Poptávám brambory, varný typ C
Poptávám brambory, varný typ C. Stálý odběr většího množství pro výrobu hranolek.
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodanie potravín ovocia a zeleniny, pekárskych výrobkov, mrazených výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov pre potreby oddelenia liečebnej výživy a stravovania Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 8 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac ...
Dodávka ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny
Dodanie potravín pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky vrátane jeho účelových zariadení v súlade so zákonom č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Potravinový kódex) a súvisiacimi právnymi predpismi.
Čerstvé ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov s určením pre stravovacie zariadenia verejného obstarávateľa za účelom prípravy pokrmov pre pacientov a zamestnancov, v predpokladaných objemoch, v sortimente a v čase, v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava a vykládka v mieste ...
Zelenina a ovocie
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 24 častí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky.
Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie
Dodávka potravín pre 27 školských jedální pri materských školách a pri mestských detských jasliach v Banskej Bystrici
Poptávám zelí na krouhání
Poptávám zelí na krouhání v okolí Příbrami.
Potraviny - Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na deväť samostatných častí: 1. časť: Potraviny Ovocie a zelenina 2. časť: Potraviny Čerstvé mäso 3. časť: Potraviny Mäsové výrobky 4. časť: Potraviny Mrazené mäso 5. časť: Potraviny ...
Suroviny pre výskum – šťavy, ovocie, zelenina, rastliny
Predmetom zákazky je dodávka štiav, ovocia, zeleniny a rastlín vrátane balenia a dodania na miesto realizácie podľa požiadaviek . Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch .
Čerstvá zelenina
Základné potraviny pre Mesto Komárno " Logický celok č. 1 Čerstvá zelenina Logický celok č. 2 Čerstvé ovocie Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 4 Mlynské výrobky Logický celok č. 5 Pekárenské výrobky Logický celok č. 6 Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky Logický celok č. 7 Rybie mäso
Suroviny pre výskum – šťavy, ovocie, zelenina, rastliny
Predmetom zákazky je dodávka štiav, ovocia, zeleniny a rastlín vrátane balenia a dodania na miesto realizácie podľa požiadaviek . Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch .
Poptávám krouhané zelí
Koupím 10kg krouhaného zelí.
Poptávám sadbový česnek
Poptávám sadbový česnek.
Poptávám okurky nakladačky
Poptávám okurky nakladačky 7-9cm, cca 20 kg.
Poptávám krouhané zelí
Sháním krouhané zelí 3x 15 kg v okolí Brandýsa nad Labem.
Poptávám zelí na krouhání
Poptávám prodej zimního zelí na krouhání v množství asi 20 kg. Vlastní odběr (Praha Suchdol a okolí).
Poptávám dodavatele brambor
Poptávám dodavatele brambor. Děkuji.
Poptávám dodávku loupaných syrových brambor
Poptávám dodávku loupaných syrových brambor pro školní jídelnu Hlinsko v Čechách. Jedná se o dodávku loupaných syrových brambor od září 2016 cca 400kg na den - dle potřeby. Děkuji.
Poptávám dodavatele zeleniny
Poptávám dodavatele zeleniny. Odběr týdně 50 kg brambor a 10 kg cibule plus ostatní zeleniny (mrkev, okurek, paprika, rajčata, atd.). Nutnost dovozu na Zámečnickou ulici ve Znojmě.
Dodávka potravin – ovoce a zelenina
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na nákup potravin (ovoce a zelenina) pro zařízení školního stravování Opava a to na období 4 let. Dodávky potravin budou probíhat 12 měsíců ve školním roce (od září do června, v omezeném provoze v červenci a srpnu).
Poptávám dodavatele ovoce a zeleniny
Hledám dodavatele ovoce a zeleniny pro malou prodejnu asi 30 km jižně od Brna. S pravidelným dovozem za příznivé ceny.
Poptáváme dodavatele konzumních brambor
Poptáváme dodavatele konzumních brambor a cibule na uskladnění. Odběr: 5- 10 tun měsíčně.
Poptávám krmné brambory
Poptávám krmné brambory. Děkuji.
Zpracovatelé čerstvých potravin, Španělsko
Jsme sdružení profesionálních španělských pěstitelů ovoce a zeleniny a měli bychom zájem o kontaktování potravinářských firem na zpracování čerstvých potravin ve vaší zemi. Děkuji.
Dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 6 častí: 1.dodávka ovocia a zeleniny, 2. dodávka chleba a pekárenských výrobkov, 3. dodávka mäsa a mäsových výrobkov, 4. dodávka mrazenej zeleniny, výrobkov a rybieho filé, 5. dodávka trvanlivých ...