Sháním králíky samice na chov
Sháním králíky samice na chov v okolí Bernartic a Milevska.
Laboratórne zvieratá, krmivo a podstieľky
Predmetom zákazky je dodanie laboratórnych zvierat, krmiva pre zvieratá a podstieľky podľa prílohy č. 1 Výzvy.
Odchyt zvířat včetně ustájení a souvisejících služeb
Monitorování výskytu, odchyt, převoz, ustájení a zabezpečení zvířat v útulku včetně zajištění veterinární péče pro zvířata odchycená na území města Litoměřice se zvláštním zřetelem na regulaci výskytu toulavých koček a psů. Poskytované služby se vztahují primárně k různým druhům zvířat v lidské péči (v zájmovém chovu), a to převážně psů a koček, ...
Dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl 2022-2024
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu dvou let (dvaceti čtyř po sobě jdoucích kalendářních měsíců), která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací ...
LF HK - Rámcová dohoda na dodávky malých laboratorních zvířat
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou ...
LF HK - Rámcová dohoda na laboratorní králíky
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky laboratorních králíků včetně balení, přepravy a péče o zvířata během ...
Dodávky malých laboratorních zvířat
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich částí jsou postupné dodávky malých laboratorních zvířat potřebných pro Centrum experimentální medicíny IKEM v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky, resp. předpokládané hodnoty příslušné části veřejné ...
Dodávka laboratorních hlodavců IV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena s více účastníky na ...
Dodávky bažantí zvěře pro LZ Konopiště (rámcová dohoda)
Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky bažanta obecného (Phasianus colchicus) v různém stáří dle potřeb bažantnice. Konkrétní počet kusů a stáří bažantí zvěře poptávané v rámci této části veřejné zakázky bude vždy specifikován v zadávacích podmínkách každého minitendru.
Dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl 2020-2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých dílčích veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Rámcová dohoda bude ...
Dodávka laboratorních hlodavců 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena s více účastníky na ...
Provoz odchovny a monitoring tamní populace, posilující odchovy pro Zlatý potok
Náplní zakázky je komplexní zajištění odchovů perlorodky říční a následná péče o odchované perlorodky. Cílem zakázky je získání mladých perlorodek k pozdějšímu posílení populace na Zlatém potoce.
Dodávka laboratorních hlodavců II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Tomuto zadávacímu řízení předcházelo zadávací ...
Odchov bažantov v sezóne 2018
Predmetom zákazky je odchov jednodňových bažantích kurčiat dodávateľom služieb do veku šiestich týždňov veku bažantov. Jednodňové bažantie kurčatá dodá objednávateľ dodávateľovi služieb v množstve 25.000 kusov v roku 2018 na bažantej farme Beluja ( k.ú. Čelovce, okres V. Krtíš). Množstvá bažantích kurčiat v jednotlivých várkach budú dodávané s ...
Dodávka laboratorních hlodavců
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody.
Poptávám štěně Jorkšírského teriera
Poptávám štěně Jorkšírského teriera.
Poptávám samici opice Malpy
Poptávám samici opice Malpy.
Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava
Veřejná zakázka je členěna na 2 části, kdy dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku do kterékoliv části. Část 1 – ODCHOV - Předmětem veřejné zakázky je odchov perlorodky říční in situ pro jeden rok s výstupem 72 500 ex. juvenilních perlorodek. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 5 – Projektová dokumentace a v příloze č. 1 ...
Poptávám malou opici
Poptávám ke koupi malou opičku.
Poptávám štěně plemeno Bavorský barvář
Dopyt Dopytujem - kúpim šteňa /do 1 roka/ bavorského farbiara - psíka, po poľovne vedených rodičoch. Odber - kúpa z mojej strany možný čo najskôr. Ďakujem!
Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice
Předmětem veřejné zakázky je odchov perlorodky říční in situ pro jeden rok s vstupem 80 000 ex. juvenilních perlorodek. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 3 – Prováděcí dokumentace a příloze č. 1 Položkový rozpočet této zadávací dokumentace
Odchov bažantov v sezóne 2017
Predmetom zákazky je odchov jednodňových bažantích kurčiat dodávateľom služieb do veku šiestich týždňov veku bažantov. Jednodňové bažantie kurčatá dodá objednávateľ dodávateľovi služieb v množstve 25.000 kusov v roku 2017 na bažantej farme Beluja ( k.ú. Čelovce, okres V. Krtíš). Množstvá bažantích kurčiat v jednotlivých várkach budú dodávané s ...
Poptáváme kachní peří a dřevitou buničinu
Poptáváme cca 1 tunu kachního peří a asi 10 000 tun dřevěné buničiny. Děkuji.
Dodávky živých krmných hlodavců a živého krmného hmyzu pro Zoologickou a botanickou zahradu m. Plzně
Předmětem plnění veřejné zakázky rozdělené na 9 částí jsou pravidelné, opakované dodávky živých krmiv, tj. živých hlodavců a živého hmyzu v druzích a měsíčně/ročně průměrně dodávaných množstvích uvedených v zadávací dokumentaci. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části, či některé části, nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
Štěňata čivavy, Rakousko
Poptávám dlouhosrstá štěňata čivavy v České republice poblíž Velenic.