Oprava miestnych komunikácií na území mesta Prievidza

Oprava miestnych komunikácií na území mesta Prievidza

Rozsah opráv komunikácií je definovaný výmenou obrusnej vrstvy komunikácie, ktorá bude odfrézovaná a nahradená dvomi vrstvami asfaltových zmesí, vystužených geomrežou. Odpad z frézovania bude odvezený a uložený na skládku a recyklovaný.
Súčasťou prác sú i výškové úpravy kanalizačných vpustov, poklopov, prípadne výmena poškodených kanalizačných mreží. Taktiež je potrebné výškovo upraviť šupátka a hydranty v trasách jednotlivých opravovaných komunikácií. Počet je uvedený v projektovej dokumentácii.
Súčasťou opravy je obnova vodorovného dopravného značenia vyhotoveného z plastických materiálov. Umiestnenie a rozsah vodorovného značenia je definovaný v projektovej dokumentácii. Úspešný uchádzač pred realizáciou zabezpečí projekt prenosného dopravného značenia a všetky povolania s tým súvisiace na vlastné náklady. Taktiež požiada príslušné orgány o zvláštne užívanie komunikácií a za povolania uhradí správny poplatok.
Súčasťou súťažných podkladov je projektová dokumentácia s výkazom výmer vypracovaná CADPROJEKT s.r.o. Prievidza na CD nosiči.
Finančné prostriedky na realizáciu diela má verejný obstarávateľ naplánované na tri roky. Vzhľadom k tejto skutočnosti verejný obstarávateľ navrhol dva spôsoby realizácie a následného financovania diela :
Spôsob č. 1: Lehota dodania celého diela do 120 dní od odovzdania staveniska v roku 2014 a následné financovanie na splátky počas 3 rokov. Celkovú cenu diela vrátane DPH uhradí verejný obstarávateľ na základe konečnej faktúry a to v 3 ročných rovnomerných splátkach podľa splátkového kalendára, ktorý predloží úspešný uchádzač. Prvú splátku uhradí verejný obstarávateľ najneskôr k 25. dňu v mesiaci po troch mesiacoch od prevzatia celého diela a následné splátky vždy najneskôr k 25.02. v dvoch nasledujúcich rokoch po roku, v ktorom bola uhradená prvá splátka a to až do úplného splatenia záväzku.
Spôsob č. 2 Realizácia diela počas troch rokov 2014 -2016 v každom roku do 90 dní od odovzdania staveniska - rozsah prác určí verejný obstarávateľ podľa finančných prostriedkov v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok. Cenu za zhotovenie diela uhradí verejný obstarávateľ formou faktúr vystavených po ukončení a odovzdaní jednotlivých etáp diela a na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác pre jednotlivé miestne komunikácie pre každý rok prác samostatne.
Spôsob realizácie a následného financovania si zvolí uchádzač. Uchádzač nie je povinný oceniť oba spôsoby realizácie a financovania, môže v cenovej ponuke
Veřejná zakázka vložena:
05.05.2014 08:13

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Prievidza

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
02.07.2014 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Prievidza

Zadavatel IČ:
00318442

Zadavatel ulice:
Nám. Slobody 14

Zadavatel PSČ:
971 01

Zadavatel obec:
Prievidza

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45233142-6
Práce na oprave ciest

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace a opravy veškerých komunikací v regionu Zlínský kraj provádí Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. Přijímáme stavební zakázky od právnických, fyzických osob, obcí a měst. Realizujeme místní, účelové komunikace a příjezdové, přístupové cesty i chodníky, parkoviště. Běžné činnosti: - na komunikacích - osazení betonových obrubníků, podkladní vrstvy, pokládka asfaltových betonů - zpevnění příjezdových, přístupových cest, odstavných ploch - vysprávky vozovek asfaltovým betonem - čištění komunikací, zimní údržba pro města.


Omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů, asfaltové emulze - preventivní údržba

Omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů, asfaltové emulze - preventivní údržba

Hledáte firmu, která se zabývá pracemi jako je preventivní údržba, omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů. Pak kontaktujte firmu REKMA, spol. s r.o. v Břeclavi, která se specializuje na omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů, asfaltové emulze pro narušené povrchy a nabízí flexibilní a pevný materiál. Preventivní údržba komunikací je tou nejúčinnější a nejúspornější údržbou vůbec a my se o to postaráme. Nanášíme emulze: - Reclamite - obnoví původní chemické vlastnosti asfaltové směsi a navrácí vozovce pružnost a konzervuje povrch před degradací - CRF - vhodná na značně narušené povrchy (síťové rozpady, olupovaní, trhlinky) - Neomex + Surfric - má široé využití pro víc druhů problémů napříkla omlazuje staré a zoxidované povrchy, utěsňuje povrchy před vnikáním vody a řeší drobné trhliny, významně zlepší stav vozovky a prodlouží její životnost


Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Potřebujete vytvořit příjezdovou cestu k vašemu domu či firmě? Nebo potřebujete provést výstavbu nové komunikace nebo cyklostezky ve vaší obci? Obraťte se na firmu Badin s.r.o., která má zkušenosti s prováděním a výstavbou dopravních komunikací v menším i větším rozsahu. Na Brněnsku jsme se stali vyhledávanou společností pro realizaci dopravních staveb, jako jsou silnice, komunikace či cyklostezky. Provádíme i jejich rekonstrukce a revitalizace.


Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Skanska a.s.,divize Inženýrské stavitelství, oblast AT a speciálních prací se zaměřuje na oblast asfaltových technologií a speciálních prací - veškeré práce zajistí pro Českou i Slovenskou republiku. Pokud hledáte spolehlivého partnera na pokládku asfaltových směsí, recyklaci vozovek a frézování komunikace, pak nás neváhejte kontaktovat. Při práci vždy dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví, etické zásady a prosazujeme ekologicky šetrné postupy, materiály a technologie.


Silniční stavitelství - dopravní a podzemní stavby, výstavba silnic, dálnic, mostů

Silniční stavitelství - dopravní a podzemní stavby, výstavba silnic, dálnic, mostů

Potřebujete vystavět kvalitní silnice, dálnice, most nebo tunel? Pak se obraťte na profesionály v tomto oboru a oslovte firmu Skanska a.s., která je expertem v dopravních stavbách. Umíme vybudovat silnici či kvalitní dálnici vysoko nad údolím, postavit železniční most nad řekou, udělat kruhový objezd a mnohem více. Provádíme tyto výstavby: - silnice, dálnice, rychlostní a městské komunikace - parkoviště, kruhové objezdy - letištní plochy - mosty a mostní konstrukce - podzemní stavby, tunely - cyklostezky. Ve stavbě mostů a silnic máme cenné zkušenosti a více než 50 let praxe. Pokud při stavbě dálnice či železnice stojí v cestě kopec nebo hora, umíme také vybudovat tunel. Naše tunely jsou určeny pro jízdu automobilů i vlaků, ale také pro rozvod inženýrských sítí pod ulicemi měst. V oboru silničního stavitelství se zabýváme také dodávkou, montáží a rekonstrukcí silničních svodidel a protihlukových stěn. I ve vašem regionu jsme doma - oblastní sídlo máme v Olomouci, ale své služby poskytujeme po celé České republice. Těšíme se na spolupráci s Vámi.


Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Společnost JANKOSTAV s.r.o. s bohatými zkušenostmi získanými dlouholetou praxí působí v celém Moravskoslezském kraji, především v okresech Ostrava, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. V rámci širokého sortimentu poskytovaných služeb nabízíme výstavbu, opravu, rekonstrukci i demolici dopravních staveb, mezi které patří např. - silnice I., II. a III. třídy - městské, místní a účelové komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - odstavné a zpevněné plochy - kruhové objezdy - kompletní inženýrské stavby Přidejte se i Vy k řadě spokojených zákazníků, které si společnost JANKOSTAV s.r.o. díky spolehlivosti, kvalitě a rychlosti odvedené práce získala nejen v České republice, ale i na Slovensku.