Intenzifikace ČOV Ludíkov IV

Intenzifikace ČOV Ludíkov IV

Předmětem veřejné zakázky je: rozšíření kapacity stávající Čističky odpadních vod (dále jen „ČOV“) z 280 EO na 440 EO. Stávající ČOV využívá standartní technologii čištění odpadních vod s náznakem automatizace spočívající v kyslíkové sondě v aktivační nádrži. Předmětem zakázky je celková intenzifikace, modernizace provozu, rozšíření a navýšení kapacit jednotlivých nádrží. Součástí předmětu plnění je vypracování provozního řádu pro zkušební provoz (ZP) ČOV, vyhodnocení ZP pro účely dotace, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně revizních zpráv a geodetické zaměření stavby.
Veřejná zakázka vložena:
11.01.2017 08:07

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení

Zadavatel:
„SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ měst a obcí

Originální záznam:

Okres:
Blansko

Hlavní místo plnění:
Jihomoravský kraj

Platnost veřejné zakázky:
08.02.2017 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
„SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ měst a obcí

Zadavatel IČ:
49468952

Zadavatel ulice:
17. listopadu 138/14

Zadavatel PSČ:
680 01

Zadavatel obec:
Boskovice

Kontaktní osoba:
Ing. Petr Tioka

Zadavatel telefon:
+420 734 804 934

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.svazek-boskovice.cz/

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45232421-9
Čistírny odpadních vod

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Úpravny vod, čerpací stanice, zařízení pro rozvod pitné vody

Úpravny vod, čerpací stanice, zařízení pro rozvod pitné vody

Vodní zdroje a úpravny vod - čerpání z vrtů a studen s následnou úpravou vody pomocí bezdrátových komunikací přes vybudované vodárenské dispečinky - řízené čerpání vody, automatizace úpravy vody - reverzní osmózy, příprava a dávkování vápenného mléka, filtrace vody, chlórové hospodářství Čerpací stanice - distribuce pitné vody - dodávka čerpacích stanic a zvyšovacích automatických tlakových stanic (ATS) pro dopravu vody ke spotřebiteli - rekonstrukce ATS, dálkový monitoring pomocí bezdrátových technologií Čerpací stanice - distribuce technologické vody - čerpání vody do chladících okruhů tepelně namáhaných dílů pomocí automatizační techniky a měřících přístrojů Čistírny odpadních vod, kanalizační čerpací stanice - rekonstrukce a výstavba čistíren odpadních vod - projekty, dodávka ucelených částí čistíren a čerpacích stanic Obraťte se na společnost PROSPECT spol. s r.o., která si své spokojené zákazníky díky profesionalitě a kvalitě poskytovaných služeb získala nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Německu či Polsku.


Průmyslová technologická zařízení Praha – pro vodní hospodářství

Průmyslová technologická zařízení Praha – pro vodní hospodářství

Obcím nebo průmyslovým podnikům nabízí společnost W.P.E. a.s. se sídlem v Praze své služby kompletní výstavby průmyslových technologických zařízení pro vodní hospodářství jak v mobilním, tak i stacionárním provedení podle zadání a požadovaných cílů. Jedná se především o stavby určené k chemickému čištění odpadních vod z průmyslové výroby a biologickému čištění splaškových vod obcí, měst a obydlených území. Kromě výstavby nových čistíren a úpraven vod se věnujeme také optimalizaci stávajících průmyslových technologických zařízení s cílem zvýšení jejich kapacity a efektivity. Máte-li o maše služby zájem, kontaktujte prosím Společnost W.P.E. a.s.


Domovní a kontejnerové čistírny odpadních vod Topas

Domovní a kontejnerové čistírny odpadních vod Topas

TopolWater, s.r.o. biologické čistírny odpadních vod Čáslav, Kutná Hora Filozofií naší firmy je především čištění odpadních vod. Naše komplexní služby od vývoje až po servis a provozování nám umožňuje neustále v praxi ověřovat a zdokonalovat naše technologie. Domovní a kontejnerové čistírny odpadních vod Topas slouží k čištění veškerých biologicky znečištěných odpadních vod. Jejich využití uplatní tyto objekty: rodinné domy, rekreační objekty a chalupy, penziony, restaurace, hotely, menší obce.


Informujte se předem jak si správně vybrat a osadit čističku odpadních vod

Informujte se předem jak si správně vybrat a osadit čističku odpadních vod

TopolWater, s.r.o. Čáslav, Kutná Hora, Kolín Máme pro vás připravené užitečné informace jak správně osadit čističku odpadních vod, aby vše proběhlo hladce a fungovalo jak má. Při pořízení ČOV je potřeba zohlednit, že je to investice na mnoho let. Základ je mít dostatečně velký kalojem, aby kal neodcházel do odtoku. Čistírna je vždy kompletní výrobek a pak už je potřeba zajistit pouze přívod elektrického proudu. Tím se zásadně zjednodušuje instalace ve srovnání s běžnými typy čistíren. Z našich dlohodobých zkušeností je nejkomfortnější čistírnou na současném trhu čistírna třídy TOPAS. Pro další informace kontaktujte naší firmu TopolWater, s.r.o. Čáslav, Kutná Hora, Kolín.


Plně automatické likvidační stanice odpadních vod Praha – projekty, výstavba, servis

Plně automatické likvidační stanice odpadních vod Praha – projekty, výstavba, servis

Společnost W.P.E. a.s. se sídlem v Praze nabízí služby návrhů, projektování, výstavby a servisu automatických likvidačních stanic odpadních vod. Společnost zaměstnává více jak čtyřicet odborníků nejrůznějších odporů jako projektování, chemické inženýrství, konstrukce plastů nebo membránové separační procesy a technologie. Výsledkem jsou nabízená zařízení s nejmodernějšími postupy a vysokou účinností. Pokud máte problémy s likvidací průmyslových a splaškových odpadních vod a naše nabídka plně automatických likvidačních stanic odpadních vod Vás zaujala, neváhejte se obrátit na odborníky ze společnosti W.P.E. a.s.


Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek - ČOV, septiky, retenční nádrže

Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek - ČOV, septiky, retenční nádrže

Hledáte firmu, která by Vám poskytla kompletní služby v oblasti vodovodních a kanalizačních přípojek od hlavního uzávěru až k zařizovacím předmětům? Obraťte se na společnost Jiří LENART s. r. o., která Vám kromě realizace poskytne také odborné poradenství v oblasti pitné vody a odvádění odpadních vod z rodinných domů. Projektování a realizace vodohospodářských staveb: -čistírny odpadních vod (ČOV) -vodojemy -septiky -retenční nádrže -kanalizační systémy. V rámci naších služeb Vám vyřídíme vše, včetně územního souhlasu, stavebního povolení, vodoprávního řízení a prodloužení vodovodních a kanalizačních řádů.