Formátování a povrchová úprava nerezových materiálů v servisním centru

ITALINOX, s.r.o.

Formátování a povrchová úprava nerezových materiálů v servisním centru

Formátování nerezových materiálů a svitky na míru podle potřeb zákazníka je další službou společnosti ITALINOX, s.r.o., která díky nové technologii – dělicí, převíjecí, brousicí a kartáčovací lince v servisním centru napomáhá minimalizovat nerezový odpad či snižovat náklady na skladování.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Hlohovec vrátane m. č. Šuleko

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Hlohovec vrátane m. č. Šuleko

Predmetom zákazky je poskytnutie služby nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo, do 31.12.2024.

Pod nakladaním komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO) v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo (ďalej len mesto) sa rozumie poskytnutie služby v nasledovnom členení:
1.pravidelný zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO), od pôvodcov tohto odpadu na území mesta (fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie podnikateľov), s to:
1.1.Zber ZKO z klasických zberných nádob a kontajnerov od 01. 10. 2023,
1.2.Zber ZKO z polopodzemných kontajnerov od 01. 08. 2023,
1.3.Zber ZKO z triedeného zberu KO podľa § 59 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch od 01. 08. 2023,
1.4.Zber ZKO z príležitostných podujatí organizovaných mestom, od účinnosti zmluvy,
2.prevádzkovanie 2 zberných dvorov, do 45 dní odo dňa účinnosti zmluvy,
3.zbery objemných odpadov, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok (nebezpečné odpady) a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (orezy), od 01. 08. 2023,
4.odstraňovanie nezákonne umiestneného KO a DSO (tzv.čierne skládky) z verejných priestranstiev na katastrálnom území mesta, na základe požiadavky mesta, od 01. 01. 2024,
5.zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej BRKO) zo záhrad fyzických osôb (rodinných domov, malých bytoviek a bytových domov so záhradami v súkromnom vlastníctve fyzických osôb) od 01. 03. 2024,
6.zber kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej KBRO) od fyzických osôb od 31. 07. 2023 vrátane,
7.zber komunálneho odpadu z cintorínov, od 01. 08. 2023.
Systém nakladania s KO a DSO je ustanovený v platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta Hlohovec o nakladaní s KO a DSO, v znení neskorších dodatkov, ktoré sú zverenené na webovom sídle mesta.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača pri zabezpečení nakladania s KO a DSO v maximálne možnej miere dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o odpadoch).
Podrobný opis zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Veřejná zakázka vložena:
29.05.2023 09:51

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Hlohovec

Originální záznam:

Hlavní místo plnění:
Trnavský kraj

Platnost veřejné zakázky:
28.06.2023 12:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Hlohovec

Zadavatel IČ:
00312509

Zadavatel ulice:
M. R. Štefánika 1

Zadavatel PSČ:
920 01

Zadavatel obec:
Hlohovec

Kontaktní osoba:
Ing. Martina Miklovičová

Zadavatel telefon:
+421 333 813 384


Zadavatel web:
https://www.hlohovec.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

90500000-2
Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Odvoz odpadů a suti i vývoz jímek Mníšek pod Brdy

Odvoz odpadů a suti i vývoz jímek Mníšek pod Brdy

Potřebujete odvézt odpad nebo stavební suť ze stavby? Pak neváhejte a kontaktujte naši společnost ZEMNÍ PRÁCE Miroslav Slabihoudek. Váš odpad odvezeme a uložíme na skládku. Zajišťujeme i vývoz jímek a další služby či práce. Třídíme a drtíme demoliční odpady a výkopové hlušiny. V případě zájmu nás kontaktuje nebo navštivte, naši provozovnu najdete na ul. Průmyslová 1025 v Mníšku pod Brdy. Využijte našich kvalitních služeb v oblasti nakládání s odpady, těšit se můžete na individuální přístup i příznivé ceny. Všechny naše služby pak najdete na našich www stránkách. Těšíme se na spolupráci s Vámi.


Skládka pro uložení, skládkování stavebních odpadů, suti

Skládka pro uložení, skládkování stavebních odpadů, suti

Skládkování stavebních odpadů nabízí Kamenolom Žlutava s.r.o. . Skládka slouží pro uložení nezávadných odpadů ze stavby - suti, cihel, kamene, odpadního písku, výkopové zeminy. Nachází se v obci Napajedla, nedaleko Zlína a Uherského Hradiště. Naše firma má k dispozici nákladní vozidla a postará se tedy i o odvoz a ukládku stavebního odpadu. Musí jít o ekologicky nezávadné materiály. Bližší informace na tel.: 603861280.


Skládka pro uložení stavebního odpadu, suti, výkopové zeminy

Skládka pro uložení stavebního odpadu, suti, výkopové zeminy

V regionu Zlín, Uherské Hradiště můžete pro uložení stavebního odpadu, suti či výkopové zeminy využít skládku Kamenolomu Žlutava u obce Napajedla. Skládka slouží pro uložení nezávadných odpadů ze stavby - cihly, kámen, beton, suť, odpadní písek, jíl, výkopová zemina. Zbytkový odpad ze stavby či z terénních prací po dohodě odvezeme. K dipozici jsou Vám naše nákladní vozy. Kontaktujte nás na tel.: 603861280.


Moderní zákaznické centrum TEPVOS s.r.o. v srdci Ústí nad Orlicí

Moderní zákaznické centrum TEPVOS s.r.o. v srdci Ústí nad Orlicí

Zákaznické centrum TEPVOS ve městě Ústí nad Orlicí pro Vás poskytuje moderní prostory, kde si můžete vyřídit místní poplatky a další záležitosti pohodlně a na jednom místě. V moderním prostředí na Vás čekají šikovné a ochotné pracovnice za přepážkami, které Vám rády poradí a pomohou při vyřizování různých záležitostí, ať už budete chtít platit místní poplatky třeba za odvoz komunálních odpadů nebo za psa. Mezi další služby, které zde můžete vyřídit patří i: - vyřízení parkovací karty - platba za lepení plakátů, komunální odpad, psa a zábor veřejného prostranství - přihlášení k odběru vody - platba vodného nebo fakturace vody - zakoupení Městské karty a její dobytí A další služby. Pokud nechcete dojíždět do Zákaznického centra, můžete některé poplatky rovněž vyřídit bezkontaktní platební metodou. Veškeré podrobnosti Vám sdělí na kontaktním emailu nebo telefonicky, které najdete na webových stránkách společnosti TEPVOS spol. s.r.o. z Ústí nad Orlicí.


Čištění kanalizace Semily - Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství

Čištění kanalizace Semily - Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství

Green Waste Services, s.r.o. Rovensko pod Troskami, Semily Potřebujete urychleně vyřešit havárii kanalizace ve vaší obci či firmě? Nevíte u koho si preventivně nechat provést kontrolu kanalizace kamerovým systémem? Naše firma Green Waste Services, s.r.o. Rovensko pod Troskami nabízí komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro firmy a obce včetně čištění kanalizace. A to není všechno, my se postaráme i o následný sběr nebo odsátí vzniklého odpadu. Čištění kanalizace nebo odstraňování havárií na kanalizaci provádíme vysokotlakým čistícím zařízením ECOVAC 200.


Biologický odpad-svoz a likvidace bioodpadu v regionu Olomoucký kraj

Biologický odpad-svoz a likvidace bioodpadu v regionu Olomoucký kraj

Společnost ROBICONT Chropyně nabízí pro soukromé osoby, města a obce v okrese Přerov, Prostějov přistavení kontejneru na biologický na domluvené místo. Zajistíme svoz a likvidaci bioodpadu. Můžete se tak zbavit biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který vyprodukujete při údržbě zahrady a také z kuchyně. Jde o odpad dle zákona č.185/2001 Sb. - organické hmoty rostlinného původu, rozložitelné v půdě. Firma ROBICONT v Chropyni provozuje průmyslový sběrný dvůr. Můžete k nám přivézt také stavební suť a jiný odpad ze stavby, který také zlikvidujeme. Poskytované služby: - přistavení kontejneru - vyklízení budov určených k demolici, sklepa, půdy - odvoz a likvidace odpadu kategorie O a N včetně vystavení dokladů dle platné legislativy - zásobování staveb materiálem.