Ochutnávky kvalitních vín ve vinných sklepech Za Valama a Pod Novosady v Čejkovicích

Vinařství Hradil

Ochutnávky kvalitních vín ve vinných sklepech Za Valama a Pod Novosady v Čejkovicích

V rodinném Vinařství Hradil produkujeme vína harmonické chuti i vůně, která můžete ochutnat přímo ve vinných sklepech Za Valama a Pod Novosady v Čejkovicích na jižní Moravě. Tradiční vinné sklepy mezi vinicemi vás okouzlí svojí atmosférou při řízených ochutnávkách přívlastkových a speciálních bílých a červených vín.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Hlohovec vrátane m. č. Šuleko

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Hlohovec vrátane m. č. Šuleko

Predmetom zákazky je poskytnutie služby nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo, do 31.12.2024.

Pod nakladaním komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO) v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo (ďalej len mesto) sa rozumie poskytnutie služby v nasledovnom členení:
1.pravidelný zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO), od pôvodcov tohto odpadu na území mesta (fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie podnikateľov), s to:
1.1.Zber ZKO z klasických zberných nádob a kontajnerov od 01. 10. 2023,
1.2.Zber ZKO z polopodzemných kontajnerov od 01. 08. 2023,
1.3.Zber ZKO z triedeného zberu KO podľa § 59 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch od 01. 08. 2023,
1.4.Zber ZKO z príležitostných podujatí organizovaných mestom, od účinnosti zmluvy,
2.prevádzkovanie 2 zberných dvorov, do 45 dní odo dňa účinnosti zmluvy,
3.zbery objemných odpadov, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok (nebezpečné odpady) a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (orezy), od 01. 08. 2023,
4.odstraňovanie nezákonne umiestneného KO a DSO (tzv.čierne skládky) z verejných priestranstiev na katastrálnom území mesta, na základe požiadavky mesta, od 01. 01. 2024,
5.zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej BRKO) zo záhrad fyzických osôb (rodinných domov, malých bytoviek a bytových domov so záhradami v súkromnom vlastníctve fyzických osôb) od 01. 03. 2024,
6.zber kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej KBRO) od fyzických osôb od 31. 07. 2023 vrátane,
7.zber komunálneho odpadu z cintorínov, od 01. 08. 2023.
Systém nakladania s KO a DSO je ustanovený v platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta Hlohovec o nakladaní s KO a DSO, v znení neskorších dodatkov, ktoré sú zverenené na webovom sídle mesta.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača pri zabezpečení nakladania s KO a DSO v maximálne možnej miere dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o odpadoch).
Podrobný opis zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Veřejná zakázka vložena:
29.05.2023 09:51

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Hlohovec

Originální záznam:

Hlavní místo plnění:
Trnavský kraj

Platnost veřejné zakázky:
28.06.2023 12:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Hlohovec

Zadavatel IČ:
00312509

Zadavatel ulice:
M. R. Štefánika 1

Zadavatel PSČ:
920 01

Zadavatel obec:
Hlohovec

Kontaktní osoba:
Ing. Martina Miklovičová

Zadavatel telefon:
+421 333 813 384


Zadavatel web:
https://www.hlohovec.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

90500000-2
Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Odvoz, likvidace odpadu pro firmy, města, domácnosti

Odvoz, likvidace odpadu pro firmy, města, domácnosti

Každý den produkují domácnosti, firmy i města velké množství komunálního, biologického a jiného odpadu. Proto je třeba vědět, kde si domluvit jeho odvoz. Společnost ROBICONT Chropyně zajistí přistavení kontejneru, odvoz i likvidaci odpadu všeho druhu. Služby poskytuje v regionu Zlínský a Olomoucký kraj. Třídit odpad je v dnešní době nutností, vzhledem k tomu, že tříděním snižujeme náklady za likvidaci odpadů. Je vhodné třídit bioodpad - patří do něj veškerý rostlinný odpad z údržby zahrad, parků apod. - např. větve, tráva, listí. Ať už potřebujete pravidelně vyřešit odvoz komunálního odpadu, nebo jednorázově zajistit likvidaci bioodpadu, obraťte se na firmu ROBICONT, která patří mezi specializované firmy v oboru nakládaní s odpady.


Zajistíme Vám pravidelný servis vývozu, odvozu nebo svozu odpadů z firem

Zajistíme Vám pravidelný servis vývozu, odvozu nebo svozu odpadů z firem

Nemáte dosud pořešený pravidelný servis vývozu, odvozu nebo svozu odpadů z Vaší firmy? Nelamte si hlavu a zkontaktujte nás – firmu HULMAN – kovošrot s.r.o. Mimo naší hlavní činnost, jako je výkup, zpracování a následný prodej železného a kovového odpadu, Vám nyní představujeme další z našich služeb. Naše hlavní sídlo je v Pohořelicích na Brněnsku, ale působíme také v Brně – Chrlicích, Moravském Krumlově, Vémyslicích a Zastávce u Brna. V případě potřeby jakýchkoliv informací, budeme rádi, když se na nás obrátíte na uvedeném kontaktu nebo přímo na našich pobočkách. Těšíme se na Vás!


Svoz a likvidace bioodpadu v regionu Zlínský kraj-biologický odpad

Svoz a likvidace bioodpadu v regionu Zlínský kraj-biologický odpad

Pro města, obce i soukromé osoby v regionu Kroměříž či Zlínský kraj nabízí firma ROBICONT svoz a likvidaci bioodpadu. Zajistíme přistavení kontejneru na biologický odpad ve smluveném termínu. Biologicky rozložitelný komunální odpad dle zákona č.185/2001 Sb. pochází především z údržby zahrad a také z kuchyní. Tato organická hmota rostlinného původu, která v sobě váže spousty živin, je v půdě rozložitelná. Firma ROBICONT provozuje průmyslový sběrný dvůr. Zajistíme i svoz a likvidaci stavebního odpadu. Služby: -přistavení kontejneru, odvoz a likvidace odpadu kategorie O a N včetně vystavení dokladů dle platné legislativy -vyklízení sklepa, půdy, budov určených k demolici.


Vývoz žump, jímek a septiků fekálním vozem s velkým objemem a délkou hadice za přijatelnou cenu

Vývoz žump, jímek a septiků fekálním vozem s velkým objemem a délkou hadice za přijatelnou cenu

Hledáte společnost, která se postará o čerpání a vývoz žump a jímek? Jste z Moravskoslezského kraje, Opavska a Ostravska? V tom případě se spolehněte na kvalitní techniku společnosti S-KONTROL s.r.o. Společnost S-KONTROL s.r.o. provádí vývoz žump, septiků, jímek, fekálií a ČOV fekálním vozem o objemu 14 kubíků a s délkou hadice až 60 metrů. Následně je vydáno potvrzení a vývozu septiku v souladu s platnou legislativou. Využijte naše vozy s velkým objemem a kontaktujte nás ještě dnes!


Čerpání a vývoz fekálií a tukových lapolů – moderní vozy a bezkonkurenční cena

Čerpání a vývoz fekálií a tukových lapolů – moderní vozy a bezkonkurenční cena

Hledáte spolehlivou společnost s moderními vozy, která se v Moravskoslezském kraji postará o vývoz fekálií a tukových lapolů? V tom případě neváhejte kontaktovat společnost S-KONTROL s.r.o. působící na Opavsku a Ostravsku. Společnost S-KONTROL s.r.o. svou výkonnou technikou čerpá a vysává tuhé kaly, které jsou často usazeny na dně žump a septiků. Půl hodina čerpání vodovodního odpadu vychází na 1 200,- Kč, každých dalších 15 minut je zpoplatněno 500,- Kč. Nechte si vyčistit septik, jímku nebo žumpu a podívejte se na náš web!


Recyklace, skládkování stavebních odpadů - odvoz odpadů ze stavby

Recyklace, skládkování stavebních odpadů - odvoz odpadů ze stavby

Pokud nevíte kam se sutí a stavebním odpadem z demolice, obraťte se na Kamenolom Žlutava - zde je možné skládkování stavebních odpadů. V kamenolomu provádíme třídění odpadů ze stavby, dále je provedena recyklace stavebních odpadů. Provádíme třídění a recyklaci odpadů z demolice: - beton 170101 - cihly 170102 - tašky a keramické výrobky 170103 - 170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106. Zajistíme dopravu v lokalitě Zlín, Uherské Hradiště. K dispozici máme nákladní vozidla TATRA, IVECO. Pro odvoz odpadů ze stavby nás kontaktujte telefonicky - 577945884.