Přípravek na kůrovce, Německo
Poptávám přípravek Ecolure kůrovce.
Nákup hnojív v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu
Predmetom zákazky je nákup hnojív v rámci zabezpečenia humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Financovaný z Fondu vzájomnej pomoci.
Dodávka průmyslových hnojiv na rok 2023
Předmětem rámcové dohody uzavřené na základě tohoto řízení jsou dodávky průmyslových hnojiv pro středisko Kladruby nad Labem a středisko Slatiňany. Hnojiva budou dodávána v objemu denní potřeby nejpozději následující pracovní den, a to dle konkrétních potřeb zadavatele.
Hnojivo na hnojenie trávnikov na dostihovej dráhe 2023
Predmetom zákazky je zabezpečenie Hnojiva na hnojenie trávnikov na dostihovej dráhe v roku 2023 v areáli štátneho podniku Závodisko, š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava.
Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin
Předmětem veřejné zakázky je rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli přípravků určených pro zemědělské postřiky v následujících skupinách: • skupina A: herbicidy, • skupina B: fungicidy, • skupina C: insekticidy, smáčedla, regulátory růstu.
Dodávka hnojiv a pesticidů 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody až s deseti dodavateli na dodávku hnojiv a agrochemických výrobků, a to na dobu do 31. 3. 2024
Dodávky hnojiv
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek hnojiv pro potřeby zadavatele, a to jak balených, volně ložených hnojiv, tak hnojiv ve velkoobjemovém balení.
Dodávky chemických přípravků - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních a akaricidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních ...
Nákup ledku pro ŠZP
Předmětem plnění je dodávka 1000 t ledku amonného s vápencem (obsah dusíku 27 %) pro Školní zemědělský podnik v Lánech. Jedná se o granulové minerální hnojivo, granule o velikosti 2 - 5 mm, s povrchovou úpravou proti spékavosti.
Zemědělská hnojiva, Ghana
EL-AGROBASE je předním dovozcem a velkoobchodníkem agrochemikálií a dalších zemědělských produktů pro náš trh z Ghany a v současné době hledáme výrobce uvedených produktů pro dlouhodobou obchodní spolupráci v Ghaně a západní Africe. Produkty jsou granulovaná hnojiva jako síran amoniak, močovina, NPK atd.
Dodávky herbicidů 2022 - 2023
zajištění dodávek chemických přípravků pro ochranu rostlin
Poptáváme dolomit
Poptáváme dolomit jako hnojivo. Jsem fi z ČR , plátce DPH a poptávám u Vás cenu dolomitu jako hnojivo.Prosím sdělte telefonní kontakt na Vaší firmu. Přeji pěkný den. Petr Doležal.
Dodávka hnojiv a pesticidů 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody až s deseti dodavateli na dodávku hnojiv a agrochemických výrobků, a to na dobu do 31. 3. 2023. Část 1: Hnojiva Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka hnojiv dle specifikace uvedené v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek- viz příloha č. 3 - Hnojiva. Účastníci musí nabídnout ...
Poptáváme Ledek Vápenatý
Poptávám Ledek vápenatý. Asi tak 4 metráky. Děkuji za jakoukoliv odpověď.
Dodávky hnojiv, rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek hnojiv pro potřeby zadavatele, a to jak balených, volně ložených hnojiv, tak hnojiv ve velkoobjemovém balení.
Dodávky atraktant hmyzu
Celé území České republiky dle objednávek zadavatele
Dodávky chemických přípravků
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních a akaricidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních ...
Dodávky chemických přípravků a hnojiv v letech 2022 - 2025
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s max. 10 dodavateli na dodávky chemických přípravků a hnojiv (zejména k zajištění ochrany lesa) pro potřeby zadavatele na místo plnění pro všechny organizační jednotky (divize) zadavatele.
Herbicidy 2021 - 2023
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění chemických přípravků na ochranu rostlin pro potřeby Správy železnic, státní organizace pro období 2021 - 2023.
Poptávám Kainit
Poptávám Kainit, jsem z Malých Výklek 500 kg.
Dusičnan amonný, Itálie
Chtěl bych vědět, zda vyrábíte dusičnan amonný z 26% dusíku a 32% síry. Děkuji
Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin 2021
Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin pro rok 2021. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli přípravků určených pro zemědělské postřiky v následujících skupinách: skupina A: Herbicidy, skupina B: Fungicidy, skupina C: Insekticidy, smáčedla, regulátory růstu.
Chemické prípravky na ochranu lesa a lesných porastov
Predmetom zákazky je dodávka chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a lesných porastov na miesto určenia priebežne počas trvania Rámcovej dohody v množstvách a v kvalite/technických vlastnostiach podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky. Predmet ...
Dodávky chemických přípravků - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních a akaricidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních ...
Herbicidy 2020 - 2021
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění chemických přípravků na ochranu rostlin pro potřeby Správy železnic, státní organizace pro období 2020 - 2021.