Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a PSK, II/545 Demjata - Raslavice

Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a PSK, II/545 Demjata - Raslavice

Predmetom zákazky je odstrániť nevyhovujúci stav cestnej komunikácie II/545 v úseku Demjata Raslavice a zabezpečiť bezpečnú premávku ako aj uspokojenie prepravných potrieb na požadovanej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni. Začiatok rekonštrukcie cesty II/545 - I. etapy je v km 9, 619 a koniec v km 12, 000. Celková dĺžka I. etapy predstavuje 2, 381 km.
V rámci Koncepcie územného rozvoja Slovenska cestná komunikácia II/545 tvorí tzv.šarišskú rozvojovú os Prešov-Bardejov-hranica Poľská republika.
Predmetná cestná komunikácia II/545 sa napája na súhrnú sieť TEN-T Prešov-Kapušany-Svidník ( R4) Vyšný Komárnik-Barwinek, ktorá je napojená základnú sieť TEN-T.
Modernizovanou komunikáciou II/545 prispejeme k zvýšeniu cezhraničnej mobility a dostupnosti pohraničia prostredníctvom napojenia na TEN-T koridor- diaľnica D1.

Predmetná stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Modernizácia cesty II/545
SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-016
SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-018
SO 04 Rekonštrukcia priepustov

Predmetná stavba v rámci I. etapy je členená na nasledovné SO:
SO 01 Modernizácia cesty II/545
SO 01.1 Cesta II/545 I. etapa
SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545 016
SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545 018
SO 04 Rekonštrukcia priepustov
SO 04.1 Rekonštrukcia priepustov

Predmet zákazky zahŕňa zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska a vypracovanie nasledovných dokumentov v štyroch (4) vyhotoveniach, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, a to:
i. dokumentácia vykonania prác (DVP) a výrobno technická dokumentácia (VTD), ak sa vyžaduje;
ii. kontrolný a skúšobný plán (ďalej ako KSP) v spolupráci s projektantom PD;
iii. technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela (TP);
iv. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako Plán BOZP);
v. Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia (ďalej ako Plán ochrany ŽP);
vi. schválený plán organizácie výstavby (POV) a jednotlivých technologických postupov;
vii. dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS), vrátane mostného zošitu a geodetického zamerania pre vypracovanie DSRS (porealizačné zameranie);
viii. Plán/manuál užívania verejnej práce (stavebného diela) v spolupráci s projektantom PD, tak, aby počas užívania verejnej práce nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo poškodeniu verejnej práce, prípadne k predčasnému opotrebovaniu (plán musí obsahovať pravidlá užívania, t
Veřejná zakázka vložena:
29.10.2020 09:52

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
28.12.2020 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Zadavatel IČ:
37936859

Kontaktní osoba:
JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.

Zadavatel telefon:
+421 917 765 110

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.sucpsk.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Silniční stavitelství - dopravní a podzemní stavby, výstavba silnic, dálnic, mostů

Silniční stavitelství - dopravní a podzemní stavby, výstavba silnic, dálnic, mostů

Potřebujete vystavět kvalitní silnice, dálnice, most nebo tunel? Pak se obraťte na profesionály v tomto oboru a oslovte firmu Skanska a.s., která je expertem v dopravních stavbách. Umíme vybudovat silnici či kvalitní dálnici vysoko nad údolím, postavit železniční most nad řekou, udělat kruhový objezd a mnohem více. Provádíme tyto výstavby: - silnice, dálnice, rychlostní a městské komunikace - parkoviště, kruhové objezdy - letištní plochy - mosty a mostní konstrukce - podzemní stavby, tunely - cyklostezky. Ve stavbě mostů a silnic máme cenné zkušenosti a více než 50 let praxe. Pokud při stavbě dálnice či železnice stojí v cestě kopec nebo hora, umíme také vybudovat tunel. Naše tunely jsou určeny pro jízdu automobilů i vlaků, ale také pro rozvod inženýrských sítí pod ulicemi měst. V oboru silničního stavitelství se zabýváme také dodávkou, montáží a rekonstrukcí silničních svodidel a protihlukových stěn. I ve vašem regionu jsme doma - oblastní sídlo máme v Olomouci, ale své služby poskytujeme po celé České republice. Těšíme se na spolupráci s Vámi.


Regenerační nástřiky AB krytu (asfalto-betonových vozovek) -  preventivní ochrana silnic

Regenerační nástřiky AB krytu (asfalto-betonových vozovek) - preventivní ochrana silnic

Uvědomujete si, že na komunikace negativně působí povětrnostní podmínky a hledáte firmu, která se postará o preventivní údržbu a ochranu vozovek? Obraťte se na společnost REKMA spol, s.r.o. se sídlem v Břeclavi, která se dlouhodobě stará o dobrý stav komunikací. Regenerační nástřiky vhodné pro preventivní údržbu asfalto-betonových vozovek: Reclamite – vodou ředitelná emulze obnovuje původní chemické vlastnosti asfaltové směsi. Navrací vozovce pružnost, tím zakonzervuje povrch před degradací a utěsní ho před vodou. Použití: - vozovky do dvou let – oddálí vznik trhlin - starší vozovky bez větších poruch - nedostatečně zhutněné povrchy při pokládce CRF – bitumenová emulze využívající se pro značně poškozené povrchy. Využívá se i aplikace písku, aby se emulze lépe zapenetrovala do povrchu. Materiál zůstává pevný a flexibilní. Aplikace je rychlá a jednoduchá. Použití: - vozovky se síťovými rozpady - vozovky s vystupujícím kamenivem a s olupováním - jako omlazovací emulze při recyklaci za horka Neomex+Surfic – kationová emulze pro využití při více druhů problémů – prodlouží životnost vozovky, zlepšuje její stav, omlazuje zoxidované povrchy, brání vnikání vody a řeší drobné trhliny.


Provádíme rekonstrukce a úpravy polních cest

Provádíme rekonstrukce a úpravy polních cest

Chcete zajistit pohodlnější a snadnější přístup pro zemědělské stroje na pole či na obecní a soukromé pozemky? V tom případě kontaktujte společnost Badin s.r.o., která sídlí v Ivančicích. Provádíme rekonstrukce a úpravy polních cest v oblasti Brna-venkov. Zajistíme Vám lepší přístupnost na Váš pozemek, louku či pole. S úpravami komunikací a polních cest máme mnohaleté zkušenosti. Zaručujeme Vám precizně odvedenou práci zhotovenou ve stanoveném termínu za přijatelnou cenu. Díky bohatě vybavenému vozovému a strojovému parku a zkušeným zaměstnancům je naše práce rychlá a efektivní.


Silniční a mostní stavitelství Hradec Králové, dopravní stavby, dálnice, silnice, parkoviště

Silniční a mostní stavitelství Hradec Králové, dopravní stavby, dálnice, silnice, parkoviště

Představujeme Vám firmu M - SILNICE a.s. Hradec Králové, která svůj obor činnosti zaměřila na silniční a mostní stavitelství v České republice. Naše společnost patří do koncernu MEDIS. Díky moderním technologiím realizujeme kvalitní stavební projekty šetrné k životnímu prostředí. Stavební činnost, výstavba, rekonstrukce: - dopravní stavby - liniové dopravní stavby - dálnice, silnice I. třídy - odstavné plochy a parkoviště - polní a lesní cesty - prefabrikované i monolitické mosty - občanské a průmyslové stavby - inženýrské sítě - vodohospodářské stavby, poldry a kanalizace - montáž ocelových konstrukcí. Pokud Vás naše služby zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Resslova 956/13, Hradec Králové.


Výstavba zpevněných ploch, komunikací, parkovišť, chodníků

Výstavba zpevněných ploch, komunikací, parkovišť, chodníků

Hledáte firmu, která by se postarala o výstavbu chodníků, parkoviště nebo komunikace? Můžete se obrátit na ostravskou firmu Stavos Stavba s.r.o. a nemusíte už nic řešit. Naší specializací je dodavatelství staveb: - výstavba zpevněných ploch - stavba, rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovišť - regenerace plášťů budov - sanace a statické zajištění budov - zateplení, revitalizace, rekonstrukce panelových domů, bytů - výstavba rodinných domů, novostaveb, nebytových prostor - rekonstrukce balkónů. Naší prioritou je, abychom pro zákazníky poskytovali ty nejlepší služby v oblasti bydlení!


Výstavba parkovišť, chodníků, zpevněných cest a místních komunikací pro města a obce

Výstavba parkovišť, chodníků, zpevněných cest a místních komunikací pro města a obce

Potřebujete postavit nové parkoviště v obci? Nebo hledáte firmu, která bude realizovat výstavbu nového chodníku? Pak kontaktujte společnost BoBastav ze Znojma. Zabýváme se úpravou veřejných prostranství pro obce a města. Naše firma pro obce a města realizuje: - Výstavbu parkovišť a chodníků - Zpevnění cest - Výstavbu nových komunikací - menší silnice, asfaltové cesty - Dláždění veřejných prostranství - Terénní úpravy odstavných ploch u obchodních center. Naše reference poukazují na to, že jsme spolehlivým partnerem pro terénní úpravy obcí a měst.