Systém sběru odpadů Mikroregion Kostelecko
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky plastových nádob a velkoobjemových kontejnerů pro projekt "Systém sběru odpadů Mikroregion Kostelecko" registrační číslo CZ.05.01.05/05/22_004/0000154. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitolách 4.1. - 4.2 Zadávací dokumentace. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. ...
Intenzifikace systému sběru a svozu separovaných odpadů v Bystřici, včetně svozových prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky plastových nádob a svozového automobilu pro projekt "Intenzifikace systému sběru a svozu separovaných odpadů v Bystřici, včetně svozových prostředků", registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/05/22_004/0000149. celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1. - 4.2. Zadávací dokumentace. Tyto ...
Systém sběru bioodpadů Šestajovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky plastových nádob a svozového automobilu pro projekt „Systém sběru bioodpadů Šestajovice“ registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/05/22_004/0000153. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitolách 4.1. - 4.2 Zadávací dokumentace. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. ...
Barely na nebezpečný odpad
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky jednorázových umělohmotných barelů dle aktuálních potřeb zadavatele, které slouží k likvidaci zdravotnického odpadu. Předmět VZ zahrnuje dodávku zboží v souladu se zadavatelem požadovanými technickými parametry formulovanými v ZD a jeních přílohách. Průběžné dodávky barelů budou uskutečňovány na základě dílčích ...
Čerpacia stanica PHM 5000 litrov - 2ks
Predmetom zákazky je dodávka, vyloženie, montáž a spustenie do prevádzky 2 ks dvojplášťových stacionárnych nádrží z odolného materiálu PE na skladovanie a výdaj PHM s objemom 5000 litrov, ktoré spĺňajú všetky legislatívne požiadavky. Súčasťou nádrže je lamelové čerpadlo s prietokom min. 60 l/min, 230 V, palivový filter, digitálny prietokomer, ...
Nákup zariadenia na helikoptéru - GPS + dávkovač
Nákup komplexného automatického systému pre leteckú aplikáciu biocídnej látky vo forme granulátu, ktorý je možné inštalovať na helikoptéru. Opis prílohy tvorí samostatná príloha č.1 Špecifikácia predmetu Zmluvy.
Vodozádržné opatrenia v meste Rajec
Predmetom zákazky sú práce na vodozádržných opatreniach v intraviláne mesta Rajec. Objekty SO-01 až SO-08 predstavujú vodozádržné opatrenia, ktoré budú realizované odvedením zrážkových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom novobudovaných systémov rúr s vytvorením retenčných objektov nádrží, podzemných retenčných priestorov a dažďovej ...
Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu v obci Poproč
Predmetom zákazky sú stavebné práce vrátane súvisiacich dodávok a služieb spojené s vybudovaním vodozádržných opatrení, ktoré budú zachytávať zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy v intraviláne obce Poproč v areáli kultúrneho domu v rozsahu objektovej skladby: SO 02 Dažďová záhrada S0 03 Podzemná nádrž na zber ...
Rámcová dohoda - Výměna vnitřních univerzálních plastových vložek nádrží na ČS EuroOil
Dodávka a montáž ze strany dodavatele spočívající ve výměně vnitřních univerzálních plastových vložek o objemu 5 m3, 10 m3, 15 m3, 20 m3, 25 m3, 32 m3 a 50 m3, , které jsou určeny ke skladování různých druhů produktů zadavatele, tj. benzínu automobilovému (BA-95, BA-95 Optimal, BA-98), nafty motorové (NM, NM-Optimal) a Ethanol (dále také jen ...
Nádoby a kontejnery na odpad 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na odpad formou dílčích dodávek. Termín zahájení dodávek: od nabytí účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku, termín ukončení dodávek: 31. 12. 2023. Předpokládaný termín nabytí účinnosti smlouvy: 01. 02. 2023. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v těchto zadávacích podmínkách a jejich ...
Poptávám opravu bazénu
Poptávám opravu plastového bazénu (teče v rohu). A eventuelně vyrobit nádrž na vodu.
Poptávám žumpu
Dobrý den, prosím o nabídku: poptávám žumpu cca 2 m2 pro chatu v oblasi VD Hracholusky. Prosím o výrobu nebo koupě hotové žumy s instalací na místě. Děkuji
Nákup kompostérov
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti (logické celky): 1. Nákup kompostérov - nakúpenie 2300 ks kompostérov, ktoré budú distribuované domácnostiam so záhradami. 2. Nákup zberných nádob na BRKO - nakúpenie 2300 ks zberných nádob na BRKO. Podrobná špecifikácia a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch.
Nákup kompostérov a zberných nádob na BRKO
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti (logické celky): 1. Nákup kompostérov - nakúpenie 2300 ks kompostérov, ktoré budú distribuované domácnostiam so záhradami. 2. Nákup zberných nádob na BRKO - nakúpenie 2300 ks zberných nádob na BRKO. Podrobná špecifikácia a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch.
Barely na nebezpečný odpad
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky jednorázových umělohmotných barelů dle aktuálních potřeb zadavatele, které slouží k likvidaci zdravotnického odpadu. Předmět VZ zahrnuje dodávku zboží v souladu se zadavatelem požadovanými technickými parametry formulovanými v ZD a jeních přílohách. Průběžné dodávky barelů budou uskutečňovány na základě dílčích ...
Pořízení nádob na tříděný odpad pro město Litvínov
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových nepoužitých nádob na tříděný odpad, včetně již instalovaných čipů technologie RFID, druhu HDX v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci. V rámci plnění budou dodány následující nádoby: -plastové nádoby na kov o objemu 240 litrů, -plastové nádoby na bioodpad o objemu 120 ...
Čištění a opravy nádrží s vnitřní plastovou vrstvou, revize indikačních přístrojů ASF, servis nádrží
Čištění a opravy nádrží s vnitřní plastovou vrstvou, revize indikačních přístrojů ASF, servis nádrží a šachet včetně vybavení
Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor v obci Likavka Celkové množstvo alebo rozsah: 1.Teleskopický manipulátor 1 ks 2.Vyklápací náves 1 ks 3.Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks 4.Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 1 ks 5.Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme ...
Poptávám koupi nebo pronájem nádrže na vodu
Koupím nebo pronajmu nádrž na vodu do 5000 l vody. Nabídněte. Taky poptávám nájem cisterny na vodu .
Poptávám PVC sklep
Poptávám nabídku rozměrů PVC sklepů, sklípků, vč. ceníku. Děkuji Hezký den Kuchařová
Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, kartonů, jedlých olejů a tuků a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích v Jihomoravském kraji.
Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Zlínského kraje IV
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, jedlých olejů a tuků, kovů a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích ve Zlínském kraji.
Nové nádrže na odmrazovací kapalinu
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a instalace nových nádrží na odmrazovací kapalinu včetně řídicího systému, a to na základě projektové dokumentace. Součástí plnění je také záruční a nezáruční servis instalovaných zařízení po dobu 4 let od dokončení díla.
Univerzálny stroj - nakladač
Predmetom zákazky je dodávka technológií a tovarov pre zvýšenie kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v Obci Dvory nad Žitavou. Zákazka je rozdelená na 5 častí. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Univerzálny stroj nakladač Časť 2. predmetu ...
Pořízení nádob na komunální odpad
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 2 275 ks nových nádob na komunální odpad, včetně již instalovaných čipů v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci. Konkrétněji se jedná o dodávku: - 1 393 ks nádob na směsný komunální odpad o objemu 120 l, vč. již instalovaného čipu technologie RFID, druhu HDX, - 348 ks nádob na směsný ...