Rozšírenie zberného dvora a kompostárne Zemné

Rozšírenie zberného dvora a kompostárne Zemné

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby.
Riešený objekt je umiestnený v obci Zemné. Miesto stavby: k. ú. Zemné, parc. č.: 5798/3, 5798/4, 5798/1, 5798/14, 5798/15, 5798/16

Predmetná stavba spadá medzi objekty odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Rozšírenie Zberného dvora bude slúžiť na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov.

Podľa prílohy č.1 vyhl. MŽP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná v rámci budúcej prevádzky, o odpady:
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANÝCH MIEST
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU

Spôsob zabezpečenia separovania jednotlivých zložiek odpadu je bližšie popísané v súhrnnej technickej správe.
Odpady budú zbierané a krátkodobo skladované na mieste navrhovanej činnosti, až do doby naplnenia kapacity zariadenia a odovzdané oprávnenej osobe na nakladanie s nimi.
Navrhovaná kapacita:
Zhodnotenie odpadov: stavebná suť do 3000 t/rok
plasty do 100 t/rok

Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval autor projektu: Ing. Alexander Kubis

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Veřejná zakázka vložena:
09.06.2023 08:09

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Zemné

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
07.08.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Zemné

Zadavatel IČ:
00309371

Zadavatel ulice:
Zemné 268

Zadavatel PSČ:
941 22

Zadavatel obec:
Zemné

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Lenická

Zadavatel telefon:
+421 917 381 833


Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Pokládka asfaltových vrstev, směsí, litý asfalt - ryze česká firma

Pokládka asfaltových vrstev, směsí, litý asfalt - ryze česká firma

Vyrábíme obalované asfaltové směsi i litý asfalt a realizuje právě jejich pokládku. Firma JANKOSTAV s.r.o., která si díky dlouholeté existenci a kvalitě poskytovaných služeb vybudovala pevnou pozici na trhu, Vám nabízí výrobu - asfaltobetonu a obalovaného kameniva - drenážních asfaltů - litého asfaltu - specifických směsí na zakázku (včetně modifikovaného asfaltu a specifických přísad) a pokládku asfaltových směsí vlastními finišery - pásový finišer DEMAG DF 45 C (šířka pokládky 1,2 – 2,4m) - kolový finišer CAT AP 600 D (šířka pokládky 2,5 – 7,8m) Spolehněte se na profesionály ve společnosti JANKOSTAV s.r.o. a přidejte se tak k řadě spokojených zákazníků, které najdete v České republice i na Slovensku.


Opravy a rekonstrukce dopravních staveb -  silnice, veřejné komunikace

Opravy a rekonstrukce dopravních staveb - silnice, veřejné komunikace

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti zemních a výkopových prací jsme spolehlivým partnerem pro realizace oprav a rekonstrukce dopravních staveb. Opravy a rekonstrukce silnic a dalších komunikací jsme schopni realizovat nejen v Ivančicích a Rosicích, ale celé oblasti Brna- venkov. Máme zkušenosti jak s rekonstrukcemi velkých dopravních staveb, tak i menších - podíleli jsme s například na modernizaci dálnice D1. Není tedy pro nás problémem zajistit rekonstrukci dálnic, krajských silnic, ale i cest a komunikací v obcích. Jsme schopni realizovat komplexní rekonstrukce a modernizace nebo pouze dílčí opravy.


Opravy, rekonstrukce i výstavba dopravních staveb - silnice, chodníky, cyklostezky

Opravy, rekonstrukce i výstavba dopravních staveb - silnice, chodníky, cyklostezky

Pokud hledáte profesionální firmu, která by Vám zrekonstruovala chodník, cyklostezku či místní komunikaci, kontaktujte společnost JANKOSTAV s.r.o., která se specializuje na výstavbu a opravy veškerých dopravních staveb. Rekonstrukci a výstavbu provádíme u těchto staveb: - silnice, polní silnice - městské, účelové a místní komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - kruhové objezdy - odstavné a zpevněné plochy - kompletní inženýrské stavby. Disponujeme kvalitními pracovníky, kteří mají v oboru dlouholeté zkušenosti, proto zaručujeme, že naše práce je vždy odvede kvalitně a na profesionální úrovni. Staňte se i Vy našim spokojeným zákazníkem!


Zemní práce, výstavba a rekonstrukce pozemních komunikací, zámková dlažba, realizace přípojek inženýrských sítí

Zemní práce, výstavba a rekonstrukce pozemních komunikací, zámková dlažba, realizace přípojek inženýrských sítí

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. je přední společností ve stavebním sektoru, která nabízí komplexní služby v oblasti zemních prací, výstavby a rekonstrukce pozemních komunikací, pokládky zámkové dlažby a realizace přípojek inženýrských sítí. S dlouholetými zkušenostmi a týmem odborníků zajišťujeme precizní a spolehlivé provedení všech projektů. Naše společnost se pyšní nejen vysokou kvalitou práce, ale i použitím nejmodernějších technologií a materiálů, které zaručují dlouhou životnost našich realizací. Proč si vybrat Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.? - Zemní práce: Od přípravy stavebního pozemku až po jeho finální úpravu. - Pozemní komunikace: Výstavba a rekonstrukce silnic, chodníků a dalších komunikací. - Pokládka zámkové dlažby: Estetická a funkční řešení pro vaši nemovitost. - Přípojky inženýrských sítí: Kvalitní realizace přípojek vodovodů, kanalizací a dalších sítí. Naším cílem je poskytovat služby na nejvyšší úrovni, které uspokojí i ty nejnáročnější klienty. Každý projekt realizujeme s důrazem na detail, včasnost a maximální efektivitu. Důvěřujte odborníkům, kteří za sebou mají stovky úspěšně dokončených projektů a spokojených zákazníků. Máte projekt, který potřebuje odborný přístup? Kontaktujte Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. a přesvědčte se o kvalitě našich služeb na vlastní oči. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Jsme tu pro vás, připraveni splnit všechna vaše očekávání ve stavebních pracích. Vyberte si Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. a získejte partnera, který staví na pevných základech!


Profesionální silniční práce - opravy veřejných komunikací, silnic a dálnic

Profesionální silniční práce - opravy veřejných komunikací, silnic a dálnic

Potřebujete opravit silnici? Kontaktujte společnost REKMA, spol. s r.o. Břeclav, která nabízí několik činností pro údržby a opravy komunikací. Provádíme opravy veřejných komunikací, silnic a dálnic. Opravy provádíme po celé České republice. Mezi běžnou údržbu a opravu komunikací, cest, silnic, dálnic i mostů patří zalévání a vysprávky. Mezi velkoplošnou údržbu a opravu komunikací, cest, silnic, dálnic i mostů patří plošné tešnění povrchů, mechanická úprava povrchů, rozsáhlá oprava vozovek. - Zalévání komunikací - Vysprávky komunikací - Plošné těsnění povrchů - Mechanická úprava povrchů - Rozsáhlá oprava vozovek


Pokládka konstrukčních vrstev finišerem – klíčový proces při výstavbě silnic a komunikací

Pokládka konstrukčních vrstev finišerem – klíčový proces při výstavbě silnic a komunikací

Chcete aby Vaše příjezdová cesta byla v perfektním stavu nebo zlepšit povrch komunikací ve Vaší obci? V tom případě se obraťte na specialisty v oboru silnic a inženýrských sítí ze společnosti Dopravní stavby Smrčka s.r.o. Společnost Dopravní stavby Smrčka s.r.o. provádí pokládku konstrukčních vrstev finišerem s více než desetiletou tradicí a zkušenostmi. Strojově nanášejí směsi KZC, MZK nebo štěrkodrť do frakce 0/32 mm. Moderní technologie a kvalifikovaný tým zaručují dlouhou životnost a funkčnost staveb. Výmoly na silnicích se stávají minulostí – nechte si pokládku od nás realizovat co nejdříve!