Uzavretie a rekultivácia skládky – I. etapa

Uzavretie a rekultivácia skládky – I. etapa

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s uzavretím a rekultiváciou skládky I.etapa. Hlavným účelom uzavretia a rekultivácie sklady je eliminovať negatívne vplyvy skládky a zlepšiť celkové životné prostredie v záujmovej oblasti a začleniť upravený povrch skládky do okolitého prostredia.
Veřejná zakázka vložena:
18.05.2023 10:05

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Liptovský Hrádok

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
16.07.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Liptovský Hrádok

Zadavatel IČ:
00315494

Zadavatel ulice:
Hviezdoslavova 170

Zadavatel PSČ:
033 01

Zadavatel obec:
Liptovský Hrádok

Kontaktní osoba:
Ing. Dana Kušnierová

Zadavatel telefon:
+421 903 553 762


Slovník veřejné zakázky (CPV)

45222110-3
Stavebné práce na stavbách skládok odpadu

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Rekultivace Holý Vrch -  přírodní obnova krajiny po ukončení těžební činnosti

Rekultivace Holý Vrch - přírodní obnova krajiny po ukončení těžební činnosti

Podle schváleného plánu firmy LOMY MOŘINA spol. s r.o. sanace a rekultivace lomu Holý Vrch firmou LOMY MOŘINA spol. s r.o. vede k postupnému zavezení lomové jámy materiálem. Tento proces nejenže pomáhá obnovit původní krajinu, ale také poskytuje nový domov místní fauně. Ve východní části lomu se nachází významný stratigrafický prvek, který bude zachován jako důležitá část lokální geologické historie. Tento prvek představuje nejen vědecký zájem, ale také vzdělávací potenciál pro školy a univerzity. Jižní část lomu se promění v jezírko, které poskytne útočiště obojživelníkům, jež jsou pro tuto oblast charakteristické. Tato vodní plocha bude sloužit jako klíčový ekosystém pro podporu biodiverzity. Projekt rekultivace Holého Vrchu je příkladem toho, jak lze po ukončení těžební činnosti pozitivně ovlivnit krajinu.


Efektivní řešení odpadů pro zelenější budoucnost s Green Waste Services s.r.o.

Efektivní řešení odpadů pro zelenější budoucnost s Green Waste Services s.r.o.

Green Waste Services s.r.o. je expertem v oblasti odpadového hospodářství, poskytujícím komplexní služby od ekologického poradenství až po praktické řešení problémů s odpady. Naše služby zahrnují zpracování žádostí pro nakládání s odpady, vyhotovení EIA (Environmental Impact Assessment - Hodnocení vlivu na životní prostředí), Základní hodnocení rizik, identifikační listy pro nebezpečné odpady a vedení průběžné evidence odpadů. Specializujeme se na sběr a výkup odpadů, včetně nebezpečných odpadů, a nabízíme výkup barevných kovů, plastových odpadů z výroby, papíru a odpadů na bázi plast + kov. Zajímavou službou je také výkup odpadů s obsahem drahých kovů a speciální výkup CuSn4-10 a cínu. Poskytujeme také dodávku odpadových nádob, akreditované vzorkování odpadů a odpadních vod, zajištění laboratorního rozboru a sepsání protokolu. Nabízíme skartaci podnikových dokumentů termickou cestou, včetně vystavení skartovacích protokolů. Naše společnost provádí čištění kanalizace a odstraňování havárií na kanalizaci vysokotlakým čistícím zařízením ECOVAC 200, frézování silně zanešených úseků kanalizace a následnou kamerovou prohlídku. Provádíme také čištění usazenin průmyslových lapolů a jímek s následným odstraněním vzniklého odpadu, včetně těsnostních zkoušek a oprav zařízení. V Green Waste Services s.r.o. se zavazujeme k poskytování kvalitních a efektivních služeb, které pomáhají našim klientům řešit jejich problémy s odpady způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Pro více informací o našich službách nebo pro nezávaznou konzultaci nás neváhejte kontaktovat.


Sběr odpadů Rovensko pod Troskami - výkup veškerých barevných kovů, včetně železa

Sběr odpadů Rovensko pod Troskami - výkup veškerých barevných kovů, včetně železa

Potřebujete vyřešit problém se sběrem a výkupem odpadů? Sběrné suroviny Rovensko pod Troskami řeší problémy v odpadovém hospodářství. V rámci svých nabízených služeb se věnujeme výkupu odpadů s obsahem drahých kovů, odpadů včetně nebezpečných odpadů, veškerých barevných kovů i včetně železa, výkupu plastových odpadů z výroby, papíru, odpady na bázi plast + kov. Dále nabízíme podnikům a obcím ekologické poradenství, zpracování žádostí pro nakládání s odpady, základní hodnocení rizik, identifikační listy pro nebezpečné odpady, evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, vedení průběžné evidence odpadů. Neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese U Mlýna 302, Rovensko pod Troskami.


Česko-slovenská Environmentální konference – setkání odborníků na téma životního prostředí

Česko-slovenská Environmentální konference – setkání odborníků na téma životního prostředí

Tento rok probíhá v pořadí již osmá Environmentální konference - ENVIRO 2024, které se jako tradičně budou účastnit zástupci Ministerstva Životního prostředí České i Slovenské republiky a další orgány státní správy a samosprávy. Konference bude probíhat od 17. - 19. 4. 2024 v Beskydech, v Hotelu Trigan, Štrbské Pleso. Cílem konference je především vyměnit si praktické i legislativní zkušenosti, které mají obě země v různém odvětví životního prostředí. Mezi tyto témata například patří odpadové hospodářství, ochrana ovzduší a klimatu, problematika EIA a integrovaná prevence, BREF/BAT technologie nebo také ochrana přírody a biodiverzita. Na programu nebudou jen přednášky, ale můžete se těšit i na formální a neformální konzultace s kolegy z oborů a se zástupci státní správy. Nově bude probíhat online přenos konference, zájemci se mohou zúčastnit této události i online. Neváhejte a zúčastněte se konference o životním prostředí i vy! Těšíme se na Vaši návštěvu! Kromě prezenční účasti je možná i online forma konference. Pro více informací a registraci prosím navštivte naše internetové stránky https://www.envirokonference.cz/


Multikomoditní sběry - efektivní recyklace s EKO-KOM - váš průvodce správnou evidencí

Multikomoditní sběry - efektivní recyklace s EKO-KOM - váš průvodce správnou evidencí

Multikomoditní sběry umožňují obcím efektivněji spravovat tříděný odpad díky kombinaci materiálů v jediném kontejneru. Důležitou součástí je správná evidence, kterou EKO-KOM podporuje novými metodickými návody. Tyto postupy zajistí, že třídění bude nejen efektivnější, ale i přesnější, což přináší výhody jak pro obce, tak pro životní prostředí. EKO-KOM nabízí podporu a návody pro správnou evidenci, aby multikomoditní sběry byly co nejefektivnější. Inovace v oblasti recyklace a správné evidence multikomoditních sběrů představují klíčový krok k dosažení udržitelnějšího životního prostředí. EKO-KOM se zavazuje k poskytování aktuálních informací a podpory obcím, podnikům a jednotlivcům, aby se zlepšila efektivita třídění a recyklace odpadů. Zahrnutí nejmodernějších postupů a technologií do procesu sběru a třídění umožňuje nejen zvýšit množství recyklovaného materiálu, ale také podstatně snížit ekologickou stopu spojenou s odpadovým hospodářstvím. Společným úsilím a správnou evidencí odpadů můžeme významně přispět k ochraně našeho prostředí.


Analýza zranitelnosti projektu z hlediska změny klimatu

Analýza zranitelnosti projektu z hlediska změny klimatu

Provedeme Vám odborný posudek, zda je infrastruktura projektu v souladu z hlediska potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu, vyhodnotíme výši emisí skleníkových plynů a zda jsou výstupy z projektu v souladu s cílem klimatické neutrality do roku 2050. Kompletní dokumentaci Vám zpracujeme dle Technických pokynů k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 (2021/c 373/01) vydaným Evropskou komisí 09/21. Kontaktujte nás. Díky našim zkušenostem Vám poskytneme kvalitní poradenství, rozptylové studie a odborné posudky potřebné pro úspěšný projekt.