Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite Tŕnie
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesnej správy Budča a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ...
Realizácia služieb v ťažbovom procese Ulič
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Manipulácia dreva na ES Nitrianske Pravno
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb v manipulácii dreva na expedičných skladoch (ďalej len ES) - ES Nitrianske Pravno, ES Topoľčany, ES Veľké Uherce, ES Rimavská Baňa, ES Rimavská Sobota, ES Revúca, ES Tornaľa. Výsledkom bude 7 rámcových dohôd na roky 2023 2026.
Těžební a pěstební práce v lesích 2023-2024
Veřejná zakázka je v souladu s §101 ZZVZ rozdělena na čtyři části s dílčími názvy: 1) Těžba a soustřeďování dříví harvestorovou technologií 2) Těžba dříví ruční a soustřeďování dříví na OM 3) Pěstební práce na LHC Městské lesy Havlíčkův Brod 4) Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Těžební činnost v lesnictví 2023-2024
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou obecně dostupné služby související s těžební činností, tedy s výrobou dříví v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem, kterým jsou Lesy města Olomouce, a.s. (dále jen "Lesy").
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Horní Planá v letech 2023-2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 200 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele - divizi Horní Planá. Z důvodu povahy ...
VC 1, LC Čierňavy, Ľubochňa
Ťažbový proces Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ...
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Mimoň v letech 2023-2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 242 900 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele - divizi Mimoň.
Těžba a přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu a přibližování sortimentů na území KRNAP a jeho OP, a to na všech územních pracovištích Správy KRNAP vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech, celkem se jedná o 24 částí. Podrobná specifikace částí zakázky je uvedena v ...
Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP s jedním účastníkem bez obnovení soutěže, a to na všech územních pracovištích Správy Krkonošského národního parku. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech. Celkem se jedná o 12 částí. Podrobná specifikace částí ...
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2022 na území Městských lesů Chomutov
Provádění lesnických činností, zejména pěstebních a těžebních činností, v roce 2023 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy
Nákladné auto s vlekom
Časť č.1. Nákladné auto s vlekom Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest Mestských lesov s.r.o. B. Bystrica na ES Mestských lesov v Radvani v dĺžkach /8 - 14 m/. Predpokladaný objem cca 57 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť 18 km. Podiel listnatej hmoty cca 70 %. Doporučujeme sa auto so samonavádzacím vlekom / ...
VC 1 na LS Ratková
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Vihorlat na obdobie 2023 - 2026
Predmetom zákazky je realizácia služieb ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
VC Malužiná
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom ...
VC Pruské
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a ...
VC Zázrivá
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom ...
VC Beluša
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom ...
VC Turčianske Teplice
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom ...
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Východ  na obdobie 2023 - 2026
Predmetom zákazky je realizácia služieb ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
VC Čadca
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a ...
Uzavření rámcových dohod na přibližování sortimentů lanovkami na ÚP33, ÚP36
Jedná se o uzavření rámcové dohody na těžbu a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP, a to na Územním pracovišti Špindlerův Mlýn a Horní Maršov vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže.
Uzavření rámcových dohod - těžba a přibližování na OM na ÚP31, ÚP32
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na těžbu a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP, a to na Územním pracovišti Harrachov a Rezek vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Podrobná specifikace zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Zajištění těžební činnosti pro lesy Města Krupka - II. vyhlášení
Předmět veřejné zakázky spočívá v poskytování služeb těžby dříví: strojní těžba nebo těžba ručním nářadím výběrem jednotlivých stromů i plošnou sečí v porostech věku nad 40 let, odvětvení, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou vzdálenost 300 m, ukládání dohrání na ...
Těžební činnost na území NPČS v roce 2022 a 2023 motomanuální
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace • přibližování dřevní hmoty kolovým traktorem • přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou