Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Vihorlat na obdobie 2023 - 2026
Opis predmetu zákazky (pre časť 13- VC13 Svetlice je realizácia služieb ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby ...
Muráň
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, ...
Výroba štěpky z dendromasy
Předmětem veřejné zakázky je těžba lesních porostů s následnou výrobou dřevní štěpky v objemu cca 20 000 prm a provádění činností souvisejících.
Kácení dřevin v úseku Olbrachtova - Nové Dvory - zajištění zhotovitele
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele kácení dřevin v úsecích trasy I.D metra v Praze (Olbrachtova) - Nové Dvory a Jáma Rezerva - Nové Dvory (bez). Plnění bude realizována na základě projektové dokumentace zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 ...
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Ulič na roky 2023-2026
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude vykonanie ťažbového procesu na OZ Ulič. Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci technologickú prípravu pracoviska, ťažbu stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto, manipuláciu drevnej hmoty na ...
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Odstránenie sukcesných náletových drevín (SND)
Predmetom zákazky je odstránenie sukcesných náletových drevín (ďalej aj SND) a krovinových porastov v lokalitách Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.
LS Lučenec - VC Lučenec 3
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
VC Danková
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Uzavření rámcových dohod na vyklízení výřezů z porostu lanem navijáku UKT
Jedná se o vyklízení výřezů z porostu lanem navijáku UKT a s přiblížením do vzdálenosti max. 100 m.
Uzavření rámcových dohod na těžbu dřeva motorovou pilou, odkornění
Předmětem veřejné zakázky je zajištění prací spočívajících v těžbě dříví motorovou pilou s následným odkorněním, a to ručním - škrabákem nebo strojním - adaptérem na JMP, případně pouze odkornění, vše v podrobnostech specifikovaných v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zakázka je rozdělena na celkem 6 částí. Podrobná specifikace předmětu ...
Zabezpečení přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací
Udržování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu a volných kruhových ploch a další práce na státních hranicích
Herálec -  práce v lese 2023-2024
dvě části s dílčími názvy: 1) Těžba a soustřeďování dříví:těžba dříví harvestorem a přiblížení forwarderem, těžba dříví JMP + trakční naviják + harvestor _ minimální vytěžené množství bude celkem 800 m3, maximální vytěžené množství bude celkem 7000 m3, těžba dříví JMP + koňský potah+ traktorová vyvážečka, JMP + traktorová vyvážečka, JMP + ...
Lesnické činnosti s prodejem dříví Branná 2023+
Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti zahrnují a) pěstební činnosti vč. dodávek sadebního materiálu a b) těžební činnosti a jsou ...
Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností na období 2023-2027
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby v oblasti lesnických činností: V kategorii Pěstební činnosti Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, vč. dodávek zadavatelem specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních ...
Uzavření rámcových dohod na těžbu harvestorem
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu dříví harvestorem, harvestorem s trakčním navijákem a dokončení přibližování dříví vyvážecím prostředkem s vytříděním sortimentů na OM, vše v podrobnostech specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Rámcové dohody budou uzvařeny vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vzhledem k ...
Ťažbový proces Smižany
Ťažbový proces Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
VC Častovská dolina
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Vihorlat  na obdobie 2023 - 2026
Predmetom zákazky je realizácia služieb ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Východ  na obdobie 2023 - 2026
Opis predmetu zákazky pre časť 23-VC23 Lipová. Predmetom zákazky je realizácia služieb ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v ...
VC 8 Machnáč
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
VC LS Hanušovce  Lipníky
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich ...
VC 1 na LS Klenovec
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich ...
Těžba a přibližování sortimentů lanovkami - opakování zrušených částí
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP s jedním účastníkem bez obnovení soutěže, a to na územních pracovištích Správy Krkonošského národního parku - ÚP Harrachov, ÚP Špindlerův Mlýn, ÚP Černý Důl, ÚP Horní Maršov. Zadavatel připustil plnění zakázky po částech. Celkem se jedná o 6 ...
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2023 pro Lesy ČZU
Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 26.000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Lesy ČZU. Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení klestu na odvozní místo (OM) v celkovém objemu 16.320 m3 za ...