Poptávám krmné obilí
Potřebuji krmné obilí: ječmen, pšenici...
Poptávám krmnou pšenici
Poptávám 150 kg krmné pšenice.
Seno 2x pre správu chovu koní na rok 2023
Predmetom zákazky je nákup lúčneho sena pre chov koní v Dobšinej vrátane dopravy na miesto určenia - HD v Dobšinej. Seno má byť lisované , dobre usušené, bez plesní. Celkové predpokladané odobraté množstvo bude 700 q Miesto dodávky / Dobšiná / a presné množstvo tovaru budú uvedené vo vystavenej objednávke
Poptávám brambory konzumní
Brambory na konzumaci, s dovozem.
Ovocie a zelenina
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa, ktorý bude dodávať ovocie a zeleninu pre stravovacie zariadenie DONsP Dolný Kubín od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody na obdobie 12 mesiacov.
Bio olejnatá semena, Německo
V České republice hledáme dodavatele, který nám dokáže dodat olejnatá semena v bio kvalitě ve stálé kvalitě a množství pro naši lisovnu. Lněné semínko hnědé, zlaté lněné semínko, mák, řepka semena (bez genetického inženýrství), konopné semeno, slunečnicové semeno, lněná semena.
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Opakovaná výzva - Cibuľa, zemiaky
Predmetom zákazky je dodanie potravín - cibuľa, zemiaky pre Školskú jedáleň pri Materskej škole 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany.
Zelenina a ovocie II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Seno a slama pre správu chovu koní na rok 2023
Predmetom zákazky sú Služby, Predmetom zákazky je nákup lúčneho sena pre chov koní v Dobšinej vrátane dopravy na miesto určenia - HD v Dobšinej. Seno má byť lisované , dobre usušené, bez plesní. Celkové predpokladané odobraté množstvo bude 3300 q Slama , lisovaná v balíkoch, suchá bez plesní vrátane dopravy na HD chovu koní v Dobšinej. Celkové ...
Zelenina a ovocie
Dodávka zeleniny a ovocia do školskej jedálne s dovozom.
Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina, kyslá kapusta
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a kyslej kapusty podľa podmienok uvedených v Prílohe č.3 - Rámcovej dohode na dodanie potravín. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v Prílohe č.2 Špecifikácia predmetu obstarávania s cenami položiek. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je doprava, vykládka v mieste ...
Ovocie a zelenina
Podrobný opis zákazky sa nachádza v prílohách Výzvy na predkladanie ponúk: Súťažné podklady, sumarizačná tabuľka
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky čestvého ovocia, zeleniny a zemiakov pre CSS Park Čadca, prevádzka Vysoká nad Kysucou.
Čerstvé ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodávka: - čerstvého ovocia a zeleniny - mrazených potravín vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania (platí pre obidve časti). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky
Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa opisu predmetu zákazky a špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej ...
Zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre Špecializované zariadenie Tereza
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto podľa priloženej špecifikácie (príloha č. 1 Výzvy).
Dodávanie zeleniny a ovocia do ŠJ
Predmetom obstarávania je dodávanie ovocia a zeleniny do školskej jedálne, Račianska 105, v Bratislave Dodávanie sa bude uskutočňovať na základe objednávok. Vybraný bude 1 uchádzač s najnižšou cenou. Úspešný uchádzač bezodkladne po oznámení výsledku verejného obstarávania predloží návrh rámcovej dohody.
Mrazené ryby, zelenina a polotovary
Mrazené ryby, zelenina a polotovary
Luštěniny - čočka velkozrnná - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 1 000 tun čočky velkozrnné (dále také „čočka“), b) ochraňování 1 000 tun čočky. Čočka bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje prostřednictvím hmotných rezerv ...
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, zemiaky a zemiakové výrobky
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, zemiaky a zemiakové výrobky
Čerstvá zelenina , ovocie a šampinóny na rok 2023
Čerstvá zelenina , ovocie a šampinóny
Zelenina a ovocie
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku na dodanie tovaru: Zelenina a ovocie, predmetom ktorej bude: dodanie tovaru v zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve a za podmienok uvedených v návrhu rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve.
Zelenina a ovocie
Obstaranie potravín v rozsahu CPV