Sháním králíky samice na chov
Sháním králíky samice na chov v okolí Bernartic a Milevska.
Laboratórne zvieratá, krmivo a podstieľky
Predmetom zákazky je dodanie laboratórnych zvierat, krmiva pre zvieratá a podstieľky podľa prílohy č. 1 Výzvy.
Poptávám násadová vejce
Poptávám násadová vejce. Dobrý den, prodáváte násadová vejce brojlerů i v menším množství? A zasílate poštou či pres zásilkovnu?
Nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy
Predmetom zákazky je nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania. Predmet zákazky je rozdelený na osemnásť samostatných častí: Časť predmetu zákazky č. 1 Zariadenia pre chov koní Časť predmetu zákazky č. 2 Včelárske ...
Odchyt zvířat včetně ustájení a souvisejících služeb
Monitorování výskytu, odchyt, převoz, ustájení a zabezpečení zvířat v útulku včetně zajištění veterinární péče pro zvířata odchycená na území města Litoměřice se zvláštním zřetelem na regulaci výskytu toulavých koček a psů. Poskytované služby se vztahují primárně k různým druhům zvířat v lidské péči (v zájmovém chovu), a to převážně psů a koček, ...
Údržba travního porostu řízenou pastvou ovcí
Předmětem veřejné zakázky je údržba travního porostu řízenou pastvou ovcí včetně likvidace nedopasků na lokalitách fotovoltaické elektrárny Ralsko.
Dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl 2022-2024
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu dvou let (dvaceti čtyř po sobě jdoucích kalendářních měsíců), která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací ...
LF HK - Rámcová dohoda na dodávky malých laboratorních zvířat
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou ...
LF HK - Rámcová dohoda na laboratorní králíky
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky laboratorních králíků včetně balení, přepravy a péče o zvířata během ...
Dodávky malých laboratorních zvířat
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich částí jsou postupné dodávky malých laboratorních zvířat potřebných pro Centrum experimentální medicíny IKEM v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky, resp. předpokládané hodnoty příslušné části veřejné ...
Poptávám vynesené slepice
Poptávám prodej vynesených slepic.
Poptávám ke koupi ovce a jehňata
Poptáváme prodej ovcí, jehňat - odkoupíme i celé stádo
Hledáme dodavatele skotu, prasat a ovcí
Hledáme dodavatele většího množství skotu, prasat, ovcí.
Dodávka laboratorních hlodavců IV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena s více účastníky na ...
Dodávky bažantí zvěře pro LZ Konopiště (rámcová dohoda)
Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky bažanta obecného (Phasianus colchicus) v různém stáří dle potřeb bažantnice. Konkrétní počet kusů a stáří bažantí zvěře poptávané v rámci této části veřejné zakázky bude vždy specifikován v zadávacích podmínkách každého minitendru.
Dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl 2020-2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých dílčích veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Rámcová dohoda bude ...
Dodávka laboratorních hlodavců 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena s více účastníky na ...
Optimalizace dlouhodobě udržitelné a efektivní produkce násad cenných druhů ryb
Předmětem veřejné zakázky je zpracování technologických manuálů popisujících jednotlivé kroky týkající se reprodukce a chovu různých věkových kategorií ryb s cílem produkovat kvalitní násadový materiál cenných druhů ryb jako je: candát obecný, pstruh duhový, štika obecná a parma obecná pro podporu výskytu těchto druhů ryb využitelných pro ...
Provoz odchovny a monitoring tamní populace, posilující odchovy pro Zlatý potok
Náplní zakázky je komplexní zajištění odchovů perlorodky říční a následná péče o odchované perlorodky. Cílem zakázky je získání mladých perlorodek k pozdějšímu posílení populace na Zlatém potoce.
Hledám práci se zvířaty
Od jara 2019 hledám využití jako výpomoc či nejlépe práci jako takovou se zvířaty. Chci pomáhat zvířatům, tudíž nejlépe na farmě, v útulku či se rada přiučím v psí školce, hotelu, salonu nebo podobně. Nejlépe jako práci s ohodnocením jak finančním tak osobním. Prace se nebojím, rada se naučím novým věcem. Děkuji za odpověď či případně nabídky.
Poptávám kuřice
Koupím 16-ti týdenní kuřice, buď ve Středočeském kraji, nebo odkudkoliv, když mi je dovezou.
Dodávka laboratorních hlodavců II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Tomuto zadávacímu řízení předcházelo zadávací ...
Poptávám živé sladkovodní korýše
Poptávám živé sladkovodní korýše (kraby,raky).
Poptáváme velkoobchodního dodavatele vajec
Poptáváme velkoobchodního dodavatele vajec. Jsou k tomu nutná nějaká opatření? Například jsem slyšela, že musí být razítko na vajíčku? Se srdečným pozdravem Mannová
Odchov bažantov v sezóne 2018
Predmetom zákazky je odchov jednodňových bažantích kurčiat dodávateľom služieb do veku šiestich týždňov veku bažantov. Jednodňové bažantie kurčatá dodá objednávateľ dodávateľovi služieb v množstve 25.000 kusov v roku 2018 na bažantej farme Beluja ( k.ú. Čelovce, okres V. Krtíš). Množstvá bažantích kurčiat v jednotlivých várkach budú dodávané s ...