Zber krmovín pre OZ Ulič na rok 2023
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v poľnohospodárskej výrobe na nasledovné činnosti: A.VÝROBA SENÁŽÍ: -kosba lucerny na ploche 75 ha -kosba ďatelinotrávy na ploche 126 ha -kosba trvalotrávnatých plôch na ploche 200 ha Predpokladaný termín vykonania prvej kosby: 5. - 6. mesiac -kosba lucerny na ploche 75 ha -kosba ďatelinotrávy na ...
Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
Starostlivosť o TTP 2023 na OZ Gemer
Predmetom zákazky sú služby súhrne nazývané výroba sena pozostávajúce z nasledovných úkonov: -Kosenie položka 001 - vykonávané vlastným mechanizačným prostriedkom UKT- univerzálny kolesový traktor a vlastným neseným náradím -Sušenie pokosenej trávy položka 002 vykonávané za pomoci vlastných mechanizačných prostriedkov- UKT + hrabačky rôznych ...
Sklizeň TTP a výroba objemných krmiv v letech 2021 - 2022
Předmětem plnění VZ jsou služby spočívajících v realizaci prací pro sklizeň trvalých travních porostů (dále jen „TTP“) a výrobu objemných krmiv v režimu ekologického zemědělství v letech 2021 - 2022 pro potřeby organizační jednotky zadavatele - divizi zemědělské výroby. Zadavatel se rozhodl z důvodu charakteru služeb rozdělit předmět plnění VZ na ...
Práce postřikovače s dovozem vody
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení služeb Práce postřikovače s dovozem vody. Jedná se o kvalitní aplikace přípravků na ochranu rostlin s dovozem vody na rok 2021 až 2023. Rozsah provedení postřiků na kalendářní rok je cca 9 000 ha ošetřované plochy dle potřeby a vývoje porostu za daný rok. Uvedené služby budou plněny dle aktuální potřeby ...
Údržba TTP v roce 2020
Předmětem plnění VZ jsou služby spočívajících v realizaci prací pro údržbu trvalých travních porostů v režimu ekologického zemědělství (dále jen „TTP“) s odvozem travní hmoty v roce 2020 na celkové výměře až 483,74 ha pro potřeby organizační jednotky zadavatele - divize zemědělské výroby, divize Hořovice, Plumlov a Mimoň.
Sklizeň TTP a výroba objemných krmiv v roce 2020
Předmětem plnění VZ jsou služby spočívajících v realizaci prací pro sklizeň trvalých travních porostů a výrobu objemných krmiv v režimu ekologického zemědělství v roce 2020 na celkové výměře až 2 300 ha pro potřeby organizační jednotky zadavatele - divize zemědělské výroby.
Poľnohospodárske práce v k.ú. Želiezovce v rokoch 2020 – 2021
Predmetom zákazky sú poľnohospodárske práce v k.ú. Želiezovce v rokoch 2020 - 2021 na pozemkoch s parcelnými číslami 4290/1, 4296/1, 4299/1, 4301/1, 4301/39, 4301/42 a 4310 o celkovej výmere 92,06 ha. Poľnohospodárske práce zahŕňajú technologický postup pestovania poľnohospodárskych plodín ozimnej pšenice, repky olejnej a hrachu siateho s ...
Poptávám orbu
Poptávám orbu cca 100m2. Lokalita Kojetín II - Popůvky.
Poptávám seno a ječnou slámu
Poptávám seno 10 ks balíků a ječnou slámu 5 ks balíků s dopravou, okres Tábor. Cena 20 000.
Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou: I. časť Poľnohospodárske služby súvisiace s pestovaním kukurice II. časť Kosenie obilia III. časť Iné práce súvisiace s prípravou pôdy (diskovanie)
Poľnohospodárska činnosť v k.ú. Želiezovce v rokoch 2018-2019
Predmetom zákazky sú poľnohospodárske práce v katastrálnom území Želiezovce na obdobie rokov 2018 2019 na pozemkoch s parcelnými číslami 4290/1, 4296/1, 4299/1, 4301/1, 4301/39, 4301/42, 4310 o celkovej výmere 92,06 há. Poľnohospodárske práce zahŕňajú technologický postup pestovania poľnohospodárskych plodín ozimnej pšenice, repky olejnej a hrachu ...
Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě 2017-2022 - opakované zadávací řízení
Předmětem této veřejné zakázky je šestiletá intenzivní obnovní péče na vybraných územích národního významu. Na nelesních plochách bude provedena podstatná redukce invazních druhů, mozaiková seč, pastva ovcí a koz a drobné výsadby stanovištně původních dřevin a budou vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj žádoucích společenstev. Z lesnických ...
Poľnohospodárske služby
Predmetom zákazky sú poľnohospodárske služby pozostávajúce z prípravy pôdy, zo zasiatia, prihnojenia a chemického ošetrenia poľnohospodárskych plodín, žatevných prác, z výroby krmív (senáž, seno) a ostatných poľnohospodárskych služieb. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Údržba vybraných cenných území ve správě Ústeckého kraje řízenou pastvou v roce 2017 - 2019
Předmětem plnění realizace řízené pastvy ovcí a koz na vybraných zvláště chráněných územích a dalších cenných lokalitách Ústeckého kraje v okrese Litoměřice v roce 2017 - 2019. Pastva představuje na lokalitách, kterých se vypisovaná zakázka týká, tradiční a v minulosti zaniklý způsob obhospodařování pozemků, a je podmínkou zachování předmětu ...
Poptávám balíky sena a slámy
Poptávám kulaté a hranaté balíky sena a slámy. Množství 3.000 tun. Děkuji.
Poľnohospodárske služby
Predmetom zákazky sú poľnohospodárske služby pozostávajúce z prípravy pôdy, zo zasiatia, prihnojenia a chemického ošetrenia poľnohospodárskych plodín, žatevných prác, z výroby krmív (senáž, seno) a ostatných poľnohospodárskych služieb. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám odslizení řepkového oleje
Poptáváme degumming řepkového oleje ppm 300 na ppm 10 předpokládané množství:5000 mt/měsíc v případě zájmu sdělte prosím lokalitu,denní výkon,cenu za 1 mt
Měření zásob porostních skupin průměrkováním
Předmětem plnění veřejné zakázky je měření zásob porostních skupin průměrkováním naplno dle technických požadavků VLS ČR, s.p. na ploše cca 400 ha.
Modernizácia fariem B.C.INVEST, a.s.-Výsadba
výsadba viniča+oplotenie-výkaz výmer je súčasťou súťažných podkladov
Modernizácia fariem - výsadba - EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o.
Výsadba a služby spojené s výsadbou pre spoločnosť EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. Podrobný opis sa nachádza v príslušnej časti týchto súťažných podkladov.
Modernizácia fariem - výsadba- Lignum s.r.o.
Výsadba a služby spojené s výsadbou pre spoločnosť Lignum, s.r.o.
Modernizácia fariem - výsadba - Agrovera s.r.o.
Výsadba a služby spojené s výsadbou pre spoločnosť Agrovera s.r.o.
Rekonštrukcia a výsadba ovocného sadu
Ide o rekonštrukciu a výsadbu ovocného sadu - na ploche 5 há.
Ovocný sad
Predmetom zákazky je výsadba ovocného sadu, najmä 1. Predvýsadbová príprava, výsadba ovocných výpestkov, 2. Ošetrovanie v roku výsadby, 3. Ošetrovanie v prvom roku po výsadbe, 4. Ošetrovanie v druhom roku po výsadbe, 5. Ošetrovanie v treťom roku po výsadbe, 6. Výstavba oplotenia ovocného sadu, 7. Odstránenie náletu divorastúcich krovín, ...