Rozšírenie IBV Nemčice – komunikácie a chodníky

Rozšírenie IBV Nemčice – komunikácie a chodníky

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác tri vzájomne zokruhované účelové komunikácie pre dopravnú obsluhu 36 rodinných domov, ktoré budú napojené na miestnu komunikáciu Ul. Vinohradnícka na okraji existujúcej zástavby, ktorá je napojená na cestu II/499 v intraviláne obce Nemčice, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Urbaline s.r.o., 433, 956 12 Preseľany, Ing. Martin Streďanský autorizovaný stavebný inžinier, ktorá tvorí prílohu č. 1 k týmto súťažným podkladom a rozpočtu vypracovaného Bc. Patríciou Lapošovou stavebný cenár, rozpočtár a kalkulant, za podmienok uvedených v Stavebnom povolení vydanom Obcou Nemčice špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty dňa 10.03.2022 (Číslo:ŠSÚ 535/2021-Pa-003) a dohodnutých v zmluve o dielo.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.
Veřejná zakázka vložena:
12.05.2023 08:02

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Nemčice

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
10.07.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Nemčice

Zadavatel IČ:
34075429

Zadavatel ulice:
Hlohovska cesta 376

Zadavatel PSČ:
955 01

Zadavatel obec:
Nemčice

Kontaktní osoba:
Jozef Mokoš

Zadavatel telefon:
+421 385 312 127

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.nemcice.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45233123-7
Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výstavba garáží Vysoké Mýto - parkovací domy z ocelových konstrukcí

Výstavba garáží Vysoké Mýto - parkovací domy z ocelových konstrukcí

Představujeme Vám firmu SAPA - LPJ, spol.s.r.o. z Vysokého Mýta, která ve svém stavebním portfoliu nabízí výstavby parkovacích domů špičkové kvality. Největší výhody takovýchto garáží spočívají ve velké úspoře parkovacích míst a to tím, že parkovací dům je postaven do patra. Stavby provádíme unikátním systém založeným na ocelových konstrukcí od firmy Astron Buildings, s.r.o.- první v České republice. Garáže pojmou opravdu velké množství aut a proto je to skvělá volba! S výstavbou a všech záležitostí okolo Vám pomůže firma SAPA - LPJ, spol.s.r.o. z Vysokého Mýta, neváhejte nás kontaktovat.


Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Potřebujete provést dílčí opravy či celkovou rekonstrukci chodníku? Uvažujete o vybudování parkoviště? Výstavbu parkoviště či komunikace pro pěší svěřte do rukou firmě BADIN s.r.o. Realizujeme také rekonstrukce chodníků a parkovišť. Výstavbu a rekonstrukci chodníků a komunikací pro pěší zajišťujeme jak pro obce, tak i pro soukromé osoby. Zajišťujeme hloubení, štěrkování a zpevnění podloží, ale také instalace odvodnění, betonáž obrub a podkladů. Zajišťujeme také kompletní budování a rekonstrukce parkovací ploch.


Realizace, opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch

Realizace, opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch

Veškeré stavební zakázky pro obce, města a firmy v regionu Zlínský kraj, týkající se realizace či opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch, přijímá společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.. U zakázek zajistíme všechny činnosti související s realizací na klíč, od projektových služeb, zemních prací až po položení asfaltu, dlažeb aj. Kompletní realizace: - chodníky - podklad, pokládka dlažby, včetně obrubníků - parkoviště, odstavné plochy - podkladní vrstva, zpevnění povrchu, pokládka asfaltu - zpevněné manipulační plochy. Stavební technika je v našem vlastnictví, neplynou tedy další náklady z pronájmu a jsme pro investory cenově zajímaví.


Hydroizolace spodních staveb, výstavba a rekonstrukce parkovišť, obvodového zdiva na klíč

Hydroizolace spodních staveb, výstavba a rekonstrukce parkovišť, obvodového zdiva na klíč

Hledáte firmu, která se zabývá hydroizolací spodních staveb proti vlhkosti nebo spodní vodě? Potřebuje postavit parkoviště nebo opravit hydroizolaci bazénu? O veškeré hydroizolační práce spodních staveb se postará firma PPBAU servis eu s.r.o. z Ostravy. Součástí stavebních prací naší firmy je dodávka a montáž hydroizolací spodních staveb na klíč. Postaráme se o vypracování projektu včetně realizace stavebních i hydroizolačních prací. Stavíme a rekonstruujeme hydroizolace bazénů, požárních nádrží, spodních staveb i pojížděných parkovišť.


Výstavba a opravy pozemních komunikací, příjezdových cest

Výstavba a opravy pozemních komunikací, příjezdových cest

Hledáte firmu, která se postará o výstavbu příjezdové cesty nebo cyklostezky? Potřebujete ve vašem městě nebo obci opravit pozemní komunikace? Znojemská stavební společnost DS DUMA se postará jak o výstavbu, tak i opravy pozemních komunikací a cest. Působíme v rámci celého Jihomoravského kraje. Zajistíme kompletní realizaci dopravních staveb včetně odborného poradenství, vypracování návrhů a dodání potřebných stavebních materiálů. Rekonstruujeme a stavíme silnice, příjezdové cesty a cyklostezky a další veřejné komunikace.


Realizace asfaltových komunikací včetně chodníků

Realizace asfaltových komunikací včetně chodníků

Sháníte firmu, která se zabývá realizací asfaltových komunikací? Máte v plánu nechat vyměnit asfaltový povrch a také postavit nové chodníky na některé z komunikací ve Vaší obci? Realizaci asfaltových komunikací včetně chodníků zajistí na celém území Jihomoravského kraje firma DS DUMA s.r.o. ze Znojma. V rámci stavby komunikace Vám pomůžeme s projektováním a vyřízením povolení. Postaráme se o zemní práce. Odstraníme starý asfaltový povrch, vyrovnáme a zpevníme podkladní vrstvy. Následně zajistíme pokládku asfaltového povrchu. Následně také postavíme chodníky lemující komunikaci.