Dodávky atraktant hmyzu
Celé území České republiky dle objednávek zadavatele
Dodávky chemických přípravků
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních a akaricidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních ...
Dodávky chemických přípravků a hnojiv v letech 2022 - 2025
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s max. 10 dodavateli na dodávky chemických přípravků a hnojiv (zejména k zajištění ochrany lesa) pro potřeby zadavatele na místo plnění pro všechny organizační jednotky (divize) zadavatele.
Herbicidy 2021 - 2023
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění chemických přípravků na ochranu rostlin pro potřeby Správy železnic, státní organizace pro období 2021 - 2023.
Poptávám Kainit
Poptávám Kainit, jsem z Malých Výklek 500 kg.
Dusičnan amonný, Itálie
Chtěl bych vědět, zda vyrábíte dusičnan amonný z 26% dusíku a 32% síry. Děkuji
Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin 2021
Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin pro rok 2021. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli přípravků určených pro zemědělské postřiky v následujících skupinách: skupina A: Herbicidy, skupina B: Fungicidy, skupina C: Insekticidy, smáčedla, regulátory růstu.
Chemické prípravky na ochranu lesa a lesných porastov
Predmetom zákazky je dodávka chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a lesných porastov na miesto určenia priebežne počas trvania Rámcovej dohody v množstvách a v kvalite/technických vlastnostiach podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky. Predmet ...
Dodávky chemických přípravků - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních a akaricidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních ...
Herbicidy 2020 - 2021
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění chemických přípravků na ochranu rostlin pro potřeby Správy železnic, státní organizace pro období 2020 - 2021.
Herbicidy 2020 - 2021
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění chemických přípravků na ochranu rostlin pro potřeby Správy železnic, státní organizace pro období 2020 - 2021.
Dodávky lesnických značkovacích barev ve spreji
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lesnických značkovacích barev ve spreji. Blíže viz zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin 2020
Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin pro rok 2020. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli přípravků určených pro zemědělské postřiky v následujících skupinách: skupina A: Herbicidy, skupina B: Fungicidy, skupina C: Insekticidy, smáčedla, regulátory růstu.
Dodávky atraktant hmyzu
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek feromonových odparníků (dále také jen „odparníky“). Poptávané odparníky slouží v lesním hospodářství k monitoringu a odchytu hmyzích škůdců. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky viz zadávací dokumentace.
Dodávky insekticidních sítí a odchytových souprav
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka insekticidních sítí a odchytových souprav určených na ochranu lesa.
Dodávky chemických přípravků - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních přípravků a ...
Značkovacie spreje pre lesníctvo 2019-2023
Predmetom zákazky je dodávka značkovacích sprejov pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania.
Dodávky chemických přípravků – insekticidy
Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních přípravků. Blíže viz ZD.
Dodávky chemických přípravků – herbicidy
Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky herbicidních přípravků. Blíže viz ZD.
Chemické prípravky na ochranu lesa a lesných porastov
Predmetom zákazky je dodávka chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a lesných porastov na miesto určenia priebežne počas trvania Rámcovej dohody v množstvách a v kvalite/technických vlastnostiach podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky. Predmet ...
Dodávka vodného roztoku močoviny AUS 32 včetně výdejního zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky, resp. rámcové dohody, jsou dodávky vodného roztoku močoviny AUS 32 dle ISO 22241 včetně výdejního zařízení. Vodný roztok močoviny AUS 32 dle ISO 22241 Netoxický vodní roztok chemicky čisté močoviny používaný ke snížení úrovně oxidů dusíku (NOx) u těžkých užitkových vozidel poháněných dieselovými ...
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály
Dodávka priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na miesto určenia v rámci SR podľa požiadaviek organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š. p.
Dodávky chemických přípravků
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních přípravků a ...
Dodávky lapačů a souvisejícího sortimentu I. (rámcová dohoda)
Předmětem plnění je zajištění dodávek feromonových lapačů a souvisejícího sortimentu (dále jen „zboží“) specifikovaného zadavatelem po dobu trvání rámcové dohody a předpokládané hodnoty za období plnění veřejné zakázky.
Poptávám postřik na stromy KUMULUS
Poptávám postřik na stromy KUMULUS.