cheb - výstavba garáží - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou demoliční práce a následně stavební práce související s výstavbou nového provozního objektu garáží s technickým zázemím pro hlavní budovu CPS Cheb. Demoliční práce budou spočívat v odstranění stávajícího starého objektu garáží, části zpevněných ploch a venkovní mycí rampy v rozsahu stanoveném samostatnou projektovou ...
Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce
Předmět veřejné zakázky tvoří demolice stávajících objektů a výstavba 2 nových objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Háj, příspěvková organizace ve městě Chotěboř, ulice Rybní celkem pro 12 klientů. Hlavní CPV kód: 45215200-9 Další CPV kód: 45215210-2
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba objektu odlehčovací služby s 35 lůžky napojená na stávající dopravní komunikace a inženýrské sítě. Podmiňující investicí je demolice stávajícího nevyužívaného bytového objektu domu č.p. 1039 na ploše stavby, odstranění dvou nepoužívaných studní a pro přípojku telekomunikačního vedení zřízení ...
Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby ,,Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci". Cílem veřejné zakázky je demolice stávajících objektů a výstavba tří nových objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace ve městě Jihlava.
Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce
Předmět veřejné zakázky tvoří demolice stávajících objektů a výstavba 3 nových objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům ÚSP Křižanov, p.o. ve městě Jihlava.
Multifunkčná hala v Hornom Srní
Predmetom zadávania zákazky je vypracovanie dokumentácie realizácie stavby a uskutočnenie stavby: "Multifunkčná hala v Hornom Srní ". Súčasťou zákazky je zbúranie a odstránenie objektu, stojaceho na mieste budúcej haly. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch: časť B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a ...
Areál Lokomotiva - demolice tribuny
Předmětem zakázky je demolice stavebních objektů dle projektové dokumentace tj. tribuny s hledištěm a přístavby šaten s umyvárnami a klubovnou. Malé hřiště na kopanou se nebude demolovat (po demolici tribuny musí být plně funkční)! Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění výkupu kovových konstrukcí demontované tribuny. Vybraný dodavatel ...
DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Demolice stávajících budov I. oddělení a budovy kanceláří. Výstavba trvalého nového, částečně třípodlažního objektu stavba občanské vybavenosti obdélníkového charakteru o rozměrech 80,8x20,2 m, umístěný v místě demolovaných objektů. Přívody inženýrských sítí. Výstavba zpevněných ploch. Nachází ...
Nová budova koupaliště ve Vratimově – II
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících pozemních a podzemních objektů, s následnou výstavbou polyfunkčního sportovního objektu. Součástí této budovy jsou prostory pro návštěvníky koupaliště, návštěvníky fotbalového hřiště, hygienické zázemí pro veřejnost, prostory pro restauraci a společenský sál a prostory pro fotbalový klub. Dále se ...
Centrum Koruna Radotin - stavba
Jedná se o částečnou demolici některých objektů, a následně o výstavbu nové trvalé polyfunkční stavby, kde jsou navrženy čtyři samostatné funkční celky. A - Komunitní centrum B - Dům na půli cesty C - Policie ČR D - Základní umělecká škola
Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP
Předmětem plnění je demolice stávající staré haly a na jejím místě výstavba skladové haly nové. Objekt nové haly bude částečně vytápěný, napojený funkční přípojkou na vodovod, splaškovou kanalizaci a elektro silnoproud a slaboproud. Dešťové vody budou svedeny do kaskády nově vybudovaných podzemních akumulačních nádrží s přepadem do nového ...
Demolácia výškovej budovy na Námestí SNP v Partizánskom
Predmetom zákazky je demolácia výškovej budovy vrátane prípravných projektových prác /zabezpečenie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie/, vybavenia potrebných povolení /búracie povolenie, povolenia dopravných obmedzení počas demolácie/, vypratania budovy od nábytku a ďalších zariaďovacích predmetov, odpojenia a odstránenia všetkých ...
Priemyselná zóna Hnúšťa - príprava územia, demolácie
Predmetom zákazky je príprava územia pre ďalšie využitie tohto územia. Pozostáva z odstránenia jestvujúcich prekážok pre využitie priestoru v priemyselnej zóne, t.j. prekážok situovaných na ploche tohto územia. Záujmové územie, na ktorom sa má realizovať príprava územia v priemyselnej zóne Hnúšťa sa nachádza v severnej časti areálu bývalých ...
Demolice objektu na parc. č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k.ú. Proboštov u Teplic
Předmětem Veřejné zakázky je demolice a odstranění stávajícího objektu. Stávající objekt se skládá ze dvou částí. Celý objekt je proveden z montovaného skeletu MS-71 s keramickým obvodovým pláštěm KER 300, resp. meziokenními dozdívkami z plynosilikátu. V objektu se nachází významná keramická reliéfní mozaika, její sejmutí či budoucí využití bude ...
Komunitné centrum Očová
Jedná sa o zbúranie a výstavbu novej jednopodlažnej budovy so sedlovou strechou. Architektonicky a proporciou hmoty je objekt prispôsobený okolitej zástavbe. Je smerovaný do modernejšieho výrazu, ktorý lepšie spĺňa požiadavky využitia objektu. Interiéry objektu sú presvetlené a vzdušné. Materiálovo sú povrchy stien objektu riešené ako kombinácia ...
Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu Stadionu míru
Demolice stávající haly; novostavba víceúčelové sportovní haly. Objekt je navržen za účelem zřízení víceúčelové moderní haly pro míčové sporty s atletickým koridorem a plnohodnotným hygienickým zázemím jak pro sportovce tak pro diváky haly. Dále jsou zde navrženy prostory pro klubové organizace, rozhodčí a tréninkové prostory včetně posilovny. ...
Odstranění bytových domů v obci Lipová
Předmětem této zakázky je demolice bytových domů.
Přestavba učiliště v Litni na základní školu – část B) - demolice
Jedná se o demolici dvou budov v areálu bývalého učiliště. Po přestavbě bude sloužit jako základní škola
Odstranění reklamních zařízení - oblast 1
Předmětem je zakrytí, odstranění a likvidace reklamních zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkoly spjatými.
Dům v parku Riegrova
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Stavba se skládá zejména z PROJEKTU 1 - demolice stávajícího objektu, PROJEKTU 2 - výstavba Altánu, PROJEKTU 3 – výstavba novostavby.
Centrálny park v Rohožníku
Predmetom realizácia je vybudovanie Centrálneho parku v Rohožníku Stavba sa skladá so stavebných objektov: SO 01 Búracie prace SO 02 Vodozádržné opatrenia SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch SO 04 Sadovnícke úpravy SO 05 Automaticky závlahový systém SO 06 Verejne osvetlenie Rozsah stavebných prác je podrobne vymedzený v spracovanom ...
Poptávám demolici bazénu, odvoz sutě a zahradní úpravy
Poptávám zahradní úpravy, posekat trávu a odstranit buxus, porazit a odvézt suchou broskev a odstranit a odvézt zbytky poraženého ořechu vč. drobných větví. Dále odvoz sutě a plastového odpadu. Potřebuji také zlikvidovat nadzemní bazén o průměru 4,5 m (plechový, vnitřní plachta pvc) vč. krycí plachty, podloží bazénu a odvézt zbytky. Vše je na ...
Nová budova koupaliště ve Vratimově
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících pozemních a podzemních objektů, s následnou výstavbou polyfunkčního sportovního objektu. Součástí této budovy jsou prostory pro návštěvníky koupaliště, návštěvníky fotbalového hřiště, hygienické zázemí pro veřejnost, prostory pro restauraci a společenský sál a prostory pro fotbalový klub. Dále se ...
Drobné stavebné práce objektov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na r. 2019-2023
Počas platnosti rámcovej dohody sa budú vyžadovať búracie a demontážne práce, stavebné práce HSV a PSV oprava a údržba objektov UMB, interiérové a terénne úpravy, parkoviská, oprava plochých striech, oprava vonkajších fasád atď. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v prílohe č. 2 Špecifikácia drobných stavebných prác predmetných súťažných ...