Implementácia zlepšení v oblasti ochrany osobných údajov

Implementácia zlepšení v oblasti ochrany osobných údajov

a)Predmetom zákazky je: prepracovanie a prehodnotenie posúdenia vplyvu (DPIA) na spracovateľské operácie, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvu a vypracovanie DPIA na plánované nové spracovateľské operácie špecifikované v prílohe č. 1 - Ďalšia špecifikácia predmetu plnenia dotknutej Zmluvy.
b)zoptimalizovanie a nastavenie spracovávania osobných údajov prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP ( právne základy, informačná povinnosť, účely spracúvania)
c)prepracovanie a prehodnotenie balančných testov na spracúvanie, kde právnym základom spracúvania je oprávnený záujem VšZP alebo tretej strany, a vypracovanie balančných testov oprávnených záujmov na nové účely spracúvania, špecifikované prílohe č. 1 - Ďalšia špecifikácia predmetu plnenia dotknutej Zmluvy,
d)zoptimalizovanie nastavenia spracovávania osobných údajov zamestnancov (právne základy, účely, záznamy spracovateľských operácií, informačná povinnosť) a poučenia zamestnancov, ktorí spracúvajú osobné údaje v rámci pracovnej činnosti,
e)nastavenie spracovávania osobných údajov prostredníctvom nového nástroja na manažovanie súhlasov v rámci projektu,
f)projektové riadenie implementácie vylepšení ochrany osobných údajov ( príprava projektového plánu, zhrnutie súvisiacich a prebiehajúcich úloh, aktualizácia projektového zadania, 1x za 2 týždne stručná a prehľadná správa o napredovaní projektu, záverečná správa),
g)riešenie ďalších ad-hoc zadaní, ktoré vyplynú z úloh uvedených v tomto bode.
Ďalšie informácie k špecifikácii predmetu zákazky sú uvedené v dotknutej Zmluve o poskytnutí služieb v oblasti ochrany utajovaných skutočností.
Veřejná zakázka vložena:
17.05.2023 10:05

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
16.07.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Zadavatel IČ:
35937874

Zadavatel ulice:
Panónska cesta 2

Zadavatel PSČ:
851 04

Zadavatel obec:
Bratislava - mestská časť Petržalka

Kontaktní osoba:
Ing. Miloslav Matonog

Zadavatel telefon:
+421 220 824 678

Zadavatel email:

Zadavatel web:
https://www.vszp.sk/

Slovník veřejné zakázky (CPV)

79400000-8
Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Strategie rozvoje a podpora činnosti mikroregionu – vzájemná spolupráce obcí

Strategie rozvoje a podpora činnosti mikroregionu – vzájemná spolupráce obcí

Spolupráce obcí je naše velké téma a strategie mikroregionů / svazků obcí zpracováváme již téměř 30 let. S každou další strategií posouváme dále kvalitu spolupráce. Naše mikroregionální strategie vychází ze znalosti území, jeho problémů, rozvojových předpokladů a dotačních možnosti. Konkrétně rozpracovávají činností vycházející z kompetencí obcí a svazku obcí. Našim cílem je nalézt oblasti, v nichž je vzájemná spolupráce a podpora obcí nejpotřebnější, a zformulovat jasné a účinné kroky k řešení společných témat. Vedle navržení konkrétních společných projektů a činností věnujeme pozornost i nastavení koordinace činností jednotlivých obcí či prosazování společných zájmů území vůči okolí. Díky zpracované strategii dojde k posílení činnosti mikroregionu.


Krajské koncepce rozvoje – staňte se spokojenými klienty

Krajské koncepce rozvoje – staňte se spokojenými klienty

Zpracováváme širokou škálu krajských koncepcí. Základem jsou komplexní strategie rozvoje kraje, které zastřešují všechny rozvojové aktivity kraje. Klademe velký důraz na vtažení tematických koncepcí kraje tak, aby do sebe zapadala již vytvořená řešení a nově formulovaná řešení. Máme zkušenosti s tematickými koncepcemi v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zaměstnanosti a trhu práce, cestovního ruchu či podpory znevýhodněných a hospodářsky slabých území kraje. Za zásadní považujeme konkrétní činnosti a nastavení systému odpovědností za jejich realizaci.


Využití prodejního potenciálu a zatraktivnění produktu, zvýšení obratu efektivní monetizační strategii

Využití prodejního potenciálu a zatraktivnění produktu, zvýšení obratu efektivní monetizační strategii

Jste začínajícím nebo malým podnikatelem a potřebujete navýšit příjmy? Chcete co nejvíce využít prodejní potenciál Vašeho produktu nebo služby, ale nevíte, jak zvolit správnou strategii? Správně zvolená monetizační strategie rozpohybuje Váš projekt o 100%. Jedinečnou monetizační strategii pro Vaši firmu nebo podnikání sestaví firma KASKARA s.r.o. z Brna. Pomocí správné monetizační, se kterou Vám pomůžeme, se zvýší Vaše obraty – dodá novému i stávajícímu projektu zcela nový, dynamický rozsah. Za nižšími zisky vašeho podnikání totiž může stát nedostatečné využití prodejního potenciálu. Společnost KASKARA s.r.o. Se postará o to, aby se Váš produkt nebo služba stala atraktivnější a využije jeho veškerý prodejní potenciál.


Program rozvoje obce  - efektivní nástroj pro maximální využití finančních prostředků z dotací

Program rozvoje obce - efektivní nástroj pro maximální využití finančních prostředků z dotací

Programy rozvoje obce zpracováváme jako praktické pomocníky při řízení obce. Pomůžeme vám uspořádat rozvojové projekty a činnosti tak, abyste co nejefektivněji využili finanční prostředky obce a zvýšili svoje šance získat dotační prostředky. V průběhu celého zpracování zapojujeme obyvatele obce. Usilujeme a dosažení konsenzu a o nalezení realizovatelných řešení hlavních problémů obce. Obsah dokumentu i proces zpracování přizpůsobujeme vašim potřebám a převezmeme celou organizaci zpracování, abyste ušetřili svůj čas. Naše programy rozvoje obcí mají moderní design, který zaujme i obyvatele obce. Naší velkou výhodou je, že jsme spolutvůrci Metodiky tvorby programu rozvoje obce (PRO) doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj jako materiál pro tvorbu obecních koncepcí. Můžeme tedy vždy nabídnout nadstandard.


Jak začít podnikat – start mentoring, pomoc s rozjezdem podnikání v době krize

Jak začít podnikat – start mentoring, pomoc s rozjezdem podnikání v době krize

Potřebuje poradit s tím, jak rozjet podnikání v době krize? Rozhodli jste se stát podnikateli, ale nevíte, kde začít? Firma Kaskara, s.r.o. z Brna poskytuje pomoc a poradenství začínajícím firmám a podnikatelům s podnikáním. Naše společnost dodá motor Vašemu projektu. Ukážeme Vám, jak rozjet a dokončit podnikatelský projekt a s naší pomocí se také naučíte chápat základy finanční gramotnosti, účetnictví a práva včetně obchodních modelů. Naše služby také zahrnují start mentoring, kdy Vám poradíme, jak nastartovat projekt a začít podnikat včetně toho, jaké dotační programy můžete jako začínající podnikatel využít. Pro začátečníky jsou také k dispozici naše e-booky – tituly s názvy Jak začít podnikat a Jak podnikat v krizi, kde najdete vše podstatné, co musíte znát, když rozjíždíte vlastní podnikání.


Zakládání i likvidace firem, společností, komplexní ekonomický software zdarma

Zakládání i likvidace firem, společností, komplexní ekonomický software zdarma

Komplexní likvidaci společnosti či externí poradenství při likvidaci společnosti zajišťuje firma BELL consulting s.r.o., sídlící v Brně. Jestliže potřebujete pomoct se založením nové firmy, jsme tu také pro Vás. Zůstanete-li po založení společnosti našimi klienty, obdržíte komplexní ekonomický software zdarma. Poskytujeme komplexní ekonomické služby a to včetně zakládání a likvidace firem. Co se týče likvidace firem – děláme kompletní likvidace společnosti nebo externí poradenství při likvidaci společnosti. Odborně vedená likvidace společnosti zajistí maximalizaci likvidačního zůstatku, který je určen k rozdělení vlastníkům. Pomůžeme Vám při likvidaci společnosti. První konzultaci, na níž bude projednán stav společnosti s vlastníky a statutárním orgánem a bude provedena analýza majetku a závazků společnosti, poskytujeme zdarma. Kontaktujte naši firmu, věříme, že s námi budete spokojeni.