ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2

ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2

2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo,
rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2".
2.2. Obsahovou náplňou stavby je komplexná rekonštrukcia traťových koľají č.1 a č.2 v úseku trate Nové Zámky -
Palárikovo, nástupíšť na zastávke Ľudovítov a súvisiacej infraštruktúry.
2.3. Účelom stavby je dosiahnutie týchto technicko-prevádzkových parametrov:
- traťová rýchlosť sa zvýši na 140 km/h,
- jestvujúce obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie typu UAB s úpravou vonkajších prvkov, vyvolanou
komplexnou rekonštrukciou žel. zvršku a spodku,
- dodržaná jestvujúca zábrzdná vzdialenosť 1000 m,
- jestvujúce PZZ 2. kat. typu AŽD 71 v km 139, 083 bude nahradené novým 3. kat. PZS 3Z - reléovým s elektronickými prvkami a celými závorami, väzba na oddielové návestidlá UAB, výpočet spúšťania PZS realizovaný pre v = 140 km/h, priecestná úprava celogumovými panelmi, odvodnenie pod priecestím trativodmi,
- osová vzdialenosť koľají na šírej trati 4, 10 m,
- sklonové pomery s max. sklonom do 2, 5 promile, smerové pomery vyhovujúce v=160 km/h,
- nový materiál žel. zvršku koľajnice tvaru 60E2 na betónových podvaloch pre systém upevnenia W14 s rozdelením u, bezpodkladnicovým pružným upevnením W14, hrúbka koľajového lôžka 350 mm, na železničnom moste min. zdvih nivelety (hr. lôžka min. 241 mm) na výhybkových betónových podvaloch, na moste podpodvalové podložky,
- žel. spodok únosnosť 50 MPa na pláni telesa žel. spodku, šíra trať - pláň telesa žel. spodku v šírke 3, 20 m a sklone 5%, sklon podkladnej vrstvy 5 %, sklon svahu 1:1, 5,
- nové nástupište zast. Ľudovítov o dĺžke 200 m, výške 550 mm a šírke 3, 5 m situované symetricky od priecestia smer Palárikovo, cestujúci (aj imobilní) s prístupom bezpečne pred závorou PZZ, úprava prístrešku pri koľ. č. 1, vytvorenie plochy pre budúce osadenie pri koľ. č. 2, smerové tabule a tabule s označením konca zastávky, nové osvetlenie nástupišťa výbojkové, sklopné 12 m stožiare, ovládanie automaticky fotobunkou,
- káblová plastová chráničková trasa pri koľ. č. 1, multikanál pri prechode nástupišťom a priecestím,
- výmena výstroja dráhy,
- izolácia nosnej konštrukcie žel. mosta v km 143, 696, sanácia krídel, oprava krytov dilatačných spár medzi nosníkmi, úprava trhlín,
- komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia pre rýchlosť 160 km/h, typová zostava S,
- preložka kabelizácie 6 kV v dotknutých úsekoch medzi TS,
- preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia VTO,
-
Veřejná zakázka vložena:
19.07.2021 12:44

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Železnice Slovenskej republiky

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
30.08.2021 08:30

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Železnice Slovenskej republiky

Kontaktní osoba:
Ing. Jana Kubáni Jurigová

Zadavatel telefon:
+421 220 292 892


Slovník veřejné zakázky (CPV)

45234116-2
Stavebné práce na výstavbe železničnej trate

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací Horšovský Týn

Výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací Horšovský Týn

Silnice i veškeré další podobné komunikace by se měli udržovat v naprostém pořádku. Výstavbou, rekonstrukcemi a opravami komunikací se zabývá významná společnost Silnice Horšovský Týn, a.s., jejíž služby jsou na profesionální úrovni. Provádíme výstavby, rekonstrukce a opravy těchto objektů a komunikací: - Mosty - Hřiště - Cyklostezky - Kruhové objezdy - Klasické silnice Naše další služby zahrnují výrobu betonových a živičných směsí a silniční dopravu vhodnou k přepravě nákladů. Naše společnost sídlí v obci Horšovský Týn, ulice Nad rybníčkem 40. Své veškeré dotazy můžete směřovat i na telefonní číslo 379 410 301, kde vás spojovatelka spojí přímo s tím, s kým potřebujete hovořit.


Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Společnost JANKOSTAV s.r.o. s bohatými zkušenostmi získanými dlouholetou praxí působí v celém Moravskoslezském kraji, především v okresech Ostrava, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. V rámci širokého sortimentu poskytovaných služeb nabízíme výstavbu, opravu, rekonstrukci i demolici dopravních staveb, mezi které patří např. - silnice I., II. a III. třídy - městské, místní a účelové komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - odstavné a zpevněné plochy - kruhové objezdy - kompletní inženýrské stavby Přidejte se i Vy k řadě spokojených zákazníků, které si společnost JANKOSTAV s.r.o. díky spolehlivosti, kvalitě a rychlosti odvedené práce získala nejen v České republice, ale i na Slovensku.


Výstavba a opravy pozemních komunikací, příjezdových cest

Výstavba a opravy pozemních komunikací, příjezdových cest

Hledáte firmu, která se postará o výstavbu příjezdové cesty nebo cyklostezky? Potřebujete ve vašem městě nebo obci opravit pozemní komunikace? Znojemská stavební společnost DS DUMA se postará jak o výstavbu, tak i opravy pozemních komunikací a cest. Působíme v rámci celého Jihomoravského kraje. Zajistíme kompletní realizaci dopravních staveb včetně odborného poradenství, vypracování návrhů a dodání potřebných stavebních materiálů. Rekonstruujeme a stavíme silnice, příjezdové cesty a cyklostezky a další veřejné komunikace.


Opravy a rekonstrukce dopravních staveb -  silnice, veřejné komunikace

Opravy a rekonstrukce dopravních staveb - silnice, veřejné komunikace

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti zemních a výkopových prací jsme spolehlivým partnerem pro realizace oprav a rekonstrukce dopravních staveb. Opravy a rekonstrukce silnic a dalších komunikací jsme schopni realizovat nejen v Ivančicích a Rosicích, ale celé oblasti Brna- venkov. Máme zkušenosti jak s rekonstrukcemi velkých dopravních staveb, tak i menších - podíleli jsme s například na modernizaci dálnice D1. Není tedy pro nás problémem zajistit rekonstrukci dálnic, krajských silnic, ale i cest a komunikací v obcích. Jsme schopni realizovat komplexní rekonstrukce a modernizace nebo pouze dílčí opravy.


Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace a opravy veškerých komunikací v regionu Zlínský kraj provádí Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. Přijímáme stavební zakázky od právnických, fyzických osob, obcí a měst. Realizujeme místní, účelové komunikace a příjezdové, přístupové cesty i chodníky, parkoviště. Běžné činnosti: - na komunikacích - osazení betonových obrubníků, podkladní vrstvy, pokládka asfaltových betonů - zpevnění příjezdových, přístupových cest, odstavných ploch - vysprávky vozovek asfaltovým betonem - čištění komunikací, zimní údržba pro města.


Dopravní stavby - rekonstrukce, výstavba zpevněných ploch, chodníků, komunikací, cyklostezky

Dopravní stavby - rekonstrukce, výstavba zpevněných ploch, chodníků, komunikací, cyklostezky

Kompletní výstavbu komunikací, zpevněných ploch v oblasti občanské i průmyslové výstavby realizuje společnost Vlk - stavební. Převážně jde o výstavbu průmyslových zpevněných, manipulačních, odstavných a skladových ploch. Také realizujeme opravy a výstavbu chodníků, parkoviště, cyklostezek, silnic pro města a obce. Portfolio dopravních staveb: - chodníky pro Obec Březůvky - chodník v obci Boršice - komunikace a inženýrské sítě Lipina - modernizace chodníků v obci Velký Ořechov - stezka k sirnatému pramenu, Velký Ořechov - rekonstrukce povrchu silnic UH - Mařatice.