Geodetické práce pre potreby RO SPF pre časť: Západné Slovensko

Geodetické práce pre potreby RO SPF pre časť: Západné Slovensko

- vyhotovovanie geometrických plánov pre potreby SPF,
- vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov zo skoršie vyhotovených geometrických plánov,
- vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
- vyhotovovanie technických podkladov pre konania podľa zákona č. 64/2004 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov
Veřejná zakázka vložena:
09.10.2019 10:07

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Slovenský pozemkový fond

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
06.11.2019 10:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Slovenský pozemkový fond

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71354300-7
Katastrálne vymeriavanie

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Pozemní laserové skenování s 3D laserem a laser scanning - geodetické práce od české firmy

Pozemní laserové skenování s 3D laserem a laser scanning - geodetické práce od české firmy

Hledáte-li na brněnsku společnost, která se zabývá pozemním laserovým skenováním s 3D laserem nebo také laser scanningem, pak se neváhejte obrátit na naši společnost ADITIS s.r.o. Pozemní laserové skenování (laser scanning) je bezkontaktní měření, umožňující sběr dat ve viditelném rozsahu přístroje. Skenování probíhá ze statického postavení přístroje v rozsahu 360° horizontálně a 300° vertikálně. Prostor 60° pod skenerem skenován není. Výsledkem skenování je barevné mračno bodů, což jsou miliony zaměřených bodů s prostorovou polohou. Výrobcem deklarovaná rychlost měření je až milion bodů za sekundu. Naskenovaná data můžete předat ve formátu HTML do několika hodin od ukončení měření. Jsme firma s dlouholetou zkušeností a svou práci odvádíme kvalitně, rychle a profesionálně.


Geodet Tachov - kompletní geodetické a zeměměřické práce

Geodet Tachov - kompletní geodetické a zeměměřické práce

Kolegové, panové Dušan Bostl, Radek Petrášek, Ing. Václav Stoklasa poskytují geodetické práce v plném rozsahu. Mezi jejich nabízené služby patří zaměření a vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapovací práce, příprava podkladů pro pozemkové úpravy, vytyčování staveb, zaměřování skutečného provedení staveb, vyhotovování stavební dokumentace stávajících objektů a další služby s touto profesí spojené. Dále nabízejí prodej, instalaci a aktualizaci mapového informačního systému MISYS a souvisejících služeb. Jsme tým zkušených geodetů, na které se můžete spolehnout.


Geologické práce, polní geotechnické zkoušky, statistické penetrační zkoušky Lázně Toušeň

Geologické práce, polní geotechnické zkoušky, statistické penetrační zkoušky Lázně Toušeň

TERRATEST s.r.o. Lázně Toušeň, okres Praha Svým klientům společnost TERRATEST s.r.o. poskytujeme služby v oboru geologického průzkumu, geologické práce, měření sondami CPTU a CPTM, statistické penetrační zkoušky, geotechnické vyhodnocení penetračních zkoušek a těžební činnosti. Měření sondami CPTU a CPTM splňuje požadavky holandských NEN 5140, BRL, ISSMFE a ostatních mezinárodních standardů. Penetrační sondy CPTM a CPTU zjišťují úroveň hladiny podzemní vody, ale především polohy jednotlivých vrstev základových půd. Vyhodnocujeme zatřídění do klasifikačních tříd základových půd a do tříd těžitelnosti. Výsledky základních penetračních zkoušek vyhodnocují geotechnické profily penetračních sond a dále pak hmotnostní charakteristiky základových půd.


Státní geologické služby Praha, geologický výzkum, mapování, ochrana přírodních zdrojů, laboratoře

Státní geologické služby Praha, geologický výzkum, mapování, ochrana přírodních zdrojů, laboratoře

Státní geologické služby Praha Česká geologická služba Praha shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích. Veškeré tyto údaje dále předává správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Společnost je dále pověřena zajistit geologický výzkum a mapování, monitoring sesuvů, správu a poskytování geologických informací, posudkový servis oblastních geologů a specialistů. Státní geologická služba poskytuje: Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací Evidence geologických prací Geologická dokumentace a výsledky geologických prací Nerostné suroviny Úložná místa těžebního odpadu Územní plánování Sesuvná území, monitoring sesuvů Posudkový servis


Geodetická kancelář Bor, geodézie, vytyčení hranic pozemku, zaměřování, geometrické plány, dokumentace

Geodetická kancelář Bor, geodézie, vytyčení hranic pozemku, zaměřování, geometrické plány, dokumentace

Radek Petrášek - GEODETICKÁ KANCELÁŘ Tachov, Bor Plánujete výstavbu nového domu? Jste stavební firma a hledáte kvalitní geodetické práce? Oslovte naší firmu Radek Petrášek - GEODETICKÁ KANCELÁŘ Tachov a my se postaráme o kompletní geodetické služby, které ušetří Vaše finance. Spolupracujeme s mapovým informačním systémem – MISYS. Veškeré práce a postupy předem konzultujeme. Provádíme tyto geodetické služby: geodetické práce ve výstavbě zaměření a vyhotovení geometrických plánů vytyčování vlastnických hranic a staveb příprava podkladů pro pozemkové úpravy Svým zákazníkům z okolí Plzně včetně Tachova a Boru poskytneme ten nejlepší geodetický servis.


Geodézie - zaměření pozemku pro stavbu a práce s územním plánem

Geodézie - zaměření pozemku pro stavbu a práce s územním plánem

Hledáte profesionála v oblasti geodézie? Tak kontaktujte naši společnost ADITIS s.r.o. z Brna, která vyniká ve svém oboru. Jednou z našich činností je zaměření pozemku pro stavbu, kterou může být rodinný dům a byt, garáž a jiné dopravní stavba. Zaměření probíhá tak, že na základě lomových bodů určí zeměměřič přesnou polohu stavební parcely a následně jsou tyto údaje zaneseny do katastrální mapy. Vytyčení hranic pozemku probíhá následně po jeho zaměření. Kromě pozemku vám také vytyčíme a zaměříme konkrétní stavbu, vydáme znalecký posudek a provedeme dokumentaci skutečného provedení stavby.