Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie na novú prístavbu Základnej školy

Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie na novú prístavbu Základnej školy

Novostavba sa plánuje v areáli Základnej školy v Šamorín na Kláštornej ulici, na mieste kde súčasnosti stojí budova z barakov. Pred zahájením územného konania je potrebný projekt na povolenie búracích prác. Z hľadiska technickej infraštruktúry umožňuje situovanie stavby optimálne napojenie a inžinierske siete. Novo vybudované priestory riešia 14 miestností na výučbu na dvoch podlažiach so sociálnymi zariadeniami.
Prvé nadzemné podlažie: 5 učební + 2 miestnosti na bifurkáciu tried na delených hodinách
Druhé nadzemné podlažie: 5 učební + 2 miestnosti na bifurkáciu tried na delených hodinách.
Samozrejmosťou sú umývadlá vo všetkých miestnostiach. Na každom podlaží je potrebné vybudovať sociálne zariadenie pre chlapcov ako aj pre dievčatá + WC pre pedagógov. Je potrebné rátať s počtom žiakov nasledovne 5 učební na poschodí v každej po 25 detí, čo predstavuje 125 detí na jednom podlaží. Na každom podlaží je potrebné vybudovať zborovňu.
Ďalšie požadované priestory:
Na odkladanie obuvi a šatstva má slúžiť šatňa na prvom nadzemnom podlaží, vybavená šatníkovými skrinkami. Pre výučbu telesnej výchovy naplánovať 1 telocvičňu na prvom nadzemnom podlaží so sociálnymi zázemím zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov (toalety, sprchy, šatne). Je potrebná miestnosť aj pre náraďovňu. Vchod do telocvične je potrebné vybudovať aj z dvora, nakoľko sa športové priestory budeme prenajímať verejnosti. Vchod do budovy je potrebné riešiť z boku z dvora základnej školy.
Ďalej sa požaduje:
1 knižnica s čitárňou
1 kabinet na učebné pomôcky pre ŠKD
1 učebňa informatiky
Na každom podlaží miestnosť pre upratovačky s výlevkou
Technické zázemie:
Vykurovanie: zdrojom vykurovania bude nízkouhlíková teplovodná kotolňa na spaľovanie zemného plynu pôvodná existujúca
Prípojka vodovodu: vnútorný vodovod sa napojí na areálový vodovod. V objekte inštalovať zavodnené požiarne hydranty s výzbrojou.
Vnútorná kanalizácia sa napojí na existujúcu v areály základnej školy.
Elektrina bude napojená na súčasné vedenie, elektrická prípojka na mieste.
V rámci projektovej dokumentácie je potrebné naplánovať a naprojektovať solárne panely/ kolektory na ohrev teplej vody.
Projektová dokumentácia bude určená na územné konanie následne získanie stavebného povolenia. Projektová dokumentácia musí obsahovať všetky profesie. Projektová dokumentácia bude odovzdaná elektronicky ako aj v papierovej podobe.
Projektová dokumentácia na stavebné povolenie musí obsahovať aj podrobný položkovitý rozpoč
Veřejná zakázka vložena:
03.05.2023 10:17

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Šamorín

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
02.07.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Šamorín

Zadavatel IČ:
00305723

Zadavatel ulice:
Hlavná 37

Zadavatel PSČ:
931 01

Zadavatel obec:
Šamorín

Kontaktní osoba:
Ing. Lea Fašangová

Zadavatel telefon:
+421 315 900 422

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71320000-7
Inžinierske projektovanie

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Stavby s vizí a kvalitou - Ing. Tomáš Novotný přináší vaše projekty k životu!

Stavby s vizí a kvalitou - Ing. Tomáš Novotný přináší vaše projekty k životu!

Ing. Tomáš Novotný je renomovaným autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb a stavební projektantem s působností v Praze a Středních Čechách. S naším týmem odborníků nabízíme široké spektrum projekčních prací, zahrnující vyřizování stavebních povolení, kompletní stavební projekty, pozemní inženýrské stavby, technický a autorský dozor, územní rozhodnutí, dokumentaci pro provedení stavby a výběr dodavatele, doporučení stavební firmy, statické výpočty a posudky, průzkumy a posouzení poruch konstrukcí. Svou dlouholetou praxí od roku 1988 jsme získali bohaté zkušenosti v oblasti projektování administrativních budov, bytových a rodinných domů, občanských staveb, výrobních hal, zateplování objektů a rekonstrukcí památkově chráněných objektů. Mezi naše významné reference patří například administrativní budova Festo Modřany, Raiffeisen stavební spořitelna, a desítky rekonstruovaných rodinných domů na Malé Straně v Praze. Spolupracujeme s našimi klienty na každém kroku projektu, abychom zajistili kvalitní výsledky a plnou spokojenost. S důrazem na preciznost, inovace a dodržování stavebních norem se snažíme přinést optimální řešení pro každý stavební projekt. Kontaktujte Ing. Tomáše Novotného, autorizovaného inženýra v oboru pozemních staveb a stavebního projektanta, pro Vaše projekční potřeby v Praze a Středních Čechách. Spolehněte se na naše zkušenosti a profesionalitu při realizaci Vašich stavebních plánů.


Zajištění profesionální stavební projekce a projektové dokumentace pro stavby

Zajištění profesionální stavební projekce a projektové dokumentace pro stavby

Potřebujete v oblasti Pelhřimova sehnat firmu, která se Vám postará o kompletní stavební projekci? Pak se bez váhání obraťte na nás! Naše firma Vám poskytne komplexní služby v oblasti stavební projekce od poradenství při vybírání pozemku, zaměření a vyhodnocení stávajícího stavu, projektové dokumentace, vypracování architektonických studií až po a stavebně technické průzkumy objektů ad. Náš tým tvoří pracovníci s dlouholetými projekčními zkušenostmi i se zahraniční praxí, ale i čerstvý absolventi škol. Působnost máme po celé Vysočině. Více informací ohledně stavební projekce najdete na našich stránkách.


Splňte si sen - rodinné dům na klíč, nízkoenergetický a pasivní dle Vašeho přání

Splňte si sen - rodinné dům na klíč, nízkoenergetický a pasivní dle Vašeho přání

Sníte o svém novém domově? Chcete si nechat postavit rodinný dům dle Vašeho přání? V tom případě kontaktujte společnost Brozire z Ostravy, která Vám zpracuje projektovou dokumentaci, navrhne stavbu, vyřídí stavební povolení, zajistí přípojky, poté zrealizuje hrubou stavbu, zajistí pokryvačské a zednické práce. Samozřejmostí jsou omítky, fasáda, vodoinstalace a další potřebné práce pro dokončení Vašeho bydlení! Také Vám zrealizujeme bazén. Vše individuálně dle Vašich přání. Kontaktujte nás a splňte si sny!


Projektování staveb v projektové kanceláři - stavební úpravy pro budovy

Projektování staveb v projektové kanceláři - stavební úpravy pro budovy

Hledáte na Vysočině projektovou kancelář, která Vám zajistí kompletní práce i dokumentaci při projektování Vaší stavby při stavebních úpravách? Pak obraťte na naši firmu! Zajistíme vyhodnocení investičního záměru, zaměření současného stavu, poradíme Vám i s výběrem pozemku, který chcete zakoupit, vyhotovíme projektovou dokumentaci nynějšího stavu, tendrové a prováděcí dokumentace, zpracujeme průkaz energetické náročnosti budovy, inženýrsko-geologické průzkumy, hydrogeologické průzkumy a mnoho dalšího. Působíme po celé Vysočině. Více námi poskytovaných služeb najdete na našem webu.


Projektová dokumentace pro provedení stavby, projekční kancelář

Projektová dokumentace pro provedení stavby, projekční kancelář

Potřebujete-li na Vysočině zajistí k Vaší stavbě projektovou dokumentaci, pak se neváhejte obrátit na nás! Dokážeme vypracovat k jakémukoli stavebnímu projektu dokumentaci pro provedení stavby. Je potřeba si uvědomit, že jiné stupně dokumentací (dokumentace pro stavební povolení, tendrová dokumentace) nemají sloužit pro samotnou realizaci stavby. Z toho důvodu pak při realizaci dochází ke komplikacím, časovým prodlevám a nutnosti upravovat a předělávat určité prvky nebo části stavby. Tyto věci vedou k finančním vícenákladům, které často bývají větší, než je úspora, kterou investor získal neobjednáním dokumentace pro provedení stavby. Více informací najedete na našich www.


Projekty pro stavby, projekční a inženýrská činnost ve výstavbě na Vysočině

Projekty pro stavby, projekční a inženýrská činnost ve výstavbě na Vysočině

Potřebujete-li zajistit projekt pro stavbu či jiné služby týkající se projekční nebo inženýrské činnosti ve výstavbě, pak se neváhejte obrátit na naši společnost! Naše společnost nabízí projekční a inženýrskou činnost, poradenství při výběru a koupi pozemku, vyhodnocení investičního záměru, zaměření stávajícího stavu a stavebně technických průzkumů objektů, vyhotovení projektové dokumentace, vypracování architektonické služby, projekty vnitřních instalací, energetické štítky budov, výkon stavebního dozoru, koordinátora BOZP na staveništi ad. Kompletní nabídku služeb naleznete na našich www.