HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2, HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV
Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech: a) oprava technologického zařízení – hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600 c) výměna snímačů MaR soustrojí d) úprava technologické ...
HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2 a HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV
Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech: a) oprava technologického zařízení – hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600 c) výměna snímačů MaR soustrojí d) úprava technologické ...
Poptávám vypracování manipulačního řádu pro MVE
Poptávám vypracování manipulačního řádu pro malou vodní elektrárnu. Ideálně v Moravskoslezkém kraji. Děkuji Lasák Jiří.
Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna oprava a rekonštrukcia
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie stavby v rozsahu požadovaných projekčných prác, inžinierskej činnosti, demontážnych prác zdvíhacích zariadení 275t, turbogenerátorov a zariadení, ktoré sú predmetom zákazky, opráv a/alebo dodávok nových zariadení, spätnej montáže zdvíhacích zariadení 275t, turbogenerátorov a zariadení, ako aj uvedenie ...
VD Janov – výstavba MVE
Předmětem realizace MVE je využití hydroenergetického potenciálu vodního díla Janov. Energetický potenciál nádrže VD Janov bude využíván pro výrobu elektrické energie. K tomu účelu bude ve stávajícím objektu druhé spodní výpusti instalována turbína. Instalace malé vodní elektrárny do objektu druhé spodní výpusti nezhorší odtokové poměry koryta ...
VD Sedlec - oprava sdruženého objektu
Jedná se o opravu stávajících betonových a ocelových konstrukcí a funkčních zařízení sdruženého objektu VD Sedlec. Stavba je vzhledem ke svému rozsahu členěna na dílčí stavební objekty: SO 01 – Oprava odběrného objektu SO 02 – Oprava chodby přelivu SO 03 – Oprava chodby spodních výpustí SO 04 – Oprava vývaru SO 05a – Oprava schodiště SO ...
Rekonstrukce PB a LB Šporky (19,890 - 20,410) v Novém Boru - Arnultovice
Předmětem zakázky je rekonstrukce a oprava břehového a dnového opevnění vodního toku Šporky, v jejímž důsledku dojde ke zlepšení hydraulických vlastností koryta, zvýšení průtočné kapacity koryta a zvýšení ochrany okolních pozemků. Stavba bude provedena ve formě opevnění pružným typem opevnění formou kamenných záhozů a rovnanin, dále opěrných ...
MVE Křižanovice, modernizace a rekonstrukce
Výměna stávajícího turbosoustrojí Bánki BK 30/18 konstruovaného na energetické využití zůstatkového průtoku 160l/s pod akumulační hrází VD Křižanovice za turbosoustrojí Francis F30H s veškerým příslušenstvím konstruovaného na využití navýšeného zůstatkového průtoku 290l/s. Turbosoustrojí Francis F30H bude demontováno z MVE VD Bedřichov a ...
MVE Letovice - generální rekonstrukce technologického zařízení
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce malé vodní elektrárny (MVE). Cílem zakázky je zajistit funkčnost provozu MVE, zlepšit prostředí v prostorách MVE a jejím okolí a zlepšit ekonomické parametry provozu MVE. Účelem prací prováděných na technologickém zařízení MVE Letovice je především: • Zvýšení spolehlivost provozu zařízení se záměrem ...
MVE Újezd - rekonstrukce MVE
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technologie MVE Újezd, která je již technicky a morálně zastaralá. MVE na VD Újezd byla uvedena do provozu v roce 2000. Jedná se o vertikální přímoproudou Kaplanovou turbínu s asynchronním generátorem o max. výkonu 90 kW. V posledním období se vyskytlo velké množství poruch (havárie ložisek, závady na ...
MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technologie MVE Klášterec, která je již technicky a morálně zastaralá. Malá vodní elektrárna na jezu v Klášterci nad Ohří byla vybudována a uvedena do provozu v roce 1999. Jedná se o přímoproudou Kaplanovu turbínu se synchronním generátorem. MVE byla provozována od července 1999 až do srpna 2007, kdy se po ...
MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technologie MVE Klášterec, která je již technicky a morálně zastaralá. Malá vodní elektrárna na jezu v Klášterci nad Ohří byla vybudována a uvedena do provozu v roce 1999. Jedná se o přímoproudou Kaplanovu turbínu se synchronním generátorem. MVE byla provozována od července 1999 až do srpna 2007, kdy se po ...
Dynamický nákupní systém - Pěstební činnost s aplikací chemických přípravků a hnojiv
Předmětem zadávacího řízení je užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s prováděním pěstebních činností s aplikací chemických přípravků a hnojiv. Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. ...
Dynamický nákupní systém - Školkařská činnost bez aplikace chemických přípravků a hnojiv
Předmětem zadávacího řízení je užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s prováděním školkařských činností bez aplikace chemických přípravků a hnojiv. Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. ...
Dynamický nákupní systém - Pěstební činnost bez aplikace chemických přípravků a hnojiv
Předmětem zadávacího řízení je užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s prováděním pěstebních činností bez aplikace chemických přípravků a hnojiv. Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. ...
Dynamický nákupní systém - Výroba dříví na OM bez harvestorové technologie
Předmětem zadávacího řízení je užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s výrobou dříví na odvozním místě bez využití harvestorové technologie. . Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. ...
Dynamický nákupní systém - Harvestorová technologie výroby dříví na OM
Předmětem zadávacího řízení je užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s výrobou dříví na odvozním místě s využitím výhradně harvestorové technologie. Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. ...
MVE Klecany – rekonstrukce technologie
Předmětem díla je rekonstrukce technologické části MVE Klecany (Q= 2 x 21m3/s, P = 2 x 600 = 1 200 kW) v rozsahu:Revize a opravy dvou turbín typu Semi Kaplan SSK 2300 HYDROHROM (vč. systému mazacího, regulačního oleje, řemenového převodu). Revize a opravy čistících strojů, rychlouzávěrů, proplachovacího žlabu, výměna generátorů. Výměna kompletní ...
MVE Klecany – rekonstrukce technologie
Předmětem díla je rekonstrukce technologické části MVE Klecany (Q= 2 x 21m3/s, P = 2 x 600 = 1 200 kW) v rozsahu:Revize a opravy dvou turbín typu Semi Kaplan SSK 2300 HYDROHROM (vč. systému mazacího, regulačního oleje, řemenového převodu). Revize a opravy čistících strojů, rychlouzávěrů, proplachovacího žlabu, výměna generátorů. Výměna kompletní ...
MVE Lobkovice, celková modernizace
Optimalizace využití hydroenergetického potenciálu vodního díla pro výrobu elektrické energie. Technické řešení rekonstrukce bude spočívat ve výměně původních dvou vertikálních Kaplanových turbín z roku 1943 o průměru oběžného kola 3 600 mm za dvě nové Kaplanovy vertikální turbíny včetně nezbytného příslušného technologického zařízení (synchronní ...
Rekonštrukcia a modernizácia malých vodných elektrární za účelom získania podpory
Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia a modernizácia malých vodných elektrární za účelom získania podpory v zmysle zákona č. 309/ 2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vrátane dodania projektovej dokumentácie, vykonanie ...
Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu využívaného jako ubytovací zařízení ve městě Lanškroun. Záměrem objednatele je zlepšení energetických vlastností obálky budovy spočívající v zateplení plných částí svislého obvodového pláště, ve výměně všech stávajících otvorových výplní v obvodových konstrukcích (okna, ...
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“. Náplní stavby je především rekonstrukce II. a III. ostrovního nástupiště včetně přístřešků a jejich odvodněn, rekonstrukce železničního svršku, spodku v prostoru II. a III. ostrovního nástupiště tj. kolejí č. 1, 2, 3, 4 a částečně sousedící ...
MVE Letovice - generální rekonstrukce technologického zařízení
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce malé vodní elektrárny (MVE) tak, aby splňovala všechny podmínky pro přidělení statusu rekonstruované MVE s nárokem na přiznání vyšší výkupní ceny elektrické energie nebo přiznání vyšších zelených bonusů. Výměna přívodního potrubí, turbíny, generátorů a regulačního zařízení, nové elektročásti a řídící ...
ZUUL - laserové tiskárny
dodávka 5 ks laserových tiskáren pro zajištění provozu pracovišť ústavu