Oprava kanalizácie pri budove A

Oprava kanalizácie pri budove A

Predmetom zákazky bude oprava splaškovej kanalizácie (prípojky) z objektu hlavnej budovy Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne na ulici 1.mája č.2, ktorá je prístupná z Námestia študentov z parcely č. 170/5 vlastníkom, ktorej je Mesto TN.
Realizáciou danej zákazky sa odstráni nefunkčnosť resp. prevalený úsek kanalizácie, ktorý spôsobuje značné problémy pri užívaní budovy školy. V blízkosti poškodeného úseku kanalizácie sa nachádza aj drevina breza, ktorej koreňová sústava môže negatívne vplývať na poškodenú kanalizáciu. V prípade preukázania tohto negatívneho vplyvu, bude nutné zabezpečiť aj výrub spomínanej dreviny resp. oznámenie o výrube. Taktiež pred zahájením prác bude nutné zabezpečiť rozkopávkové povolenie vrátane projektu prenosného dopravného značenia. Samotná oprava bude spočívať v odstránení resp. rozobratí jestvujúcej dlažby s prevozom do areálu školy, demoláciou betónových prípadne asfaltových povrchov, ktoré sa nachádzajú pod dlažbou a ich odvoz na skládku. Výkopové práce spojené s presunom výkopového materiálu do areálu školy (predpokladaný rozsah výkopových prác v dĺžke 17m, hĺbky cca 2, 5-3m a šírka výkopu 1, 2m), následne prebehne výmena poškodeného potrubia za nové, osadenie revíznej šachty spojené s vytvorením vhodného lôžka a následným obsypom kamennou drťou. Potom sa bude realizovať spätné navážanie výkopového materiálu s priebežným hutnením, vytvorenie vhodného podkladu pod dlažbu, spätné uloženie dlažby a odvoz zvyšného výkopového materiálu na skládku. Počas celej realizácie opravy bude pracovisko zabezpečené proti vstupu neoprávnených osôb. Podrobný predpokladaný rozsah prác viď priložený výkaz výmer na nacenenie. V prílohe je priložený aj situačný výkres s označením miesta realizácie opravy.
Veřejná zakázka vložena:
10.03.2023 10:35

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
08.05.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín

Zadavatel IČ:
00160458

Zadavatel ulice:
1. mája 2

Zadavatel PSČ:
911 35

Zadavatel obec:
Trenčín

Kontaktní osoba:
RNDr.Pavol Kováč

Zadavatel telefon:
+421 901 918 417

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45232424-0
Stavebné práce na kanalizačných odtokoch na splaškové vody

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Inženýrské sítě a vodohospodářské stavby od specialistů -  Zásmuky u Kolína

Inženýrské sítě a vodohospodářské stavby od specialistů - Zásmuky u Kolína

Naše firma sídlí v Zásmukách u Kolína a má více než 15 let zkušeností v oboru. Pokud hledáte spolehlivého partnera pro výstavbu inženýrských sítí, jste na správném místě. VPK Suchý s.r.o. se specializuje na výstavbu kanalizací, vodovodů, plynovodů, ČOV a dalších inženýrských sítí. Navíc se zabýváme i stavbami dopravními a vodohospodářskými. Naši zákazníci jsou spokojení s kvalitou našich projektů a dodržováním stanovených termínů. V oblasti inženýrských sítí máme více než 15 let zkušeností a naše práce je pro nás velkým záporem. Spolupracujeme s odborníky, kteří mají vysokou odbornost a zkušenosti. Naše firma je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Jako společnost VPK Suchý s.r.o. sídlíme v Zásmukách u Kolína na adrese Komenského náměstí 12. Naše práce se ale rozprostírá i do oblasti Prahy a Středočeského kraje. Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme s vašimi projekty.


Řízené protlaky, bezvýkopová výstavba vodovodů, kanalizací, opravy ( rekonstrukce) potrubí

Řízené protlaky, bezvýkopová výstavba vodovodů, kanalizací, opravy ( rekonstrukce) potrubí

Hledáte odborníky na bezvýkopové technologie? Pak společnost TALPA – RPF, s.r.o. se sídlem v Ostravě splní Vaše očekávání. V oblasti bezvýkopových technologií máme dlouholeté a bohaté zkušenosti a používáme tu nejefektivnější vrtnou techniku. - řízené protlaky, protlaky a protláčení - využívá se při vytváření nebo renovaci inženýrských sítí – vodovody, plynovody, kabelovody, spádová a tlaková kanalizace, protlaky ocelových chrániček, potrubí z kameniny - bezvýkopové opravy řádů potrubí – relining – řadí se mezi nejlevnější a nejjednodušší způsob sanace stávajících potrubních systémů – zatahování PE potrubí s vnějším průměrem menším, než je vnitřní průměr stávajícího potrubí - bezvýkopová výstavba potrubí a kanalizací – pomocí nejmodernější technologie řízeného horizontálního vrtání Bezvýkopová technologie má minimální nebo dokonce žádné zásahy do komunikací a tím Vám ušetří čas i peníze, protože náklady na uvedení do původního stavu jsou velmi nízké.


Výstavba a provozování vodovodů, kanalizací a vodohospodářských děl

Výstavba a provozování vodovodů, kanalizací a vodohospodářských děl

Stavbu a rekonstrukci vodohospodářských zařízení nabízí společnost VODAK Humpolec, s.r.o. Zabýváme se také provozováním vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod. Stavíme a rekonstruujeme vodovodní a kanalizační přípojky, vodovodní rozvody, vodárenské díla, kanalizační stoky a čistírny odpadních vod. Disponujeme vlastní stavební technikou a máme centrální sklad různorodého vodohospodářského materiálu.


Profesionální rekonstrukce a výstavba čistíren odpadních vod na klíč v obcích i ve městech

Profesionální rekonstrukce a výstavba čistíren odpadních vod na klíč v obcích i ve městech

Chystáte se ve své obci k výstavbě nové čistírny odpadních vod a tím nastavit vyšší komfort života obyvatel? Potřebovali by jste již stávající čističku zrekonstruovat? Určitě se obraťte na společnost AQUA OLOMOUC, spol. s.r.o., která se zaměřuje nejen na výstavby a rekonstrukce kanalizací, vodovodů a inženýrských sítí, ale i na stavby čistíren odpadních vod na klíč. Pojem stavba čistíren odpadních vod na klíč zahrnuje také poradenství, návrh a vypracované studie, projektovou dokumentaci ČOV a následnou samotnou výstavbu, instalaci a zapojení čističky. S výstavbou kanalizací a čistíren odpadních vod ve městech v obcích i v průmyslových provozech máme dlouholetou zkušenost a vlastníme certifikáty ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015. Klademe důraz na rychle, ale především kvalitně odvedenou práci.


Odborná výstavba, oprava, rekonstrukce plynovodů a produktovodů

Odborná výstavba, oprava, rekonstrukce plynovodů a produktovodů

Hledáte firmu, která Vám pomůže v oblasti výstavby, opravy a rekonstrukce plynovodů a produktovodů v okolí Ostravy, Olomouce, Brna či Zlína? Pak jste na správném místě! Stavební společnost GLUMBÍK s.r.o., působící na trhu již od roku 1991, Vám nabízí tyto služby - montáž a demontáž plynovodů - výstavba NTL, VTL a VVTL plynovodu - oprava a rekonstrukce plynovodů - svařování potrubí, izolace - výroba stavebnicového oplocení, trasových uzávěrů a armaturních uzlů a další Neváhejte a telefonicky či elektronicky se objednejte u společnosti GLUMBÍK s.r.o., která dokáže pružně reagovat na potřeby zákazníků k jejich maximální spokojenosti. Těšíme se na vzájemnou spolupráci!


Kompletní dodávky inženýrských sítí – výstavba, opravy, rekonstrukce

Kompletní dodávky inženýrských sítí – výstavba, opravy, rekonstrukce

Potřebujete provést rekonstrukci inženýrských sítí? Hledáte firmu, která se postará o kompletní dodávku inženýrských staveb? Pak kontaktujte společnost Dopravní stavby DS DUMA ze Znojma. Postaráme se o kompletní dodávku inženýrských staveb včetně zajištění zemních a výkopových prací a následných terénních úprav. Zajistíme také dílčí opravy nebo celkové rekonstrukce inženýrských sítí. Přípojky inženýrských sítí realizujeme nejen ve Znojmě, ale také v oblasti Brno-venkov a celém Jihomoravském kraji.