Vranov nad Topľou - opravy chodníkov a miest. komunikácií na území mesta

Vranov nad Topľou - opravy chodníkov a miest. komunikácií na území mesta

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na oprave chodníkov a miestnych komunikácií v meste Vranov nad Topľou. Z technického hľadiska ide o realizáciu novej konštrukcie vrchného krytu z asfaltových zmesí, zámkovej dlažby alebo vegetačných dlaždíc, podkladných vrstiev, výmena obrubníkov, realizácia nových spevnených plôch, s výškovým a smerovým napojením na existujúce komunikácie a s výškovým upravením poklop a vpustí na týchto stavebných objektoch:
01_Dubník-chodník
02_Oprava parkoviska a cesty BD 1229 -Sídlisko II
03_Oprava chodníka BD 1214-Sídlisko II
04_Oprava chodníka ul. M.R. Štefánika
05_Oprava cesty a parkoviska BD H
06_Oprava cesty ul. Zimná
07_Sídlisko Okulka-oprava chodníka, parkov. plochy a komunikácie
08_Oprava cesty BD 586 ul. Domašská
09_Oprava plochy Sídlisko Lúčna-parkovisko
10_Oprava chodníka a parkoviska ul. Bernolákova
11_Oprava chodníka na Herlianskej ulici
12_Sídlisko Okulka-Schody k MŠ
13_Oprava chodníkov-sídlisko Juh, BD 1057 ul. Bernolákova
14_Oprava parkoviska na sídl. 1. mája
15_Oprava plochy na p. č. 3036
Na niektorých objektoch je potrebné pripraviť aj podklady pod kryty komunikácií a chodníkov, vybúrať obrubníky, osadiť nové obrubníky. Predmetom zákazky je aj zabezpečenia vytýčenia inžinierskych sietí.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Veřejná zakázka vložena:
26.04.2023 10:22

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Vranov nad Topľou

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
24.06.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Vranov nad Topľou

Zadavatel IČ:
00332933

Zadavatel ulice:
Dr. C. Daxnera 87/1

Zadavatel PSČ:
093 16

Zadavatel obec:
Vranov nad Topľou

Kontaktní osoba:
Ing. Mária Poličková

Zadavatel telefon:
+421 574 422 551

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45233251-3
Práce na obnove povrchu

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Hydroizolace spodních staveb, výstavba a rekonstrukce parkovišť, obvodového zdiva na klíč

Hydroizolace spodních staveb, výstavba a rekonstrukce parkovišť, obvodového zdiva na klíč

Hledáte firmu, která se zabývá hydroizolací spodních staveb proti vlhkosti nebo spodní vodě? Potřebuje postavit parkoviště nebo opravit hydroizolaci bazénu? O veškeré hydroizolační práce spodních staveb se postará firma PPBAU servis eu s.r.o. z Ostravy. Součástí stavebních prací naší firmy je dodávka a montáž hydroizolací spodních staveb na klíč. Postaráme se o vypracování projektu včetně realizace stavebních i hydroizolačních prací. Stavíme a rekonstruujeme hydroizolace bazénů, požárních nádrží, spodních staveb i pojížděných parkovišť.


Výstavba a opravy pozemních komunikací, příjezdových cest

Výstavba a opravy pozemních komunikací, příjezdových cest

Hledáte firmu, která se postará o výstavbu příjezdové cesty nebo cyklostezky? Potřebujete ve vašem městě nebo obci opravit pozemní komunikace? Znojemská stavební společnost DS DUMA se postará jak o výstavbu, tak i opravy pozemních komunikací a cest. Působíme v rámci celého Jihomoravského kraje. Zajistíme kompletní realizaci dopravních staveb včetně odborného poradenství, vypracování návrhů a dodání potřebných stavebních materiálů. Rekonstruujeme a stavíme silnice, příjezdové cesty a cyklostezky a další veřejné komunikace.


Realizace asfaltových komunikací včetně chodníků

Realizace asfaltových komunikací včetně chodníků

Sháníte firmu, která se zabývá realizací asfaltových komunikací? Máte v plánu nechat vyměnit asfaltový povrch a také postavit nové chodníky na některé z komunikací ve Vaší obci? Realizaci asfaltových komunikací včetně chodníků zajistí na celém území Jihomoravského kraje firma DS DUMA s.r.o. ze Znojma. V rámci stavby komunikace Vám pomůžeme s projektováním a vyřízením povolení. Postaráme se o zemní práce. Odstraníme starý asfaltový povrch, vyrovnáme a zpevníme podkladní vrstvy. Následně zajistíme pokládku asfaltového povrchu. Následně také postavíme chodníky lemující komunikaci.


Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Potřebujete provést dílčí opravy či celkovou rekonstrukci chodníku? Uvažujete o vybudování parkoviště? Výstavbu parkoviště či komunikace pro pěší svěřte do rukou firmě BADIN s.r.o. Realizujeme také rekonstrukce chodníků a parkovišť. Výstavbu a rekonstrukci chodníků a komunikací pro pěší zajišťujeme jak pro obce, tak i pro soukromé osoby. Zajišťujeme hloubení, štěrkování a zpevnění podloží, ale také instalace odvodnění, betonáž obrub a podkladů. Zajišťujeme také kompletní budování a rekonstrukce parkovací ploch.


Realizace, opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch

Realizace, opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch

Veškeré stavební zakázky pro obce, města a firmy v regionu Zlínský kraj, týkající se realizace či opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch, přijímá společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.. U zakázek zajistíme všechny činnosti související s realizací na klíč, od projektových služeb, zemních prací až po položení asfaltu, dlažeb aj. Kompletní realizace: - chodníky - podklad, pokládka dlažby, včetně obrubníků - parkoviště, odstavné plochy - podkladní vrstva, zpevnění povrchu, pokládka asfaltu - zpevněné manipulační plochy. Stavební technika je v našem vlastnictví, neplynou tedy další náklady z pronájmu a jsme pro investory cenově zajímaví.


Stavba a rekonstrukce obecních nebo městských chodníků včetně zemních prací

Stavba a rekonstrukce obecních nebo městských chodníků včetně zemních prací

Jsou chodníky ve vaší obci v havarijním stavu a hledáte firmu, která se postará o jejich rekonstrukci? Potřebuje postavit nové chodníky podél opravené komunikace? Stavbu městských nebo obecních chodníků zajistí společnost DS DUMA ze Znojma. Naše firma působí zajistí výstavbu chodníků kdekoliv v rámci celého Jihomoravského kraje. Kromě dláždění zcela nových chodníků se postaráme i o rekonstrukci stávajících obecních nebo městských chodníků. Stavbu chodníků realizujeme včetně zemních prací.