T20011 modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín

T20011 modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín

Predmetom projektu je modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín. Cieľom projektu je zvýšiť účinnosť sústrojenstva a zväčšiť jeho regulačný rozsah v oboch prevádzkových režimoch osadením nového obežného kolesa a úpravou predrozvodných a rozvodných lopát, znížiť pulzácie a kavitačné opotrebenie, zvýšiť celkovú technickú úroveň zariadenia, zvýšiť bezpečnosť, spoľahlivosť a hospodárnosť prevádzky jednotlivých zariadení PVE, znížiť nároky na obsluhu a údržbu výmenou morálne a fyzicky opotrebovaných prístrojov a zariadení za nové, osadiť prístroje zodpovedajúce požiadavkám, ktoré sú kladené v súčasnosti na prevádzku vodnej elektrárne, vyhovujúce platným normám a predpisom.
Veřejná zakázka vložena:
14.06.2022 08:48

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Slovenské elektrárne, a.s.

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
19.07.2022 22:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Slovenské elektrárne, a.s.

Kontaktní osoba:
Miroslav Blažko

Zadavatel telefon:
+421 366 362 349

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

42112200-9
Vodné turbíny

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky