Poptávám 400 kg brambor na uskladnění
Poptávám 400 kg brambor na uskladnění.
Zemiaky
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Školní projekt - Ovoce a zelenina do škol 2022/2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží a služeb v rámci plnění doprovodného vzdělávacího opatření v části Školního projektu - Ovoce a zelenina do škol v školním roce 2022/2023 realizovaný dle nařízení vlády č. 74/2017 Sb, v platném znění v souladu s cíli školního projektu dle Strategie České Republiky pro implementaci školního projektu na ...
Dynamický nákupní systém na dodávky v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky ovoce, zeleniny a výrobky z ovoce a zeleniny které mohou být předmětem dodávek projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a to včetně doprovodných vzdělávacích opatření, které jsou součástí projektu „Ovoce a zelenina do škol“.
Dynamický nákupní systém na dodávky v rámci projektu: Ovoce a zelenina do škol
Zadavatel zavádí DNS na dodávky ovoce a zeleniny do škol. Zadavatel uvádí, že jednotlivé druhy požadovaných produktů ovoce a zeleniny do škol, které bude zadavatel v průběhu DNS poptávat od dodavatelů, jsou vymezeny Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb. v platném znění. Bližší specifikace dodávek a podmínky dodávek jsou uvedeny v zadávací ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na štrnásť samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina 2. Chlieb a pečivo 3. Mlieko a mliečne výrobky 4. Bravčové mäso -čerstvé 5. Hydina čerstvé mäso 6. Hovädzie mäso čerstvé 7. Mäsové ...
Mrazené výrobky a chladené zemiaky
Nákup potravín pre Správu zariadení sociálnych služieb v Nitre. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí: 1. Mrazené výrobky a chladené zemiaky. 2. Hydina. 3. Ryby. 4. Zelenina. 5. Koreniny.
Dodávky v rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol doprovodná vzdělávací opatření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kvalitního čerstvého ovoce, zeleniny a exotických plodů do škol na území České republiky v rámci doprovodného vzdělávacího opatření v rámci projektu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) s názvem „Školní projekt Ovoce a zelenina do škol“, a to na základě aktuálních potřeb zadavatele. Zadavatel se ...
Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie
Dodávka potravín pre 27 školských jedální pri materských školách a pri mestských detských jasliach v Banskej Bystrici
Zelenina a ovocie
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 26 častí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky.
Zemiaky
Predmetom zákazky je dodávka potravín - zemiaky, mrazená hydina a ryby, vajcia, sterilizované ovocie a zelenina, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky ...
Dynamický nákupní systém na dodávky v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky ovoce, zeleniny a výrobky z ovoce a zeleniny které mohou být předmětem dodávek projektu „Ovoce a zelenina do škol“ podle aktuálně platné legislativy, a to včetně doprovodných vzdělávacích opatření, které jsou součástí projektu Ovoce a zelenina do škol.
Poptávám sadbový česnek
Poptávám sadbový česnek - Havran.
Poptáváme okurky nakládačky
Prosím lze si tento týden odebrat v Kupařovicích okurky nakládačky nejmenší velikosti v množství 12 - 15 kg? Prosím sdělte nám laskavě místo a čas, kde by bylo možné odběr uskutečnit. Z důvodu jiných povinností bychom přivítali termín ve čtvrtek 8. nebo následující sobotu až pondělí. Děkuji za vyhovění. V.Váňa
Poptávám dodavatele krouhaného zelí
Hledáme dodavatele krouhaného zelí, do našeho stánku s rychlým občerstvením. Jednalo by se o cca 120-150 kg týdně. Děkuji Bartáková
Čerstvé ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov s určením pre stravovacie zariadenia verejného obstarávateľa za účelom prípravy pokrmov pre pacientov a zamestnancov, v predpokladaných objemoch, v sortimente a v čase, v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava a vykládka v mieste ...
Potraviny
Predmetom obstarávania je dodanie čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov
Logický celok č. 1 Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie
Dodávka potravín pre 27 školských jedální pri materských školách a pri mestských detských jasliach v Banskej Bystrici
Poptávám krouhanku
Poptávám zelí krouhanku. Jaká je jeho cena a balení? Děkuji Krpcová
Poptávám brambory, varný typ C
Poptávám brambory, varný typ C. Stálý odběr většího množství pro výrobu hranolek.
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodanie potravín ovocia a zeleniny, pekárskych výrobkov, mrazených výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov pre potreby oddelenia liečebnej výživy a stravovania Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 8 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac ...
Dodávka ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny
Dodanie potravín pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky vrátane jeho účelových zariadení v súlade so zákonom č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Potravinový kódex) a súvisiacimi právnymi predpismi.
Čerstvé ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov s určením pre stravovacie zariadenia verejného obstarávateľa za účelom prípravy pokrmov pre pacientov a zamestnancov, v predpokladaných objemoch, v sortimente a v čase, v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava a vykládka v mieste ...
Zelenina a ovocie
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 24 častí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky.
Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie
Dodávka potravín pre 27 školských jedální pri materských školách a pri mestských detských jasliach v Banskej Bystrici