VC1 Nižná Slaná
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
VC 1 Zámutov
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
VC Rajecké Teplice I
Zákazka je rozdelená na 35 častí. Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Lesnícke služby na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, ...
VC Malužiná I
Zákazka je rozdelená na 23 častí. Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Lesnícke služby na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, ...
VC 1 Pukanec
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
VC Sirk na LS Ratková
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich ...
VC 1 /LO 14 Hermanovce LO 15 Kanné LO 16 Banské/ na LS Široké
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
VC 1 LS Trenčín
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
Lučenec 1
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich ...
Tri vody
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich ...
VC 1 Šaštín
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
Zajištění Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění expertních a poradenských činností pro vlastníky lesa, pěstitele sadebního materiálu lesních dřevin, držitele licencí k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin a ostatní zájemce pro období 2023 - 2027.
Inventarizace škod způsobených zvěří v lesních porostech v letech 2023-2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na zjištění rozsahu poškození lesních porostů převážně zvěří v letech 2023 - 2025 metodami terénního šetření pomocí inventarizačních ploch, a to do 15 let věku a od 16 do 40 let věku lesních porostů. Z důvodu povahy předmětu plnění a v souladu s ...
Zemiaky, ovocie, zelenina
Ovocie, zelenina a zemiaky,Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky
Zelenina
Nákup potravín pre správu zariadení sociálnych služieb v Nitre. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1) Zelenina 2) Nápoje 3) Vajcia
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite Tŕnie
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesnej správy Budča a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ...
Realizácia služieb v ťažbovom procese Ulič
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Manipulácia dreva na ES Nitrianske Pravno
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb v manipulácii dreva na expedičných skladoch (ďalej len ES) - ES Nitrianske Pravno, ES Topoľčany, ES Veľké Uherce, ES Rimavská Baňa, ES Rimavská Sobota, ES Revúca, ES Tornaľa. Výsledkom bude 7 rámcových dohôd na roky 2023 2026.
Dodávky v rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol doprovodná vzdělávací opatření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kvalitního čerstvého ovoce, zeleniny a exotických plodů do škol na území České republiky v rámci doprovodného vzdělávacího opatření v rámci projektu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) s názvem „Školní projekt Ovoce a zelenina do škol“, a to na základě aktuálních potřeb zadavatele. Zadavatel se ...
Dodávky krmiva pro Zoo Praha - hlodavci 1 IV
Předmětem plnění celé veřejné zakázky jsou dodávky různých druhů krmiv pro Zoo Praha.
Dokončené přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na dokončené přibližování sortimentů na OM na území KRNAP a jeho OP vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže na každé části.
Dodávka osiva douglasky tisolisté - pravé (Pseudotsuga Menziesii, var. Menziesii)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dávka osiva douglasky tisolisté - pravé (Pseudotsuga Menziesii, var. Menziesii) v množství: 50-100 kg (blíže viz vyhrazená změna závazku), s původem: USA nebo Kanada. Blíže viz zadávací dokumentace.
Těžební a pěstební práce v lesích 2023-2024
Veřejná zakázka je v souladu s §101 ZZVZ rozdělena na čtyři části s dílčími názvy: 1) Těžba a soustřeďování dříví harvestorovou technologií 2) Těžba dříví ruční a soustřeďování dříví na OM 3) Pěstební práce na LHC Městské lesy Havlíčkův Brod 4) Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Dodávky krmiva - RYBY Mořské 2022 II
Předmětem plnění celé veřejné zakázky je dodávka krmiva pro Zoo Praha. Tato část se týká dodávek mořských mražených ryb a dalších rybích produktů.
Pěstební činnost v lesnictví 2023-2024
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou obecně dostupné služby související s prováděním pěstebních činností v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem, kterými jsou Lesy města Olomouce, a.s.