Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2020 až 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci
Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 21 000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení ...
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič, štátny podnik, Správe lesov Stakčín a jednotlivých výrobných celkov Klenová na rok 2020. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu ...
Mechanizované zpracování klestu 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s drcením klestu a potěžebních zbytků na celkové ploše cca 100 ha pro organizační jednotky zadavatele .
STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - kácení stromů a dřevin
V rámci zakázky bude prováděno kácení a prořez stromů a keřů a odstraňování pařezů na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti SEVEROVÝCHOD, po dobu 48 měsí-ců pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
STC kraj - Oblast JIHOZÁPAD - kácení stromů a dřevin
Předmětem plnění zakázky je provedení kácení a prořez stromů a keřů a odstraňování pařezů na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti JIHOZÁPAD, po dobu 48 měsíců pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
Rámcová dohoda pro těžební činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
Provádění těžebních činností v roce 2020 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.
Rámcová dohoda - Kácení stromů a řez dřevin v MSK 2020-2024
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení kácení stromů a ořez dřevin v Moravskoslezském kraji, odstranění pařezů, štěpkování, likvidace dřevní hmoty a veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů a úpravou terénu kolem silnic I. tříd, dálnic II. tříd, silnic pro motorová vozidla a na pozemcích v majetkové ...
Těžební činnosti harvestorovou technologií - III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace ...
Vykonanie ťažbového procesu na LS Predajná
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na LS Predajná. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2020 – 2024
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na LS Staré Hory. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2020-2022
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na LS Turčianske Teplice. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.
Výroba štěpky s jejím prodejem (DNS)
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je těžba mladých lesních porostů stromovou metodou s následnou výrobou štěpky a prodejem dřevní štěpky. Zpracování plošně poškozených resp. odumřelých mladých porostů. Zadavatel určí konkrétní požadované činnosti, případně další nezbytné požadavky a podmínky ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 ...
Manažmentové opatrenia v chránených územiach Šranecké piesky a Vrchná hora
Predmetom zákazky je realizácia obnovného manažmentu, odstraňovanie náletových a inváznych drevín v chránených územiach Šranecké piesky a Vrchná hora v rámci projektu Interreg V-A SK-AT Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku BLUEHLINGE."
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020-01
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci smluvní územní jednotky Buková (číselný kód zakázky 179301). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, ...
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020-02
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Lesné prieseky - údržba koridorov 22 kV a 110 kV vzdušných vedení
Výkon údržby koridorov 22 kV a 110 kV vzdušných vedení. Hranice koridoru vedenia sú vymedzené hranicou ochranného pásma vzdušného vedenia. Údržba koridoru spočíva vo výkone nasledovných činností: - Ručné, alebo strojné (frézovanie, mulčovanie, kosenie) odstraňovanie porastov, stromov a kríkov rastúcich v koridore vedenia, - Orezávanie korún ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2020 – 2022
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP
Jedná se o pravidelnou těžbu včetně přibližování dřevní hmoty prováděné zadavatelem v rámci LHP. Podrobná specifikace jednotlivých částí zakázky (zejména údaje o množství, čase plnění, předpokládané ceně díla, atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci v části B).
Těžební činnosti harvestorovou technologií
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace ...
Výrub drevín a drvenie drevnej hmoty
Predmetom zákazky s názvom "Výrub drevín a drvenie drevnej hmoty" je zabezpečenie výrubu drevín a drvenie drevnej hmoty v ochrannom pásme dráhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť prevádzkovania dráhy, t.j. výrub drevín, ktoré bezprostredne ohrozujú prevádzku dráhy, znižujú viditeľnosť na dráhe. Podrobný opis predmetu zákazky je ...
Harvestorové těžby – malý harvestor I.Q 2020
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“), na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič, štátny podnik, Správe lesov Ulič a Správe lesov Stakčín a jednotlivých výrobných celkov na rok 2020. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto ...
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Horní Planá v letech 2020-2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 198 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele – divizi Horní Planá.
Přibližování vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP a jeho OP
Dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech, celkem se jedná o 7 částí. Podrobná specifikace jednotlivých částí zakázky (zejména údaje o množství, čase plnění, předpokládané ceně díla, atd.) je uvedena v ...
Realizácia ťažbových prác na LC Budča
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesných celkov Budča I. a II. a Sekier a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce ...