Vodozádržné opatrenia v meste Rajec
Predmetom zákazky sú práce na vodozádržných opatreniach v intraviláne mesta Rajec. Objekty SO-01 až SO-08 predstavujú vodozádržné opatrenia, ktoré budú realizované odvedením zrážkových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom novobudovaných systémov rúr s vytvorením retenčných objektov nádrží, podzemných retenčných priestorov a dažďovej ...
Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu v obci Poproč
Predmetom zákazky sú stavebné práce vrátane súvisiacich dodávok a služieb spojené s vybudovaním vodozádržných opatrení, ktoré budú zachytávať zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy v intraviláne obce Poproč v areáli kultúrneho domu v rozsahu objektovej skladby: SO 02 Dažďová záhrada S0 03 Podzemná nádrž na zber ...
Rámcová dohoda - Výměna vnitřních univerzálních plastových vložek nádrží na ČS EuroOil
Dodávka a montáž ze strany dodavatele spočívající ve výměně vnitřních univerzálních plastových vložek o objemu 5 m3, 10 m3, 15 m3, 20 m3, 25 m3, 32 m3 a 50 m3, , které jsou určeny ke skladování různých druhů produktů zadavatele, tj. benzínu automobilovému (BA-95, BA-95 Optimal, BA-98), nafty motorové (NM, NM-Optimal) a Ethanol (dále také jen ...
Nádoby a kontejnery na odpad 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na odpad formou dílčích dodávek. Termín zahájení dodávek: od nabytí účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku, termín ukončení dodávek: 31. 12. 2023. Předpokládaný termín nabytí účinnosti smlouvy: 01. 02. 2023. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v těchto zadávacích podmínkách a jejich ...
Poptávám opravu bazénu
Poptávám opravu plastového bazénu (teče v rohu). A eventuelně vyrobit nádrž na vodu.
Poptávám žumpu
Dobrý den, prosím o nabídku: poptávám žumpu cca 2 m2 pro chatu v oblasi VD Hracholusky. Prosím o výrobu nebo koupě hotové žumy s instalací na místě. Děkuji
Nákup kompostérov
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti (logické celky): 1. Nákup kompostérov - nakúpenie 2300 ks kompostérov, ktoré budú distribuované domácnostiam so záhradami. 2. Nákup zberných nádob na BRKO - nakúpenie 2300 ks zberných nádob na BRKO. Podrobná špecifikácia a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch.
Nákup kompostérov a zberných nádob na BRKO
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti (logické celky): 1. Nákup kompostérov - nakúpenie 2300 ks kompostérov, ktoré budú distribuované domácnostiam so záhradami. 2. Nákup zberných nádob na BRKO - nakúpenie 2300 ks zberných nádob na BRKO. Podrobná špecifikácia a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch.
Barely na nebezpečný odpad
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky jednorázových umělohmotných barelů dle aktuálních potřeb zadavatele, které slouží k likvidaci zdravotnického odpadu. Předmět VZ zahrnuje dodávku zboží v souladu se zadavatelem požadovanými technickými parametry formulovanými v ZD a jeních přílohách. Průběžné dodávky barelů budou uskutečňovány na základě dílčích ...
Pořízení nádob na tříděný odpad pro město Litvínov
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových nepoužitých nádob na tříděný odpad, včetně již instalovaných čipů technologie RFID, druhu HDX v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci. V rámci plnění budou dodány následující nádoby: -plastové nádoby na kov o objemu 240 litrů, -plastové nádoby na bioodpad o objemu 120 ...
Čištění a opravy nádrží s vnitřní plastovou vrstvou, revize indikačních přístrojů ASF, servis nádrží
Čištění a opravy nádrží s vnitřní plastovou vrstvou, revize indikačních přístrojů ASF, servis nádrží a šachet včetně vybavení
Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor v obci Likavka Celkové množstvo alebo rozsah: 1.Teleskopický manipulátor 1 ks 2.Vyklápací náves 1 ks 3.Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks 4.Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 1 ks 5.Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme ...
Poptávám koupi nebo pronájem nádrže na vodu
Koupím nebo pronajmu nádrž na vodu do 5000 l vody. Nabídněte. Taky poptávám nájem cisterny na vodu .
Poptávám PVC sklep
Poptávám nabídku rozměrů PVC sklepů, sklípků, vč. ceníku. Děkuji Hezký den Kuchařová
Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, kartonů, jedlých olejů a tuků a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích v Jihomoravském kraji.
Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Zlínského kraje IV
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, jedlých olejů a tuků, kovů a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích ve Zlínském kraji.
Nové nádrže na odmrazovací kapalinu
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a instalace nových nádrží na odmrazovací kapalinu včetně řídicího systému, a to na základě projektové dokumentace. Součástí plnění je také záruční a nezáruční servis instalovaných zařízení po dobu 4 let od dokončení díla.
Univerzálny stroj - nakladač
Predmetom zákazky je dodávka technológií a tovarov pre zvýšenie kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v Obci Dvory nad Žitavou. Zákazka je rozdelená na 5 častí. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Univerzálny stroj nakladač Časť 2. predmetu ...
Pořízení nádob na komunální odpad
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 2 275 ks nových nádob na komunální odpad, včetně již instalovaných čipů v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci. Konkrétněji se jedná o dodávku: - 1 393 ks nádob na směsný komunální odpad o objemu 120 l, vč. již instalovaného čipu technologie RFID, druhu HDX, - 348 ks nádob na směsný ...
Nádoby a vrecia na odpad
Predmetom zákazky je dodávka nádob a vriec na odpad pre verejného obstarávateľa na základe rámcovej zmluvy na dva roky. Verejný obstarávateľ požaduje dodávku vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nádoby na zber BRO - Združenie obcí Holeška
Predmetom zákazky je dodávka 6 000 kusov 240 l nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO).
Nádoby na klinický odpad
Predmetom zákazky je dodanie nádob na klinický odpad (tvrdý plast a kartón-plast) podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a jej prílohách.
Kompostéry II
Množstvo: 700 ks = 1 súbor Objem kompostéra: 700 800 l. Hrúbka steny kompostéra: 5 6 mm. Materiál kompostéra: HDPE. Dodacia lehota od podpísania zmluvy: 6 týždňov. Vrátane dopravy na miesto určenia v meste Nitra. Záruka min. 2 roky.
Navýšení separace odpadů ve městě Kutná Hora
Předmětem veřejné zakázky je dodání popelnic v objemu 240 l pro separaci plastu (1500 ks) a papíru (1500 ks) pro navýšení separace odpadů a dodání evidenčního systému třídění odpadů vč. potřebného IT příslušenství pro zvýšení motivace pro separaci producentů odpadů ve městě Kutná Hora.
Poptávám opravu retenční nádrže
Mám prasklou 12 kubíkovou samodržnou retenční nádrž, která je zakopaná asi 3m v zemi. Mám foto aktuálního stavu. Zřejmě při instalaci došlo k vybočení jednoho podpěrného ramene a nádrž praskla - díra je asi 20 cm dlouhá a max. 10 cm široká (asi). Šlo by to nějakým neinvazivním způsobem opravit (bez kopání)?