Poptáváme ovocné stromy
Poptáváme vysokokmeny ovocných stromů například třešně 60 kusů pro výsadbu v Jižních Čechách . A další ovocných. Děkuji za nabídku. Nejedlá
Těžba dřeva a související činnosti v roce 2022
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2022.
Vnášení a podpora cílových druhů dřevin ekosystémů CHKO Lužické hory a CHKO Labské pískovce II
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, zahrnující oplocování mladých lesních porostů, celokovové oplocenky (včetně rozebírání a likvidace drátěných oplocenek); zalesnění sadbou a podsadbou; prořezávky a rekonstrukce porostů; ochrana proti zvěři, individuální ochrana oplůtky. Součástí ...
Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu 2021
Predmetom zákazky je nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu do jednotlivých lokalít v rámci mesta Trnava.
Rámcová dohoda pro práce v lesních školkách a klonových archivech na období 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky pro následné provádění služeb uvedených v příloze č. 3 Technologický list této zadávací dokumentace. Rámcová dohoda bude uzavřena s účastníky, kteří se dle hodnotící tabulky, dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, umístili na 1. až 49. místě ...
Poptávám ovocné stromky
Poptávám stromek meruňky a sloupovitou jabloň - sladké plody.
Zemiaky
Predmetom zákazky je dodávka potravín - zemiaky, mrazená hydina a ryby, vajcia, sterilizované ovocie a zelenina, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky ...
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2022 na území Městských lesů Chomutov
Provádění lesnických činností, zejména pěstebních a těžebních činností, v roce 2021 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy
Odvoz dreva na ES Diviaky a odberateľom – 2021 - 2022
Odvoz ihličnatého a listnatého dreva na ES Diviaky a odberateľom - surových kmeňov v celých dĺžkach (v maximálnych prípustných dĺžkach) Ktorá zahŕňa: -nakladanie a skladanie dreva na dopravný prostriedok s hydraulickou rukou -jazdu s nákladom z: - odvozného miesta na expedičný sklad (vývozné miesto - prekladisko), - odvozného miesta na ...
Poptávám stromkové angrešty
Poptávám stromkové angrešty. Prodáváte stromkové angrešty i nyní na podzím? Potřeboval bych 5 stromků 2+3 (odrůdy žluté a červené)
Zabezpečenie služieb súvisiacich so získaním NFP pre lesníctvo z opatrení Programu rozvoja vidieka
Predmetom obstarávania je zabezpečenie služieb súvisiacich so získavaním nenávratných finančných prostriedkov z PRV SR 2014-2020 pre LESY SR, š. p. v prechodnom období 2021-2023 podľa potreby objednávateľa v nasledovných činnostiach: poradenská a konzultačná činnosť v oblasti získavania finančných prostriedkov z PRV SR 2014-2020, kompletné ...
Dodatečné těžební práce a související činnosti v roce 2021 - 2022
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech, přibližování a vyvážení dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2021 - 2022
Dynamický nákupní systém na dodávky v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky ovoce, zeleniny a výrobky z ovoce a zeleniny které mohou být předmětem dodávek projektu „Ovoce a zelenina do škol“ podle aktuálně platné legislativy, a to včetně doprovodných vzdělávacích opatření, které jsou součástí projektu Ovoce a zelenina do škol.
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2022+
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Pěstební činnosti 2022+
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Stred 1
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich s vypracovaním programu starostlivosti o lesy (ďalej len PSL) a dodanie nižšie uvedených súčasti PSL pre lesné celky (ďalej len LC), ktoré tvoria časti uvedené v súťažných podkladoch. PSL bude vyhotovovaný po etapách, v ucelených častiach - fakturačných celkoch, vo forme samostatného projektu ...
Koňská podestýlka, Německo
Hledáme prodejce v České republice, který může prodávat podestýlku pro koně. Naše společnost je profesionálním výrobcem balíků podestýlky vyrobených z štěpků z měkkého dřeva. Protože je naše továrna jen 80 km od Karlových Varů, hledáme v České republice obchodníky, kteří se zajímají o naši koňskou podestýlku.
Luštěniny - čočka velkozrnná loupaná celá, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 1 000 tun čočky velkozrnné loupané celé (dále také „čočka“), b) ochraňování 1 000 tun čočky. Čočka bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje prostřednictvím ...
Zajištění péče o lokality Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020-2023 II
Předmětem plnění jsou činnosti, směřující ke zlepšení stavu evropsky významných lokalit a jejich předmětů ochrany, k obnově degradovaných či zanikajících biotopů a k podpoře a stabilizaci populací konkrétních druhů. Zásahy zahrnují různé typy sečí travního porostu, odstraňování náletu dřevin různého vzrůstu a míry zapojení s cílem razantního ...
Poptávám sadbový česnek
Poptávám sadbový česnek - Havran.
Nákup pšenice potravinárskej silo Hontianske Nemce
Nákup pšenice potravinárskej na dlhodobé uskladnenie, úroda 2021- obilné silo Hontianske Nemce Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0 Požaduje sa viazanie ponuky ZÁBEZPEKOU vo výške 25 000,-€ podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch Vyhlasovateľ nepoužil trhové konzultácie v súlade s § 25.
Poptávám trávníkový substrát
Mám zájem o trávníkový substrát v množství 1tuna. Jaká by byla cena včetně dopravy do města Orlova. Děkuji.
Biologický materiál/Embryá
Predmetom zákazky je dodávka biologického materiálu - embryí v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou.
Poptávám mák modrý
Měla bych zájem o 6 kg modrého máku pro který bychom si sami dojeli. Jaká je současná cena a kdy se bude prodávat z letošní sklizně? Moc děkuji.
Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou včetně odkornění
Jedná se o uzavření rámcových dohod dle § 131 zákona na těžební činnosti motorovou pilou s následným odkorněním na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých územních pracovišť.