Zajištění péče o kvalitu vody rybníka Rosnička v období 2022-2023
Předmět veřejné zakázky je zajištění souborů úkonů k zajištění péče o kvalitu vod rybníka Rosnička. Dílo spočívá v provedení těchto dodávek, prací a činností: - provádění pravidelných kontrol stavu, - péče o litorální plochy, - aplikace bakterií jarní, - aplikace bakterií letní, - aplikace OXYHUM, - péče a čištění areátoru, ...
Údržba vodních prvků a vrtů minerální vody v Poděbradech
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména udržování zařízení určených k využívání a ochraně zdrojů minerální vody, správa a údržba vodních prvků ve vlastnictví nebo správě zadavatele a pohotovost pro případ jejich poškození.
Buzice - Revitalizace údolní nivy řeky Lomnice v k.ú. Buzice
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v užším řízení, jejímž předmětem je revitalizace údolní nivy řeky Lomnice v k.ú. Buzice. Cílem je výrazně zvýšit ekologickou diverzitu údolní nivy a zlepšit odtokové poměry v zastavěné části ...
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe
Spolupráce zhotovitele při zajišťování technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) nad vodními díly, k nimž vykonává zadavatel práva vlastníka (dále jen VD). Rozsah TBD je stanoven zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu ...
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem LB
Správa a výkon dalších práv a povinností dle platných provozních řádů vodního díla „Ústí nad Labem, levý břeh - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi“ období mimo povodeň, při nebezpečí povodně, při povodni, po povodni a při mimořádných událostech.
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem LB
Správa a výkon dalších práv a povinností dle platných provozních řádů vodního díla „Ústí nad Labem, levý břeh - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi“ období mimo povodeň, při nebezpečí povodně, při povodni, po povodni a při mimořádných událostech.
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem LB
Správa a výkon dalších práv a povinností dle platných provozních řádů vodního díla „Ústí nad Labem, levý břeh - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi“ období mimo povodeň, při nebezpečí povodně, při povodni, po povodni a při mimořádných událostech.
Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko
Správa a výkon dalších práv a povinností dle platných provozních řádů vodních děl: PPO Lovosice a PPO Píšťany a podle Programu TBD PPO Lovosicko – průmyslová zóna Lovosice, Píšťany v období mimo povodeň, při nebezpečí povodně, při povodni, po povodni a při mimořádných událostech. Bližší informace viz zadávací dokumentace.
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Předmětem zakázky je provádění technicko-bezpečnostního dohledu (dále jen TBD) nad vodními díly (dále jen VD) ve správě Povodí Ohře v letech 2015 až 2017. Technicko-bezpečnostní dohled je definován v § 61 a § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a dále je rozveden a upřesněn ve vyhlášce č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním ...
Digitální povodňový plán ORP Ostrava
Předmětem této veřejné zakázky je vypracování digitálního povodňového plánu (dále též jen "dPP") obce s rozšířenou působností (dále též jen "ORP") Ostrava v rámci projektu "Protipovodňová opatření ve městě Ostrava". Zpracování digitálního povodňového plánu ORP Ostrava bude zahrnovat vypracování digitálního povodňového plánu města Ostrava a ...
Poptávám dodavatele kaprů
Poptávám dodavatele kaprů k1,k2 na jaro co nejblíže k Plzni.
Kraj živých vod II.
V rámci zakázky bude provedena obnova 5 pramenů na území působnosti MAS 21, o. p. s. - Obnova pramene Křižovatka, Obnova kyselky jedlová u Staré Vody, Obnova pramene Richard v Lázních Kynžvartu, Obnova farní studny v Dolním Žandově, Obnova pramene Tři Sekery
Poptávám rybí násady
Koupím násadu amura.15ks,do1,5kg.
Smědá, Černousy, Višňové, Víska, obnova vodního toku, ř. km 0,19-16,63
Předmětem plnění veřejné zakázky je Zhotovení díla: „Smědá, Černousy, Višňové, Víska, obnova vodního toku, ř. km 0,19-16,63“
Poptávám dodavatele živých ryb
Poptávam živou rybu kapra K2 o 5000ks. Dále Amura bíkého o váze cca 0,2Kg a o 1000ks a Tolstolobika bílého o váze 3 - 5kg a o 10ks. Možno i lína o váze 0,1kg a 1000ks. Poptávám dále odvoz těchto ryb do Rakovníka
Ryby, Nigérie
Hledám dobrého dodavatele kvalitních ryb. Sdělte mi druhy, které jsou k dispozici, také ceny.
Násadové ryby, Německo
Hledám dodavatele živých násadových ryb, obzvláště candátů asi 400-500 kg ročně. Prosím o nabídky.
KOREA; Živí úhoři
Naše firma importuje živé úhoře z celého světa do Koreje od roku 1997. Potřebujeme 10.000 kg živých pěstovaných úhořů velikosti 200 g až 600 g každý týden. Můžete-li dodávat úhoře do Koreje, pošlete mi prosím nabídku.
Vysazení a monitoring rybí obsádky jezera Most v letech 2011 - 2013.
Předmětem plnění je vysazení a monitoring rybí obsádky jezera Most v letech 2011 až 2013 s roční periodicitou, podle standardní Metodiky odlovu a zpracování vzorků ryb stojatých vod, vydané Výzkumným ústavem vodohospodářským.
NĚMECKO; Rybářské příslušenství
Poptávám dodavatele rybářského náčiní, rybářského příslušenství.
Hledám dodavatele násad kapra
Hledám dodavatele násad kapra K1, K2 co nejblíže Jeseníku
RAKOUSKO; Živí kapři
Poptáváme živé kapry.
Vysazení a monitoring rybí obsádky jezera Most v letech 2011 - 2013.
Předmětem plnění je vysazení a monitoring rybí obsádky jezera Most v letech 2011 až 2013 s roční periodicitou, podle standardní Metodiky odlovu a zpracování vzorků ryb stojatých vod, vydané Výzkumným ústavem vodohospodářským.
NIGÉRIE; Ryby
Poptáváme velké množství ryb.
Poptáváme dodavatele olihňové moučky
Výrobce rybích návnad a nástrah poptává do své výroby a pro další prodej: OLIHŇOVÁ MOUČKA - 5 tun Požadujeme prvotřídní kvalitu, silnou vůni. Prosíme o zaslání vzorků.