Poptávám strom Ořešák černý
Poptávám Ořešák černý, výsadba na lesní půdu, lesní porost.
Výroba dříví motomanuální technologií na OM na divizi Karlovy Vary v letech 2021-2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví, tj. provádění prací spojených zejména se zpracováním soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb, úmyslných těžeb a prací souvisejících s těžební činností motomanuální technologií v předpokládaném celkovém objemu až 120 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro ...
Sklizeň TTP a výroba objemných krmiv v letech 2021 - 2022
Předmětem plnění VZ jsou služby spočívajících v realizaci prací pro sklizeň trvalých travních porostů (dále jen „TTP“) a výrobu objemných krmiv v režimu ekologického zemědělství v letech 2021 - 2022 pro potřeby organizační jednotky zadavatele - divizi zemědělské výroby. Zadavatel se rozhodl z důvodu charakteru služeb rozdělit předmět plnění VZ na ...
Poptávám meruňku ananasku
Mám zájem o 1 meruňku ananasku. Prosím, dejte vědět jestli ji budete mít. Děkuji.
Dodávky sadebního materiálu - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování dodávek sadebního materiálu včetně dopravy do místa plnění. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a maximálně 5 dodavateli na dodávky sadebního materiálu. Blíže viz zadávací dokumentace.
Čerstvé ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov s určením pre stravovacie zariadenia verejného obstarávateľa za účelom prípravy pokrmov pre pacientov a zamestnancov, v predpokladaných objemoch, v sortimente a v čase, v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava a vykládka v mieste ...
Rámcové dohody na těžbu, vyklizování lanem navijáku UKT a vyvážení na OM II.
Předmětem této zakázky je uzavřená rámcových dohod na těžbu, vyklizování výřezů pomocí navijáku univerzálního kolového traktoru, následné vyvážení z vývozního místa na odvozní místo vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeným na technické kartě.
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2023
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) ...
Poptávám Pampovou trávu
Poptávám 2 kusy Pampové trávy.
Poptávám rostlinu Eukalyptus Gunni
Sháním rostlinu EUCALYPTUS GUNNII SILVER nebo jiný druh - chci nějaký nižší abych ho mohla pěstovat jako pokojovou rostlinu, Nemám zájem o semínka - chci rostlinu,
Poptávám ovocné stromky
Sháním na zahradu asi 8 stromků různých druhů/jabloně, meruňky, švestky/ ale chci sloupovité nebo tak aby se daly ostříhat na malé. Děkuji za odpověď. Aujezdsky
Poptávám sazenice
Poptávám sazenice pro zalesnění zničené plochy lesa: 270 kusů, druh LO/VLS 12/4 nebo 12/5
Poptávám ovocný stromek
Poptávám ovocný stromek třešně Kordia, malého vzrůstu.
Poptávám jehličnan
Poptávám vzrostlejší Hlavotis peckovitý Cephalotaxus harringtonii 'KOREAN GOLD'. Děkuji za případné nabídky.
Ochranný obvod Podbanské
Výsadba sadeníc pri obnove lesa (ks),Vyzdvihovanie prirodzeného zmladenia z porastov (1000ks),Príprava plochy na obnovu lesa. (m3),Ochrana kultúr vyžínaním buriny pomiestne. (ha),Individ. ochrana polynetom (100ks),Individuálna ochrana kultúr proti odhryzu zverou náterom (100 ks), ,Prečistky (ha),Individ. ochrana obväz. haluziny (10ks), Údržba ...
Poptávám hlínu na vyrovnání zahrady
Poptávám hlínu na vyrovnání zahrady cca 1m3, odvezu sám na vozíku. Sdělte mi prosím zda hlínu prodáváte a kolik stojí. Děkuji
Výroba dříví harvestorovou technologií II - III Q 2021
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD") dle částí, na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
Poptávám Kainit
Poptávám Kainit, jsem z Malých Výklek 500 kg.
Provádění pěstebních činností 2021+
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb pěstební činnosti včetně dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, specifikovaných chemických přípravků, pletiva, plachetek a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstební činnosti. Blíže ...
Poptávám hlínu do skleníků
Poptávám hlínu do skleníků na pěstování zeleniny. Záhony maji obsah : 65 m3. Jaká by byla prosím cena bez dopravy a cena s dopravou? Má adresa : Milotice nad Opavou, Bruntál 792 01 Děkuji Vavrušová
Fumigace dříví, rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky je ošetření kůrovcového dříví fumigací za pomoci účinných látek ethandinitrilu, a to podle aktuálních potřeb zadavatele. Fumigace bude prováděna na skládkách kůrovcového dříví o maximální šířce 10 m, maximální výšce 5 m. Délka Hráně není omezena.
D0,D11 Kácení stromů 2020- stromy ohrožující bezpečný provoz
Odstranění nevhodných a nemocných dřevin, které představují riziko silničního provozu nebo brání jiným stromům v řádném růstu.
Poptávám ovocný stromek
Poptávám třešeň Kordie a Regina, eventuelně kdy by bylo možné je u Vás koupit. Děkuji za zprávu na e-mail
Poptávám sazenice pro zalesnění zničené plochy lesa
Poptávám sazenice pro zalesnění zničené plochy lesa: 270 kusů, druh LO/VLS 12/4 nebo 12/5