Poptávám kurz kuchařky pro MŠ
Poptávám kurz kuchařky pro MŠ.
Poptávám kurz rétoriky či řečnictví
Poptávám kurz rétoriky či řečnictví. Jak vystupovat na veřejnosti. Při nejlepším v Ústí nad Labem a jeho okolí.
Hedám učitele latinsko amerických tanců
Hledám učitele latinsko amerických tanců v Jihlavě. Jsme pár! Děkuji . Číhalova
Cafeteria systém pro čerpání zaměstnaneckých benefitů z FKSP
Předmětem veřejné zakázky se rozumí poskytnutí služeb v oblastí kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Povodí Moravy s.p. prostřednictvím systému Cafeteria v rámci příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb poskytovaných zaměstnavatelem, v plném souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých ...
Poptávám kurz grafického designu
Hledám kurzy grafického designu.
PolyTechBus -  Program polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ a ZŠ
Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je poskytnutí specializovaných služeb – realizace předepsaného programu polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ, I. stupně ZŠ a II. stupně ZŠ na území Hlavního města Prahy, a to formou tzv. PolyTechBusu.
Poptáváme kurz znakové řeči
Poptáváme kurz znakové řeči v Olomouckém kraji.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Moravskoslezském kraji.
Hledám kurz tance pro seniory
Hledám základní kurz tance pro seniory. Pouze Jičín.
Hledám kurz pro pečovatelky,  Zlín a okolí
Hledám kurz pro pečovatelky, Zlín a okolí...Jižní Morava.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Jihomoravském kraji. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky je detailně specifikováno v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a její příloze. Cílem plnění této veřejné zakázky je podílet se na naplňování úkolů ...
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Hl. m. Praha. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky je detailně specifikováno v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a její příloze. Cílem plnění této veřejné zakázky je podílet se na naplňování úkolů ...
Poptávám počítačový kurz
Poptávám počítačový kurz v Třinci.
Poptávám masérský kurz
Poptávám masérský kurz.
Zajišťování kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro až 2000 oprávněných osob ročně v zařízeních Správy uprchlických zařízení,zejména v oblasti Ústeckého, Královéhradeckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje i mimo ně.
Poptávám kurz floristiky
Poptávám kurz floristka, aranžérka květin. Jsem z Kroměříže.
Poptávám kurzy jógy v Praze
Poptávám kurzy jógy v Praze. Děkuji.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v kraji Vysočina.
Zajišťování kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie
Uzavření rámcové smlouvy na předložení a realizaci projektu zajištění kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v rámci integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících. Tato informace bude blíže ...
Poptávám masérský kurz
Poptávám masérský kurz.
Poptávám kurz sociální péče
Poptávám akreditovaný kurz: pracovník sociální péče.
Poptávám počítačový kurz v Hustopečích u Brna
Poptávám počítačový kurz v Hustopečích u Brna. Kurz pro mírně pokročilé, práce s fotografiemi atd. Děkuji.
Poptávám kurz na PC
Poptávám počítačový kurz v Teplicích, jsem na ÚP.
Vzdělávací a výzkumné aktivity kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016
Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti k zajištění realizace vzdělávacích a výzkumných aktivit kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016. Veřejná zakázka je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který je z 80 % financován Norskými fondy a EHP a z 20 % státním rozpočtem České republiky. Veřejná ...
Poptávám vzdělávací kurz
Poptávám vzdělávací kurz metodik prevence. Děkuji.