Hedám učitele latinsko amerických tanců
Hledám učitele latinsko amerických tanců v Jihlavě. Jsme pár! Děkuji . Číhalova
Cafeteria systém pro čerpání zaměstnaneckých benefitů z FKSP
Předmětem veřejné zakázky se rozumí poskytnutí služeb v oblastí kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Povodí Moravy s.p. prostřednictvím systému Cafeteria v rámci příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb poskytovaných zaměstnavatelem, v plném souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých ...
Poptávám kurz grafického designu
Hledám kurzy grafického designu.
PolyTechBus -  Program polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ a ZŠ
Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je poskytnutí specializovaných služeb – realizace předepsaného programu polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ, I. stupně ZŠ a II. stupně ZŠ na území Hlavního města Prahy, a to formou tzv. PolyTechBusu.
Poptáváme kurz znakové řeči
Poptáváme kurz znakové řeči v Olomouckém kraji.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Moravskoslezském kraji.
Hledám kurz tance pro seniory
Hledám základní kurz tance pro seniory. Pouze Jičín.
Hledám kurz pro pečovatelky,  Zlín a okolí
Hledám kurz pro pečovatelky, Zlín a okolí...Jižní Morava.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Jihomoravském kraji. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky je detailně specifikováno v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a její příloze. Cílem plnění této veřejné zakázky je podílet se na naplňování úkolů ...
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Hl. m. Praha. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky je detailně specifikováno v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a její příloze. Cílem plnění této veřejné zakázky je podílet se na naplňování úkolů ...
Poptávám počítačový kurz
Poptávám počítačový kurz v Třinci.
Poptávám masérský kurz
Poptávám masérský kurz.
Zajišťování kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro až 2000 oprávněných osob ročně v zařízeních Správy uprchlických zařízení,zejména v oblasti Ústeckého, Královéhradeckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje i mimo ně.
Poptávám kurz floristiky
Poptávám kurz floristka, aranžérka květin. Jsem z Kroměříže.
Poptávám kurzy jógy v Praze
Poptávám kurzy jógy v Praze. Děkuji.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v kraji Vysočina.
Zajišťování kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie
Uzavření rámcové smlouvy na předložení a realizaci projektu zajištění kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v rámci integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících. Tato informace bude blíže ...
Poptávám masérský kurz
Poptávám masérský kurz.
Poptávám kurz sociální péče
Poptávám akreditovaný kurz: pracovník sociální péče.
Poptávám počítačový kurz v Hustopečích u Brna
Poptávám počítačový kurz v Hustopečích u Brna. Kurz pro mírně pokročilé, práce s fotografiemi atd. Děkuji.
Poptávám kurz na PC
Poptávám počítačový kurz v Teplicích, jsem na ÚP.
Vzdělávací a výzkumné aktivity kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016
Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti k zajištění realizace vzdělávacích a výzkumných aktivit kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016. Veřejná zakázka je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který je z 80 % financován Norskými fondy a EHP a z 20 % státním rozpočtem České republiky. Veřejná ...
Poptávám vzdělávací kurz
Poptávám vzdělávací kurz metodik prevence. Děkuji.
Lodní povolení, Rakousko
Chtěl bych získat lodní povolení. Chorvatský patent bez cestování.
Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež města Mělník
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež města Mělník a to komplexním provozováním zimního stadionu města Mělník, zejména pro zimní sportovní aktivity dětí a mládeže města Mělník.