Modernizace mostu ev.č. 305-019 - Štěpánov u Skutče
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 305-019 na silnici II/305. Most převádí silnici přes Anenský potok. Stavba se nachází v extravilánu města Skuteč jižně od obce Štěpánov u Skutče. Modernizace mostu ev.č. 305-019 spočívá v jeho demolici a výstavbě nového. Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu. ...
ZŠ TGM přístavba jídelny a školní kuchyně
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívající v přístavbě školní kuchyně, jídelny, spojovacího krčku, stavebních úprav ve stávající budově a odstranění původní přístavby jídelny a kuchyně systémem KORD a dalších stavebních pracích v rámci areálu Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko. ...
Multifunkčná hala v Hornom Srní
Predmetom zadávania zákazky je vypracovanie dokumentácie realizácie stavby a uskutočnenie stavby: "Multifunkčná hala v Hornom Srní ". Súčasťou zákazky je zbúranie a odstránenie objektu, stojaceho na mieste budúcej haly. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch: časť B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a ...
SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon
Veřejná zakázka zahrnuje demolici objektu novostavbu dvou nových objektů.
Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav
Odstranění dlouhodobě nevyužívaných objektů podle projektových dokumentací, Rozhodnutí o odstranění stavby a Rozhodnutí o povolení kácení dřevin. Podrobně uvedeno v návrhu smlouvy.
Czech Centre for Competitive Technologies C3T
Předmětem veřejné zakázky je výstavba administrativně-výrobního centra sloužícího k vývoji, výzkumu a zkoušení inovativních technologií, a to včetně dopravní a technické infrastruktury a konečných terénních a sadových úprav. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení je následující: • administrativní budova (SO ...
Škola pre prax, úspech na trhu práce – SOŠ stavebná, Nitra
Stavebné práce: 1. Budova na ulici Nábrežie mládeže 1 v Nitre: búracie práce, navrhované práce 2. Budova dielní na ulici Levická cesta v Nitre: búracie práce, navrhované práce
Sportovní hala Hlinsko
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici staré a následně vybudování nové sportovní haly v rámci areálu Základní školy Resslova ve městě Hlinsko. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Revitalizace hřbitova v Čížkovicích
Předmětem zakázky jsou stavební práce související s revitalizací hřbitova v Čížkovicích, včetně zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického zaměření a součinnosti při kolaudaci stavby. Vlastní stavba je členěna na 4 stavební objekty SO 01: Nová hřbitovní zeď – Celková délka nové hřbitovní zdi je 245 m SO 02: Nové zpevněné ...
Debarierizácia strediska Domadice - JESEŇ ŽIVOTA, ZSS Levice
Predmetom verejného obstarávania sú nasledovné práce: Búracie práce sa týkajú vybúrania určených priečok. Demontované budú určené otvorové konštrukcie v obvodovom plášti budovy. V interiéri budú odstránené určené dverné konštrukcie a všetky povrchové úpravy (nášľapné vrstvy podláh, obklady stien. Omietky budú celoplošne vyspravené. Demontované ...
Demolice havarijních objektů v prostoru Ralsko 2019/2020
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na dvě části. Předmětem obou částí veřejné zakázky je provedení demolice havarijních objektů, a s nimi souvisejících technologických objektů (šachet v blízkosti objektů, původních přístupových komunikací apod.), odstranění náletové zeleně, stromů a komunálního odpadu (černých skládek ...
CPS a ÚO Most - výstavba
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro odstranění stavby a dokumentaci pro provádění stavby vedené pod názvem „CPS a ÚO Most – výstavba“. Výsledkem bude zhotovení nového objektu centrální požární stanice Most HZS Ústeckého kraje, včetně ...
Částečná demolice objektu garáží v areálu ÚS KHK v Rychnově nad Kněžnou
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v částečné demolici objektu garáží v areálu ÚS KHK v Rychnově nad Kněžnou. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby.
Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou
Navrhovaná akce řeší problematiku obnovu stávajícího mostu. Jedná se o demolici stávajícího mostu ev.č. 36311-2 a výstavbu mostu nového ve stávající poloze. Dále akce řeší problematiku obnovy komunikace III/36311-2 v délce 90,0m. Poloha komunikace a mostu je navržena ve stávající poloze s úpravou tvaru mostu a úpravou osy komunikace III/36311 a ...
Rámcová dohoda na stavební práce - odstranění reklamních zařízení v oblasti 2
Předmětem zakázky je zakrytí, odstranění a likvidace reklamních zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkoly spjatými.
Nový areál služeb města Špindlerův Mlýn
Odstranění (demolice), některých objektů v areálu služeb města Špindlerův Mlýn. Nová stavba objektů areálu služeb města Špindlerův Mlýn. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také nákladní dopravu, zemní práce, drobné stavební práce a opravy komunikací. Nový objekt (SO-01) obsahuje garáže pro nákladní auta a vozy údržby, dílny a administrativní blok.
PS Cheb - výstavba garáží - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou demoliční práce a následně stavební práce související s výstavbou nového provozního objektu garáží s technickým zázemím pro hlavní budovu CPS Cheb. Demoliční práce budou spočívat v odstranění stávajícího starého objektu garáží, části zpevněných ploch a venkovní mycí rampy v rozsahu stanoveném samostatnou projektovou ...
Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce
Předmět veřejné zakázky tvoří demolice stávajících objektů a výstavba 2 nových objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Háj, příspěvková organizace ve městě Chotěboř, ulice Rybní celkem pro 12 klientů. Hlavní CPV kód: 45215200-9 Další CPV kód: 45215210-2
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba objektu odlehčovací služby s 35 lůžky napojená na stávající dopravní komunikace a inženýrské sítě. Podmiňující investicí je demolice stávajícího nevyužívaného bytového objektu domu č.p. 1039 na ploše stavby, odstranění dvou nepoužívaných studní a pro přípojku telekomunikačního vedení zřízení ...
Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby ,,Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci". Cílem veřejné zakázky je demolice stávajících objektů a výstavba tří nových objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace ve městě Jihlava.
Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce
Předmět veřejné zakázky tvoří demolice stávajících objektů a výstavba 3 nových objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům ÚSP Křižanov, p.o. ve městě Jihlava.
Multifunkčná hala v Hornom Srní
Predmetom zadávania zákazky je vypracovanie dokumentácie realizácie stavby a uskutočnenie stavby: "Multifunkčná hala v Hornom Srní ". Súčasťou zákazky je zbúranie a odstránenie objektu, stojaceho na mieste budúcej haly. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch: časť B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a ...
Areál Lokomotiva - demolice tribuny
Předmětem zakázky je demolice stavebních objektů dle projektové dokumentace tj. tribuny s hledištěm a přístavby šaten s umyvárnami a klubovnou. Malé hřiště na kopanou se nebude demolovat (po demolici tribuny musí být plně funkční)! Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění výkupu kovových konstrukcí demontované tribuny. Vybraný dodavatel ...
DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Demolice stávajících budov I. oddělení a budovy kanceláří. Výstavba trvalého nového, částečně třípodlažního objektu stavba občanské vybavenosti obdélníkového charakteru o rozměrech 80,8x20,2 m, umístěný v místě demolovaných objektů. Přívody inženýrských sítí. Výstavba zpevněných ploch. Nachází ...
Nová budova koupaliště ve Vratimově – II
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících pozemních a podzemních objektů, s následnou výstavbou polyfunkčního sportovního objektu. Součástí této budovy jsou prostory pro návštěvníky koupaliště, návštěvníky fotbalového hřiště, hygienické zázemí pro veřejnost, prostory pro restauraci a společenský sál a prostory pro fotbalový klub. Dále se ...