Vyhotovenie projektovej dokumentácie

Vyhotovenie projektovej dokumentácie

Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie autorizovanou osobou pre účely:
a)Rekonštrukcia cyklotrasy (1. časť zákazky) - predmetom je rekonštrukcia cyklotrasy na existujúcej lesnej ceste v celkovej dĺžke cca 1, 5 km na parcelách registra C č. 676, 679, 681, 683, 686, 689, 696 a 816 LV č. 2 k. ú. Muránska Huta. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu cyklotrasy v rozsahu zhutnenia a spevnenia existujúceho štrko-pieskového povrchu a vybudovanie priepustov. Finančné prostriedky pridelené na rekonštrukciu cyklotrasy predstavujú na základe príslušnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti max. 113 985, 60 Eur s DPH. Vypracovanie projektovej dokumentácie je v termíne najneskôr do 30.6.2023.
b)Rekonštrukcia klinčiarne (2. časť zákazky) - predmetom je rekonštrukcia budovy bývalej klinčiarne. Stavba je evidovaná na parcele registra C č. 468 LV č. 372 k. ú. Muránska Huta. Finančné prostriedky pridelené na rekonštrukciu klinčiarne predstavujú na základe príslušnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti max. 410 814, - Eur s DPH. Projektová dokumentácia rekonštrukcie klinčiarne bude vypracovaná v zmysle projektovej štúdie, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tohto prieskumu trhu. Vypracovanie projektovej dokumentácie je v termíne najneskôr do 31.7.2023.

Súčasťou vypracovania projektovej dokumentácie je zároveň aj vypracovanie stavebného rozpočtu autorizovanou osobou na tieto účely, pre každú časť zákazky zvlášť, ktorý bude slúžiť na účely stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky k vyhláseniu verejného obstarávania pre príslušné stavebné práce.

Vyhotovenie projektovej dokumentácie sa vyžaduje v rozsahu nevyhnutnom pre stavebné povolenie stavebné konanie a pre jej využitie pre uskutočnenie verejného obstarávania. Vypracovanie projektovej dokumentácie predstavuje súčasť podmienok realizácie projektu: Vytvorenie cyklotrasy ako vstupnej brány do NP Muránska planina a turistického informačného centra v historickej budove Klinčiarne v obci Muránska Huta, kód projektu: 05I01000048. Projekt je financovaný zo zdrojov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zo dňa 17.2.2023, číslo zmluvy 10/2023/1.8.
Veřejná zakázka vložena:
23.05.2023 11:11

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Muránska Huta

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
22.07.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Muránska Huta

Zadavatel IČ:
00328553

Zadavatel ulice:
Muránska Huta 2

Zadavatel PSČ:
049 01

Zadavatel obec:
Muránska Huta

Kontaktní osoba:
Slavomíra Mikolajová

Zadavatel telefon:
+421 905 268 351

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71320000-7
Inžinierske projektovanie

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Stavby s vizí a kvalitou - Ing. Tomáš Novotný přináší vaše projekty k životu!

Stavby s vizí a kvalitou - Ing. Tomáš Novotný přináší vaše projekty k životu!

Ing. Tomáš Novotný je renomovaným autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb a stavební projektantem s působností v Praze a Středních Čechách. S naším týmem odborníků nabízíme široké spektrum projekčních prací, zahrnující vyřizování stavebních povolení, kompletní stavební projekty, pozemní inženýrské stavby, technický a autorský dozor, územní rozhodnutí, dokumentaci pro provedení stavby a výběr dodavatele, doporučení stavební firmy, statické výpočty a posudky, průzkumy a posouzení poruch konstrukcí. Svou dlouholetou praxí od roku 1988 jsme získali bohaté zkušenosti v oblasti projektování administrativních budov, bytových a rodinných domů, občanských staveb, výrobních hal, zateplování objektů a rekonstrukcí památkově chráněných objektů. Mezi naše významné reference patří například administrativní budova Festo Modřany, Raiffeisen stavební spořitelna, a desítky rekonstruovaných rodinných domů na Malé Straně v Praze. Spolupracujeme s našimi klienty na každém kroku projektu, abychom zajistili kvalitní výsledky a plnou spokojenost. S důrazem na preciznost, inovace a dodržování stavebních norem se snažíme přinést optimální řešení pro každý stavební projekt. Kontaktujte Ing. Tomáše Novotného, autorizovaného inženýra v oboru pozemních staveb a stavebního projektanta, pro Vaše projekční potřeby v Praze a Středních Čechách. Spolehněte se na naše zkušenosti a profesionalitu při realizaci Vašich stavebních plánů.


Zajištění profesionální stavební projekce a projektové dokumentace pro stavby

Zajištění profesionální stavební projekce a projektové dokumentace pro stavby

Potřebujete v oblasti Pelhřimova sehnat firmu, která se Vám postará o kompletní stavební projekci? Pak se bez váhání obraťte na nás! Naše firma Vám poskytne komplexní služby v oblasti stavební projekce od poradenství při vybírání pozemku, zaměření a vyhodnocení stávajícího stavu, projektové dokumentace, vypracování architektonických studií až po a stavebně technické průzkumy objektů ad. Náš tým tvoří pracovníci s dlouholetými projekčními zkušenostmi i se zahraniční praxí, ale i čerstvý absolventi škol. Působnost máme po celé Vysočině. Více informací ohledně stavební projekce najdete na našich stránkách.


Splňte si sen - rodinné dům na klíč, nízkoenergetický a pasivní dle Vašeho přání

Splňte si sen - rodinné dům na klíč, nízkoenergetický a pasivní dle Vašeho přání

Sníte o svém novém domově? Chcete si nechat postavit rodinný dům dle Vašeho přání? V tom případě kontaktujte společnost Brozire z Ostravy, která Vám zpracuje projektovou dokumentaci, navrhne stavbu, vyřídí stavební povolení, zajistí přípojky, poté zrealizuje hrubou stavbu, zajistí pokryvačské a zednické práce. Samozřejmostí jsou omítky, fasáda, vodoinstalace a další potřebné práce pro dokončení Vašeho bydlení! Také Vám zrealizujeme bazén. Vše individuálně dle Vašich přání. Kontaktujte nás a splňte si sny!


Projektování staveb v projektové kanceláři - stavební úpravy pro budovy

Projektování staveb v projektové kanceláři - stavební úpravy pro budovy

Hledáte na Vysočině projektovou kancelář, která Vám zajistí kompletní práce i dokumentaci při projektování Vaší stavby při stavebních úpravách? Pak obraťte na naši firmu! Zajistíme vyhodnocení investičního záměru, zaměření současného stavu, poradíme Vám i s výběrem pozemku, který chcete zakoupit, vyhotovíme projektovou dokumentaci nynějšího stavu, tendrové a prováděcí dokumentace, zpracujeme průkaz energetické náročnosti budovy, inženýrsko-geologické průzkumy, hydrogeologické průzkumy a mnoho dalšího. Působíme po celé Vysočině. Více námi poskytovaných služeb najdete na našem webu.


Projektová dokumentace pro provedení stavby, projekční kancelář

Projektová dokumentace pro provedení stavby, projekční kancelář

Potřebujete-li na Vysočině zajistí k Vaší stavbě projektovou dokumentaci, pak se neváhejte obrátit na nás! Dokážeme vypracovat k jakémukoli stavebnímu projektu dokumentaci pro provedení stavby. Je potřeba si uvědomit, že jiné stupně dokumentací (dokumentace pro stavební povolení, tendrová dokumentace) nemají sloužit pro samotnou realizaci stavby. Z toho důvodu pak při realizaci dochází ke komplikacím, časovým prodlevám a nutnosti upravovat a předělávat určité prvky nebo části stavby. Tyto věci vedou k finančním vícenákladům, které často bývají větší, než je úspora, kterou investor získal neobjednáním dokumentace pro provedení stavby. Více informací najedete na našich www.


Projekty pro stavby, projekční a inženýrská činnost ve výstavbě na Vysočině

Projekty pro stavby, projekční a inženýrská činnost ve výstavbě na Vysočině

Potřebujete-li zajistit projekt pro stavbu či jiné služby týkající se projekční nebo inženýrské činnosti ve výstavbě, pak se neváhejte obrátit na naši společnost! Naše společnost nabízí projekční a inženýrskou činnost, poradenství při výběru a koupi pozemku, vyhodnocení investičního záměru, zaměření stávajícího stavu a stavebně technických průzkumů objektů, vyhotovení projektové dokumentace, vypracování architektonické služby, projekty vnitřních instalací, energetické štítky budov, výkon stavebního dozoru, koordinátora BOZP na staveništi ad. Kompletní nabídku služeb naleznete na našich www.