Demolice zákotlí kotle K3
Předmětem výběrového řízení je zejména demolice mechanického a elektrostatického odlučovače kotle K3, nacházejícího se v zákotlí kotelny kotle K3, související s přestavbou parního granulačního kotle K3 (72,1 MWt, 100 t/h, 6,0 MPa, 485 oC) na spalování zemního plynu.
Demontáže a demolice v kotelně K3
Předmětem výběrového řízení je realizace demontážních prací a drobných demoličních prací pro přestavbu parního granulačního kotle K3 (72,1 MWt, 100 t/h, 6,0 MPa, 485 °C) na spalování zemního plynu.
Turisticko-informačné a návštevné centrum
Realizované budú nižšie uvedené časti celého diela: SO 01 Informačná a prevádzková budova SO 02 Prekrytá výstavná a spoločenská terasa SO 05 Vodovodná prípojka SO 06 Kanalizačná prípojka SO 07 Elektrická prípojka a vonkajšie osvetlenie SO 08 Demolácia jestvujúcej stavby - "Plná pálená maloformátová tehla" po očistení bude opätovne použitá ...
Kulturní zařízení v obci Ivaň II.
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávající budovy a novostavba kulturního a společenského centra. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00, Praha 6, IČ: 29029210 a projektantem Ing. Janem Kuchyňkou, Dlouhá 1208/16, Hustopeče, 693 01 (dále jen ...
Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa Demolice nevyužívaného objektu K
Veřejná zakázka „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa“ je rozdělena na tři části. Z čehož v samostatném zadávacím řízení bude zadána část zakázky týkající se rekonstrukce objektu L a demolice stávajícího pavilonu G. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je odstranění nevyužívaného bývalého plicního pavilonu K v areálu ...
Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové
Předmětem díla je výstavba nové stavby Kanoistické loděnice na Orlici v HK, vč. inženýrských sítí a kolaudace, a demolice stávající stavby loděnice.
Denní stacionář Šimon
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují demolici stávajícího objektu a následně novostavbu denního stacionáře určenou pro mentálně postižené klienty.
Poptáváme bourací práce
Poptáváme bourací práce. Rekonstruujeme prostory a potřebujeme vybourat několik zděných zdí. V jedné jsou umístěny odpady a voda a v jiné pro změnu stará elektro rozvodna. Jedná se o cca 30 m.
Denní stacionář Šimon
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují demolici stávajícího objektu a následně novostavbu denního stacionáře určenou pro mentálně postižené klienty.
Rozšíření provozu domu sv. Františka a novostavba azylového domu Patronus
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stavby na p.č. 811 v k.ú. Plzeň a novostavba dvou samostatných objektů. Objekt A novostavba azylového domu Patronus a objekt B rozšíření provozu domu sv. Františka
Částečná demolice a rekonstrukce multifunkčního Obecního domu č.p. 15 Duchcov
Předmětem zakázky je částečné odstranění stávajícího objektu č. p. 15 a na jeho zachovaných částech bude provedena nástavba objektu občanské vybavenosti - multifunkčního obecního domu, kde se bude nacházet jednací sál městského zastupitelstva, kanceláře a depozity městského muzea.
Stavební úpravy sportovního centra ABC Braník
Veřejná zakázka spočívá v odstranění stávajícího objektu a výstavbě nového objektu pro sportovní klub a s tím související dodávky a služby. Dále je předmět zakázky popsán v přílohách č. 1, 2 a 4 zadávací dokumentace.
Asanácia stavieb - búracie práce v k.ú. Sebedražie – centrálny závod Baňa Nováky II
Predmetom zákazky je Asanácia stavieb - búracie práce v k.ú. Sebedražie centrálny závod Baňa Nováky II.. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Kulturní zařízení v obci Ivaň
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávající budovy a novostavba kulturního a společenského centra.
Búracie práce 8. ZŠ v Piešťanoch
Predmetom zákazky je asanácia neužívaného objektu (vrchná stavba), pôvodne slúžiaceho ako základná škola na sídlisku Adam Trajan v Piešťanoch v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou MS projekt, s.r.o., Royova 9, 921 01 Piešťany s dátumom spracovania 11/2020, aktualizácia 8/2021 - zodpovedný projektant Ing. Miriam Suchomelová, ...
Stavební úpravy bytového domu - Ouvalova 392 - III. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy č.p. 392 v ul. Ouvalova 9 v k.ú. Slaný. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce bytového domu. Bude provedena výměna krovu vč. pokládky nové střešní krytiny. Dále budou odstraněny konstrukce podlah a podhledů. Budou zbourány přístavky v zadní části domu. Dojde k celkové sanaci a opravě ...
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je realizace demoličních prací spočívajících v odstranění stavby občanské vybavenosti, která sloužila k potřebám Samosprávy obecní části Roudnička. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zděný tradiční technologií z cihel s rovnou střechou. Předmětem veřejné zakázky je dále realizace stavebních prací spočívajících ve ...
Oprava zatečených tried v budove školy
Predmetom zákazky je celková oprava zatečených tried a chodby - búracie práce, výmena PVC podlahy, montáž plastových okien a dverí, oprava a maľovanie povrchov stien a stropov.
Multifunkční dům Otice
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové přestavbě stávajícího objektu kulturního domu v Oticích. Při stavebních úpravách dojde k výrazným bouracím pracím, a to včetně konstrukce zastřešení a významné části nosných stěn objektu. V průběhu bouracích prací bude postupně odstraněna plechová krytina a veškeré ...
Práce na hrade - Čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu, odvodnenie
Predmet zákazky je rozdelený na časti. A) Práce na hrade - Čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu, Odvodnenie 5. nádvoria, Sanácia vlhkých konštrukcií kaplnky, Odstraňovanie cementového škárovania a omietok z hradieb, úprava parkánu. B) Práce v podhradí - Odstránenie stavieb a objektov v podhradí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
Rekonstrukce kempu Mezní Louka I.etapa - demolice a terénní úpravy
REKONSTRUKCE KEMPU MEZNÍ LOUKA I.ETAPA-DEMOLICE A TERÉNNÍ ÚPRAVY Demolice 22 chatek a 1 recepce Vybourání betonových základů Následné terénní úpravy
ARCHIV UP v Olomouci
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a nástavbě stávajícího objektu, která spočívá v částečné demolici stávajícího objektu, provedení nových svislých konstrukcí a nástavby jednoho podlaží, nových podlah a podhledů, nových ZTI, elektro a VZT včetně klimatizace. Dále jsou předmětem veřejné zakázky jsou i ...
Stavební úpravy sportovního centra ABC Braník
Veřejná zakázka spočívá v odstranění stávajícího objektu a výstavbě nového objektu pro sportovní klub a s tím související dodávky a služby. Dále je předmět zakázky popsán v přílohách č. 1, 2 a 4 zadávací dokumentace.
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s. - Demolice stávajících budov 18, 19
Předmětem zakázky je demolice objektu SO08 - Demolice stávající budovy 18 a objektu SO09 - Demolice stávající budovy 19, které mají v areálu nemocnice technickou funkci.
Rekonstrukce kempu Mezní Louka I. etapa - demolice a terénní úpravy
REKONSTRUKCE KEMPU MEZNÍ LOUKA I.ETAPA-DEMOLICE A TERÉNNÍ ÚPRAVY Demolice 22 chatek a 1 recepce Vybourání betonových základů Následné terénní úpravy