Sháním králíky samice na chov
Sháním králíky samice na chov v okolí Bernartic a Milevska.
Poptávám krmné obilí
Potřebuji krmné obilí: ječmen, pšenici...
Poptávám nákup semene lnu olejného
Poptávám nákup semene lnu olejného (odrůda - natural, libra....) cca 500 kg.
Poptávám krmnou pšenici
Poptávám 150 kg krmné pšenice.
Přípravek na kůrovce, Německo
Poptávám přípravek Ecolure kůrovce.
Poptávám sloupové ovocné stromky
Prosím máte v prodeji sloupové ovocné stromky ? Mám zájem o jabloň, hušeň a 2 švestko-meruňky - každá jiná. Děkuji.
Seno 2x pre správu chovu koní na rok 2023
Predmetom zákazky je nákup lúčneho sena pre chov koní v Dobšinej vrátane dopravy na miesto určenia - HD v Dobšinej. Seno má byť lisované , dobre usušené, bez plesní. Celkové predpokladané odobraté množstvo bude 700 q Miesto dodávky / Dobšiná / a presné množstvo tovaru budú uvedené vo vystavenej objednávke
Tatranská Javorina  Podspády
Výsadba sadeníc pri obnove lesa ,vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne (spolupôsobenie), príprava plochy na obnovu lesa uhadzovanie haluziny, ochrana kultúr vyžínaním buriny pomiestne, ochrana kultúr vyžínaním buriny celoplošne, individuálna ochrana kultúr proti odhryzu zverou mechanická ochrana, individuálne ochrana kultúr proti ...
Poptávám brambory konzumní
Brambory na konzumaci, s dovozem.
DNS Krmivá na roky 2023-2027
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: DNS Krmivá 2023-2027. Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je dodanie tovaru krmív pre zvieratá pre jednotlivé organizačné zložky verejného ...
Ovocie a zelenina
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa, ktorý bude dodávať ovocie a zeleninu pre stravovacie zariadenie DONsP Dolný Kubín od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody na obdobie 12 mesiacov.
Spracovanie náhodných ťažieb v Národnom parku Nízke Tatry v roku 2023
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na území NAPANTu na 4 VC OO Slovenská Ľupča, VC OO Gápeľ, VC OO Kráľova hoľa, VC OO Liptov . Lesnícke činnosti v ťažbovom procese zahrňujú výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné ...
Bio olejnatá semena, Německo
V České republice hledáme dodavatele, který nám dokáže dodat olejnatá semena v bio kvalitě ve stálé kvalitě a množství pro naši lisovnu. Lněné semínko hnědé, zlaté lněné semínko, mák, řepka semena (bez genetického inženýrství), konopné semeno, slunečnicové semeno, lněná semena.
Poptávám Thuje Smaragd
Poptávám Thuje Smaragd ve výšce cca 180 až 200 cm. Děkuji Kupcová
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Opakovaná výzva - Cibuľa, zemiaky
Predmetom zákazky je dodanie potravín - cibuľa, zemiaky pre Školskú jedáleň pri Materskej škole 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany.
VC 1 Pezinok- Prečistky
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
Zelenina a ovocie II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Zber krmovín pre OZ Ulič na rok 2023
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v poľnohospodárskej výrobe na nasledovné činnosti: A.VÝROBA SENÁŽÍ: -kosba lucerny na ploche 75 ha -kosba ďatelinotrávy na ploche 126 ha -kosba trvalotrávnatých plôch na ploche 200 ha Predpokladaný termín vykonania prvej kosby: 5. - 6. mesiac -kosba lucerny na ploche 75 ha -kosba ďatelinotrávy na ...
Seno a slama pre správu chovu koní na rok 2023
Predmetom zákazky sú Služby, Predmetom zákazky je nákup lúčneho sena pre chov koní v Dobšinej vrátane dopravy na miesto určenia - HD v Dobšinej. Seno má byť lisované , dobre usušené, bez plesní. Celkové predpokladané odobraté množstvo bude 3300 q Slama , lisovaná v balíkoch, suchá bez plesní vrátane dopravy na HD chovu koní v Dobšinej. Celkové ...
Laboratórne zvieratá, krmivo a podstieľky
Predmetom zákazky je dodanie laboratórnych zvierat, krmiva pre zvieratá a podstieľky podľa prílohy č. 1 Výzvy.
Nákup hnojív v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu
Predmetom zákazky je nákup hnojív v rámci zabezpečenia humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Financovaný z Fondu vzájomnej pomoci.
Zelenina a ovocie
Dodávka zeleniny a ovocia do školskej jedálne s dovozom.
Usmernenie pohybu turistov pomocou drevených a textilných zábran
Predmetom verejného obstarávania je usmernenie pohybu turistov pomocou drevených a textilných zábran na turistických značkovaných chodníkov v roku 2023 v správe Správy TANAPu. Zákazka je rozdelená na 2 časti: 1.časť: Oprava technických pomôcok na TZCH na Poľský hrebeň ochranný obvod Tatranská Javorina 2.časť: Zhotovenie výdrevy a položenie ...
Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina, kyslá kapusta
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a kyslej kapusty podľa podmienok uvedených v Prílohe č.3 - Rámcovej dohode na dodanie potravín. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v Prílohe č.2 Špecifikácia predmetu obstarávania s cenami položiek. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je doprava, vykládka v mieste ...