DNS Krmivá na roky 2023-2027
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: DNS Krmivá 2023-2027. Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je dodanie tovaru krmív pre zvieratá pre jednotlivé organizačné zložky verejného ...
Laboratórne zvieratá, krmivo a podstieľky
Predmetom zákazky je dodanie laboratórnych zvierat, krmiva pre zvieratá a podstieľky podľa prílohy č. 1 Výzvy.
Hovädzie mäso na kŕmne účely pre mäsožravé zvieratá
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto do-dania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov krmív realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejné-ho obstarávateľa.
Dieta pro laboratorní zvířata 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem budou dodávky diety (krmiva) pro chov laboratorních zvířat, včetně balení a ošetření krmiva dle potřeb Zadavatele a dopravy krmiva do místa plnění veřejné zakázky specifikovaného v ...
Dodávky krmiva pro Zoo Praha - hlodavci 1 IV
Předmětem plnění celé veřejné zakázky jsou dodávky různých druhů krmiv pro Zoo Praha.
Dodávky krmiva - RYBY Mořské 2022 II
Předmětem plnění celé veřejné zakázky je dodávka krmiva pro Zoo Praha. Tato část se týká dodávek mořských mražených ryb a dalších rybích produktů.
Krmiva a krmné komponenty pro zvířata
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku krmiv a krmných komponentů pro hospodářská zvířata a zvířata v experimentech.
Dodávky krmiva pro Zoo Praha - hlodavci 1 III
Předmětem plnění celé veřejné zakázky jsou dodávky různých druhů krmiv pro Zoo Praha.
Dodávky krmiva - RYBY Mořské 2022
Předmětem plnění celé veřejné zakázky je dodávka krmiva pro Zoo Praha. Tato část se týká dodávek mořských ryb.
Dodávky krmiva pro Zoo Praha - HLODAVCI 1
Předmětem plnění celé veřejné zakázky jsou dodávky různých druhů krmiv pro Zoo Praha.
Dodávky krmiva pro Zoo Praha
Předmětem plnění celé veřejné zakázky jsou dodávky různých druhů krmiv pro Zoo Praha.
Dodávka kŕmnych zmesí pre chov
Požadovaná kŕmna zmes pre chov a odchov, ktorá sa má používať pri experimentoch s nosnicami. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky
Poptáváme dodavatele chovatelských potřeb
Poptáváme krmiva a vitamínové přípravky pro hospodářská zvířata. Dobrý den, máme v městysi Větrný Jeníkov smíšenou prodejnu s průmyslovým zbožím - vedeme i krmiva pro hospodářská zvířata spolu s vitamínovými přípravky. Byla by možnost od vás něco odebírat jako z velkoobchodu? Mohli bychom obdržet přístupové údaje k vašim výrobkům a jejich ...
Dodávka enzymatickej zmesi
Optimalizácia systémov výživy nosníc a prípravy krmív s využitím enzymatických prípravkov na zvýšenie efektivity chovu nosníc a kvality produkcie vajec pre potravinársky priemysel. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Dodávka kŕmnych zmesí pre chov
Požadovaná kŕmna zmes pre chov a odchov, ktorá sa má používať pri experimentoch s nosnicami. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky
Dodávky krmiva pro Zoo Praha
Předmětem plnění celé veřejné zakázky je dodávka krmiva pro Zoo Praha.
Dodávka krmiva pro ZOO Praha
Předmětem plnění celé veřejné zakázky je dodávka krmiva pro Zoo Praha.
Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení hospodářských zvířat pro rok 2020-2021
Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení hospodářských zvířat pro rok 2020-2021. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli krmných komponentů pro krmení hospodářských zvířat. Zakázka je rozdělena na 6 částí. 1.Minerální krmiva pro prasata 2.Startér pro telata (krmení telat od 1. týdne věku) 3.Startérová ...
Rámcová dohoda na dodávky sójového a řepkového extrahovaného krmného šrotu
Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na dodávky šrotů, na základě které budou realizována v intervalu cca 1 měsíc jednotlivá dílčí plnění dodávek pro každou část veřejné zakázky samostatně podle potřeb zadavatele. Realizace bude probíhat na základě elektronické výzvy k podání nabídek dle § 135 ZZVZ- Postup s obnovením soutěže mezi ...
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2020-2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním účastníkem na dodávku granulovaného krmiva pro chov pstruhů. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále poskytování poradenského a konzultačního servisu souvisejícího s dodávkou granulovaného krmiva v rozsahu cca 30 hodin za rok. S vybraným účastníkem bude uzavřena rámcová smlouva na ...
Krmiva a krmné komponenty pro zvířata
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod s více dodavateli na dodávku krmiv a krmných komponentů pro hospodářská zvířata a zvířata v experimentech. Zakázka je rozdělena na části.
Poptávám obilí pro slepice
Poptávám 100 Kg obilí pro slepice i s dovozem na místo Rajnochovice č.6. Platba v hotovosti na místě. Děkuji. Hafincová Hana.
Dodávka enzymatickej zmesi
Optimalizácia systémov výživy nosníc a prípravy krmív s využitím enzymatických prípravkov na zvýšenie efektivity chovu nosníc a kvality produkcie vajec pre potravinársky priemysel. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Dodávka kŕmnych zmesí pre chov
Požadovaná kŕmna zmes pre chov a odchov, ktorá sa má používať pri experimentoch s nosnicami. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Poptáváme dodavatele kukuřičné siláže
Poptáváme dodavatele kukuřičné siláže. Množství: 1.000 t Termín: červenec - srpen 2018.