Poptávám odvoz dřeva z lesa
Poptávám odvoz dřeva z lesa u Benešova u Prahy
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, VC Malužiná
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Dodatečná těžba dřeva a související činnosti v roce 2019
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období do 31.12.2019.
Harvestorové těžby nahodilé – malý harvestor III.-IV.Q
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“), na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
Výroba dříví harvestorovou technologií 10 000
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“), na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele
Výroba dříví harvestorovou technologií dlouhé dříví
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“), na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele. Zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval technikou umožňující vyrábět a vyvážet výřezy 12 m délky!!.
Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2019 a 2020 - harvestor, HSM
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva HSM s předkacováním a odkorněním • lanování dřeva HSM (přitahování k HSM na delší vzdálenost s kladkou) • lanování dřeva s pojezdem HSM pomocí lan. navijáku • přibližování dřevní hmoty HSM na OM a • těžba dřeva harvestorem s trakčním navijákem do ...
Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2019 a 2020 - motomanuální
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • přibližování dřevní hmoty kolovým traktorem • přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou
Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR - oblast Západ I a Východ I
Předmětem veřejné zakázky je odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu nadzemního vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy, včetně likvidace odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů, zbytků po těžbě a travního odpadu touto ...
Doprava dreva východ OZ Rimavská Sobota
Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na OM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou ...
Výroba dříví harvestorovou technologií pro LZ
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních činností – těžby dříví pomocí technologie harvestorových uzlů, která zahrnuje zejména následující činnosti: - těžbu dřeva včetně druhování a manipulace harvestorem, - vyvezení vytěženého dřeva na odvozní místo vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů, - ukládání klestu na ...
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve
Predmetom zákazky je komplexné spracovanie dreva harvesterovými technológiami v zmysle STN 48 0030 Viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve - ťažba a výroba sortimentov harvestermi a vývoz vývoznými súpravami z porastu na vývozné, alebo odvozné miesto. Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa vykonať aj vývoz zvyškov po ťažbe na ...
Odstranění nepůvodních druhů z lesních porostů - OPŽP
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem v lesních porostech • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem na skalách, včetně úklidu vyřezané hmoty s využitím horolezeckých technik • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • těžba ...
Těžební činnosti 2019-10
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují těžební činnosti, jakož i ...
Úprava koridorov pod 110 kV vedeniami LIFE15NAT/HU/000902
Manažment biotopov v koridore elektrického vedenia 110 kV: Odstránenie krovín a stromov frézovaním, oranie, bránenie pôdy, príprava na sejbu, kosenie a zber poľnohospodárskej plodiny, mulčovanie, výsadba, starostlivosť o sadenice,...
Kontrola a údržba trasy NN vedenia v regióne Košice
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia v celkovej dĺžke cca 845 km ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre región Košice. K rozsahu výkonu kontroly a údržby trasy NN vedenia patria všetky činnosti spojené s prípravou a výkonom ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ  Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 - 2020
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ideo odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu,aby sa uchovala ich biologická ...
Těžební činnosti 2019-08
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují těžební činnosti, jakož i ...
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Lipník nad Bečvou
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 220 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele – divizi Lipník nad Bečvou (lesní správa ...
Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností
Zajištění lesnických činností podle požadavků zadavatele a to: Kategorie 1 Pěstební činnosti Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, vč. dodávek zadavatelem specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností. Kategorie 2 Těžební ...
Zajištění těžebních kapacit 2019 - rámcová dohoda
Předmětem plnění je zajištění dodavatelských těžebních kapacit pro kalamitní těžbu dříví harvestorem a následné soustřeďování dříví pomocí vyvážecí soupravy. Výsledkem řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení prvku soutěže. Veřejná zakázka je členěna na 10 částí dle územně administrativního klíče, v každé části se očekává plnění jednoho ...
Doprava dreva - východ
Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na OM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na VC Drietoma č. 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Lesnické činnosti 2019-06
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...